Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Piretrinin İnsan Lökosit Hücreleri Üzerinde Genotoksisitesinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2018-2673, Yönetici, Devam Ediyor
"Kırşehir’de Okulların İç Ortam Hava Kalitesinin Sağlık Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, 216S805, Danışman, Devam Ediyor
"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Alanında Görev Yapmakta Olan Kariyer Gelişimlerinin Başındaki Akademik Personele Uygulanan Proje Yazma ve Uygulama Eğitiminin Etkinliğinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP-1144, Yönetici, 2018
"Kırşehir'de Çiftçilerin Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, İlaç Uygulama Alışkanlıkları ile Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişki", BAP Arastırma Projesi, BAP-TIP.A3.17.002, Araştırmacı, 2018
"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniğinde Kemoterapi alması uygun görülen hastaların üremenin korunması konusunda bilgi durumu tutum ve davranışın değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP-1165, Yönetici, 2017
"Kırşehir İlinde Açık Satılan Sütlerin Brucella spp. Prevalansının Saptanması ve Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, PYO-TIP.4001.15.008, Araştırmacı, 2016
"Çanakkale İli Hava Kalitesinin Organik, İnorganik ve Mikrobiyolojik Kirlilik Düzeyinin Kronik Solunum Hastalıkları ile İlişkisi", TÜBITAK Projesi, 112Y059, Araştırmacı, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi