Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. ÜMRAN ŞENGÜL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm : İşletme
Ana Bilm Dalı : Sayısal Yöntemler
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 2869
E Posta Adresi : um.abhotmail.com | umransengulcomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/1462/
Ofis : 206
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim dalı
Eğitim Bilgileri
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sayısal Yöntemler, 2003-2010
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sayısal Yöntemler, 2000-2002
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 1994-1998
Yaptığı Tezler
Doktora, "Tersine Lojistik Ağ Tsarımında Karma Tamsayılı Programlama Modeli ve Ambalaj Atıkları Geri Dönüşümü için Bir Uygulama ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sayısal Yöntemler Mart, 2010.
Yüksek Lisans, "Veri Ambarcılığı ve Türkiye Uygulaması", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sayısal Yöntemler Haziran, 2002.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Yöneylem
Üretim Yönetimi
Lojistik Yönetimi
İstatistik
Sayısal Yöntemler
Çok Kriterli Karar Verme
Toplam Kalite Yönetimi
Diğer
Etkinlik Analizi
Çok kriterli karar analizi
Tamsayılı Programlama
Hedef Programlama
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Nicel Karar Yöntemleri
Yöneylem Araştırması
Web Of Science Araştırma Alanları
Operations Research & Management Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011 - 2013
Arş.Gör., KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008 - 2011
Arş.Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2004 - 2008
Verdiği Dersler
Çevre Yönetimi ve Politikası, Lisans, 2016-2017
Türkiye'nin Çevre Sorunları, Lisans, 2016-2017
Karar Yöntemleri, Lisans, 2016-2017
İstatistik 1, Lisans, 2016-2017
İşletmeciler için Matematik, Lisans, 2016-2017
Matematik I, Lisans, 2016-2017
Toplam Kalite Yönetimi ve İstatistiksel Kalite Kontrol, Yüksek Lisans, 2015-2016
İşletme Bilimlerine Giriş, Lisans, 2015-2016
Stratejik Lojistik, Yüksek Lisans, 2015-2016
İşletme, Lisans, 2015-2016
İstatistik, Yüksek Lisans, 2015-2016
Araştırma yöntemleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
İş Sağlığı, Ön Lisans, 2014-2015
İşletme Bilimi, Lisans, 2014-2015
Matematik Programlama II, Lisans, 2012-2013
Matematik Programlama I, Lisans, 2012-2013
Yöneylem Araştırması II, Lisans, 2012-2013
Yöneylem Araştırması I, Lisans, 2012-2013
Tamsayılı Programlama Algoritmaları, Doktora, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Doktora, M.Eren, "Türkiye'deki Enerji Kaynaklarının Sektörlere Optimal Dağıtımı İçin Modellemeler ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri, Haziran, 2015.
Doktora, S.Shiraz, "Tedarikçi kriterlerinin ve tedarikçinin seçiminde bütünleşik Bulanık TOPSIS- Bulanık VZA yaklaşımı", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri, Şubat, 2014.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Şengül Ü., Eren M., Eslamian Shiraz S., Gezder V. , Şengül A.B., "Fuzzy Topsis Method For Ranking Renewable Energy Supply Systems In Turkey", RENEWABLE ENERGY, vol.75, pp.617-625, 2015 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Şengül Ü., Şengül A.B., "Türkiye'de Emici Hijyen Ürün Atıklarının Potansiyeli ve Çevre Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi", Sosyal Bilimler Metinleri, cilt.Özel Sayı, ss.278-286, 2016
Balık E., Şengül Ü., "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık ve İş Tükenmişliği Üzerindeki Rolü: Çanakkale'de Ampirik Bir Uygulama", Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.8, ss.115-125, 2016
Şengül Ü., Eren M., Eslamian Shiraz S.H., "Application of Linear Programming to Derive the Local Weight in the Analytic Hierarchy Process", International Journal of Operational Research, vol.27, pp.450-468, 2016 (Link)
Tan S., Atak Ş., Şengül Ü., Tan S.S., "The Evaluation Of The Changes In The Agricultural Sector With Common Economic Indicators In Turkey During The Last Decade", Mediterranean Journal of Social Sciences, vol.6, no.2S1, pp.588-595, 2015 (Link)
Şengül Ü., Tan S., Atak Ş., Şengül A.B. , "Türkiye Gökçeada'Da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.6, ss.41-55, 2014
Eslamian Shiraz Ö.G.S., Şengül Ü., Eren A.M., "Determination Of Extended Fuzzy Topsis Method Of Criteria Leading To Supplier Selection For Industries", Asian Social Science, vol.10, no.4, pp.183-194, 2014 (Link)
Şengül Ü., Eren A.M. , "An Alternative Dynamic Sbm Measure: A Case Of Information Technology Sector In Turkey", Review of European Studies, vol.6, no.3, pp.81-90, 2014 (Link)
Atak Ş., Tan S., Şengül Ü., "The Role Of Organic Agriculture Potential In The Rural Development Of Turkey: The Case Of Gökçeada", International Journal of Humanities and Social Science , vol.4, no.1, pp.287-291, 2014 (Link)
Şengül Ü., Eslamian Shiraz S., Eren M., "Türkiye’De İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 Bölgelerinin Ekonomik Etkinliklerinin Vza Yöntemi Ile Belirlenmesi Ve Tobit Model Uygulaması", yönetim bilimleri dergisi, cilt.11, ss.75-99, 2013 (Link)
Şengül Ü., "Erzurum Kenti Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Için Tersine Lojistik Ağı Tasarımı Ve Bir Karma Tamsayılı Programlama Modeli ", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.89-112, 2013
Şengül Ü., Eren M., Eslamian Shiraz S., "Bulanık Ahp Ile Belediyelerin Toplu Taşıma Araç Seçimi", Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ss.143-165, 2012
Şengül Ü., "Tersine Lojistik Kavramı Ve Tersine Lojistik Ağ Tasarımı", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.407-429, 2011 (Link)
Şengül Ü., "Atıkların Geri Dönüşümü Ve Tersine Lojistik", Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, cilt.6, ss.77-87, 2010 (Link)
Şengül Ü., "Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Kavramı, İşleyişi Ve İşletme Modelleri", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.125-139, 2009 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Şengül Ü., Şengül A.B., "Türkiye'de Emici Hijyen Ürün Atıklarının Potansiyeli ve Çevre Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi ", International Congress of Management Econmy and Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, vol.1, no.2, pp.2455-2464
Şengül Ü., Şengül A.B., "Tedarikçi Seçiminde Bulanık VIKOR-Hedef Programlama ve Bir Uygulama", International Congress of Management Econmy and Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.1-2
Şengül Ü., Khalaf Z., Şengül A.B., Kahraman D., "Vidalı Pres Çelik Dövme Tezgahında Risk Analizi için Risklerin Belirlenmesi", Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 6-7 Mayıs 2016, pp.210-219
Şengül A.B., Khalaf Z. , Kahraman D., Şengül Ü., "Kömür Yakıtlı Termik Santrallerde Kazan Bölümündeki Tehlikelerin Belirlenmesi ", Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 6-7 Mayıs 2016, pp.199-209
Şengül Ü., Eren M., "Dynamic Dea Application: In The Periods 2005-2010, Investigation Of The Effect Of Economic Growth In Oecd Countries", 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 7-12 Mayıs 2015, pp.200-201 (Link)
Şengül Ü., Tan S., Güzel S. , Sarıoğlu S., "Çanakkale’de Sektörler İtibariyle Ar-Ge, Yenilikçilik ve Kümelenme Potansiyelinin Araştırılması", 18. Ulusal İktisat Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 8 Ekim - 9 Kasım 2015, ss.110-115 (Link)
Tan S., Atak Ş., Şengül Ü., Tan S.S., "Türkiye'De Son On Yıllık Süreçte Tarım Sektöründeki Değişimlerin Genel Ekonomik Göstergelerle Değerlendirilmesi", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üsküp, MAKEDONYA, 1-3 Temmuz 2014, pp.688-694 (Link)
Atak Ş., Tan S., Şengül Ü., "Türkiye'De Tarım Politikalarının Kırsal Kalkınmadaki Rolü: Gökçeada Örneği", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üsküp, MAKEDONYA, 1-3 Temmuz 2014, pp.695-698 (Link)
Şengül Ü., Tan S., Atak Ş., Şengül A.B., "Türkiye Gökçeada'Da Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üsküp, MAKEDONYA, 1-3 Temmuz 2014, pp.1-9 (Link)
Şengül Ü., Eren M., Shiraz S.E., "İkili Karşılaştırma Matrisinin Yerel Ağırlıklarının Bulunmasında Lp-Gw-Ahp Metot", 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, ISPARTA, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2014, pp.122-122 (Link)
Şengül Ü., Shiraz S.E., Eren M., Gezder V., Şengül A.B., "Türkiye'De Üretim Potansiyeli Yüksek Enerji Kaynaklarının Bulanık Topsis Yöntemi Ile Performans Sıralaması", 17. Ulusal İktisat Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 24-25 Ekim 2013, ss.95-95
Eren M., Şengül Ü., Shiraz S.E., "Economic Activities Of Regions Of Level 2 According To Statisitical Regional Units Classification (Nuts) In Turkey Determining By Using Data Envelopment Analysis, And Tobit Model Application", The 6th International Conference of Iranian Operations Research Society, Tehran, IRAN, 8-9 Mayıs 2013, pp.121-121
Shiraz S.E., Eren M., Şengül Ü., "Ranking Of Countries According To Their Level Of Development With The Vikor And Topsis Using Entropy", The 6th International Conference of Iranian Operations Research Society, Tehran, IRAN, 8-9 Mayıs 2013, pp.105-105
Şengül Ü., Eren M., Shiraz S.E., Gezder V., Şengül A.B., "Performance Ranking Of Renewable Energy Sources Potential By Fuzzy Topsis Techniques In Turkey", Cappadocia Series : International Conference on Energy economics and Policy, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2013, pp.110-110
Şengül Ü., Eren M., Shiraz S.E., " Belediyelerin Toplu Taşıma Araçları Seçiminin Bulanık Ahp Yöntemi Ile Belirlenmesi", 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Mayıs 2012, pp.95-95
Şengül Ü., Eren M., Shiraz S.E., "Activıties Of Companies In The İstanbul Stock Exchange In Terms Of Liquıdıty And Profıtabılıty Evaluatıon With Data Envelopment Analysis And Panel Data Techniques", The 4th National Conference on Data Envelopment Analysis, Baolsar, IRAN, 13-14 Haziran 2012, pp.73-75
Şengül Ü., Shiraz S.E. , Eren M., "Doğu Anadolu Bölgesindeki İllerin Ekonomik Etkinliklerinin Vza Yöntemi Ile Belirlenmesi Ve Tobit Model Uygulaması", Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyomu, ERZURUM, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2012, ss.125-135
Kaçtioğlu S., Şengül Ü., "Tersine Lojistik Ağ Tasarımında Karma Tamsayılı Programlama Modeli Ve Ambalaj Atıkları Geri Dönüşümü İçin Bir Uygulama", Yöneylem Araştırması ve Endürtri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 5-9 Temmuz 2011, ss.78-80
Şengül Ü., "Tersine Lojistik Kavramı Ve Tersine Lojistik Ağ Tasarımı İçin Nicel Modeller", 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.25-27
Şengül Ü., "Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yeni Fırsat; Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Yönetimi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Haziran 2009, ss.100-102
Kitap ve Kitap Bölümleri
Şengül Ü., Eslamian Shiraz S.H., Eren M., Gezder V., Şengül A.B., "Türkiye'de Üretim Potansiyeli Yüksek Enerji Kaynaklarının Bulanık TOPSIS ile Performans Sıralaması", Cari Açık, Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik İlişkiler, Saraçoğlu, D.Ş., Öztürk F., Ed., Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, ss.235-257, 2016 (Link)
Şengül Ü., Eren M., "Selection of Digital Marketing Tools Using Fuzzy AHP-Fuzzy TOPSIS", in: Fuzzy Optimization and Multi-Criteria Decision Making in Digital Marketing, Kumar A., Kumar Dash M., Eds., IGI: International Publisher of Progressive Academic Research, Hershey, pp.97-126, 2015 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Çanakkale İlinde Sanayi Envanterinin Oluşturulması, İl Sanayisinin ARGE, Yenilikçilik ve Kümelenme Potansiyelinin Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR22/14/FAPDFD/0021, Araştırmacı, 2015
"Türkiye’deki Aile Mahkemelerinin Avrupa Ülkelerindeki Örnekleriyle Karşılaştırılması Ve Danimarka’da Mevcut Olan Aile Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Mahkemeye Gitmeden Önce Öngörülen Kurumun İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP2007, Araştırmacı, 2009
"Bazı Katı Atık Türlerinin Geri Dönüşüm Ağı için Karma Tamsayılı Programlama Modellerinin Geliştirilmesi, Türkiye Örneği ", BAP Arastırma Projesi, BAP2011, Yönetici, 2013
"Tedarikçi Seçimi için Çok Amaçlı Programlama ve Bir Uygulama Denemesi", BAP Arastırma Projesi, BAP 2014/214, Yönetici, 2016
Bilimsel Hakemlikler
Journal of Renewable and Sustainable Energy, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 29
Web Of Science H İndeksi : 1
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 66
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 29
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 6
Katalog Bilgileri