Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. NİHAN AKINCI
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Biyoloji
Ana Bilm Dalı : Moleküler Biyoloji
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 2660
E Posta Adresi : nakincicomu.edu.tr | akincinihangmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/733/
Ofis : 261
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 2012-
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, İşletme, 2005-2012
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji , 2009-2012
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 2004-2008
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Çanakkale Yöresinde Kullanılan Külsil Fungusitinin İnsan Periferal Lenfositleri Üzerinde Genotoksik ve Sitotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Temmuz, 2012.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
How To Publish a Scientific Journal Article, Springer, 2014
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 2014
ODTÜ Biyoenformatik Kursu, ODTÜ , 2014
Kimya ve Biyoloji Alanında Proje Hazırlama, Yazma ve Yürütme Eğitimi: Antalya 2014, TUBİTAK BİDEB, 2014
Temel Biyoistatistik Kursu-1, ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi, 2011
Araştırma Alanları
Mikrobiyal Genetik
Diğer
Web Of Science Araştırma Alanları
Biochemistry & Molecular Biology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 - Devam Ediyor
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Çördük N., Yücel G., Akinci N., Tuna M., Esen O., "In vitro propagation of Silene bolanthoides Quézel, Contandr. Pamukç. and assessment of genetic stability by flow cytometry", Archives Of Biological Sciences, vol.70, pp.141-148, 2018 (Link)
Çördük N., Akinci N., Yücel G., Kaya N., Aki C., "EVALUATION OF GENOTOXICITY AND CYTOTOXICITY OF DODINE (1-dodecylguanidium acetate) BY Allium TEST", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.12a, pp.4527-4531, 2015
Unal F., Yuzbasioglu D., Yilmaz S., Akinci N., Aksoy H., "Genotoxic effects of chlorophenoxy herbicide diclofop-methyl in mice in vivo and in human lymphocytes in vitro", DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.34, pp.390-395, 2011 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Turgut Genç T., Akinci N., "The Role of SWI/SNF Chromatin Remodeling Complex in the Metabolism Of Trehalose, International Journal of Recent Scientific Research", International Journal of Recent Scientific Research, vol.9, pp.29024-29029, 2018 (Link)
Çördük N., Akinci N., "Assessment of The Genetic Stability of Indirect Shoot Organogenesis-Derived Plantlets of Digitalis Trojana Ivanina by Flow Cytometry and Cytological Analyses", Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, cilt.14, ss.69-76, 2017
Çördük N., Akinci N., Kaya N., Yücel G., Aki C., "Effects of dodine on total protein content and peroxidase activity in Vicia faba L.", Sakarya University Journal Of Science, cilt.20, ss.627-633, 2016 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Turgut Genç T., Akinci N., "Effects of chromatin remodeling complexes on trehalose accumulation in yeast Saccharomyces cerevisiae", 7. International Molecular Biology and Biotechnology Congress, KONYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2018, pp.300-300
Turgut Genç T., Akinci N., "The effects of yeast chromatin remodeling factors on trehalose accumulation under osmotic stress", 2. International Rating Academy Congress on Hope, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2018, pp.115-115
Turgut Genç T., Akinci N., "The Role of SWR1 Complex on NTH1 Gene Expression in Saccharomyces cerevisiae", IV. International Congress for Applied Biological Sciences, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.0-0
Turgut Genç T., Akinci N., "The role of SWR1 and SWI/SNF complex on TPS1 gene expression in Saccharomyces cerevisiae", 2. International Rating Academy Congress on Hope, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2018, pp.156-156
Turgut Genç T., Akinci N., "Saccharomyces cerevisiae SAGA complex is a repressor of TPS1 gene", 7. International Molecular Biology and Biotechnology Congress, KONYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2018, pp.138-138
Turgut Genç T., Akinci N., Türkel S., "Spt7p is essential for regulation of NTH1 gene expression in Saccharomyces cerevisiae", 6. International Molecular Biology and Biotechnology, AFYON, TÜRKIYE, 22-25 Aralık 2017, pp.79-79
Çördük N., Akinci N., Esen O., Karabiyik F.Ç., "Nuclear DNA content and chromosome number analyses in Silene bolanthoides Quézel, Contandr. Pamukç., an endangered endemic species in flora of Turkey", International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, TÜRKIYE, , pp.154-154
Akinci N., Aki C., "Enhanced In Vitro Biomass Production in Lavandula stoechas subsp stoechas L.", International DNA Day and Genome Congress 2017, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 24-28 Nisan 2017, pp.209-209
Turgut Genç T., Akinci N., Türkel S., "SNF2 has a role in transcriptional regulation of NTH1 gene in Saccharomyces cerevisiae.", 6. International Molecular Biology and Biotechnology Congress (MOLBIOTECH), AFYON, TÜRKIYE, 22-25 Aralık 2017, pp.16-16
Çördük N., Akinci N., Yücel G., Tuna M. , "The Influence of Plant Growth Regulator Concentrations on Somaclonal Variationin Regenerated Plants of Silene bolanthoides Quézel, Contandr. Pamukç.", VIII. Internatıonal Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.25-25
Çördük N., Akinci N., Kiprak R.Ö., Kaya N., Aki C., "Genotoxic and Cytotoxic Effects Of Proquinazid On Root Cells Of Allium cepa L.", 2nd International Conference On Advances in Environment, Agriculture&Medicinal Sciences (ICEAM’15), ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Haziran 2015, vol.1, no.1, pp.100-100
Akinci N., Yücel G., Çördük N., Kaya N., Aki C., "Dodin Fungusitine Karşı Vicia faba Bitkisinde Savunma Yanıtı", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.944-944
Çördük N., Akinci N., Yücel G. , Kaya N., Aki C., "Genotoxic Effects of Dodine (1-Dodecylguanidium Acetate) on Root Cells of Allium cepa", Second Scientific Conference on Ecology, Plovdiv, BULGARISTAN, 1-1 Kasım 2013, pp.68-68
Akinci N., Aki C., "Myclobutanil Fungusitinin İnsan Periferal Lenfositleri Üzerine Genotoksik Etkisinin Mikronükleus Testi ile Belirlenmesi.", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Ege Üniv., Fen Fak., İZMİR, TÜRKİYE, 03-07 Eylül 2012.
Polat E., Akinci N., Çetin M., Aki C., "Lycopersicon esculentum Mill. ve Capsicum annuum L. Türlerinde Amino Quelant-Ca Uygulamasının Total Protein ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri. ", XX. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). , DENİZLİ, TÜRKİYE, 21-25 Haziran, 2010, ss.321-322
Akinci N., Polat E., Çetin M. , Aki C., "Lycopersicon esculentum Mill. ve Capsicum annuum L. Türlerinde Hümik Asitin Total Protein ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri. ", XX. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). , DENİZLİ, TÜRKİYE, 21-25 Haziran, 2010, ss.334-335
Ünal F., Yüzbaşioğlu D., Yilmaz S., Akinci N., Aksoy H., "Genotoxic Effects Of Diclofop Methyl On Mammalian Cells In Vivo and In Vitro", X International Conference on Environmental Mutagens., Florence, ITALYA, 20-25 Ağustos 2009, pp.39-39
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Saccharomyces cerevisiae Maya Türünde Farklı Kromatin Modülatörlerinin NTH1 Gen Ekspresyonuna Etkilerinin Analizi", BAP Doktora, FDK-2018-1331, Araştırmacı, Devam Ediyor
Etkinlik Organizasyonu
IV. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2012
X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2011
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi