Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aytemur B., "TONE DEVELOPMENT STUDIES WITH A STUDENT DURING FLUTE EDUCATION.", İDİL Sanat ve Dil Dergisi, vol.6, no.3013367, pp.75-90, 2016 (Link)
Yalçinkaya B., "Content analysis of songs in elementary music textbooks in accordance with values education in Turkey", Educational Research and Reviews, vol.10, no.78848BF52386, pp.1070-1079, 2015 (Link)
Aytemur B., Eldemir A.C., Sönmezöz F., "MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL ÇALGI DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. ", Journal of Turkish Studies, vol.9, pp.1583-1595, 2014 (Link)
Yalçinkaya B., Eldemir A.C., "Bireysel Çalgi Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.29-36, 2013 (Link)
Yalçinkaya B., Eldemir A.C., "Müzik Öğretmeni Adaylarının Alana Yönelik Bilgisayar Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi ", Turkish Studies, vol.8, pp.2185-2195, 2013 (Link)
Yalçinkaya B., "Eğitim Ortaminda Başarinin Gizli Etkeni: Ergonomi", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.7, no.1C0543, pp.785-797, 2012 (Link)
Yalçinkaya B., "Çalgi Eğitiminde Etüt Yazma Modeli", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.7, no.D0082, pp.21-34, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aytemur B., "Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Çanakkale Onsekiz Mart Örneği", VIII. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, ÇANAKKALE, TÜRKIYE,
Jelen B., Aytemur B., "Teaching Strategies in Traditional Turkish Instrumental Music Education", Icase 2015 International Conference On Humanities Business Education And E-Technology, Toronto, KANADA,
Aytemur B., "FLÜT EĞİTİMİNDE TON GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI BİR ÖĞRENCİYLE ÇALIŞMA ÖRNEĞİ", SSHIF2015 Sosyal ve Beşeri Bilimlere ve Küresel Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulamalar Uluslararası Sempozyumu, Varşova, POLONYA,
Aytemur B., Eldemir A.C., "Müzik Öğretmeni Adaylarının Alana Yönelik İnteraktif ve Online Eğitime İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi", 5. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, ,
Aytemur B., "Gelenekli Müziklerin Araştırılmasında Bilgisayar Destekli İstatistiksel Analiz Yöntemi", Icanas38 Uluslararası Asya Ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, , pp.857-864
Çevik S., Akin Şişman Ö., Onuk Şenel Ö., Aytemur B., "Gazi Üniversitesi Gençliğinin Yaşamında Müziğin Yeri ve İşlevi", Müzik Eğitimi ve Kültürü, 21.Yy Başında Türkiyede Müzik Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, , ss.26-37
Aytemur B., "21 Yüzyılda Müzik Eğitiminde Çalgı Öğrencilerinin Temel Psikomotor Alan Davranışları Üzerinde Alexander Tekniğinin Etkisi The Influence Of The Alexander Technique On Instrument Students Basic Psychomotor Fieldbehaviors In Music Education In The 21st Century", Avrupa'da ve Türk Cumhuriyetlerinde Müzik Kültürü ve Eğitimi Uluslararası Kongresi, , , pp.290-294353
DİĞER YAYINLAR
Aytemur B., "YALÇINKAYA BEGÜM (2002). Faik Canselen ve Çanakkale. Orkestra Aylık Müzik Dergisi(332), 37-43.", Diger, ss.37-43, 2002
Aytemur B., "Polis Marşı. Orkestra Aylık Müzik Dergisi(330), 46-50. ", Diger, ss.56-50, 2002
Aytemur B., "YALÇINKAYA BEGÜM (2002). Polis Marşı ve Faik Canselen ile Kısa Bir Söyleşi. Akademik Bakış Polis Akademisi Dergisi, 8(17), 44-45. ", Diger, ss.44-45, 2002
SANATSAL ETKİNLİKLER
Aytemur B, "I. Görsel sanatlar Eğitimi Sempozyumu açılışı Oda Müziği Konseri", Çalgı Performansı, Orkestra Konserinde Grup Şefliği, Kasım-2017.
Aytemur B, "Çanakkale Troy Oda Orkestrası, Cumhuriyet Konseri", Çalgı Performansı, Orkestra Konserinde Grup Şefliği, Ekim-2017.
Aytemur B, "X. European Conference on Social and Behavioral Sciences Concert", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mayıs-2016.
Aytemur B, "Çanakkale Kent Konseyi 1. Çanakkale Sanatçıları Sergisi Açılış Töreni Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Mart-2016.
Aytemur B, "ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Genelk Kurul Toplantısı Açılış Konseri", Çalgı Performansı, Orkestra Konserinde Grup Şefliği, Mart-2016.
Aytemur B, "Flüt Sınıfı Konseri", Diğer, Diğer, Mayıs-2015.
Aytemur B, "ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ODA ORKESTRASI CD KAYDI", Çalgı Performansı, Orkestra Konserinde Grup Şefliği, Mayıs-2015.
Aytemur B, "Akademik Oda Orkestrası Konseri", Çalgı Performansı, Orkestra Konserinde Tutti Üyeliği, Mayıs-2014.
Aytemur B, "İsmail Kaymak Koleji Ortak Konseri", Çalgı Performansı, Orkestra Konserinde Tutti Üyeliği, Haziran-2014.
Aytemur B, "Müzik Eğitimi ABD Akademik Oda Orkestrası Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Haziran-2014.
Aytemur B, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası ve Koro Konseri", Çalgı Performansı, Orkestra Konserinde Grup Şefliği, Aralık-2013.
Aytemur B, "Akademik Oda Orkestrası Buca Eğitim Fakültesi Konseri", Çalgı Performansı, Orkestra Konserinde Grup Şefliği, Aralık-2013.
Aytemur B, "EAB 5. International Congress of Educational Research Açılıs Konseri", Çalgı Performansı, Oda Müziği Konserinde Grup Üyeliği, Haziran-2013.
Aytemur B, "Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Konseri", Diğer, Diğer, Mayıs-2013.
Aytemur B, "Türk Müziği Konseri", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Ocak-2013.
Aytemur B, "Buca Eğitim Fakültesi Konseri ", Çalgı Performansı, Orkestra Konserinde Grup Şefliği, Aralık-2013.
Aytemur B, "ÇOMÜ Akademik Oda Orkestrası Konseri ", Çalgı Performansı, Orkestra Konserinde Tutti Üyeliği, Mayıs-2013.
Aytemur B, "Namık Kemal Üniversitesi Konseri", Çalgı Performansı, Orkestra Konserinde Grup Şefliği, Aralık-2013.
Aytemur B, "Bahar Konseri ", Çalgı Performansı, Orkestra Konserinde Tutti Üyeliği, Nisan-2013.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi