Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yabancı dil olarak İngilizce akademik yazmada dijital ortamda çevrimiçi açık ve anonim akran değerlendirmesi (Open and anonymous peer review in a digital online environment in English as a foreign language academic writing)", BAP Arastırma Projesi, SHD-2016-988, Yönetici, 2017
"Türkiye’deki İngiliz Dili Eğitimi uzmanlarının araştırma kültürlerinin incelenmesi", BAP Diğer, 2009/67, Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi