Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi BENGÜ EVEREST
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Tarım Ekonomisi
Ana Bilm Dalı : Tarım Politikası ve Yayım
Sabit Telefon : +90 286 2180018
Faks : +90 286 2180545
E Posta Adresi : beverestcomu.edu.tr | beverestcomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/576/
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 17100, Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, EGE ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, 2010-2015
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, 2006-2009
Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi, 2002-2006
Yaptığı Tezler
Doktora, "Tarım kredi kooperatiflerinde ortakların kooperatifçilik ilkelerini algılamaları ve yönetime katılmalarını etkileyen faktörlerin analizi üzerine bir araştırma: Balıkesir Bölge Birliği örneği", EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Tarım Ekonomisi Mayıs, 2015.
Yüksek Lisans, "Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında çiftçi örgütlerinin rolü ve önemi: Çanakkale tarımsal kalkınma kooperatifleri örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Tarım Ekonomisi Eylül, 2009.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Kooperatif Girişimciliği, Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV), 2015
How To Publish a Scientific Journal Article, Springer Turkey Office, 2014
Tarım ve Gıda Bilimleri Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimii, TUBİTAK-BİDEP-2237 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014
IPARD Yatırımları Proje Başvuru Paketi Hazırlama Eğitimi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 2013
Tarım Sigortaları Semineri, Çanakkale Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2012
HACCP, Avrupa Komisyonu MEDA Projesi, 2007
Eğiticilerin Eğitimi (21 Günlük Eğitim), Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Güçlendirilmesi (IRFO) , 2006
Proje Planlama ve Hazırlama Eğitimi (21 Günlük Eğitim), Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Güçlendirilmesi (IRFO) , 2006
Araştırma Alanları
Tarım Ekonomisi
Tarımda Örgütlenme
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Tarım Ekonomisi
Kooperatifçilik
Pazarlama İletişimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Agricultural Economics & Policy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT, 2016 - 2018
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2007 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 05.10.2016 - 04.05.2017
UZMAN YARDIMCISI, TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER ORTAK GİRİŞİMİ (TAKOG) TARAFINDAN UYGULANAN DÜNYA BANKASI PROJESİNDE UZMAN YARDIMCISI , , 01.11.2006 - 01.09.2007
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tan S., Everest B., "The Marketing Research Status of Cooperative Managers Within the Context of Agricultural Organization Policies the EU Harmonization Process: The Case of Canakkale Province", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, pp.115-120, 2011 (Link)
Tan S., Everest B., "The Examination of the Manager Profile of Dairy Agricultural Development Cooperatives: The Case of Canakkale Province", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.3021-3025, 2010 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Everest B., Yercan M., Tan S., "Tarımsal Kalkınma, Sulama ve Su Ürünleri Kooperatiflerinde Kurumsal Yapı ve Yönetici Profilinin Tespiti: Çanakkale İli Örneği", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.343-353, 2019 (Link)
Everest B., Yavaş A.G., Tatar E., Çakar F., Acar İ. , "Çiftçilerin kooperatifçilik eğitimi alma isteğini etkileyen faktörler: Çanakkale ili örneği ", Anadolu Journal of Agricultural Sciences, vol.34, pp.40-46, 2019 (Link)
Özsayin D., Tan S., Everest B., "Organik Zeytin Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Organik Tarım Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Yaklaşımları", Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.6, pp.1622-1629, 2018 (Link)
Everest B., Niyaz Ö.C., Tan S., Yercan M., "Tüketicilerin Kooperatif Markalı Ürünleri Tercihinin İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.516-522, 2018 (Link)
Everest B., "Türkiye'de Kooperatifçiliğin Nicelik, Mevzuat ve Kamu Yönetimi Boyutlarıyla İrdelenmesi", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, cilt.53, ss.1008-1018, 2018 (Link)
Tan S., Özen A., Everest B., "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırım ve Hibe Projelerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örneği ", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.29-36, 2017 (Link)
Everest B., Yercan M., "Kooperatif Ortaklarının Kooperatifçilik İlkelerini Algılamaları Üzerine Bir Araştırma: Tarım Kredi Kooperatifleri Örneği ", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.53, pp.67-73, 2016 (Link)
Tan S., Tan S.S., Everest B., Hasdemir M., "Agricultural Support Policies and Public Budgeting in Turkey", Management Studies, vol.4, no.6, pp.237-242, 2016 (Link)
Tan S., Ortan Ü. , Everest B., "Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty) , cilt.2, ss.45-54, 2014 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Everest B., Tan S., Niyaz Ö.C., "Tarımsal İşletmelerin Örgütlenme Modelleri: Çanakkale İli Örneği", 7th International Conference on Business Administration , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp..-.
Tan S., Niyaz Ö.C., Everest B., "Türkiye’de Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerini Geliştirmeye Yönelik Kırsal Kalkınma Destek ve Politikaları", 7th International Conference on Business Administration, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp..-.
Semerci A., Everest B., Tan S., "Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Genel Yapısı", IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, EDİRNE, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2018, pp..-.
Niyaz Ö.C., Everest B., Tan S., " Türkiye'de Kuru Soğan Fiyatlarındaki Oynaklıkların ve Sebeplerinin İncelenmesi", 4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 18-19 Ekim 2018, pp.0-0
Semerci A., Tan S., Everest B., "Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve Tarımsal Desteklerin Ürün Maliyetine Etkisi", IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, EDİRNE, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2018, pp..-.
Özsayin D., Tan S., Everest B., "Gökçeada İlçesinde Organik Arıcılık Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Olanakları", IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, EDİRNE, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2018, pp.236-245
Tan S., Everest B., Tepeli C. , "Tarıma Dayalı Sanayi Isletmelerinin AR-GE potansiyelinin Incelenmesi: Çanakkale Ili Örnegi", International Conference on Eurasian Economies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Temmuz 2017, pp.126-132
Everest B., Niyaz Ö.C., Tan S., Yercan M. , "A Research on Consumers' Preferences fo Cooperative Marked Products: A Case of Canakkale Province", 2nd International Balkan Agriculture Congress, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.471-471
Tan S., Şimdi U., Everest B., "Organik Tarım Yapan Üreticilerin Mevcut Tarım Politikalarından faydalanma Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir İli Seferhisar ilçesi Örneği", International Conference on Eurasian Economies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Temmuz 2017, pp..-.
Tan S., Binarci S., Everest B., "Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin AR-GE potansiyelinin İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği ", International Conference on Eurasian Economies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Temmuz 2017, pp..-.
Tan S., Everest B., "Examination of Project Preparation Tendencies of the Academic Staff in Social Sciences: The Case of Faculty of Economics and Administrative Sciences of Çanakkale Province ", International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series, PLOVDIV, BULGARISTAN, 12-13 Mart 2016, pp.688-688
Everest B., Yercan M., "Kooperatif Ortaklarının Kooperatif Yönetimine Katılma Durumları ve Eğilimleri: Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği Örneği ", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, KAPOSVAR, MACARISTAN, 29-31 Ağustos 2016, pp.519-526 (Link)
Tan S., Halike Z., Everest B., "Çanakkale İlinde Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TAR-GEL) Kapsamında Çalışan Personelin Fiziksel, Sosyal ve Ekonomik İş Memnuniyetlerinin İncelenmesi", 12. Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, ss.1191-1200
Everest B., Tan S., "A Study on Cooperative Relationship and Social Interaction with Other Disciplines ", International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series, PLOVDIV, BULGARISTAN, 12-13 Mart 2016, pp.208-213
Tan S., Binarci S., Everest B., "Ayçiçeği Üreticilerinin Mevcut Tarımsal Desteklerden Memnuniyet Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Edirne İli Lalapaşa İlçesi Örneği.", 12. Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, ss.781-790
Everest B., Yercan M., "Tarım Kredi Kooperatifçiliğinde Ortak İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Kooperatif-Ortak İlişkilerine Etkisi: Bir Örnek Olay Araştırması", 21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, KARABÜK, TÜRKIYE, 14-15 Mayıs 2015, pp.779-787
Tan S., Hasdemir M., Everest B., "Agricultural Support Policies and Public Budgeting in Turkey", International Conference on Eurasian EconomieS, KAZAN, RUSYA, 9-11 Eylül 2015, pp.266-270
Everest B., Yercan M. , "Hayvancılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Mevcut Durumu: Türkiye Örneğİ", XI. Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, ss.1212-1230
Kayalak S., Everest B., Niyaz Ö.C., Tan S., "Dinamik Ekonometrik Modeller ile Süt Teşvik Primi, Fiyatlar ve Süt Üretimi İrdelenmesi", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, ss.0-0
Everest B., Tan S., Niyaz Ö.C., Kayalak S., "Semt Pazarlarında Ürünlerini Pazarlayan Kadın Çiftçilerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Ürünlerin Fiyat-Kalite Düzeylerine Bakış Açılarının Analizi: Çanakkale İli Örneği", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, ss.0-0
Niyaz Ö.C., Everest B., Kayalak S., Tan S., "Market Markalı Ürünlerin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Çanakkale İli Örneği ", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, ss.0-0
Everest B., Tan S., Niyaz Ö.C., Kayalak S., "Kadın Çiftçilerin Gelecek ile İlgili Beklentileri: Semt Pazarları Örneği", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, ss.0-0
Kayalak S., Everest B., Niyaz Ö.C., Tan S., Uyar S., "Aile Çiftçiliğinde Çevre Kirliliği Algısı ve Duyarlılığının Analizi: Çanakkale İli Özbek Köyü Örneği", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, ss.284-289
Tan S., Everest B., "Kooperatiflerde Süt Fiyatı Belirleme Programı (Maliyet Temelli Teknopark Aracılı Model: Çanakkale İli Örneği)", 2013 İnovasyon Fuarı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2013, ss...-..
Everest B., Yercan M., "Yoksullukla Mücadelede Kooperatiflerin Önemi: Tarım Kredi Kooperatifleri Örneği", 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2012, ss.1032-1045
Niyaz Ö.C., Tan S., Kayalak S., Everest B., "Türkiye'de Kırsal Alanda Uygulanan Yoksullukla Mücadele Politikalarının SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi", 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongres, KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2012, ss.0-1
Everest B., Tan S., Kayalak S., Niyaz Ö.C., "Kırsal Yoksullluk: Çanakkale İli Köprübaşı Köyü Örneğ", 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2012, ss.0-1
Tan S., Everest B., Özen A., "Üreticilerin Tarım Sigortası Konusunda Talep ve Eğilimlerinin İncelenmesi: Çanakkale İli Lapseki İlçesi Örneği", 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2012, ss.1207-1220
Ekinci N., Tan S., Everest B., "Lapseki İlçesinde Meyvecilikte Muhafaza, Pazarlama ve Örgütlenmenin Mevcut Durumu ve Sorunları", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.197-204
Kumuk T., Savran F., Aktürk D., Tan S., Kayalak S., Everest B., et al.,"Keçi Yetiştiriciliğinin Çanakkale İli Ekonomisinde Yeri ve Önemi", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.0-1
Everest B., "Çanakkale İlindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Ürün Pazarlamadaki Rolleri. ", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.373-382
Kayalak S., Kuzucu C., Everest B., "Çanakkale’de Tarımın Sosyo-Ekonomik Gelişmeye Etkisi ve İlçeler Arasındaki Farklılıklar", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.642-654
Everest T., Everest B., "Çanakkale İli Üreticilerinin Toprak Analizi Yaptırma Durumları ve 2009 Yılı Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.672-683
Everest B., Egesel B., Tan S., "Organik Ada: Gökçeada", Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, ss.174-177
Tan S., Kumuk T., Savran F., Everest B., "Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası Uygulanan Tarım Politikaları Ve Tarım Politikalarında Reform Arayışları", 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 2010, ss.972-976
Everest B., Özkurnaz M., Özer O.G., "Tarımda Sosyal Girişimcilik: Çanakkale Köy-Koop.Örneği", IV. Uluslararası STK'lar Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2009, pp.123-128
Kitap ve Kitap Bölümleri
Tan S., Everest B., "Examination of Project Preparation Tendencies of the Academic Staff in Social Sciences: The Case of Faculty of Economics and Administrative Sciences of Çanakkale Province", in: Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences , Yılmaz, R., Eds., Internationaler Verlag der Wissenschaften, TEKİRDAĞ, pp.123-132, 2017
Everest B., "Pazarlama Ve Markalaşmanın Önemi ", Domates Yetiştiriciliği El Kitabı , Kaynaş, K., Ed., GMKA Yayınları, Çanakkale, ss...-.., 2011
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Institutional Reinforcement of Farmers' Organisations (DÜNYA BANKASI)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Araştırmacı, 2009
"Çanakkale ve Balıkesir İlleri Tarım ve Hayvancılık Raporu Projesi (GMKA)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Araştırmacı, 2013
"Çanakkale İlinde Tarımsal Üreticilerin Sigortacılık Talebinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, , Araştırmacı, 2011
"Tüketicilerin Kooperatif Markalı Ürünleri Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analiz Edilmesi Çanakkale İli Örneği", BAP Arastırma Projesi, , Yönetici, 2016
"Tarımsal Amaçlı Kooperatif Faaliyetlerinin Kooperatifçilik İlkelerine Uygunluğunun Analizi Çanakkale İli Örneği", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-950, Yönetici, 2017
"Kırsal Alanda Kooperatifçilik Eğitimi Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi (Çanakkale İli Örneği)", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2017
"Gökçeada'daki organik tarım işletmelerinin yapısal özellikleri ve ürün pazarlama olanaklarının araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-1220, Araştırmacı, 2018
"Çanakkale İlinde Çeltik Üretiminin Ekonomik Analizi ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-2605, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin ve Gençlerin Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ., Araştırmacı, 2018
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Tarım Ekonomisi Derneği Çanakkale İl Temsilcisi, , Üye, 01.09.2011 - Devam Ediyor
Tarım Ekonomisi Derneği, , Üye, 01.09.2008 - Devam Ediyor
Ödüller ve Burslar
Everest B, "Doktora Tezi Desteği, Kooperatifçilik Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Destek Projesi (KOOP-TEZ), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Aralık 2015
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi