Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Öktener A., Şirin M., İşmen A., Kara A., Daban İ.B., Arslan İhsanoğlu M., "First Record of Caligus zei (Copepoda: Caligidae) on John Dory, Zeus faber in Turkish Marine Waters", THALASSAS, no.3, pp..-., 2017 (Link)
Yiğin C.Ç., İşmen A., Arslan M., "Reproductive Biology Of Lophius Budegassa (Lophiidae) In The North Aegean Sea", CYBIUM, no.1, pp.31-36, 2015
Gül G., İşmen A., Arslan M., "Age, Growth, And Reproduction Of Dentex Maroccanus (Actinopterygii: Perciformes: Sparidae) In The Saros Bay (North Aegean Sea)", ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA, no.4, pp.295-300, 2014 (Link)
İşmen A., Arslan M., Yiğin C.Ç., Bozbay N.A., "Age, Growth, Reproduction And Feeding Of John Dory, Zeus Faber (Pisces: Zeidae), In The Saros Bay (North Aegean Sea)", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol. 29 , pp.125-131, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Arslangündoğdu Z., Bacak E., Arslan İhsanoğlu M., "Butterflies of Istanbul-Rumelikavağı", Turkish Journal of Bioscience and Collections, no.1, pp.1-11, 2018 (Link)
Saygili B., İşmen A., Arslan İhsanoğlu M., "Differences in the otolith shape between the Marmara and Northern Aegean Sea stocks of blotched picarel (Spicara maena Linnaeus, 1758)", Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, no.2, pp.137-148, 2016 (Link)
Saygılı B., İşmen A., Arslan İhsanoğlu M., "Age and growth of blotched picarel (Spicara maena Linnaeus, 1758) in the Sea of Marmara and Northern Aegean Sea", Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.33, pp.143-149, 2016 (Link)
Arslan M., İşmen A., "Age, Growth, Reproduction And Feeding Of Mullus Barbatus In Saros Bay (North Aegean Sea)", J. Black Sea/Mediterranean Environment, no.3, pp.184-199, 2014 (Link)
Arslan M., İşmen A., "Age, Growth And Reproduction Of Mullus Surmuletus (Linnaeus, 1758) In Saros Bay (North Aegean Sea)", Journal of Black Sea and Mediterranean Environment , vol.19, pp. 217-233, 2013
İşmen A., Arslan M., Gül G., Yiğin C.Ç., "Otolith Morphometry And Population Parameters Of Red Porgy, Pagrus Pagrus (Linnaeus, 1758) In Saros Bay (North Aegean Sea). ", Ege J Fish Aqua Sci , no.1, pp.31-31, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İşmen A., Daban İ.B., Arslan İhsanoğlu M., "Recent status of invasive fish species in the North Aegean Sea", 7th ESENIAS Workshop with Scientific Conference, Sofya, BULGARISTAN, 28-30 Mart 2017, pp.46-46
İşmen A., Yiğin C.Ç., Arslan İhsanoğlu M., Daban İ.B., "Lüfer Balıkçılığının Dünü, Bugünü ve Sürdürülebilirliği ", II. Çanakkale Tarımı Semzpoyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, ss.43-43
Öktener A., Şirin M., İşmen A., Kara A., Daban İ.B., Arslan İhsanoğlu M., "First Record of Caligus zei Norman & Scott T., 1906 (Copepoda, Caligidae) in Turkish Marine Waters ", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp..-.
İşmen A., Şirin M. , Yiğin C.Ç., Daban İ.B., Arslan İhsanoğlu M., Kara A. , et al., "A Preliminary Study on Marine Litter Distribution and Composition in the Sea of Marmara, Turkey", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp..-.
İşmen A., İnceoğlu H., Arslan İhsanoğlu M., Daban İ.B., Yiğin C.Ç., Şirin M., et al., "Catch composition of the Beam Trawl Shrimp Fishery in the Sea of Marmara ", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp..-.
İşmen A., İnceoğlu H., Arslan İhsanoğlu M., Yiğin C.Ç., Daban İ.B., Kale S., "Spatial Distribution of Deepwater Pink Shrimp (Parapenaeus longirostris) Stocks in the Sea of Marmara: A GIS Approach", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp..-.
İşmen A., Yiğin C.Ç., Arslan İhsanoğlu M., Daban İ.B., "Spatial Distribution of Demersal Fish Species in Saros Bay, the Northeastern Aegean Sea: A GIS approach", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp..-.
Arslan İhsanoğlu M., İşmen A., Yiğin C.Ç., "DISTRIBUTION AND POPULATION STRUCTURE OF GURNARD SPECIES (TRIGLIDAE) IN SAROS BAY (NORTH AEGEAN SEA, TURKEY)", 41th CIESM Congress, Kiel, ALMANYA, 12-16 Eylül 2016, pp.1-1
Yiğin C.Ç., İşmen A., Arslan İhsanoğlu M., "ABUNDANCE AND DISTRIBUTION ELASMOBRANCHS IN SAROS BAY, NORTH AEGEAN SEA", 41. CIESM CONGRESS, KIEL, ALMANYA, 12-16 Eylül 2016, pp.1-1
İşmen A., Arslan İhsanoğlu M., İşmen P., Yiğin C.Ç., "AGE, GROWTH AND REPRODUCTION OF PIPER GURNARD, TRIGLA LYRA IN SAROS BAY, THE NORTHERN AEGEAN SEA", 41th CIESM Congress, Kiel, ALMANYA, 12-16 Eylül 2016, pp.1-1
Saygılı B., İşmen A., Arslan İhsanoğlu M., "Marmara Denizi'ndeki Spicara maena Büyüme Paremetreleri ve Balık Boyu-Otolit Boyu İlişkisi", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.125-125
İşmen A., Inceoğlu H., Arslan İhsanoğlu M., Kocabaş E. , Özer Z., Şirin M., et al., "Marmara Denizi’nde Algarna ile Avlanan Derinsu Pembe Karidesin (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846) Populasyon Yapısı", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.129-129
Saygılı B., İşmen A., Arslan İhsanoğlu M., "Kuzey Ege ve Marmara Denizi Spicara maena Populasyonlarının Otolit Morfometrisinin Karşılaştırılması", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.318-318
Çardak M., İşmen A., Inceoğlu H., Arslan İhsanoğlu M., Kocabaş E. , "Marmara Denizi’nde Kültüre Edilebilir Heteretrofik Bakteri Düzeyi Ve Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerle İlişkilendirilmesi", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.187-187
Yazıcı G.A., İşmen A., Arslan İhsanoğlu M., "Marmara Denizi’nde Benekli Hani Balığı'nın (Serranus hepatus Linnaeus, 1758) Yaş ve Büyümesi", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.126-126
Yiğin C.Ç., İşmen A., Inceoğlu H. , Arslan İhsanoğlu M., Şirin M., "Marmara Denizi’nde Algarna ile Avlanan Kıkırdaklı Balıklar ve Dağılımları", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.124-124
Arslan M., İşmen A., İnceoğlu H., Daban İ.B., Kocabaş E., Kale S., Şirin M., Çardak M., Özer Z., Kara A., "Osteichthyes Bycatches In The Beam Trawl Shrimp Fishery Of The Sea Of Marmara", International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences: FABA 2014, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.29-29
Saygılı B., İşmen A., Arslan M., "Comparision Of Otolith Morfometric Characteristics Of Spicara Maena In The North Aegean Sea And Sea Of Marmara", 5. International Otolith Symposium, Mallorca, ISPANYA, 20-24 Ekim 2014, pp.80-80
İşmen A., Gül G., Arslan M., "The Seasonal Distribution And Cpue Values Of Five Sparidae Species In The Saros Bay (North Aegean Sea). ", FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, , TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.80-80
İşmen A., Öz M.İ., Arslan M., Yiğin C.Ç., "Saroz Körfezi'Nde (Kuzey Ege Denizi) Pamukçuk Balığı'Nın (Gadiculus Argenteus Guicheton, 1870) Yaş, Büyüme Ve Üremesi.", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013
İşmen A., İnceoğlu H., Arslan M., Yiğin C.Ç., "Distribution And Population Structure Of Norway Lobster (Nephrops Norvegicus Linnaeus,, 1758) In Saros Bay (North Aegean Sea, Turkey)", 40. CIESM, FRANSA, 28 Ekim-1 Kasım
İşmen A., Yiğin C.Ç., İnceoğlu H., Arslan M., Daban İ.B., Kaleli S., Kocabaş E., Şirin M., "Chondrichthyan Bycatches In The Beam Trawl Shrimp Fishery Of The Marmara Sea. ", 40. CIESM, FRANSA, 28 Ekim-1 Kasım
İşmen A., Yiğin C.Ç., Öz M.İ., Arslan M., Saygılı B., "Saroz Körfezi’Nde (Kuzey Ege Denizi) Uzun Gelincik Balığı’Nın (Molva Dypterygia (Pennant, 1784)) Otolit Boyutları - Balık Boyu İlişkileri Ve Büyüme Parametreleri", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013
İşmen A., Arslan M., Saygılı B., "Saroz Körfezi’Nde (Kuzey Ege Denizi) İzmarit Balığı’Nın (Spicara Smaris L., 1758) Yaş Ve Büyümesi.", 2. Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKİYE, 24-26 Mayıs 2013
Gül G. , İşmen A., Arslan M., Yiğin C.Ç., "Saroz Körfezi’Nde (Kuzey Ege Denizi) Yabani Mercan’In (Pagellus Acarne Risso, 1827) Yaş, Büyüme Ve Üremesi.", FABA Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKİYE, 30 Mayıs-1 Haziran 2013
Yiğin C.Ç., İşmen A., Arslan M., "Saroz Körfezi'Nde Derinsu Türlerinin Av Kompozisyonları Ve Dağılımları.", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013
İnceoğlu H., İşmen A., Arslan M., Yiğin C.Ç., "Saroz Körfezi’Nde (Kuzey Ege Denizi) Norveç Istakozu’Nun (Nephrops Norvegicus (Linnaeus, 1758)) Üreme Özellikleri", FABA Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKİYE, 30 Mayıs-1 Haziran 2013
Gül G. , İşmen A., Arslan M., "Saroz Körfezi’Nde Mandagöz Mercan’In (Pagellus Bogaraveo) Yaş, Büyüme Ve Ölüm Oranları.", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013
İşmen A., Öz M.İ., Saygılı B., Arslan M., "Saroz Körfezi’Nde (Kuzey Ege Denizi) Kütük Balığı (Hoplostethus Mediterraneus Mediterraneus Cuvier, 1829) Ve Yeşilgöz Balığı’Nın (Chlorophthalmus Agassizi Bonaparte, 1840) Otolit Yapısı, Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri.", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013
Arslan M., İşmen A., İnceoğlu H. , Çardak M., Kocabaş E., Daban İ.B., et al., "Marmara Denizi’Nde Algarnayla Yakalanan Karideslerin Av Kompozisyonu Ve Dağilimi ", FABA: Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2012, ss.1-1
Gül G., İşmen A., Arslan M., Yiğin C.Ç., "Saroz Körfezi'Nde Fas Mercan’In (Dentex Maroccanus V., 1830) Bazı Populasyon Parametreleri. ", FABA: Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2012, ss.31-31
Arslan M., İşmen A., "Saroz Körfezi'Nde Barbunya Balığının (Mullus Barbatus) Beslenmesi.", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi,, İZMİR, TÜRKİYE, 3-7 Eylül 2012
Arslan M., İşmen A., Yiğin C.Ç., "Saroz Körfezi’Nde (Kuzey Ege Denizi) Tekir Balığı’Nın (Mullus Surmuletus, Linnaeus 1758) Bazı Populasyon Parametreleri Ve Stok Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma", 16. Ulusal Su Ürünleri Sampozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Ekim 2011
Arslan M., İşmen A., Yiğin C.Ç., Çakir F., "Saroz Körfezi'Nde (Kuzey Ege Denizi) Barbun'Un (Mullus Barbatus L., 1758) Bazı Biyolojik Özellikleri.", FABA Balıkçılık ve Aquatik Bilimler Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKİYE, 7-9 Eylül 2011
İşmen A., Ayaz A., Yiğin C.Ç., Arslan M., " Çanakkale'De Su Ürünlerinin Sorunları Ve Çözüm Önerileri. ", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.15-15
Yiğin C.Ç., İşmen A., Arslan M., "Saroz Körfezi'Nde (Kuzey Ege Denizi) Raja Radula (Delaroche, 1809) Yaşı Ve Büyümesi.", 16. Ulusal Su Ürünleri Sampozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Ekim 2011
Köseoğlu M., İşmen A., Yiğin C.Ç., Arslan İhsanoğlu M., "Batı Marmara'Da Beyaz Kum Mideyesinin (Chamelea Gallina Linnaeus, 1758) Boy Dağılımı, Yaşı, Büyümesi Ve Birim Av Miktarı", Marmara Denizi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Eylül 2010, ss.1-1
Yazıcı M.F., İşmen A., Yiğin C.Ç., Arslan İhsanoğlu M., "Marmara Denizi'Ndeki Derinsu Pembe Karidesi'Nin (Parapenaeus Longirostris Lucas, 1846) Bazı Biyolojik Özellikleri Ve Avlanma Oranları", Marmara Denizi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Eylül 2010, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
İşmen A., Önal U., İşmen P., Yiğin C.Ç., Arslan İhsanoğlu M., "Shrimp Fisheries in the Sea of Marmara", THE SEA OF MARMARA MARINE BIODIVERSITY FISHERIES CONSERVATION AND GOVERNANCE, Özsoy E., Çağatay M.N., Balkıs N., Balkıs N., Öztürk B., Ed., TÜDAV, İstanbul, ss.669-683, 2016 (Link)
Yiğin C.Ç., İşmen A., Önal U., Arslan İhsanoğlu M., "Elasmobranchs of the Sea of Marmara: Catch, Biodiversity andConservation", THE SEA OF MARMARA MARINE BIODIVERSITY FISHERIES CONSERVATION AND GOVERNANCE, Özsoy E., Çağatay M. N., Balkıs N., Balkıs N., Öztürk B., Ed., TÜDAV, İstanbul, ss.644-654, 2016 (Link)
Yiğin C.Ç., İşmen A., Önal U., Arslan İhsanoğlu M., "CARTILAGINOUS FISHES AND FISHERIES IN THE AEGEAN SEA", in: The Aegean Sea, Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, KATAĞAN T., TOKAÇ A., BEŞİKTEPE Ş., ÖZTÜRK B., Eds., Turkish Marine Research Foundatio, İstanbul, pp.286-286, 2015 (Link)
Akarsu F., Arslan M., Özgür R., "Çiçek Adaları", Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları, Eken G., Bozdoğan M., İsfendiyaroğlu S., Kılıç D. T., Lise Y., Ed., Doğa Derneği, Ankara, ss.180-, 2006 (Link)