Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erten İ.H., Topkaya E., Karakaş M., "EXPLORING MOTIVATIONAL CONSTRUCTS IN FOREIGN LANGUAGE READING", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.185-196, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uztosun M.S., Topkaya E., "A cross-national study into pre-service EFL teachers’ career choice motivations in Germany, Japan, and Turkey", Asian EFL Journal, vol.19, pp.83-110, 2017 (Link)
Yavuz A., Zehir Topkaya E., "Teacher Educators’ Evaluation of the English Teaching Language Teaching Program: A Turkish Case", Novitas ROYAL (Research on Youth and Language), vol.7, pp.64-83, 2013 (Link)
Topkaya E., Uztosun M.S., "Choosing teaching as a career: motivations of pre-service English teachers in Turkey", Journal of Language Teaching and Research, vol.3, pp.126-134, 2012 (Link)
Topkaya E.Z., Yavuz A., "Democratic Values and Teacher Self-Efficacy Perceptions: A Case of Pre-Service English Language Teachers in Turkey", Australian Journal of Teacher Education, vol.36, pp.32-49, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Uztosun M.S., Topkaya E., "EFL teachers' entry career motivations in Germany, Japan and Turkey", 46th Annual IATEFL conference and exhibition, Glasgow, INGILTERE, 13-15 Nisan 2012, pp.0-0
Topkaya E., Uztosun M.S., "Motivational factors influencing pre-service English teachers’ career choice", 6th International ELT Conference, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2010, pp.0-0
Topkaya E.Z., Yavuz A., Erdem G., "Yansıtmalı Öğretmen Yetişme Modeli Kapsamında Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Yabancı Dil Eğitimi Bölümleri İçin Yeniden Yapılandırılması: ÇOMÜ Durum Çalışması", Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2007, ss.397-403
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Köksal D., Topkaya E.Z., Yavuz A., Erdem G., "Yabancı Dil Eğitimi Bölümleri İçin Teoriden Pratiğe Öğretmenlik Uygulaması", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2008
Köksal D., Erten İ.H., Zehir Topkaya E., Yavuz A., Yüksel G., Aksu İ., et al.,"English Course for Young Adults: Campus Life", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2006
Köksal D., Erten İ.H., Zehir Topkaya E., Yavuz A., Yüksel G., Aksu İ., et al.,"English Course for Young Adults: Campus Life/Teacher's Book", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi