Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. RÜŞTÜ ILGAR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Temel Eğitim
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : +90 286 2171303 | Dahili : 00000
+90 286 2171330 | Dahili : 32222
Faks : +90 286 2170751
E Posta Adresi : ilgarmail.com | ilgarmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/178/cv
Ofis : 220
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ ve İŞLETMECİLİĞİ, , 1995-2000
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ ve COĞRAFYA ENSTİTÜSÜ, , 1992-1994
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, COĞRAFYA BÖLÜMÜ, , 1988-1992
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Fransızca, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Participant of International Languages Teacher Training, The Active Participation to The Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP), 2007
“Ecological Considerations for Sustainable AgriculturalDevelopment Projects”, CINADCO-İsrael, 2004
ERDAS (Geographic Imaging Made Simple) ArcGIS 8.2-ArcInfo 8.2 , İşlem CBS ve Mühendislik GIS by ESRI, 2003
“Uydu görüntülerinde PCI görüntü işleme yazılımı ile Tematic Mapper”,, PCI Geomatica, 2003
“Deprem ve Korunma Yolları” , UNDP, Swiss Agency For Development and Cooperation, IULA-EMME, B.Ü.KRDAE-AHEP, 2003
Araştırma Alanları
Fiziki Coğrafya
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Fiziki Coğrafya
Fiziksel Çevre Denetimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Environmental Sciences
Ecology
Diğer
Environmental Studies
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim, 2014 - Devam Ediyor
Arş.Gör., University of Pittsburgh, USA - Informatic, 2011 - 2011
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim, 2001 - Devam Ediyor
Diğer, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Ens., 1996 - 2000
Mesleki ve İdari Deneyimler
Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2008 - Devam Ediyor
Kent Konseyi Çağrılı Katılımcılığı, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi, Çanakkale Belediyesi , , 28.09.2006 - 29.09.2006
ECTS Bölüm Koordinatörlüğü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.02.2005 - 31.12.2007
Socrates-Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2005 - 31.12.2007
Fakülte Seçimlik Ders Koordinatörlüğü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2005 - 31.12.2007
Fakülte Dış İlişkiler Takımı Koordinatörlüğü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2005 - 31.12.2007
Yerel Gündem 21 Kent Eylem Planı, Kent Konseyi Deniz ve Kıyı Koruma Çalışma Grubu Kuruculuğu, Çanakkale Belediyesi , , 01.01.2005 - 31.12.2005
Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme Kursu,Geomatica Görüntü İşleme Yazılım Paketi , ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇOMU-ÇUM, , 28.02.2004 - 18.04.2004
PCI Geomatica-Workshop, “Uydu görüntülerinde PCI görüntü işleme yazılımı ile Tematic Mapper”, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Troya Kültür Merkezi, , 21.03.2003 - 21.03.2003
Çok Sayıda Soruşturma Dosyası Görevleri, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.02.2003 - Devam Ediyor
ERDAS (Geographic Imaging Made Simple) ArcGIS 8.2-ArcInfo 8.2 Setifika Programı, İşlem CBS ve Mühendislik GIS by ESRI , , 27.01.2003 - 31.01.2003
“Deprem ve Korunma Yolları” konulu konferanslar dizisi, Süleyman Demirel Konferans Salonu UNDP, Swiss Agency For Development and Cooperation, IULA-EMME, B.Ü.KRDAE-AHEP, , 01.01.2003 - 31.03.2003
“ABCD Temel Afet Bilinci Eğitimi”-, Çanakkale Yerel Gündem 21 , , 01.01.2003 - 28.02.2003
Eğitim Fakültesi Ağaçlandırma Koordinatörlüğü, Terzioğlu Yerleşkesi Giriş Alanının Ağaçlandırılması, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.10.2002 - 31.12.2002
Çok Sayıda Sempozyum , Kongrede Oturum Başkanlığı ve Oturum Yönetimi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.02.2002 - Devam Ediyor
Çok Sayıda Sempozyum , Kongre Düzenleme Komistesinde Görevler, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 03.01.2002 - Devam Ediyor
Çok Sayıda Görev Uzatım Dosya İncelenmesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2002 - Devam Ediyor
Çok Sayıda Soruşturma Dosyası Görevleri, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2002 - Devam Ediyor
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, M.Kavak, "Edremit Körfezi Kuzey Kıyılarında Yerel Halkın Ekoturizme Yönelik Bilinç Algısı ve Tutumları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, L.İncedere, "Türkiye'de ve Bulgaristan'da Orta Eğitim Coğrafya Eğitimi ve Öğretiminin Müfredat, Araç-Gereç ve Yöntem Açısından Karşılaştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, G.Erdem, "Öğrenci Görüşlerine Göre Çan’daki Hava Kirliliğinin Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersi Başarı Durumlarına Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, C.Korkut, "Dershanelerdeki Coğrafya Öğretiminin Öğrenci Görüşlerine Göre Örgün Eğitim Kurumlarıyla Karşılaştırılması ve Çanakkale Merkez İlçe Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2008.
Yüksek Lisans, Y.Bülbül, "Ortaöğretim Çevre ve İnsan Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Çevreye Yönelik Tutumlara ve Erişiye Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, Ş.Babacan, "Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Coğrafya Ünitelerinden Türkiyemiz’in Öğretiminde İşbirlikli Yöntem Destekli Çoklu Zekâ Kuramının Erişiye Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ilgar R., Akyuz T., Mukhamedshina N., Akyuz S., Mirsagatova A.A., Sarı E., "Neutron Activation Analysis of Surface Sediments From Dardanelles", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.24, pp.4569-4572, 2012
Ilgar R., Babacan S., "The Effect Of Multiple Intelligence Theory Supported By Cooperative Learning Method On Achievement In Teaching Geography Curriculum", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.212-224, 2012
Ilgar R., Nazira J., "Improving Urban And Peri-Urban Geographical Activities In Soweto Township, Gauteng For Sustainable Livelihood", Journal of Basic and Applied Scientific Research, vol.1, pp.1386-1396, 2010 (Link)
Ilgar R., "Sunkens Of Çanakkale Strait", Turkish Journal of Scientific Reviews, vol.4, pp.63-68, 2010 (Link)
Ilgar R., Ozdemir M., "Forest Fires And Follow-Up Rehabilitation In The Gallipoli National Historical Park Area 1986 Forest Fire Case", American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, vol.8, pp.339-348, 2010 (Link)
Ilgar R., "Investigation Of Transit Maritime Traffic In The Strait Of Çanakkale (Dardanelles)", World Journal of Fish and Marine Sciences, vol.2, pp.427-435, 2010 (Link)
Kam E., Bozkurt A., Ilgar R., "A Study Of Background Radioactivity Level For Canakkale, Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.168, pp.685-690, 2010
Ilgar R., Sarı E., ""Heavy Metals Distribution In Sediments From Dardanelles"", Journal of Applied Sciences, vol.8, pp.2919-2923, 2008 (Link)
Güven K., Ilgar R., "Oil And Detergent Pollution On Coastal Areas Of Dardanelles In 1996-1997", "Turkish Journal Marine Sciences" / JOURNAL OF THE BLACK SEA-MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, vol.8, pp.3-8, 2002
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ilgar R., "Türkiye’ye Yönelik İnsan Kaçakçılığı ve Çanakkale Örneği ", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , vol.7, pp.670-696, 2019 (Link)
Ilgar R., "Çanakkale’de Yatçılık Faaliyetleri ", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.594-611, 2019 (Link)
Ilgar R., "Economic Contributions and Environmental Effects of Geothermal Energy: Canakkale-Tuzla Geothermal Example", International Journal of Research in Geography, vol.5, pp.1-8, 2019 (Link)
Ilgar R., "İKİNCİL KONUT TURİZMİ: SAROS KÖRFEZİ KUZEY KIYILARI ÖRNEĞİ", TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, no.38, pp.136-143, 2018 (Link)
Ilgar R., "Fauna and Flora Biodiversity in Saros Bay", European Geographical Studies, no.1, pp.3-20, 2018 (Link)
Ilgar R., "ÇANAKKALE İLİNDE ARICILIK FAALİYETLERİ", Turkish Studies Social Sciences, no.26, pp.713-724, 2018
Ilgar R., "ÇEVRESEL DUYARLILIK AÇISINDAN PETROL SEKTÖRÜ, ÇANAKKALE BOĞAZININ PAZARDAKİ YERİ ve ÖNEMİ", Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.23, ss.25-44, 2018 (Link)
Khalef S., Ilgar R., "Suriyeli Mülteciler ve Türkiye’de Mülteci Sorunu", Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.40-51, 2017 (Link)
Ilgar R., "Çevre Koruma Anlayışının Göstergesi, Türkiye’de Tuvalet Eğitimi", ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science), vol.5, pp.12-27, 2017 (Link)
Ilgar R., "Çanakkale Boğazında Geçiş İstatistiklerine Bağlı Gemi Atık Yönetimi Ve Değerlendirmesi ", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), cilt.35, ss.185-194, 2017 (Link)
Ilgar R., "Çanakkale İlinde Tarımda Sürdürülebilirlik ve Organik Tarım ", Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.22, ss.159-178, 2017 (Link)
Ilgar R., Kırcan S., "Çanakkale İli Keçicilik Faaliyetleri", Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.52-86, 2016 (Link)
Ilgar R., "Küreselleşmenin Türkiye’deki Coğrafya Eğitimine Getirileri", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.5, ss.354-364, 2016 (Link)
Ilgar R., "A Study on Heavy Metal Content of Sardine (Sardina Pilchardus) Caught in the Dardanelles", Journal of Geography and Geology, Canadian Center of Science and Education, no.3, pp.35-41, 2016 (Link)
Ilgar R., "Çevresel Duyarlılık Açısından Doğalgaz Sektörü, Türkiye’nin Pazardaki Yeri ve Önemi ", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol.113, pp.217-237, 2016 (Link)
Ilgar R., "Çanakkale İlinde Zeytin Yetiştiriciliği ve Yaşanan Sorunlar", İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, cilt.1, ss.19-32, 2016 (Link)
Ilgar R., İncedere L., "Türkiye ve Bulgaristan Eğitim Sistemlerinin Okullaşma Açısından Karşılaştırmalı İncelemesi ", Karadeniz Araştırmaları (Journal of Black Sea Studies), vol.51, pp.51-74, 2016 (Link)
Ilgar R., "Hayvan Varlığına Göre Çanakkale Biyogaz Potansiyelinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma", Doğu Coğrafya Dergisi - Eastern Geographical Review, cilt.21, ss.89-106, 2016 (Link)
Ilgar R., "Çanakkale Boğazındaki Gemi Hareketliliği ve Kaza Risk Haritasının Belirlenmesi", Türk Coğrafya Dergisi, Türk Coğrafya Kurumu Dergisi, ss.1-10, 2015 (Link)
Ilgar R., "Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi", ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI , cilt.13, ss.1-20, 2015 (Link)
Ilgar R., "The Relationship Between The Use Of Natural Resources On The Undeveloped Countries Under The Influence Of Globalisation", International Journal of Humanities Social Sciences and Education, vol.2, pp.10-17, 2015 (Link)
Ilgar R., "Heavy Metal Concentrations on Umurbey River Sediment, West Anatolia ", Journal of Geography Natural Disaster , vol.5, pp.1-4, 2015 (Link)
Ilgar R., "“Determinatıon Of The Amount Of Heavy Metal In Peaches Grown In Umurbey, West Anatolia”", European Geographical Studies, no.2, pp.1-1, 2015 (Link)
Ilgar R., "Çanakkale Şehir İçi Trafiğindeki Araç Kaynaklı Gürültü Kirliliğine Yönelik Ön Çalışma", ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken, vol.4, pp.253-267, 2012 (Link)
Ilgar R., "Geography Education for Sustainable Education System Under the Influence of Globalization, The Case of Turkey", Australian Journal of Basic and Applied Sciences, vol.5, pp.192-200, 2011 (Link)
Ilgar R., "Determination of Heavy Metal Concentrations in Seabed Sediments of the Dardanelles-Cities Area, Turkey", AEJTS American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences, vol.3, pp.23-27, 2011 (Link)
Ilgar R., Lefilleua J.N., "Az Gelişmiş Ülkelerin Coğrafî Koşullarının Zorladığı Mekâna Bağlı Kalkınma Girişimleri / Les Tentatives De Développements Imposés Par Des Conditions Géographiques/ L’espace Des Pays Sous Développés S’étant Occupées,", Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.35, ss.73-91, 2011 (Link)
Ilgar R., "1987 -2001 Yılları Arasında Çanakkale Kentsel Alan Değişiminin Landsat Etm Sensor PCI Görüntü İşleme Yazılımı İle Değerlendirilmesi", Esosder, cilt.10, ss.331-350, 2011 (Link)
Ilgar R., "The Noise Pollution Of Maritime Traffic: The Case Of The Dardanelles’ Ferries", Geografia - Malaysian Journal of Society and Space, no.3, pp.10-17, 2011 (Link)
Ilgar R., "Çevre Sorunlarına Yaklaşım Açısından Yerel yönetimler", Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi, İKS Medya Reklam Tanıtım Hizmetleri,Kayseri, cilt.7, ss.2-7, 2011 (Link)
Ilgar R., "The Cooperation Acid Rains Effect on to Historical Monuments, a Case Study from Canakkale Province", Journal of American Science, vol.7, pp.171-178, 2011 (Link)
Ilgar R., "Çanakkale’de Kuraklık Durumu ve Eğilimlerinin Standartlaştırılmış Yağış İndisi İle Belirlenmesi", Marmara Coğrafya Dergisi-Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, ss.183-204, 2010 (Link)
Ilgar R., "Water Risk Assessment and Spatial Analysis of Atikhisar Dam Using by GIS", Middle East Journal of Scientific Research, vol.5, pp.359-365, 2010 (Link)
Ilgar R., "Çanakkale Orman İşletmeciliği Yarar Analizinin Coğrafi Bakış Açıyla Değerlendirilmesi", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , ss.77-99, 2009 (Link)
Ilgar R., "Çanakkale İlinde Fiziki Çevreye Özgü Sorunların Değerlendirilmesi", Doğu Coğrafya Dergisi, Eastern Geographical Review, cilt.14, ss.109-121, 2009 (Link)
Ilgar R., "Çanakkale Orman İşletmeciliği Yarar Analizinin Coğrafi Bakış Açıyla Değerlendirilmesi", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.17, ss.77-79, 2009 (Link)
Ilgar R., Korkut C., "Çanakkale İl Merkezi Dershanelerinde Coğrafya Öğretimine Yönelik Değerlendirme", International Journal of Progressive Education, no.1, pp.53-68, 2009 (Link)
Ilgar R., "Ağrı Dağı değişiyor", Diyalog Avrasya Dergisi-DA International Magazine, Uluslararası Düşünce ve Kültür Platformu, ss.5-5, 2008 (Link)
Ilgar R., "Çan Termik Santral Projesi, (Project of Çan Thermoelectric Power)", Marmara Coğrafya Dergisi-Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, cilt.17, ss.154-174, 2008 (Link)
Ilgar R., "Kaz Dağı’Nın Üstü “Altın”Dan Kıymetli Mi?, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,", The Journal Of International Social Research, no.2, pp.170-182, 2008 (Link)
Ilgar R., "Koruma Anlayışı Ve Çanakkale’Deki Tarihi Eserlerin Kayaçlarını Değerlendirme", Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.74-87, 2008 (Link)
Ilgar R., Kam E., "Determination Of Environmental Radioactivity Of Drinking Water, Soil And Air In Edremit Gulf Shores", E-Journal Of New World Sciences Academy, no.2, pp.186-193, 2008 (Link)
Ilgar R., "Actions Aimed At Kinds Of Living Aquatic Creatures Which Have Economical Values At The Çanakkale Dardanelles Ecosystem", AKADEMİK BAKIŞ , pp.1-14, 2007 (Link)
Ilgar R., Güven K.C., "Çanakkale Boğazı Petrol Kirlilik Düzeyinin Saptanması", Marmara Coğrafya Dergisi-Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, ss.113-128, 2007 (Link)
Ilgar R., "Türkiye’De Hayvan Hakları İhlallerine Coğrafi Açıdan Bakış", Çukurova Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Dergisi, cilt.16, ss.347-360, 2007 (Link)
Ilgar R., "Çevre Eğitiminde Yaygın Eğitimin Rolü Ve Önemi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Samsun, ss.38-50, 2007 (Link)
Ilgar R., "Fiziki Coğrafyanın Önemli Bir Konusu Gıs (Coğrafi Bilgi Sistemi)’E Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar Ve Eğitimi", Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi-Journal Of Social Sciences, cilt.4, ss.53-66, 2007
Ilgar R., "Determining The Level Of Detergent Pollution In Dardanelles An Correlation With Physical Geographical Condition", Journal of Environmental Sciences, pp.21-37, 2007
Ilgar R., "Coğrafya Öğretiminde Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri", T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Milli Eğitim Dergisi, no.35, ss.276-286, 2006 (Link)
Ilgar R., "Sosyal Ekoloji ve İnanç İlişkisinin İrdelenmesi", Marmara Coğrafya Dergisi-Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, ss.95-112, 2006 (Link)
Ilgar R., "Kararlılığın Bir Göstergesi Ozon Tabakası Tahribatının Önlenmesi Bilim", Üniversite ve Toplum (Eğitim ve Düşünce Dergisi), cilt.6, ss.1-3, 2006 (Link)
Ilgar R., "Geographical Approaches The Bluefin Tuna (Thunnus Thynnus Thynnus) Farmers And Farm Of Musellım Passage", International Journal of Human Sciences, no.2, pp.1-1, 2006 (Link)
Ilgar R., Koca N., "Su Yönetiminde Ülkemiz Kıyı Sularının Ekolojik Taşımacılıkta Kullanım Potansiyeli", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.122-134, 2006 (Link)
Ilgar R., "Ekoloji Bilimi Coğrafyaya Ne Kadar Uzak Yada Ne Kadar Yakın", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Uluslararası Hakemli Akademik Dergi, vol.9, pp.137-148, 2005 (Link)
Ilgar R., "Yanlış Bir Kanı: Orta Çağ Karanlığında Aydınlık Coğrafya", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.192-209, 2005 (Link)
Ilgar R., "Negative Effects Over Education Caused By Geographical Conditions", Sakarya Universty Journal of Educational Faculty, ss.117-123, 2005 (Link)
Ilgar R., "Zirvedeki Isınma, Ağrı Dağının Coğrafyası Değişiyor", National Geographic Türkiye, ss.30-30, 2005
Ilgar R., "Ekolojik Bakışla Jeotermal Kaynaklara Dualist Yaklaşım, The Wiev of Dualist Approach On Jeotermal Source", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.4, ss.88-98, 2005 (Link)
Ilgar R., "Sushi ve Sashimi İçin Yeni Bir Katliam Orkinos Çiftlikler", Haftalık BİLİM TEKNİK DERGİSİ Cumhuriyet Gazetesi, 11.9.2004 Günü Cumhuriyet Arşivi, ss.18-19, 2004 (Link)
Ilgar R., "Çevre Koruma Programlarında Etkinliği Olan Ülkemiz Enerji Sorununa Yeni Yaklaşımlar", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, pp.1-1, 2004
Ilgar R., Khalef S., "Türkiye’nin Sınır aşan Akarsu Anlaşmalarına Coğrafi Açıdan Bir Bakış", Marmara Coğrafya Dergisi-Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, ss.53-72, 2004 (Link)
Ilgar R., "Küreselleşme Yaklaşımları ", Sosyal Bilimler EKEV Akademi Dergisi , EKEV Ulusal Hakemli Akademi Dergi - Erzurum, cilt.7, ss.247-254, 2003 (Link)
Ilgar R., Khalef S., "Uluslararası Sular Konusunda Türkiye’Nin Yapmış Olduğu Anlaşmalara Genel Bir Bakış", Türk Sucul Yaşam Dergisi, Turkish Journal of Aquatic Life, ss.119-119, 2003 (Link)
Ilgar R., "Deprem ve Eğitim", Yaşadıkça Eğitim (YE), İstanbul Kültür Eğitim Kurumları (Kültür Hizmetleri AŞ.), ss.28-28, 2003
Ilgar R., "Çevreden Gelen Uyaranların Eğitime Etkisi", Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Journal of Kırşehir Education Faculty, cilt.4, ss.39-44, 2003 (Link)
Ilgar R., "Çanakkale Boğaz Ekosisteminde Ulaşım Faaliyetleri”", Doğu Coğrafya Dergisi - Eastern Geographical Review, cilt.7, ss.45-59, 2002 (Link)
Ilgar R., "Ülkemizdeki Nükleer Santral Projeleri", Elektrik- Elektronik Dergisi, cilt.5, ss.5-9, 1999
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ilgar R., "TÜRKIYE’DE ALTERNATIF KÜLTÜR ARAYISI, FANZINLER", ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, MANİSA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, pp.722-727
Ilgar R., "Tıbbi Atık Yönetimi: Çanakkale Örnegi", VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SerieVII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 24-25 Mart 2018, pp.760-768
Ilgar R., "YAPILANDIRMACI KURAMIN ORTA ÖGRETIM COGRAFYA DERSKITAPLARINA VE DOLAYISIYLA COGRAFYA EĞİTİMİNE YANSIMALARI EGITIMINEYANSIMALARI ", ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, MANİSA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, pp.1202-1215
Ilgar R., "TRUVA TARIHI MILLI PARKI’NA YÖNELIK ZIYARETÇI GÖRÜSLERINE GÖREEKOTURIZM YARAR ANALIZI", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Egitimi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2018, pp.43-49
Ilgar R., "ÇANAKKALE HALKININ DENİZ VE KIYI KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM VE BİLİNCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Egitimi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2018, pp.102-108
Ilgar R., "The Olive Oil Production and Olive Mill Waste Water Problem in Canakkale", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.1-1
Ilgar R., "Üniversite Sosyal ve Fen Bilimleri Öğrencilerinin, Ozon Tabakası ve Küresel Isınmaya Yönelik Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma ", 7th International Conference on Research in Education, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.10-17 (Link)
Ilgar R., "Water Management Strategy of Atikhisar Basin Using by GIS", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.1-1
Ilgar R., "Sustainable Ecotourism Possibilities in Çanakkale Area ", XVII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, UKRAYNA, 28-30 Temmuz 2017, pp.1-12
Ilgar R., "Çanakkale ilinde zeytincilik faaliyeti", VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, pp.1-1
Ilgar R., "Saros Körfezi’nde Avlanan Sardalye (Sardina Pilchardus) Balığında Ağır Metal İçeriği Üzerine Bir Ön Çalışma", I.Ulusal Coğrafya Kongresi", Atatürk Üniversitesi, ERZURUM, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2012, ss.5-5
Ilgar R., "Dünya Su Yönetimi, Su Eğitimi / World Water Management and Water Education", 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.1-22
Ilgar R., "Eğitimde Coğrafi Bölge Farklılıkları ve Bunu Etkileyen Faktörler", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, pp.145-149
Ilgar R., "The Dardanelles Ecosystem Species’s Alterations, International Conference", Global Changes and Problems –Theory and Practice, Sofya, BULGARISTAN, 20-22 Mayıs 2007, pp.234-243
Ilgar R., "Küreselleşme ve Tasarruf İlişkisi", 1st International Social Services Syposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2006, pp.234-239
Ilgar R., "Çanakkale’de Günaha Son Davet", II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2005, ss.135-141
Ilgar R., Cemal K., "The New Approaches On Geography Lesson Books", 5th International Educational Technology Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2005, pp.1-5
Ilgar R., Khalef S. , "Ecological View Upon on Middle Easte River to Cross the Frontier", International Conference On Research Trends In Science And Technology, The Lebanese American University, Beyrut, LÜBNAN, 8-9 Mart 2005, pp.85-89
Ilgar R., Öztürk B., "The Situation Of The Potential Wind Energy That Has Activity In The Environmental Protection Programs In Dardanelles", IEEES2, Proceedings of the Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, Kos, YUNANISTAN, 3-7 Temmuz 2005, pp.22-27
Ilgar R., Aşkın K., "Mağara Ekosistemleri ve Yararlanma Yolları", Ulusal Mağara Günleri Sempozyumu, BURDUR, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2005, ss.146-149
Ilgar R., "Sivil Toplum Kuruluşları Ve Çevresel Yaklaşımların Yoğun İlgisine Neden Olan Madenciliğin Çanakkale İlindeki Durumu", I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2004, ss.78-79
Ilgar R., Babacan Ş., "The Factors Restricting The Image Processing In Remote Sensing In Our Country’s Conditions", 3rd GIS DAY in TURKEY, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2004, pp.1-9 (Link)
Ilgar R., Bülbül Y., "Çevre Eğitiminde İşbirliğine Dayalı Eğitimin Getirisinin Değerlendirilmesi", Milli Eğitim Bakanlığı talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 20-22 Aralık 2004, ss.89-95
Ilgar R., "Gelibolu Milli Parkı Kıyıları Üzerine Jeolojik ve Jeoekolojik Saptamalar", Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 04,, ADANA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2004, cilt.2, ss.975-981
Ilgar R., "Determining Geomorphological Features Type On The Dardanelles Ecosystem", SPIE Fourth International Asia-Pacific Environmental Remote Sensing Symposium, Hawai, ABD (HAVAI), 8-11 Kasım 2004, pp.1-2
Ilgar R., Kam E., "The Determination Of Natural Environmental Radioactivity Of Northern Aegean Edremit Gulf Shores", Proceedings of International Symposium on Earth System Science (ISES 2004), İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2004, pp.7-11
Ilgar R., "Üniversite Eğitiminde Çevre Eğitimi (Environment Instruction In University Education Period)", First International Congress on Universty Education, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2004, pp.1-5
Ilgar R., Hasan O., "Çanakkale Boğaz Ekosisteminde Su Sporları Rekreasyon Potansiyeli", Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 04, ADANA, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2004, ss.945-954
Ilgar R., Orta L., "The Geographical Factors Have Influence on Sport and as a Result of This, the Valuation of the Sport Activities Appear in Çanakkale", The 10th ICHPER SD European Congress and the TSSA 8th International Sports Science Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Kasım 2004, pp.1-8
Ilgar R., "Çanakkale’de Rüzgar Enerji Potansiyeli", Türkiye Kıyıları Rüzgar ve Dalga İklimi Birinci Ulusal Çalıştayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2003, ss.12-16
Ilgar R., "Jeotermal Kaynaklara Ekolojik Yaklaşımlar", I.Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2003, ss.84-89
Ilgar R., Khalef S. , "Uluslararası Sular Konusunda Türkiye’nin Yapmış Olduğu Anlaşmalara Genel Bir Bakış", Cumhuriyetimizin İlanının 80. Yılı ve Uluslararası Su Yılı Anısına, ULUSAL SU GÜNLERİ, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2003, pp.119-119
Ilgar R., "International XII.Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks", Environment and Geographical Information Systems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 2003, ss.1-5
Ilgar R., "Nükleer Enerjiye Farklı Bir Bakış", III.Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Mart 2003, ss.123-126
Ilgar R., "Coğrafya ve Ekoloji Eğitiminde CBS Öğretimi ve Uygulanabilirliği", I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2003, ss.44-44
Ilgar R., "Eğitim, Küreselleşme, Kültür Etkileşimi", I.Ulusal Erciyes Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2003, ss.113-117
Ilgar R., "Türk Boğazlarında Can, Mal, Seyir Ve Çevre Güvenliği Açısından Gtybs", I. Sırrı Erinç Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2003, ss.456-459
Ilgar R., "Çevre Bilim Eğitimiyle Sağlıklı Bir Kentsel Yerleşmenin Oluşturulması ve İstendik Davranışların Oluşturulması", Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2002, ss.77-88
Ilgar R., "Çanakkale Boğazı Deniz Ekosisteminin Bulanıklık Durumunun Uzaktan Algılama Yöntemiyle Değerlendirilmesi", 2. Coğrafi Bilişim Günleri, (30–31 Ekim 2002), Fatih Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2002, ss.5-7
Ilgar R., "Çanakkale Boğaz Ekosisteminde Ekonomik Değeri Olan Canlı Türlerine Yönelik Eylemler", Türkiye Kıyı ve Deniz Alanları IV Ulusal Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 5-8 Ağustos 2002, ss.1345-1348
Ilgar R., "Çevre Bilim Eğitiminde Çevre İlgili Olumsuzluklar ve Çözüm Yolları", V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 16-19 Eylül 2002, ss.55-66
Ilgar R., "Tarih Öğretiminde Çevre Şartlarının Etkinliği", Tarih Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Ulusal Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2002, ss.45-47
Ilgar R., "Çanakkale İlindeki Çevre Kirliliğinin Mekansal Etkileri", 29.Coğrafya Meslek Haftası, Güney Marmara Bölümü: Mekansal Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2001, ss.70-77
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ilgar R., "Ekoloji ve Çevre Araştırmaları", Ekin Yayınevi, BURSA, 2018 (Link)
Ilgar R., "Genel Fiziki Coğrafya", Nobel Akademik Yayıncılık, ANKARA, 2017 (Link)
Ilgar R., "Çanakkale Boğazı Fiziki Coğrafyası", Gazi Kitabevi, ANKARA, 2008 (Link)
Ilgar R., "Çanakkalenin Fiziki Coğrafi Özellikleri ", Çanakkale Tarihi, Charles Brian Rose, Enver Konukçu, Halil İnalcık, Ed., Değişim Yayınları , İstanbul, ss.183-270, 2008 (Link)
Diğer Yayınlar
Ilgar R., "Geyikli Sahillerindeki Radyasyon,23.06.2006 Tgrt Öğlen Haberleri", Sunum, ss.1, 2006
Ilgar R., "Asit Yağışların Çanakkale'Deki Etkileri,17.10.2005, Www.Haberx.Com.Tr 17.10.2005, Www.Internet.Haber.Com 17.10.2005, Çeşitli Yerel Medyalar (Aynalı Pazar Vb.)", Sunum, ss.1, 2005 (Link)
Ilgar R., "Asit Yağmurları Tarihi Eserleri Bozuyor,Zaman Gazetesi 18 Ekim Salı, Tarihi Eser Düşmanı Asit-Cumhuriyet Gazetesi, 18 Ekim Salı,Rüştü Ilgar’In Asit Yağış Projesi: Anadolu Ajansı Haber Portalı", Teknik Rapor, ss.1, 2005
Desteklenen Projeler
"Analyze Of Geographıcal Innovatıveness And Explorıng Relatıonshıps Between Its Dımensıons, Antecedents And Consequences: A Study Of Amerıcan Universities,University of Pittsburgh, PA-USA ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2011, Koordinatör, 2011
"Çanakkale İlinde Korunması Gerekli Doğal ve Tarihi Değerler Stoğunun Belirlenmesi 23.02.06, Proje No: 2003/15", BAP Arastırma Projesi, 2003/15, Yönetici, 2006
"Asit yağışlarının Çanakkale ilinde Tarihi Eserler Üzerindeki Etkileri 06.06.05, Proje No: 2002/54 ", BAP Arastırma Projesi, 2002/54 , Yönetici, 2005
"Kazdağlarında Yenice Mevkii) Doğal Yayılış Gösteren Ekonomik Öneme Sahip Aromatik Bitkilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Yayılış Alanlarının Tespit Edilmesi, Bitki Populasyonlarının Agronomik-Teknolojik Özelliklerinin Saptanması.,Proje No: 104 O 601", TÜBITAK Projesi, 104O601, Araştırmacı, 2010
"Professional Development Program “Ecological Considerations for Sustainable Agricultural Development Projects” ,Ministry of Agriculture and Rural Development Center for ISRAEL", Bilimsel Araştırma Projesi, MASHAV, Araştırmacı, 2004
"International Teacher Training, MTCP, Malaysia", Bilimsel Araştırma Projesi, xxxx, Koordinatör, 2007
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
ULEAD 2017,11223 - Üniversite Sosyal ve Fen Bilimleri Öğrencilerinin, Ozon Tabakası ve Küresel Isınmaya Yönelik Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Çanakkale, Nisan 2017
Yayınlar Kısmına Ekleme, Çanakkale, Mayıs 2015
Bilimsel Hakemlikler
Çok Sayıda Dergide, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Etkinlik Organizasyonu
Çok Sayıda Sempozyum ve Kongrede, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2016
Ödüller ve Burslar
Ilgar R, "2000 OUTSTANDING INTELLECTUALS OF THE 21st CENTURY 2011”(21-inci Yüzyılın 2000 Seçkin Entelektüeller Listesi, Cambridge'teki Uluslararası Biyografi Merkezi (IBC) , Kasım 2011
Ilgar R, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü 2009 Yılı Akademik Performans Ödülü, ÇOMU, Ekim 2009
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi