Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Tilapia’da (Oreocromis niloticus) Çinko Oksit Nanopartiküllerinin (ZnO- NPs) Na+/K+ ATPaz,Glutatyon ve Hemato-İmmun Parametreler Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2014-205, Araştırmacı, 2015
"Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Alt Yapı Geliştirme Proje Başvurusu", BAP Alt Yapı, FAY-2014-256, Araştırmacı, 2014
"Çevresel stresin triploid ve diploid gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yavrularının hematolojik, immunolojik ve biyokimyasal kan parametreleri üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2014-354, Araştırmacı, 2015
"Comparison of Growth Performance and Feed Utilization of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) in Freshwater and Seawater with Environmental Effects for Life Cycle Assessment in Offshore Cage Systems with Copper Alloy Netting in the Northern Aegean Sea", Diğer Projeler, ENV- 25686 A-12, Araştırmacı, 2014
"Evaluation of Metal Contents in Various Tissues of Sea Bream Cultured to Market Size in Offshore Cage Systems with Copper Alloy Netting in the Northern Aegean Sea", Diğer Projeler, TEK-1049-20, Araştırmacı, 2013
"PHOSALONE’NİN SAZAN BALIĞINDAKİ (Cyprinus carpio L., 1758) KAN PARAMETRE DEĞİŞİMLERİ VE HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Arastırma Projesi, 2010/80, Araştırmacı, 2014
"YEME EKLENEN BAZI TIBBİ BİTKİLERİN LEVREK BALIĞI (Dicentararchus labrax)’NDA BÜYÜME PERFORMANSI, YEM KULLANIMI VE KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ ", BAP Arastırma Projesi, 79, Araştırmacı, 2011