Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uzun O., Çetinkaya Çiftçioğlu G. , Erduran Nemutlu F., İlke F., Açıksöz S., "Development of Sector Based Ecological Landscape Guides Within the Framework of European Landscape Convention the Case of Suğla Lake in Turkey", OXIDATION COMMUNICATIONS, vol.1-II, pp.685-698, 2016
Çetinkaya Çiftçioğlu G. , Uzun O., Erduran Nemutlu F., "Evaluation of Biocultural Landscapes and Associated Ecosystem Services in the Region of Suğla Lake in Turkey", LANDSCAPE RESEARCH, vol.5, pp.538-554, 2016
Açıksöz S., Çetinkaya Çiftçioğlu G. , Uzun O. , Erduran Nemutlu F., İlke F., "Linkages Among Ecotourism, Landscape and Natural Resource Management, and Livelihood diversification in the region of Suğla Lake, Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, vol.23, pp.15-27, 2016 (Link)
Seyidoğlu Akdeniz N. , Çelik A., Erduran Nemutlu F., "Planting Design in the Pedestrian Walk, the Symbol of Kocaeli Province", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, pp.725-732, 2013 (Link)
Erduran Nemutlu F., Uzun O., Çetinkaya G. , Dilek F., Açıksöz S. , "Determination of the Cultural Landscape Values of Lake Suğla in Turkey", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.10, pp.949-955, 2012 (Link)
Erduran Nemutlu F., Uzun O., Dilek F., Açıksöz S., Çetinkaya G., "National and Regional Landscape Classification and Mapping of Turkey: Konya Closed Basin, Sula Lake and its Surrounding Area", ınter, vol.6, pp.550-565, 2011 (Link)
Erduran Nemutlu F., Uzun O., Dilek F., Açıksöz S., Çetinkaya G., "Evaluation of Habitat and Bio-diversity in Landscape Planning Process: Example of Suğla Lake and its Surrounding Area, Konya, Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.5620-5634, 2011 (Link)
Erduran Nemutlu F., Çelik A. , "Determination of Earthquake Park Facilities in Kocaeli", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.5558-5566, 2011 (Link)
Erduran Nemutlu F., Kabaş S. , "Parklarda Ekolojik Koşullarla Dengeli, İşlevsel ve Estetik Bitkilendirme İlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneğinde İrdelenmesi. ", Ekoloji, vol.19, no.74, pp.190-199, 2010
Erduran Nemutlu F., Cengiz A.E., Kabaş S., "Determination of Recreational Demands of the Staff and Students on Central Campuses of Çanakkale Onsekiz Mart University", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.2424-2431, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Öztürk E. , Erduran Nemutlu F., "Kültürel Peyzaj Değerlerinin Kentsel Tasarımda Kullanımı: Lapseki(Çanakkale) İlçesi Örneği", Journal of Bartin Faculty of Forestry, cilt.20, ss.14-25, 2018
Yörür N. , Altınörs Çırak A. , Sılaydın Aydın B. , Erduran Nemutlu F., Aydın G. , Atatanır L. , et al., "Türkiye’de Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen tarım alanları için koruma temelli planlama yaklaşımı önerisi; Muğla Ovası örneği. Proposal of conservation-based planning approach for agricultural areas designated as Special Project Area (ÖPA) in Turkey; example of Mugla Plain.", Planlama, cilt.27, ss.8-8, 2018 (Link)
Erduran Nemutlu F., "Doğa ve Bitki Tanıma Eğitiminde Etkileşimli Uygulama: Çanakkale Örneği ", International Journal of Landscape Architecture Research, vol.1, pp.1-5, 2017
Erduran Nemutlu F., "Çanakkale Kırsal Alan Kültürel Peyzaj Değerleri (Kuzey-Batı Merkez Köyleri)", International Journal of Landscape Research, vol.1, no.2602-4322, pp.14-18, 2017
Erduran Nemutlu F., "Kırsal Alan Kültürel Peyzaj Değerlerinin Belirlenmesi: Troya’dan Dört Köy Örneği (Çanakkale-Turkey)", COMU Journal of Agriculture Faculty, cilt.5, ss.87-97, 2017 (Link)
Erduran Nemutlu F., Doğan Z., "Evaluation of Cultural Landscape Resources in Rural Design: Ayvacık and Ezine Sample (Turkey) ", The Journal of Agricultural Faculty of Uludağ University, vol.1, no.1301-3165, pp.677-685, 2016 (Link)
Erduran Nemutlu F., Çelik A., "The Importance and Usage of Grapevine as Landscaping Elements", The Journal of Agricultural Faculty of Uludağ University, vol.1, no.1301-3165, pp.686-691, 2016 (Link)
Çelik A., Erduran Nemutlu F., "Evaluation Local Features of Gölyazı in Terms of Cultural Landscape", The Journal of Agricultural Faculty of Uludağ University, vol.1, no.1301-3165, pp.661-668, 2016 (Link)
Erduran Nemutlu F., "Çanakkale 500. Yıl Parkının Peyzaj Tasarımı ve Sosyo-Kültürel Olanakları Açısından İrdelenmesi", Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.48-59, 2016
Öztürk E. , Erduran Nemutlu F., "Tarihi Kültürel Peyzaj Tasarımı: Çanakkale Müstahkem Mevkii Örneği", COMU Journal of Agriculture Faculty, cilt.4, ss.61-67, 2016 (Link)
Erduran Nemutlu F., Sağlik A., Kelkit A., Akbulak C., Devecioğlu N.E., "Çanakkale Kenti Kültürel Peyzaj Değerlerinin Belirlenmesi", Uluslararasi Hakemli Tasarim ve Mimarlik Dergisi, vol.2, pp.25-40, 2015 (Link)
Erduran Nemutlu F., "Kentsel Koruma Alanında Bitkisel Tasarım: Çanakkale (Türkiye) Örneği", ÇOMU Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.91-99, 2014
Çetinkaya G. , Uzun O., Erduran Nemutlu F., Açıksöz S., İlke F. , "Sustainability of Visual Landscapes A Case Study from Suğla Lake Turkey", Middle-East Journal of Scientific Research, vol.6, pp.1011-1016, 2014
Erduran Nemutlu F., "Çanakkale’de Dış Mekân Süs Bitkisi İşletmelerinin Değerlendirilmesi", Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.72-83, 2013
Sağlik A., Erduran Nemutlu F., Çelik A., "Kent İçi Akarsuların Rekreasyonel Yönden Kullanımı:Çanakkale Sarıçay Örneği", Research Journal of Biological Sciences, vol.5, no.E-ISSN:1308-0261, pp.43-48, 2012 (Link)
Erduran Nemutlu F., "Bitkisel Tasarımda Espalier Kullanımı ve Çanakkale Örneğinde İrdelenmesi", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.89-100, 2012
Erduran Nemutlu F., Günal İ., "Manisa, Soma İlçesi Yeşil Alanlarında Kullanılan Tasarım Bitkilerinin Belirlenmesi ve Doğal Bitki Örtüsünden Yararlanma Olanakları1", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (E.A:Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg.), cilt.1, ss.1-10, 2012
Erduran Nemutlu F., Uzun O. , Açıksöz S. , Dilek F. , Çetinkaya G. , "Konya- Suğla Gölü Yakın Çevresi Su Kaynakları ve Peyzaj Yönetimi. Peyzaj Mimarlığı Dergisi Su ", Peyzaj Mimarlığı Dergisi, ss.15-21, 2012
Erduran Nemutlu F., Cengiz A.E., Sağlik A., "Potential Ecotourism in the Protected Area: A Case Study at Kazdağı (Mt. Ida), Turkey", African Journal of Agricultural Research, vol.7, pp.1772-1781, 2012 (Link)
Erduran Nemutlu F., Cırık U., "Gelincik Dağı Tabiat Parkı’nın Rekreasyonel Peyzaj Değerlerinin Belirlenmesi", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.63-77, 2011
Erduran Nemutlu F., Çet,Inkaya G., Uzun O., Dilek F. , Açıksöz S., "Towards Integration of The European Union Landscape Convention in Turkey", Kırsal Çevre Yıllığı, cilt.1, ss.38-53, 2010
Erduran Nemutlu F., "Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın Koruma ve Kullanım İlkeleri Açısından Turizm-Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması*", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.225-233, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erduran Nemutlu F., Yılmaz Ü., "Kentleşmede Yağmur Bahçelerinin Önemi: Eskişehir Örneği", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, no.978-605-68414-1-5, pp.1939-1946
Erduran Nemutlu F., Yılmaz Ü., "Kentsel Planlamada Akarsu Islahı Çalışmasına Doğal Çözüm: Athens-Georgia (USA)Örneği", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.1947-1954
Erduran Nemutlu F., Uçkan T. , "Kültürel Peyzaj Kaynaklarının Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Çanakkale Örneği", 1 th International Rural Tourism and Development Congress, BURSA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, pp.129-129 (Link)
Erduran Nemutlu F., Doğan Z., "Kültürel Miras Olarak Tarımsal Peyzajın Önemi: Karabiga Örneği", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, ss.51-51 (Link)
Uçkan T. , Öztürk E. , Erduran Nemutlu F., "Keşfedileyi Bekleyen Kırsal Turizm Değeri: Lampsakos Antik Yerleşimleri", I. International Rural Tourism and Devolopment Congress , BURSA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, pp.159-159 (Link)
Erduran Nemutlu F., Doğan Z., "Evaluation of Cultural Landscape Resources in Rural Design: Ayvacık and Ezine Sample (Turkey)", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.677-685
Erduran Nemutlu F., Çelik A., " The Importance and Usage of Grapevine as Landscaping Elements", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.686-691
Erduran Nemutlu F., Çelik A., "The Importance of Cultural Environmental Resources in Using of the Rural Area: The Case of Çanakkale (Turkey)", The International Agriculture Congres 2016, Belgrad, SIRBISTAN, 14-18 Kasım 2016, pp.34-34
Çelik A., Erduran Nemutlu F., "The Use of Wetland Areas Within The Scope of Eco-Tourism: Uluabat Lake Sample", The International Agriculture Congres 2016, Belgrad, SIRBISTAN, 14-18 Kasım 2016, pp.32-32
Çelik A., Erduran Nemutlu F., "Evaluating Local Features of Gölyazı in Terms of Cultural Landscaping", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.661-668
Öztürk E. , Erduran Nemutlu F., "Kültürel Çevre Kaynaklarının Peyzaj Mimarlığında Önemi: Lapseki İlçesi Örneği", 2. International Agriculture Congress 2016, Belgrad, SIRBISTAN, 14-18 Kasım 2016, vol.1, pp.49-49
Erduran Nemutlu F., Çelik A., "Kentlinin Doğa Konusunda Bilinçlendirilmesi ve Kent Konseyinin Önemi", II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 10-11 Nisan 2015, ss.368-378
Erduran Nemutlu F., Çetinkaya G. , Uzun O., Açıksöz S., Dilek F. , "Görsel Peyzajın Sürdürülebilirliği Bağlamında Doğal ve Kültürel Kaynak Değerleri: Konya, Suğla Gölü Yakın Çevresi Örneği", Ekoloji-2014 Sempozyumu, KKTC / Gazimağusa, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2014, ss.135-135
Erduran Nemutlu F., Çelik A., Sağlik A., Devecioğlu N.E., "Tarihi Kentlerde Dış Mekan Süs Bitkilerinin Kullanımı", V. Süs Bitkileri Kongresi, YALOVA, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2013, ss.51-60
Erduran Nemutlu F., Çelik A., Sağlik A., Devecioğlu N.E., "Tarihi Kentlerde Dış Mekan Süs Bitkilerinin Kullanımı", V. Süs Bitkisi Kongresi, YALOVA, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2013, cilt.1, ss.51-60 (Link)
Erduran Nemutlu F., Sağlik A., Sağlik E., "BİTKİSEL TASARIMIN KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİNDE ÖNEMİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ", 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2012, ss.77-90
Erduran Nemutlu F., Sağlik A., Çelik A., "Use of Bulbous and Tuberous in Ecological Garden Design", XI. International Symposium of Flower Bulbs and Harbaceous Perennials , ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Mart - 1 Nisan 2012, pp.143-143
Erduran Nemutlu F., Uzun O., Çetinkaya G. , Dilek F. , Açıksöz S. , "Peyzaj Planlamada Peyzaj Fonksiyonlarının Kullanılması; Konya Suğla Gölü Yakın Çevresi Örneği", Ekoloji 2011, DÜZCE, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.117-117
Erduran Nemutlu F., Dilek F. , Uzun O., Açıksöz S., Çetinkaya G. , "Doğal Kaynakların Kullanımında Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlaması", I. Konya Kent Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2011, ss.319-332
Erduran Nemutlu F., Çelik A. , Seyidoğlu N. , "Kocaeli Demiryolu Caddesinin Bitki Varlığının Değerlendirilmesi", IV. Süs Bitkileri Kongresi, İÇEL, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.62-62
Erduran Nemutlu F., Çelik A. , Cengiz A.E., "Çanakkale ve Kazdağları Florasından Bazı Odunsu Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanakları", IV. Süs Bitkileri Kongresi, İÇEL, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.463-470
Erduran Nemutlu F., Sağlik A., Kelkit A., "Qanakkale Kenti Kıyısal Alanda Tasarım Bitkilerinin Kullanımı", IV. Süs Bitkileri Kongresi, İÇEL, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.502-509
Sağlik A., Kelkit A., Erduran Nemutlu F., "Çanakkale Kenti Kıyısal Alanda Tasarım Bitkilerinin Kullanımı", IV. Süs Bitkileri Kongresi, İÇEL, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.502-509
Erduran Nemutlu F., Cengiz A.E., "Determination of recreational demands of the staff and students on central campuses of Çanakkale Onsekiz Mart University", Uluslar Arası Multidisipliner Kadın Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2009, vol.2, pp.799-805
Erduran Nemutlu F., Kaptan Ayhan Ç., Kelkit A., "Kent Açık Alan Sisteminde Önemli Bir Eleman; Kamu Kurum Kuruluşlarının Dış Mekanları", Çanakkale Kenti Çevre Sorunları Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-6 Haziran 2008, ss.245-254
Erduran Nemutlu F., Kabaş S. , "Lapseki (Çanakkale) Florasından Erguvan Bitkisinin Özellikleri ve Kentsel Tasarımda Kullanılma Olanakları ", Lapseki Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-31 Ağustos 2008, ss.159-173
Erduran Nemutlu F., Günal İ., Kabaş S. , "Çanakkale Halk Bahçesi Bitkisel Potansiyeli ve Alınması Gerekli Önlemler", Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-26 Ağustos 2008, ss.201-209
Erduran Nemutlu F., Kelkit A., Kabaş S. , Kaptan Ayhan Ç., "Çanakkale Kentinde Hobi Bahçesi Amaçlı Kullanılan Alanların Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi", Çanakkale Kenti Çevre Sorunları Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2008, ss.148-157
Erduran Nemutlu F., Kelkit A., Kaptan Ayhan Ç., "Halk Bahçesi Örneğinde Kamusal Dış Mekanlar ve Güvenlik", Çanakkale Kenti Çevre Sorunları Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-6 Haziran 2008, ss.235-244
Erduran Nemutlu F., Dilek F. , "Çanakkale Kenti Rekreasyon Olanakları ve Öneriler", Çanakkale Kenti Çevre Sorunları Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-6 Haziran 2008, ss.224-234
Erduran Nemutlu F., Cengiz T., Demircan O., Kelkit A., "Çanakkale Kazdağları Ekolojisinin Korunmasında Doğa Eğitiminin Önemi", Bayramiç Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Ağustos 2007, ss.139-145
Erduran Nemutlu F., Cengiz T., Kelkit A., Ak T., "Hızlı Kırsal Değerlendirme Yönteminin Evciler Köyü, Çanakkale Örneğinde İncelenmesi", Bayramiç Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Ağustos 2007, ss.83-91
Erduran Nemutlu F., Sülüşoğlu M., "Canlı Çit Bitkilerinden Gladiçya (Gleditsia triacanthos) ve Maklura (Maclura pomifera)’nın Tohum Çimlenmesi ve Çöğür Gelişimi Üzerine Araştırmalar", III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2006, ss.332-339
Erduran Nemutlu F., Çelik A. , "Kocaeli-İzmit İlçesindeki Dış Mekan Süs Bitkileri Fidanlıklarınını Ürün Çeşitliliği ve Geliştirme Olanakları", III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2006, ss.348-355
Erduran Nemutlu F., Sülüşoğlu M. , "Hobi Bahçelerinin Kent Ekolojisi ve Gelişiminde Önemi ve Kocaeli-İzmit Örneği ", VI. Ulusal Çevre ve Ekoloji KOngresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 18 Eylül - 21 Haziran 2006, ss.169-175
Erduran Nemutlu F., Çakır F. , Meriç B. , "The Importance of Urban Forest in Recreational Usage and the Example of Kocaeli Urban Forest", ICHPER SD Anniversary Wold Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-13 Kasım 2005, pp.239-241
Erduran Nemutlu F., "Erciyes Dağı'nın Turizm Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesinde Ölçüt Karneleri Metodunun Uygulanması", I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2003, ss.209-215
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erduran Nemutlu F., Uzun O. , İlke F. , Çetinkaya G. , Açıksöz S., "Peyzaj Planlama", Lazer Sistem Ofset Basım Yayım, ANKARA, 2012
DİĞER YAYINLAR
Erduran Nemutlu F., "İlk ICLAR Kongresi Bosna'da", Teknik Rapor, ss.134-136, 2017 (Link)
Erduran Nemutlu F., Kelkit A., "Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Seralar", Teknik Rapor, ss.54-56, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi