Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çardak Lagünü Çanakkalende bulunan yeşil yengeç Carcinus aestuarii Nardo 1847nin populasyon yapısı ve bazı biyoekolojik özellikleri", BAP Doktora, FDK-2015-406, Yönetici, Devam Ediyor
"Marmara Denizi ve Boğazlarda Bentik Omurgasız Çeşitliliği ve Kommunite Yapıları", TÜBITAK Projesi, 111Y268, Danışman, 2015
"Çanakkale Boğazı’nda Yaşam Süren Yumuşak (Hexacorallia) ve Sert Mercan (Scleractinia) Türleri Üzerine Ekolojik Çalışmalar", BAP Arastırma Projesi, 2011/061, Yönetici, 2013
"Çanakkale Boğazı’ndaki Evsel Kirliliğin Littoral Bentik Krustase (Arthropoda) Kommunite Yapısı Üzerine Etkileri, ", TÜBITAK Projesi, 107Y332, Yönetici, 2009