Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, 2011 - 2017
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, 2004 - 2011
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
BAP Komisyon Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 09.11.2004 - 09.11.2012
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 22.09.2004 - 22.09.2011
VERDİĞİ DERSLER
Sucul Ekosistemlerde Alt Besin Ağı İlişkileri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Ekoloji, Lisans, 2014-2015
Su Kalitesi, Lisans, 2014-2015
Mesleki İngilizce II, Lisans, 2014-2015
Enerji Akışı ve Mineral Döngüsü, Doktora, 2014-2015
Bilimsel Yazım ve Sunum Teknikleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Plankterlerin Besin Kaynakları-Besin Kaynağı Olarak Plankterler, Doktora, 2014-2015
Mesleki İngilizce I, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Uzundumlu, "Kepez Limanı Farklı Zooplankton Gruplarının Kararlı İzotop Kompozisyonlarının Çevresel Değişkenlerle İlişkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Doktora, Y.Cirik, "Bazı Ağır Metallerin Cystoseira barbata, Caulerpa racemosa, Gracilaria verrucosa ve Spirulina platensis Türlerinde Biyosorbsiyonu", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, S.Uzundumlu, " Mezbaha Atık Su Arıtım Tesisinde Su Kalitesi Parametrelerinin Belirlenmesi (Balıkesir-Gönen)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, A.Kılıç, "Zooplankton Günlük Vertikal Göçü : Karanlık Liman, Çanakkale Boğazı Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, R.Yentür, "Çanakkale Boğazı’ndaki Musilaj Oluşumunun Zooplankton Grupları Üzerine Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, Z.Palta, "Gerence ve Sığacık Körfez'inde (Ege Denizi), İki Ağ Kafes İşletmesinde Çevresel Parametrelerin Zooplankton Dinamiğine Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2010.
GÖRSEL ETKİNLİKLER
TV Programı , Diğer, 01.05.2008 - 02.05.2008
TV Programı , Diğer, 01.05.2007 - 10.05.2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi