Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör.Dr. BURCU İLERİ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Mühendislik Fakültesi
Bölüm : Çevre Mühendisliği
Ana Bilm Dalı : Çevre Teknolojisi
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 2360
E Posta Adresi : burcuilericomu.edu.tr | burcuilericomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/581/
Eğitim Bilgileri
Doktora, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Çevre Mühendisliği, 2010-2016
Doktora, Coventry University, Life and Health Science (TÜBİTAK Doktora Araştırma Bursu (6 Ay), SonoChemistry Centre, INGILTERE, 2015-2015
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Çevre Mühendisliği, 2007-2010
Lisans, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 2000-2004
Yaptığı Tezler
Doktora, "Birleşik Ultrases ve Sıfır Değerlikli Metal Partikülleri (Al0 ve Mg0) ile Nitratın Kimyasal Denitrifikasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, "Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Giriş ve Çıkış Suyunda Bulunan Organik Madde Miktarının Klor Dioksit Dezenfeksiyon Verimine Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ocak, 2010.
Araştırma Alanları
Su Kirliliği ve Kontrolü
Çevre Teknolojisi
Su Temini ve Arıtımı
Çevre Kimyası
Atıksuların Toplanması ve Arıtımı
Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma
Web Of Science Araştırma Alanları
Engineering, Environmental
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2007 - Devam Ediyor
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ayyildiz Ö., Acar E. , İleri B., "Sonocatalytic Reduction of Hexavalent Chromium by Metallic Magnesium Particles", Water, Air,WATER AIR AND SOIL POLLUTION, vol.227, pp.1-9, 2016
İleri B., Ayyildiz Ö., Apaydin O., "Ultrasound-Assisted Activation Of Zero-Valent Magnesium For Nitrate Denitrification: Identification Of Reaction By-Products And Pathways", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.292, pp.1-8, 2015 (Link)
Ayyildiz Ö., Sanik S., İleri B., "Effect Of Ultrasonic Pretreatment On Chlorine Dioxide Disinfection Efficiency", ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, vol.18, pp.683-688, 2011
Ayyildiz Ö., İleri B., Sanik S., "Impacts Of Water Organic Load On Chlorine Dioxide Disinfection Efficacy ", Journal of Hazardous Materials, vol.168, pp.1092-1097, 2009 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
İleri B., "Ultrases Prosesi ile Modifiye Edilen Uçucu Kül Kullanılarak Metil Kırmızısı Boyasının Adsorpsiyon Prosesi ile Giderimi", Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.21, ss.25-40, 2019 (Link)
Selvi K., Özdikmenli S., İleri B., Yildiz R., Yücel M.A., "Yenice–Davutköy (Çanakkale) Sulama Göletlerinin Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması ", Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi , vol.5, no.12, pp.1595-1603, 2017 (Link)
Selvi K., Özdikmenli Tepeli S., İleri B., Yildiz R., "Tarımsal Sulamada Kullanılan Yenice ve Davutköy Göletlerinin (Yenice, Çanakkale) Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi", ÇOMÜ Ziraat Fak. Derg., cilt.5, ss.115-122, 2017 (Link)
Doğu İ., Yalçin M., İleri B., Ayyildiz Ö., "Deri Atıksuyunun Sono-Elektrokimyasal Arıtımı", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüDergisi, cilt.3, ss.1-23, 2017
İleri B., Apaydin Ö., Ayyildiz Ö., "DENITRIFICATION OF NITRATE BY COMBINED ULTRASOUND AND ZERO VALENT MAGNESIUM AT pH CONTROLLED CONDITIONS ", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.33, ss.489-501, 2015 (Link)
Kaya H., Akbulut M., Selvi K., İleri B., "Heavy Metal Accumulation, Biomarker Responses And Sensitivity To Oxidative Stress In Isopoda Asellus Aquaticus (L., 1758) From Sarıçay Creek (Çanakkale-Turkey)", Ekoloji, cilt.23, ss.8-15, 2014
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
İleri B., Songür S. , Kardeşler E.S. , Doğu İ. , Dönmez G., Ayyildiz Ö., "ULTRASES İLE MODİFİYE EDİLEN UÇUCU KÜL KULLANILARAK AZO BOYA GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV) , BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.1228-1237 (Link)
İleri B., Şanliyüksel Yücel D., Ayyildiz Ö., "Treatment of Acid Mine Lake by Ultrasonically Modified Fly Ash at Different Frequencies", ICESE 2018: 20th International Conference on Environmental Sciences and Engineering, Londra, INGILTERE, 15-16 Mart 2018, pp.616-616
İleri B., Şanliyüksel Yücel D., "Farklı İşlemlerle Aktive Edilen Klinoptilolitin Karakterizasyonundaki Değişiminin Belirlenmesi", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV) , BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.1317-1324 (Link)
İleri B., Şanliyüksel Yücel D., "Ultrases Mekanik Kuvvet Etkisi İle Aktive Edilen Uçucu Kül Kullanılarak Asit Maden Drenajında Metal Gideriminin Araştırılması", 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, ss.58-59
Şanliyüksel Yücel D., Yücel M.A., İleri B., "MONITORING METAL POLLUTION LEVELS IN MINE WASTES AROUND A COAL MINE SITE USING GIS", ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume IV-4/W4, 2017 4th International GeoAdvances Workshop, KARABÜK, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2017, pp.335-338 (Link)
Şanliyüksel Yücel D., Yücel M.A., İleri B., "Monitoring Metal Pollution Levels In Mine Wastes Around A Coal Mine Site Using Gıs", International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017, KARABÜK, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2017, pp.1-4
Şanliyüksel Yücel D., İleri B., "Kömür Madeni Atıklarının Asit Maden Drenajı Üretme Potansiyelinin Araştırılması", 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, ss.64-65
Şanliyüksel Yücel D., İleri B., Yücel M.A., "Hydrogeochemical Behaviour of Coal Mine Wastes", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.203-203
İleri B., Şanliyüksel Yücel D., "Metal Removal from Synthetic Acid Mine Drainage Using Modified Fly Ash with Ultrasound Mechanical Effect", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.73-73
Ayyildiz Ö., Acar E. , İleri B., "Reduction in hexavalent chromium by zero-valent magnesium coupled with ultrasonic treatment", 15th Meeting of the European Society of Sonochemistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27 Haziran - 1 Temmuz 2016, pp.1-1
Ayyildiz Ö., İleri B., Apaydin O., "Reduction Of Nitrate By Combined Ultrasound And Zerovalent Magnesium Under Ph Uncontrolled Conditions", International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Cappadocia’2015, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2015, pp.1-1 (Link)
Ayyildiz Ö., İleri B., Apaydın Ö. , "Chemical denitrification of nitrate in water with combined ultrasound and zero-valent magnesium", Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, pp.306-306
Ayyildiz Ö., Sanik S., İleri B., "Ultrases Oksidasyonu Ile Atıksularda Koliform Ve Enterekok Kirliliklerinin Giderilmesi", Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli-2008, KOCAELİ, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2008, ss.1-1
İleri B., Gündüz O. , Elçi A., Şimşek C. , Alpaslan M., "Tahtalı Havzası Yeraltı suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemli Destekli Değerlendirilmesi", 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Yaşam Çevre Teknoloji, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2007, ss.880-888 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Şanliyüksel Yücel D., İleri B., ""Evaluation of Ultrasound-assisted Modified Fly Ash for Treatment of Acid Mine Drainage"", in: Coal Fly Ash Beneficiation - Treatment of Acid Mine Drainage with Coal Fly Ash, "Akinyemi S.A.", "Gitari W.M.", Eds., InTech, Rijeka, pp.53-77, 2018 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Birleşik ultrases ve sıfır yüklü magnezyum (Mg0) ile yeraltı sularında nitratın kimyasal denitrifikasyonu", TÜBITAK Projesi, 112Y254, , 2013
"Birleşik Ultrases ve Sıfır Değerlikli Metal Partikülleri (Al0 ve Mg0) İle Yeraltı Sularında Nitratın Kimyasal Denitrifikasyonu", BAP Doktora, 2013-05-02-DOP03, , 2015
"Tarımsal Sulamada Kullanılan Yenice ve Davutköy Göletlerinin (Yenice, Çanakkale) Fiziko-kimyasal Özelliklerinin ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-404, Araştırmacı, 2016
"Güncel ve Eski Pasalarda Asit Maden Drenajı Oluşum Potansiyelinin Jeokimyasal ve Statik Test Yöntemleri ile Araştırılması (Etili Kömür Ocağı Örneği, Çan-Çanakkale)", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-759, Araştırmacı, 2017
"Ultrasonik Mekanik Kuvvet Etkisiyle Modifiye Edilen Uçucu Kül ve Zeolit Adsorbentleri ile Sentetik Asit Maden Drenajında Metal Giderimi", BAP Diğer, FBA-2017-1077, Yönetici, 2017
"Ultrases Mekanik Kuvvet Etkisi İle Uçucu Külün Yüzey Aktivasyonu Sağlanarak Asit Maden Drenajında Metal Giderimi", TÜBITAK Projesi, 116Y510, Yönetici, 2018
"Modifiye Edilen Uçucu Küller ile Azo Boya Gideriminin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 1919B011602884, Danışman, 2018
"ULTRASES MEKANİK KUVVET ETKİSİYLE MODİFİYE EDİLEN ZEOLİT ADSORBENTİ KULLANILARAK METAL GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI", TÜBITAK Projesi, 1919B011700296, Danışman, 2018
"SIFIR DEĞERLİKLİ MANGAN İLE NİTRAT GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI", TÜBITAK Projesi, 1919B011701048, Danışman, 2018
"Kömür Maden Sahasındaki Pasaların Akışkan Yataklı Termik Santral Atığı Uçucu Küller ile Rehabilitasyonu", BAP Diğer, FHD-2017-1284, Araştırmacı, 2018
"Çanakkale Boğazı Kıyı Sularının Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kirliliği ile Hava Kalitesinin Araştırılması", BAP Alt Yapı, FAY-2017-1281, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Klinoptilolit ve Uçucu Kül Adsorbanlarının Maden Atıklarından Kaynaklanan Asit Maden Drenajının Nötralizasyonu ve Metal Giderimindeki Etkisinin Karşılaştırılması", BAP Diğer, FBA-2018-2649, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Ultrases Prosesi ile Modifiye Edilen Uçucu Külün Asit Violet 7 ve Metilen Mavisi Giderimine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2727, Yönetici, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Nisan 2017
15th Meeting of the European Society of Sonochemistry, İstanbul, Haziran 2016
International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Cappadocia’2015 , Nevşehir, Mayıs 2015
International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2013), İzmir, Eylül 2013
Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli-2008, Kocaeli, Mayıs 2008
7. Ulusal Cevre Muhendisligi Kongresi, İzmir, Eylül 2007
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 50
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Birleşik Ultrases ve Sıfır Değerlikli Alüminyum Partikülü (Al0) İle Nitratın Kimyasal Denitrifikasyonu, TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu (Sonochemistry Centre, Faculty of Health and Life Sciences, Coventry University, England), Nisan 2015
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi