Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 202
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 103
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0