Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Evaluation of Heavy Metal Contents in Various Tissues of Sea Bream Cultured to Market Size in Offshore Cage Systems with Copper Alloy Netting in the Northern Aegean Sea ", Diğer Projeler, ---, Araştırmacı, 2013
"Mezbaha Atık Su Arıtım Tesisinde Su Kalitesi Parametrelerinin Belirlenmesi (Balıkesir – Gönen)", BAP Y.Lisans, 2013-121, Yönetici, 2014
"TR22 Güney Marmara Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ---, Araştırmacı, 2013
"Comparison of Growth Performance and Feed Utilization of Rainbow trout in Freshwater and Seawater with Environmental Effects and Life Cycle Assessment in Offshore Cage Systems with CopperAlloy Netting", Diğer Projeler, ---, Araştırmacı, 2014
"Zooplankton Günlük Vertikal Göçü : Karanlık Liman, Çanakkale Boğazı Örneği", BAP Y.Lisans, PROJE NO: 2011/70, Yönetici, 2012
"Bazı Ağır Metallerin Gracilaria verrucosa (Florideophyceae) ve Spirulina platensis (Cyanophyceae) Türlerinde Biyosorbsiyonu ", BAP Arastırma Projesi, PROJE NO: 2010/260 , Yönetici, 2011
"Evaluation of Copper Alloy Nets in Offshore Cage Systems for Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Aquaculture in Northern Aegean Sea ", Diğer Projeler, ICA PROJECT NO. TEK-1049, Araştırmacı, 2012
"Bazı Ağır Metallerin Caulerpa racemosa (Chlorophyceae) ve Cystoseira barbata (Phaeophyceae) Türlerinde Biyosorbsiyonu ", BAP Arastırma Projesi, PROJE NO: 2009/42 , Yönetici, 2011
"Çanakkale Boğazı’ndaki Musilaj Oluşumunun Sığ Sulardaki Bentik Balık Faunasına Etkileri ", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK Proje # 108T624 , Araştırmacı, 2010
"Su Ürünleri İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK Proje # 106G093 , Araştırmacı, 2010
"Leonardo da Vinci Topluluk Mesleki Eğitim Eylem Programı İkinci Aşama :2000-2006: Lisans Öğrencileri İçin Kıyı Ekolojisi, Biyoçeşitlilik ve Çevre Bilincini Geliştirme Mesleki Stajı", AB Destekli Diğer Projeler, TR/06/A/F/PL2-105, Yönetici, 2008
"Çanakkale Boğazı Kepez Limanı Plankton, Birincil Üretim, Besin Tuzu ve İlişkilerinin Belirlenmesi: Bir İzleme Çalışması ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK Proje # 105Y250 , Yönetici, 2007
"Ekosistem parametrelerinin karakterizasyonu ile Çardak Lagünü (Lapseki-Çanakkale) Akivades, Ruditapes decussatus, üretim potansiyelinin belirlenmesi ve optimizasyonu ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK Proje # 105Y103 , Araştırmacı, 2008
"Çanakkale Boğazı Kepez Limanı’nda Çevresel Parametrelere Bağlı Olarak Alt Besin Zinciri İlişkilerinin Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, PROJE NO: 2005/85 , Yönetici, 2007
"Denizel Biyolojik Çeşitlilik ve Nesli Tükenmekte Olan Türler ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT Proje # 2002K120170-1 , Araştırmacı, 2007
"Plankton Succession: Investigations regarding new approaches to management ", Bilimsel Araştırma Projesi, TX3181, Yönetici, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi