Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yağan B.D., "Hypericum sp. Cinsi Bazında Kazdağları’nda Yetişen Şifalı Bitkilerin Faydaları ve Korunması Üzerine Bir Araştırma ", 2. Uluslararası Rating academy Congress on Hope, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2018, pp.59-59
Yağan B.D., "An Invesitigation on Antioxidant Activity of Some Medicinal Plant Naturally Distrubuted on Ida Mountain (Çanakkale-Turkey)", 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, pp.700-701
Yağan B.D., "An Investigation on Cytotoxic Effect of Sideritis athoa papanikolaou & kokkini Naturally Distrubuted on Ida (Canakkale-Turkey) Mountain", 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, pp.500-500
Yağan B.D., "Comparison of Hypericin and Hyperforin Amounts of Three Hypericum L.Taxa on Mount Ida (Canakkale-Turkey) ", ECOLOGY 2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.481-481
Yağan B.D., "An Investigation on Antioxidant Activitiy And Cytotoxic Effect of Hypericum Aucheri (Endemic) Naturally Distrubuted on Mount Ida (Çanakkale-Turkey)", 6th International Congress of Aromatic and Medicinal Plants, Coimbra, PORTEKIZ, 29 Mayıs - 1 Haziran 2016, pp.354-354
Yağan B.D., Yılmaz M.A., Demir N., "An Investigation onthe Antimicrobial Activity and antimutagenic effect of Abies normandianna subsp. Equi- trojani", 6th International Congress of Aromatic and Medicinal Plants, Coimbra, PORTEKIZ, 29 Mayıs - 1 Haziran 2016, pp.364-364
Yağan B.D., "Kazdağları Yetişen Hypericum perforatum L. Türünde Yükseklik Farklılıklarına Bağlı Olarak Biyoaktif madde Değişimlerinin İncelenmesi", 3. Ulusal Çevre Kongresi, Marmaris, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2016, ss.184-184
Yağan B.D., "Kazdağları’nda (Çanakkale) Doğal Yayılış Gösteren Hypericum perforatum L. Türü Yapraklarının Farklı Yüksekliklerde Gösterdiği Antioksidan Aktivitenin Belirlenmesi", II. Ulusal Botanik Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 25-28 Ağustos 2015, ss.105-105
Yağan B.D., Akkuş G., "Kazdağı’nda (Çanakkkale ) Doğal Yayılış gösteren Hypericum perforatum L., Hypercum perfoliatum L. ve Hypericum tetrapterum Fries. taksonlarının ekolojik isteklerinin karşılaştırmalı olarak irdelenmesi ", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 22-26 Haziran 2014, ss.216-216
Yağan B.D., "Comparison Of Hypericin And Hyperforin Amounts Of Three Hypericum L.Taxa On Mount Ida ", The First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants , Gazimagosa (Famagusta), KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 29-26 Mayıs 2014, ss.345-345
Yağan B.D., "Kazdağı’nda (Çanakkkale) Doğal Yayılış gösteren Hypericum perforatum L., Hypercum perfoliatum L. ve Hypericum tetrapterum Fries. taksonlarının morfolojik açıdan karşılaştırılması", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 22-26 Haziran 2014, ss.25-25
Gönüz A., Yağan B.D., "Bayramiç Yöresinde Doğal Yayılışlı Bazı Hypericum L. Taksonlarının Yaprak Alanı ve Salgı Cebi Ölçümleri ile Verimlilik Potansiyelleri Üzerine Bir Araştırma", Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2014, ss.1-12
Yağan B.D., "Kazdağları’nın (Çanakkale/Türkiye) Farklı Bölgelerinde Yetişen Sarı Kantaron (Hypericum perforatum ) ", Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 18-18 Aralık 2014, ss.264-264
Yağan B.D., Karakaş S., "Çanakkale Çöp Deponi Alanı Katı Atık Depolama Sahası Sızıntı Sularının Genotoksisitesinin Allium Test Sistemi İle Belirlenmesi", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 22-26 Haziran 2014, ss.849-850
Yağan B.D., "Yağan B.D., Kazdağı’nda (Çanakkkale) Doğal Yayılış gösteren Hypericum perforatum L., Hypercum perfoliatum L. ve Hypericum tetrapterum Fries. türlerinin anatomik açıdan karşılaştırılması", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 22-26 Haziran 2014, ss.74-74
Yağan B.D., "Kazdağı Doğal Yayılışlı Hyperıcum L. Türlerinin Tıbbi Kullanım Potansiyeli Üzerine Araştırmalar", Ekoloji-2013 Ekoloji ve çevre sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2014, ss.165-165
Yağan B.D., Bozyel E. , Karakaş S., Gönüz A., "Kazdağı Doğal Yayılışlı Hypericum tetrapterum Fr. Taksonunun Morfolojik, Anatomik ve Doğal Habitatı Üzerine Gözlemler", Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 22-26 Haziran 2014, ss.47-51
Yağan B.D., "Kazdağları’nın (Çanakkale/Türkiye) Farklı Bölgelerinde Yetişen Sarı Kantaron (Hypericum perforatum ) Türünün Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi", 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 2014, ss.265-265
Yağan B.D., "Comparison Of Hypericin And Hyperforin Amounts Of Berrak Damla Yağan,An Investigatıion On Cytotoxic Effect Of Different Aerial Parts Of Hypericum Tetrapterum Fries Naturally Distrubuted On Ida (Canakkale-Turkey) Mountain ", Second Scientific Conference on Ecology, Gazimagosa (Famagusta), KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 1-2 Kasım 2013, pp.89-89
Yağan B.D., "An Invesitigation On Antioxidant Activity Of Methanol Extract Of Three Hypericum L.Taxa Leaves Naturally Distrubuted On Ida (Çanakkale-Turkey) ", Second Scientific Conference on Ecology, Plovdiv, BULGARISTAN, 1-2 Kasım 2013, pp.60-60
Yağan B.D., "An Investıgation Antıoksidant Activity And Cytotoxic Effect Of Different Aerial Parts Of St. John’s Wort (Hypericum Perforatum L.) Naturally Distrubuted On Ida (Çanakkale-TURKEY) Mountain ", The First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants , Gazimagosa (Famagusta), KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 21-24 Mayıs 2013, pp.71-71
Yağan B.D., "Hypericum perforatum L. Taksonunun Yaprak, Çiçek ve Gövde Kısımlarının Metanol Ekstraktında Antioksidan Aktivitelerinin Karşılaştırılması", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.393-393
Yağan B.D., Bozyel E. , Karakaş S., Gönüz A., "Termik Santraller ve Olası Çevresel Etkilerinin Bitkiler Açısından İrdelenmesi: 18 Mart Çan Termik Santral Örneği. ", Ekoloji Sempozyumu 2012, KİLİS, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2012, ss.339-339
Gönüz A., Yağan B.D., Hürkan K. , "Preliminary Report on potential of Hypericum L., Taxa From İda Mountain (Kazdağı) in Bayramiç", , International Symposium on Kazdağları (Mountain İda) and Edremit, BALIKESİR, TÜRKIYE, 22-26 Haziran 2011, pp.188-192
Yağan B.D., Gönüz A., Hürkan K. , "A study on heavy metal accumulation by Asphodelus aestivus Brot. Taxon and Plant and Soil Texture Features in Tuzla Area, Canakkale-TURKEY, ", CONFERENCE on water observation and information system for decision support , ohrid, MAKEDONYA, 25-28 Mayıs 2008, pp.345-347
Yağan B.D., "Kazdağları’nda (Çanakkale) Doğal Yayılış Gösteren Hypericum perforatum L. Türü Çiçeklerinin Farklı Yüksekliklerde Gösterdiği Antioksidan Aktivitenin Belirlenmesi", II. Ulusal Botanik Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 25-28 Mayıs 2008, ss.113-113
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yağan B.D., "Flora of area Kestanbol-Tuzla in city of Canakkale and effect of water and soil mineral contents on the plant", in: Flora of area Kestanbol-Tuzla in city of Canakkale and effect of water and soil mineral contents on the plant, Tatiana Costandachi, Eds., LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp.2-43, 2010
Gönüz A., Dülger P.D.B. , Yağan B.D., Hürkan K. , "Sitoloji Laboratuvarı uygulama Kitabı", Çanakkale Olay Yayınları, ÇANAKKALE, 2010
Gönüz A., Yağan B.D., "Genel Biyoloji Laboratuvar kılavuzu", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Teksirler serisi, ÇANAKKALE, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi