Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör.Dr. FIRAT ALATÜRK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Tarla Bitkileri
Ana Bilm Dalı : Tarla Bitkileri
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 4014
Faks : +90 286 2180045
E Posta Adresi : firratalaturkhotmail.com | alaturkfcomu.edu.tr
Mobil Telefon : +90 +905444110045
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/734/
Ofis : 315
Posta Adresi : ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 17020 Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Bölümü, 2012-2018
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Bölümü, 2009-2012
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2003-2007
Yaptığı Tezler
Doktora, "Hıdırellez Kamçısı (Asphodelus aestivus Brot.) ile Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana bilim Dalı Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, "Gübrelemenin Çanakkale İli Meralarında Verim ve Otun Kimyasal Bileşimine Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ocak, 2012.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Çayır- Mera Amenajmanı ve Islahı
Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı
Baklagil Yem Bitkileri
Buğdaygil Yem Bitkileri
Çim Bitkileri
Diğer
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
Web Of Science Araştırma Alanları
Plant Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2010 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Mizanpaj Yürütücülüğü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 28.09.2018 - Devam Ediyor
Tarımsal Değer Sergisi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 08.05.2018 - Devam Ediyor
Faaliyet Raporları Hazırlama Komisyonu, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 02.02.2016 - Devam Ediyor
Eğitim-Öğretim ve Burs Komisyonu, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 03.01.2016 - Devam Ediyor
Fakülte Stratejik Planlama Komisyonu, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 01.01.2016 - Devam Ediyor
Mezuniyet ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 01.01.2016 - Devam Ediyor
ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE BURS KOMİSYONU, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, , 01.10.2014 - 01.10.2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tölü C., Alatürk F., Özaslan Parlak A., Gökkuş A., "Behaviour of sheep freely grazed on Gökçeada Island (Turkey) rangeland reclaimed by different methods", JOURNAL OF AGRİCULTURAL SCİENCE, vol.155, pp.993-1004, 2017 (Link)
Özaslan Parlak A., Gökkuş A., Alatürk F., Hanoğlu Oral H., "Herbage Yield and Quality of Wheat Stubble and Sorghum Sudan Grass Pastures", SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY, vol.59, pp.374-377, 2016 (Link)
Alatürk F., Gökkuş A., "EFFECTS OF DIFFERENT DOSES AND TYPES OF FERTILIZERS ON GRAZING TIME AND RANGELAND QUALITY", AGROLIFE SCIENTIFIC JOURNAL, vol.5, pp.9-14, 2016 (Link)
Alatürk F., "Effects Of Fertilization On Mineral Element Contents Of Pasture Forage ", Soil-Water Journal, vol.2, no.1, pp.51-59, 2013 (Özet) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Gökkuş A., Alatürk F., Çinar Ç., Birer S., "Farklı Sıra Aralıklarının Bazı Yem Bezelyesi Çeşitlerinin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi,
Gökkuş A., Alatürk F., Ali B., Birer S., "Determine the Effects of Different Herbicides and Their Doses on Tuber Development of Asphodelus aestivus", New knowledge Journal of science, vol.7, pp.113-118, 2018 (Link)
Alatürk F., Gökkuş A., Kaya S., Akar C., Kiran B., Kirmizigül E., "Farklı Sayı ve Yüksekliklerden Yapılan Biçimlerle Tritikalede İkili Üretimin (Tohum ve Ot) Olabilirliği Üzerinde Bir Araştırma", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2018, pp.235-241, 2018
Alatürk F., Gökkuş A., Can S., Ali B., "Çanakkale İli Mera Hayvancılığının Yapısı: Çan Örneği", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2018, pp.213-218, 2018
Alatürk F., Gökkuş A., Eroğuz M., Acet H., Birer S., Tuna İ.H., et al., "Biçim Yüksekliği ve Sayısının Yulafın Tohum ve Ot Verimine Etkileri", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2018, pp.261-267, 2018
Alatürk F., Gökkuş A., Ali B., Birer S., "The Effects of Different Herbicides and their Application Seasons on Controlling of Asphodelus aestivus", New Knowledge Journal of Science, vol.7, pp.105-111, 2018 (Link)
Alatürk F., Gökkuş A., Baytekin H., Özaslan Parlak A., Birer S., "Effect of Different Ratios of Hungarian Vetch with Cereal Crop Mixtures on Hay Nutrient Value", Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.2, pp.59-70, 2018 (Link)
Gökkuş A., Alatürk F., Kiran B., Kirmizigül E., Ali B., Eroğuz M., et al., "Farklı Biçim Yüksekliği ve Sayısının Arpanın Ot ve Tohum Verimine Etkileri", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2018, pp.227-234, 2018 (Link)
Gökkuş A., Alatürk F., Çil K., Tuna İ.H., Akar C., Kaya S., "Tohum ve Ot Üretimi Amacıyla Buğday Yetiştiriciliği Üzerine Farklı Biçim Sayısı ve Yüksekliklerinin Etkileri", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2018, pp.219-225, 2018
Gökkuş A., Alatürk F., Ali B., Birer S., "Determination of the Effects of Different Herbicides and their Doses on Tuber Development of Asphodelus aestivus.", New Knowledge Journal of Science, vol.7, pp.113-118, 2018 (Link)
Özaslan Parlak A., Gökkuş A., Alatürk F., "Botanical composition, forage yield and quality under different improved Mediterranean rangeland", Mediterranean Agricultural Sciences, cilt.31, ss.141-147, 2018
Cebeci G., Alatürk F., Gökkuş A., Birer S., "Yem Üretimi Amacıyla Yetiştirilen Sakız Fasulyesinde (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Farklı Sıra Aralıklarının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.126-129, 2017 (Link)
Batirca M., Alatürk F., Gökkuş A., "The Effect of Fertilization on The Yield and Some Properties of Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.]", Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, vol.4, pp.79-87, 2017 (Link)
Özinan L., Alatürk F., Gökkuş A., "Usage Possibilities of Milk Thistle [Silybum marianum (L.) Gaertner] as Silage", Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, vol.4, pp.88-94, 2017 (Link)
Gökkuş A., Alatürk F., Birer S., "Gübrelemenin Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.130-134, 2017 (Link)
Gökkuş A., Alatürk F., Ali B., "Seasonal Variation of the Nutrient Contents of Sarcopoterium spinosum (L.) Spach.", Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, pp.91-98, 2017
Gökkuş A., Birer S., Alatürk F., "Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.121-125, 2017 (Link)
Alatürk F., Gökkuş A., Birer S., "Koruma ve Farklı Yöntemlerle Islah Uygulamalarının Meraların Bitki Örtüsü ve Toprak Tohum Stoklarına Etkileri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.116-120, 2017 (Link)
Gökkuş A., Alatürk F., Volkan Ç., "Seasonal Variation of the Nutrient Contents of Sarcopoterium spinosum (L.)Spach", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, pp.90-98, 2017 (Link)
Deniz Özel S., Gökkuş A., Alatürk F., "Farklı Sulama Seviyelerinin Macar Fiği Vicia pannonica Crantz ve Yem Bezelyesinin Pisum arvense L Gelişimine Etkileri", Alınteri Journal of Agriculture Science, vol.30, pp.46-52, 2016 (Link)
Tölü C., Alatürk F., Gökkuş A., Savaş T., "SEASONAL CHANGES IN DAILY BEHAVIORAL RHYTHMS OF GÖKÇEADA SHEEP GRAZED INTO RANGELAND WITH INTENSE PRICKLY BURNET (SARCOPOTERIUM SPINOSUM) COVER", Scientific Papers. Series D. Animal Science, vol.59, pp.262-267, 2016 (Link)
Parlak A.O., Gökkuş A., Alatürk F., Hanoğlu H., Tölü C., "HERBAGE YIELD AND QUALITY OF WHEAT STUBBLE AND SORGHUM SUDAN-GRASS PASTURES", SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY, vol.59, pp.374-377, 2016
Gürkan C., Gökkuş A., Alatürk F., "Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde Cyamopsis tetragonobla L Taub Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi", Alınteri Journal of Agriculture Science, vol.30, pp.53-59, 2016 (Link)
Alatürk F., "Gökçeada’ nın (Çanakkale) Çalılı Meralarında Farklı Islah Uygulamalarının Toprak Erozyonuna Etkisi", ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.129-138, 2015
Parlak M., Alatürk F., Özaslan Parlak A., Gökkuş A., "Gökçeada nın Çanakkale Çalılı Meralarında Farklı Islah Uygulamalarının Toprak Erozyonuna Etkisi", COMU Journal of Agriculture Faculty, vol.3, pp.129-138, 2015 (Link)
Alatürk F., Alpars T., Gökkuş A., Coşkun E., Akbağ H.I., "Bazı Çalı Türlerinin Besin Maddesi İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.133-141, 2014
Alatürk F., "Bazı Çalı Türlerinin Besin Maddesi İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi", ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.133-141, 2014 (Özet) (Abstract)
Alatürk F., Alpars T., Gökkuş A., Coşkun E., Işil Akbağ H., "Bazı Çalı Türlerinin Besin Maddesi İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi", COMU Journal of Agriculture Faculty, vol.2, pp.133-141, 2014 (Link)
Alatürk F., "Gökçeada’nın Çalılı Mera Ekosistemlerinde Aptesbozan (Sarcopoterium Spinosum (L.) Spach) Mücadelesi", ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.67-72, 2013 (Özet) (Abstract)
Gökkuş A., Özaslan Parlak A., Baytekin H., Alatürk F., "Gökçeada nın Çalılı Mera Ekosistemlerinde Aptesbozan Sarcopoterium Spinosum L Spach Mücadelesi", COMU Journal of Agriculture Faculty, vol.1, pp.67-72, 2013
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Alatürk F., Gökkuş A., Ali B., Birer S., Tonğa B., "The Effects of Different Herbicides and their Application Seasons on Controlling of Asphodelus aestivus", International Agricultural Exhibition AGRA 2018 BioAgra - Trade Exhibition of Organic Farming, Plovidov, BULGARISTAN,
Çakmakçi R., Mosber G., Alatürk F., "The effect of indole acetic acid acid-producing bacteria on the growth, essential oil yield and composition in medicinal and aromatic plants", IV TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, İzmir, TÜRKIYE,
Tölü C., Hanoğlu Oral H., Alatürk F., Atalay C., Alaca B., Özaslan Parlak A., et al., "The behavior of Karacabey Merino sheep freely grazed on different pasture types throughout the year", 10th International Animal Science Conference, Antalya, TÜRKIYE, , pp.172-174
Alatürk F., Gökkuş A., Baytekin H., Özaslan Parlak A., Birer S., "Effect of Different Ratios of Hungarian Vetch with Cereal CropMixtures on Hay Nutrient Value", International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Prizren, KOSOVA, , pp.38-38
Alatürk F., Gökkuş A., Özaslan Parlak A., Baytekin H., Birer S., "Effects of Different Ratios of Hungarian Vetch with CerealCrop Mixtures on Hay Yield and Quality", International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Prizren, KOSOVA, , pp.39-39
Alatürk F., Gökkuş A., "Effects of Different Chelated and Compost Fertilizer Doses onDigestion and Energy Values of Rangelands Hay", International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Prizren, KOSOVA, , pp.68-68
Çakmakçi R., Alatürk F., Ali B., Gökkuş A., "Influence of a Plant Growth-Promoting Rhizobacteria onBirdsfoot Trefoil Growth", International Conference on Science and Technology - ICONST2018, Prizren, KOSOVA, , pp.377-383
Ali B., Alatürk F., Gökkuş A., "Effects of Some Herbicides on Upper and Subsoil Development of Asphodelus aestivus Brot. According to Different Dose and Seasonal Applications", International Conference on Science and Technology (ICONST), Prizren, KOSOVA, , pp.69-69
Tölü C., Alatürk F., Gökkuş A., "The changes of live weight of Gökçeada sheep freely grazed on Gökçeada island (Turkey) rangeland reclaimed by different methods", International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Prizren, KOSOVA, , vol.1, pp.149-149
Gökkuş A., Alatürk F., Birer S., Ali B., "Effects of the Mixtures of Hairy Vetch and Hungarian Vetch with Italian Ryegrass on Upper and Subsoil Development", International Conference on Agricultural Science and Business (ICASAB), Stara Zagora, BULGARISTAN, , pp.39-39
Alatürk F., Gökkuş A., Ali B., Birer S., "Effects of Different Doses of Organo Mineral and Composite Fertilizer Application on Herbage Yield and Quality of Rangelands", International Conference on Agricultural Science and Business (ICASAB), Stara Zagora, BULGARISTAN,
Ali B., Alatürk F., "Importance and Place of Azadirachta indica (Neem) in the Biological Control of Field Crop Insect Pests", 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, Çeşme/İzmir, TÜRKIYE, , pp.285-285
Çakmakçi R., Alatürk F., Ali B., "Effect of Inoculation with Plant-growth Promoting Rhizobacteria on Development Growth and Root Systems of Mountain Tea", 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, Çeşme/İzmir, TÜRKIYE, , pp.348-348
Coşkun E., Alatürk F., Gökkuş A., Birer S., "Comparison of soil seed stocks of improved and natural rangelands", International scientific and practical conference “Bulgaria of regions”, Plovidov, BULGARISTAN, , pp.62-62
Çakmakçi R., Karagöz H., Alatürk F., Ali B., Gökkuş A., "Influence of a Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on Birdsfoot Trefoil Growth", International Conference on Science and TechnologyICONST 20185-9 September 2018 Prizren - KOSOVO, Prizren, KOSOVA,
Gökkuş A., Alatürk F., Ali B., Birer S., "Determine the Effects of Different Herbicides and Their Doses on Tuber Development of Asphodelus aestivus", International Agricultural Exhibition AGRA 2018 BioAgra - Trade Exhibition of Organic Farming, Plovidov, BULGARISTAN,
Ali B., Alatürk F., Uzunay Ş., Doğan H., Koparan M., "Tarla Bitkileri Zararlılarının Biyolojik Mücadelesinde Azadirachta indica (Neem)’nın Yeri", ULUSLARARASIIV TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, İzmir, TÜRKIYE,
Gökkuş A., Alatürk F., "Tohum ve Ot Üretimi Amacıyla Buğday Yetiştiriciliği ÜzerineFarklı Biçim Sayısı ve Yüksekliklerinin Etkileri", ‘II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu’, TÜRKIYE,
Tölü C., Gökkuş A., Alatürk F., "Farklı Yöntemlerle Islah Edilen Yoğun Aptesbozanlı MeradaBüyütülen Gökçeada Kuzularında Kesim ve Karkas Özellikleri", ‘II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu’, TÜRKIYE,
Ali B., Sağlik A., Alatürk F., "Biological Control Possibilities to the Insect Pests of Ornamental Plants used in Landscape Design in Turkey and Pakistan", International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, Roma, ITALYA, 23-25 Ağustos 2017, vol.1, no.1, pp.29-29
Alatürk F., Gökkuş A., Çoban V., "Comparison of Some Characteristics of Different Vegetation Measurement Methods in Çanakkale Rangelands", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, TÜRKIYE, , vol.1, pp.236-250
Alatürk F., Gökkuş A., Kaya S., Akar C., Kiran B., Kirmizigül E., "Farklı Sayı ve Yüksekliklerden Yapılan Biçimlerle Tritikalede İkili Üretimin (Tohum ve Ot) Olabilirliği Üzerinde BirAraştırma", ‘II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu’, TÜRKIYE,
Gökkuş A., Birer S., Alatürk F., "Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri", Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Alatürk F., Gökkuş A., Birer S., "Koruma ve Farklı Yöntemlerle Islah Uygulamalarının Meraların Bitki Örtüsü ve Toprak Tohum Stoklarına Etkileri", Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Alatürk F., Gökkuş A., Birer S., "Yem Üretimi Amacıyla Yetiştirilen Sakız Fasulyesinde (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Farklı Sıra Aralıklarının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri", Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Alatürk F., Fidan A., Gökkuş A., Baboo A., Birer S., "Hıdırellez Kamçısı (Asphodelus aestivus Brot.)’nın Kontrolü Üzerine Farklı Herbisit ve Dozlarının Etkileri", Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Alatürk F., Gökkuş A., Eroğuz M., Acet H., Birer S., Tuna İ.H., et al., "Biçim Yüksekliği ve Sayısının Yulafın Tohum ve Ot VerimineEtkileri", ‘II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu’, TÜRKIYE,
Hanoğlu Oral H., Oğuz E., Alatürk F., Tölü C., Gökkuş A., Özaslan Parlak A., "Fertility Traits of Karacabey Merino Ewes Grazed on Wheat Stubble And Sorghum Sudan-grass Pastures at Mating Period", 8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017), Prizren, KOSOVA,
Gökkuş A., Alatürk F., Birer S., "Gübrelemenin Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri", Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Düzgün C., Gökkuş A., Alatürk F., "Faklı Yerel Bakla Populasyonlarının Verim ve Bakla Özellikleri Bakımından Tanımlanması", Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Özel S.D., Gökkuş A., Alatürk F., "Farklı Sulama Seviyelerinin Macar Fiği ve Yem Bezelyesinin Gelişimine Etkileri", Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Alatürk F., Gökkuş A., Can S., "Çanakkale İli Mera Hayvancılığının Yapısı: Çan Örneği", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, TÜRKIYE,
Ali B., Sağlik A., Alatürk F., "Biological Control Possibilities to the Insect Pests of Ornamental Plants Used in Landscape Design in Turkey and Pakistan", IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Roma, ITALYA, , pp.28-28
Ali B., Alatürk F., Gökkuş A., "Biological Control Possibilities in Asphodelus aestivus Dominated Rangeland Ecology of Çanakkale Province: Capsodes infuscatus (Hemiptera: Miridae) A Prominent Example", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP2017), Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.63-63
Alatürk F., Gökkuş A., Birer S., Ali B., "The Structure of Rangeland Livestock of Çanakkale Province: An Example of Çan District", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, TÜRKIYE, , ss.71-71
Alatürk F., Gökkuş A., Ali B., Birer S., "The Effects of Different Herbicides and their Doses on the Control of Summer Asphodel (Asphodelus aestivus Brot.)", 12th Field Crops Congress, Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, TÜRKIYE, , ss.261-265
Gökkuş A., Alatürk F., "Farklı Biçim Yüksekliği ve Sayısının Arpanın Ot ve TohumVerimine Etkileri", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, TÜRKIYE,
Tölü C., Gökkuş A., Alatürk F., "Farklı Yöntemlerle Islah Edilmiş Aptesbozanlı (Sarcopoterium spinosum) Meralarda Büyütülen Gökçeada Kuzularında Kesim ve Karkas Özellikleri", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, TÜRKIYE,
Ergenekon O., Alatürk F., Tölü C., Gökkuş A., Özaslan Parlak A., "Fertility traits of Karacabey Merino Ewes Grazed on Wheat Stubble and Sorghum Sudan grass Pature at Mating Period", 8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017), Prizren, KOSOVA, , vol.1, pp.102-10
Gökkuş A., Kahriman F., Alatürk F., Ali B., "Variation of nutritional values in leaves and stalks of different maize genotypes having high protein and high oil during vegetation", 5th International Conference on Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bucharest, ROMANYA, 9-10 Haziran 2016, vol.10, pp.18-25
Gökkuş A., Kahriman F., Alatürk F., Ali B., "Variation of nutritional values in leaves and stalks of different maize genotypes having high protein and high oil during vegetation", Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, 9 Haziran - 11 Ekim 2016, pp.00-00
Alatürk F., "Aptesbozan Kaplı Gökçeada Meralarının Islah Edilebilme İmkânları", 11. ULUSAL TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.15-21
Alatürk F., "Farklı Gübre Çeşit ve Dozlarının Otlatma Zamanı ve Mera Kalitesine Etkileri", 11. ULUSAL TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.20-25
Alatürk F., "Farklı Islah Yöntemleri Uygulanan Abdestbozan (Sarcopoterium Spinosum) Ile Kaplı Merada Gökçeada Koyunlarının Otlama Davranışları Ve Bazı Performans Özellikleri", 8. Ulusal Zootekni Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 5-7 Eylül 2013, ss.x-x (Özet) (Abstract)
Alatürk F., Gökkuş A., "Effects of Fertilization on Mineral Element Contents of Pasture Forage", 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, KIRGIZISTAN, , vol.2, pp.51-58
Alatürk F., Gökkuş A., Özaslan Parlak A., "Akdeniz Bodur Çalılı Mera Ekosistemlerinde Aptesbozan Sarcopoterium spinosum L Spach Varlığı ve Mücadelesi", Ekoloji 2013 Sempozyumu, TÜRKIYE,
Parlak M., Alatürk F., Gökkuş A., Özaslan Parlak A., Türkmen C., "Impacts of Improvement Processes Carried out a Rangeland with Common Prickly burnet Species in Imbros (Gökçeada) on Soil Erosion", 8th International Soil Science Congress 15–17 May 2012 “Land Degradation and Challenges in Soil Management, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, vol.4, pp.440-446
Alatürk F., "Effects Of Improvement Practices On Soil Erosion Over Gökçeada (Imbros) Rangelands With Dominant Arcopoterium Spinosum L.", 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, pp.440-446 (Özet) (Abstract)
Gökkuş A., Özaslan Parlak A., Alatürk F., "Çanakkale de Otlatma Alanlarının Hayvancılıktaki Önemi", Çanakkale Tarımının Geçmişi, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, TÜRKIYE,
Alatürk F., Gökkuş A., Baytekin H., "Organik hayvansal üretimde çalılı meralardan yararlanma imkânları", GAP VI. Tarım Kongresi, TÜRKIYE,
Alatürk F., "Organik Hayvansal Üretimde Çalılı Meralardan Yararlanma Imkânları", GAP VI. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 09-12 Mayıs 201, ss.644-650 (Özet) (Abstract)
Alatürk F., " Meraların Sürdürülebilirliğinde Tohum Stoklarının Önemi", Türkiye IV. tohumculuk kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 14-17 Haziran 2011, ss.256-263 (Özet) (Abstract)
Özaslan Parlak A., Alatürk F., "Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Çanakkale Koşullarına Adaptasyonu", Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, TÜRKIYE,
Güllap M.K., Erkovan H.İ., Daşci M., Koç A., Alatürk F., "Fosforlu Gübre ve Fosfor Çözücü Bakteri Bacillus megaterium var Phosphaticum Uygulamalarının Çayırların Verim ve Botanik Kompozisyonuna Etkisi", Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, TÜRKIYE,
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"HIDIRELLEZ KAMÇISI (Asphodelus aestivus Brot.) İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ", TÜBITAK Projesi, 214O703, Araştırmacı, 2016
"Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimin Yulafın Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Diğer, FHD-2018-2574, Araştırmacı, 2018
"Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi", TÜBITAK Projesi, 106G017, , Devam Ediyor
"Gökçeada’da Bodur Çalılı Meraların Yakma ve Mekanik Yollarla Islahı ile Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 110O260, , 2014
"Macar Fiği ve Tahıl Karışımlarında Karışım Oranlarının Bitki Gelişmesi, Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Diğer, 2010/61, Araştırmacı, 2014
"Koyun Otlatılan Meralarda Yıllık Yem Üretiminin Planlanması ve Bunun Hayvansal Üretime Etkileri", TÜBITAK Projesi, 214O233, , 2017
"Doğu Anadolunun Bazı İlerinde Yetiştirilen Yem Bezelyesi Populasyonlarından Ot ve Tohum Tipi Hatların Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 107O134, , 2011
"ORGANİK SİSTEMDE ÜRETİLEN BOZ IRK SIĞIRLARIN KARKAS VE ET KALİTESİ ÖZELLİKLERİ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSÜT/137, Araştırmacı, 2018
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi