Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karataş M., "Cumhuriyet Halk Partisi'Nin Siyasal Iktidar Anlayısı (1946-1950)", Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, vol.7, pp.505-524, 2014 (Link)
Karataş M., "Erken Cumhuriyet Dönemi'Nde Siyasal Bir Portre: Ziya Gevher Etili", Türkiyat Arastırmaları Dergisi, pp.341-375, 2014 (Link)
Karataş M., "Türkiye Cumhuriyeti'Nin On Besinci Yıldönümü Anısına Yapılan Yayın Faaliyetleri", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Cografya Fakültesi Dergisi, vol.54, pp.83-106, 2014 (Link)
Karataş M., "1950 Yılı Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’Nin Seçmeni Ikna Çabaları", History Studies,, vol.6, pp.199-215, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Karataş M., "Halkçılığın Kültürel ve Sosyal Bir Yansıması: Halkevleri (1932-1950)", Anıtkabir Dergisi, ss.31-32, 2012 (Link)
Karataş M., "“Türk Tarihinin Seyrine Bir İşaret Levhası: Çanakkale Savaşları”, ", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,, cilt.26, ss.133-153, 2010 (Link)
Karataş M., "François GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura", Tarih Okulu, ss.203-214, 2009 (Link)
Karataş M., "“Çanakkale Savaşları’nda Lağım Muharebeleri”", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı,, ss.43-60, 2008 (Link)
Karataş M., "“27. Alay Harp Ceridesi’ne Göre Çanakkale Kara Savaşları’nın İlk Günü”", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı,, ss.1-14, 2008 (Link)
Karataş M., "Çanakkale’den Bir Kral Geçmişti…", Çanakkale 1915, ss.50-56, 2008 (Link)
Karataş M., "Bir Med-Cezir Manzarası: Türkiye’de Laiklik (1928-1948", Atatürk Yolu Dergisi, ss.287-300, 2008 (Link)
Karataş M., "“Gelibolu Cephesi’nde İki Heyet”", Çanakkale Savaşları’nın 91. Yılı Anısına, (Çanakkale Haber Gazetesi’nin 18 Mart Eki), ss.25-29, 2006 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karataş M., "Askerî Başarıları, Karakteristik Özellikleri Ve Tarihî Misyonuna Etkisi Bakımından Çanakkale Savaşlarında Mustafa Kemal", Genç Akademisyenlerin Gözüyle Tek Adam Mustafa Kemal Atatürk Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 21-21 Kasım 2008, ss.39-56
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karataş M., "Türk Ordusu'nun Çanakkale Cephesi'ni Savunma Planı", 100. Yılında Birinci Dünya Savası, Ümit Özdag, Ed., Kripto, Ankara, ss.297-316, 2014 (Link)
Karataş M., "Çanakkale Halkevi (1932-1951)", Grafiker Yayınları, ANKARA, 2014 (Link)
Karataş M., "Yunan Isgali'nde Batı Anadolu (2 Cilt)", Atatürk Arastırma Merkezi Yayını, ANKARA, 2014 (Link)
Karataş M., "Cumhuriyet'in XV. Yılında Türkiye (8 Cilt)", Atatürk Arastırma Merkezi Yayını, ANKARA, 2014 (Link)
Karataş M., "İkinci Bölüm: Cumhuriyet Dönemi Sanayisi ve Ankara ", Bozkırdan Sanayinin Başkentine , Doç Dr. Bekir Koç, Prof. Dr. Murat Baskıcı, Ed., Ankara Sanayi Odası, Ankara, ss.45-144, 2013 (Link)
Karataş M., "Çanakkale Savaşları Tarihi ve Ankaralı Şehitler ", Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKARA, 2012 (Link)
Karataş M., "Bursalı Mehmed Nihad, Büyük Harpte Çanakkale Seferi,", Çeviri, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı, İSTANBUL, 2012 (Link)
Karataş M., "Muslihiddin Savfet, Türkiye’nin Sıhhi İctimai Coğrafyası: Ankara Vilayeti", Çeviri, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKARA, 2009 (Link)
Karataş M., "Maurice Larcher, Çanakkale Seferi", Çeviri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, ÇANAKKALE, 2008
Karataş M., "Mehmed Celaleddin, Harb-i Umumi’de Çanakkale Muharebat-ı Berriyesi. Kumkale Muharebatı", Çeviri, Nobel Yayınları, ANKARA, 2007 (Link)
Karataş M., "Haritalarla Çanakkale Savaşları", Nobel yayınları, ANKARA, 2007 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Karataş M., "Harb-i Umumi Panoraması", Diger, ss.208, 2015
Karataş M., "Vladimir Jabotinsky, Türkiye Ve Savaş, Türkçesi Zehra Tapunç, Gerekli Kitap Yayınevi, İstanbul 2007, (Önsöz)", Diger, ss.12-16, 2007