Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Prof.Dr., Universitaet Hamburg, Institute for International Comparative and Intercultural Education, 2014 - 2017
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2012 - 2017
Doç.Dr., London Metropolitan University, Eğitim Fakültesi, 2011 - 2011
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2008 - 2012
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2007 - 2008
Ögr.Gör., University of Illinois at Urbana-Champaign, Eğitim Fakültesi, 2004 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Genel Başkan Yardımcısı, World Education Research Association , , 01.07.2016 - Devam Ediyor
Konsey Üyesi, European Educational Research Association , , 23.09.2015 - Devam Ediyor
Rektör Danışmanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 15.08.2015 - Devam Ediyor
Genel Başkan, Eğitim Araştırmaları Birliği , , 16.08.2011 - Devam Ediyor
Genel Sekreter, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.03.2010 - 16.01.2011
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 09.11.2009 - 08.03.2011
Senato Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 12.05.2009 - 12.05.2015
Konsey Üyesi, World Education Research Association , , 06.04.2009 - Devam Ediyor
Genel Baskan Yardımcısı, Eğitim Araştırmaları Birliği , , 28.08.2008 - 15.08.2011
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 03.03.2008 - 10.03.2010
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 08.05.2007 - 04.03.2008
Danışma Kurulu Üyesi, International Association of Qualitative Inquiry , , 09.02.2005 - Devam Ediyor
Genel Başkan, International Association of Educators , , 12.11.2002 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Instructional System Design, Yüksek Lisans, 2014-2015
Qualitative Research Methods, Yüksek Lisans, 2014-2015
Complexity and Change in Education, Yüksek Lisans, 2014-2015
Historical and Critical Issues in Curriculum Theory and Practice, Yüksek Lisans, 2014-2015
Nitel Araştırma Yöntemleri, Doktora, 2013-2014
Nitel Araştırma Yöntemleri, Doktora, 2012-2013
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çağdaş Eğitim Yaklaşımları, Yüksek Lisans, 2011-2012
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2008-2009
Bilgi ve Iletisim Teknolojilerinin Okuma-Yazma Eğitiminde Kullanımı, Yüksek Lisans, 2008-2009
Content Area Applications of Educational Technology, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Z.Yildirim, "Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenmeye yönelik yeterlik algıları ve görüşleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, O.Duman, "60-72 aylık dönemde ilkokula başlayan öğrencilerin ilk okuma- yazma öğretimi sürecindeki durumlarının tespit edilmesine yönelik bir çoklu durum çalışması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Yüksek Lisans, M.Gönülal, "İlkokuma kitap setlerinde kullanılan kelime ve görsellerin ilkokul birinci sınıf öğrenci düzeyine uygunluğunun incelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, N.Küplü, "Devlet ilköğretim ve özel ilköğretim okullarının teknoloji yeterlilikleri ve bu okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin bilgi teknolojileri okuryazarlık düzeylerinin karma metot yöntemiyle değerlendirilmesi: Çanakkale ili örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, İ.Erol, "Engellerin ötesinde: Kaynaştırma öğrencilerinin okul ve sosyal yaşamlarının etnografik analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2012.
Yüksek Lisans, E.Kerem, "2005- 2006 eğitim-öğretim yılı öncesi mezun olan sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımı derslerinde uygulamadaki yeterlilik düzeylerinin incelenmesi :Çanakkale ili örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi