Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çanakkale Boğazı ve Kuzey Egede Bulunan Bazı Sünger Türlerindeki (Porifera) Yağ Kül Nem Toplam Protein ve Sterol İçeriklerinin Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2015-425, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bazı tatlı su balıklarının İskandinav usulü balık tuzlama tekniği (Gravad) ile değerlendirilmesi ve kalite özelliklerinin araştırılması", BAP Diğer, FBA-2015-556, Araştırmacı, Devam Ediyor
"EKONOMİK ÖNEME SAHİP KIKIRDAKLI BALIKLARIN KARACİĞERİNDEKİ YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU", BAP Diğer, FBA-2015-533, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Alt Yapı Geliştirme Proje Başvurusu", BAP Alt Yapı, FAY-2014-256, Araştırmacı, 2014
"Yüzey Polimerizasyon Ve Kimyasal Modifikasyonlar Ile Atık Balık Kemiklerinin Nitelikli Malzemelere Dönüştürülmesi Ve Uygulamaları", TÜBITAK Projesi, 213M200, Yönetici, 2015
"ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN VE OKSİDATİF STRES BELİRTEÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", BAP Diğer, TSA-2014-195, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Atık Balık Ürünlerinden Jelatin Elde Etme Kapasitelerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2014-428, Yönetici, Devam Ediyor
"Doğal Ortamdan Avlanan ve Kafeste Yetiştiriciliği Yapılan Yabani Mercan (Pagellus acarne R., 1827)'nın Et Verimleri ve Besin İçeriklerinin (AA, YA, Besin Kompozisyonu) Karşılaştırılması", BAP Diğer, FBA-2014-237, Araştırmacı, 2015
"Kuantum Noktalarla Modifiye Edilmiş Elektrotlar Kullanarak Akışa Enjeksiyon Analiz Sisteminde Fotoelektrokimyasal Sensör Tasarımı", TÜBITAK Projesi, 112T375, Araştırmacı, 2015
"Ölü Neochloris pseudoalveolaris Mikroalg Türü Kullanılarak Ağır Metal Giderimi, Kinetik ve Termodinamik Hesaplamaları", BAP Arastırma Projesi, ÇOMÜ-BAP (2010-58), Araştırmacı, 2011
"Balık Kemikleri Kullanarak Sulu Ortamdan Ağır Metal Giderimi", BAP Doktora, ÇOMÜ-BAP (2010-16), Araştırmacı, 2011
"Çapraz Bağlı Polimerik Malzemelerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, ÇOMÜ-BAP (2010-59), Araştırmacı, 2011
"Modifiye Elektrotlarla NADH nin Elektrokatalitik ve Fotoelektrokatalitik Yükseltgenmesi", BAP Arastırma Projesi, ÇOMÜ-BAP (2009-15), Araştırmacı, 2011
"Cholorella vulgaris ( Beijerinck) Scenedesmus quadricauda (Chodat), Oocystis solitaria ( Wittrock) Mikroalgleri Kullanılarak Sularda Ağır Metallerin UzaklaştırılmasıBesin ve Antioksidan Değerlerin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ÇOMÜ-BAP (2008-63), Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi