Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Marmara Denizinde Karabiga Karidesi (Penaeus kerathurus Forsskal, 1775)'nin Populasyon Dinamikleri", BAP Diğer, FBA-2018-2473, Yönetici, Devam Ediyor
"Güney Marmara Denizi Denizkent Bölgesinde Kum Midyesi Chamelea gallina ve Kum Şırlanının Donax trunculus Populasyonunun Yapısı ve Dinamiği", BAP Diğer, FBA-2017-1163, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çanakkale Kıyılarında Sparidae Familyasına Ait Melanur (Oblada melanura), Karagöz (Diplodus vulgaris) Türlerinin Bazı Populasyon parametrelerinin Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2017-1283, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Marmara Denizi Ekonomik Demersal Balık Türlerinin Popülasyon Yapısı ve Stok Tahmini", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSÜD/2014, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Marmara Denizindeki Derin Su Pembe Karidesinin (Parapenaeus longirostris, Lucas 1846) Stok Durumunun İzlenmesi ve Yönetimi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/ HAYSÜD /2011 /09/02 /04, Araştırmacı, 2015
"Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Demersal Balıklarının Biyo-Ekolojisi ve Populasyon Dinamiğinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 106Y035, Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi