Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi BERRİN GÜLTAY
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : İstatistik
Ana Bilm Dalı : İstatistik
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : berrin_erkanhotmail.com | berringultaycomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/637/
Ofis : FEF/ 2. Kat Oda 205/A dahili:2827
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Teorisi, 2009-2014
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Teorisi, 2007-2009
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2003-2007
Yaptığı Tezler
Doktora, "GECİKMESİ DAĞITILMIŞ MODELLERDE YANLI TAHMİN EDİCİLER", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, "ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Haziran, 2009.
Araştırma Alanları
İstatistik Analiz ve Uygulamaları
İleri Regresyon Teknikleri
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
İstatistik
İstatistiksel Analiz
Web Of Science Araştırma Alanları
Statistics & Probability
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2017 - 2018
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2014 - 2017
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2014
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Güler H. , Gültay B., Kaçıranlar S., "Comparisons of the alternative biased estimators for the distributed lag models", COMMUNİCATİONS IN STATİSTİCS-SİMULATİON AND COMPUTATİON, vol.46, pp.3306-3318, 2017 (Link)
Gültay B., Kaçıranlar S., "Mean Square Error Comparisons of the Alternative Estimators for the Distributed Lag Models", HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, vol.44, pp.1215-1233, 2015 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çetiner S. Z., Ertekin C. , Gültay B., "Initial Assessment of Public Perception and Acceptance of Geothermal Energy Applications in Çanakkale, NW Turkey", Energy Procedia, vol.97, pp.194-201, 2016 (Link)
Çalişkan V., Sariş F., Gültay B., Öztürk M.Z., "Impact of demographıc and socıo-economıc characterıstıcs of vısıtors on theır preference ın Utılısatıon from functıons of tradıtıonal county faırs ", International Journal of Arts&Sciences, no.4, pp.105-114, 2015
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gültay B., Kaçıranlar S., "Analysis of Transition Probabilities Between Parties of Voter Preferences with the Ecological Regression Method", 10th International Statistics Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Aralık 2017, pp.209-209
Özözen Kahraman S., Gültay B., "Türkiye'de Sıra Dışı Seçim Çevrelerinin İstikrar ve Değişkenlik Analizi", International Congress of the Turkish Association of Geographers, BALIKESİR, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.0-0
Çalişkan V. , Sariş F., Öztürk M.Z., Gültay B., "Impact Of Demographic And Socio-Economic Characteristics Of Visitors On Their Preference In Utilisation From Functions Of Traditional County Fairs", International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, Brüksel, BELÇIKA, 30 Haziran - 3 Temmuz 2015, pp.x-x
Çalişkan V., Özözen Kahraman S., Sariş F., Gültay B., " Türkiye’de Geleneksel İlçe Panayırı Ziyaretçilerinin Panayırlara İlişkin Tutumları Ve Memnuniyet Düzeyleri", SSHIF Social Sciences and Humanities in Focus, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar – Kuram ve Uygulamalar Sempozyumu, Polonya Bilimler Akademisi, Varşova/Polonya, Varşova, POLONYA, 16-18 Eylül 2015, pp.48-49
Çalişkan V., Sariş F., Öztürk M.Z., Gültay B., "Economic and Commercial Spatial Connections of the Traditional Country Fairs in Turkey", VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences ,ECSBS, (IASSR), Belgrad, SIRBISTAN, 3-6 Eylül 2015, pp.1-1
Çalişkan V., Özözen Kahraman S., Sariş F., Gültay B., "Two Geographical Sections Where Traditional County Fairs Cluster in Turkey: Southern Marmara and Western Black Sea Subregions", VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), Bükreş, ROMANYA, 11-13 Haziran 2015, pp.1-1
Özözen Kahraman S. , Çalişkan V. , Gültay B., "The Silent Migration: Labour Migration from Hatay (Turkey) to MENA Countries", Turkish Migration Conference, Londra, INGILTERE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2014, pp.35-36
Özözen Kahraman S. , Gültay B., " Observations on Regional Anomalies at Elections", Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Haziran 2014, pp.708-710
Gültay B., Kaçıranlar S., "Gecikmesi Dağıtılmış Modellerde Alternatif Tahmin Edicilerin Hata Kareler Ortalamalarının Karşılaştırılması ", 1. Genç İstatistikçiler Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 10-11 Eylül 2013, ss.19-19
Gültay B., Güler H. , Kaçıranlar S., "Comparisions Of The Alternative Estimators for The Distributed Lag Models, 8th International Symposium of Statistics", 8th International Symposium of Statistics, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2012, pp.185-187
Türker N., Gültay B., Kaçıranlar S., "Comparisions Of Bayesian Liu and Ridge Type Estimators for Distributed Lag Models", 8th International Statistics Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2012, pp.269-270
Kitap ve Kitap Bölümleri
Çalişkan V., Özözen Kahraman S., Sariş F., Gültay B., "Two Geographical Sections Where Traditional County Fairs Cluster in Turkey: Southern Marmara and Western Black Sea Subregions", in: Current Researches in Geography, Hasan Arslan/ Mehmet Ali İçbay/ Kosyo Stoychev , Eds., E-BWN , Polonya, pp.215-224, 2017
Çalişkan V., Öztürk M.Z., Sariş F., Gültay B., "Economic and Commercial Spatial Connections of the Traditional County Fairs in Turkey", in: Research on Cultural Studies, M.A. İçbay, H.Arslan, Eds., Pter Lang, Frankfurt am Main, pp.273-285, 2016
Çalişkan V., Özözen Kahraman S., Sariş F., Gültay B., "Türkiye'de Geleneksel İlçe Panayırı ziyaretçilerinin Panayırlara İlişkin Tutumları ve Memnuniyet Düzeyleri", Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar, "Can C.", "Kilimci A.", Ed., Detay, Ankara, ss.72-82, 2016
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Türkiye'de Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Akademisyenler Ağı ", BAP Arastırma Projesi, 2011/155, Araştırmacı, 2013
"Türkiye’de Panayırlar: Geleneksel Bir Ticaret Sisteminin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Etkilerinin Mekansal Analizi ", TÜBITAK Projesi, 113K239, , 2015
"Hatay İlinden Ortadoğu-Kuzey Afrika (Odka) Ülkelerine İşgücü Göçünde Mekânsal, Toplumsal, Siyasal Ve Ekonomik Faktörlerin Etkileri", TÜBITAK Projesi, 112K015, , 2013
"Ekolojik Regresyon Yöntemi ile Seçmen Tercihlerinin Partiler Arası Geçiş Olasılıklarının Analizi (Türkiye 2015 Haziran ve 2015 Kasım Genel Seçimleri) ", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-1245, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Computer Simulation in Application, Editörler Kurulu Üyesi, 04.06.2018 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar – Kuram ve Uygulamalar Sempozyumu, Warszawa, Eylül 2015
VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences ,ECSBS, Beograd, Eylül 2015
VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), Bucuresti, Haziran 2015
International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, Brussel, Haziran 2015
Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Haziran 2014
Turkish Migration Conference, Londra, Mayıs 2014
1. Genç İstatistikçiler Sempozyumu , Ankara, Eylül 2013
Türkiye'de Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Akademisyenler Ağı Projesi Sonuç Konferansı, İstanbul, Haziran 2013
8th International Symposium of Statistics , Eskişehir, Ekim 2012
8th International Statistics Congress, Antalya, Ekim 2012
Bilimsel Danışmanlıklar
2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Kurumsal Danışmanlık, TÜRKIYE, Mayıs 2017 - Kasım 2017
1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Kurumsal Danışmanlık, TÜRKIYE, Mayıs 2016 - Kasım 2016
3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Kurumsal Danışmanlık, TÜRKIYE, Mayıs 2018 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Asian Journal of Agricultural Extension Economics & Sociology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Journal of Scientific Research and Reports, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
IMSEC 2017, Diğer Hakemliği, Ağustos 2017
IMSEC 2017, Diğer Hakemliği, Temmuz 2017
Communications in Statistics-Theory and Methods, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
IMSEC 2016, Diğer Hakemliği, Haziran 2016
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 5
Web Of Science H İndeksi : 2
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 2
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Gültay B, "Akademik Teşvik, 2018, YÖK, Şubat 2018
Gültay B, "Akademik Teşvik, 2017, YÖK, Şubat 2017
Gültay B, "Certificate of Excellence in Reviewing, Journal of Scientifiv Research and the Reports, Kasım 2017
Gültay B, "Akademik Teşvik, 2016, YÖK, Şubat 2016
Gültay B, "Yayın Teşvik, TUBİTAK-ULAKBİM, Kasım 2015
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi