Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Kimlik Bilgileri & İletişim
KURUM BİLGİLERİ
Birim :Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm :Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Ana Bilim Dalı :Sporda Psikososyal Alanlar
Kadro Ünvanı :Arş.Gör.
İLETİŞİM BİLGİLERİ