Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Oranlarda Rapana sp. Unu Içeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Anaçlarının Kan ve Üreme Parametrelerine Etkileri İle Bu Anaçlardan Elde Edilen Larvaların Stres Dayanımlarının İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 118O505, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Humat İçerikli Yemlerle Beslenen Alabalıklardan İzole Edilmiş Baskın Bakteri İzolatlarının Dağılımı ", BAP Diğer, FBD-2017-1238, Araştırmacı, 2017
"Deniz Salyangozu Etanolik Ekstraktının Balık Patojenleri Üzerine in vitro Antimikrobiyal Etkisi", BAP Diğer, FBD-2017-1233, Araştırmacı, 2017
"Probiyotik Bakterilerin Bazı Önemli Balık Patojenleri Üzerine in vitro Antagonistik Etkisi", BAP Diğer, FBA-2016-779, Araştırmacı, 2017
"GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI Oncorhynchus mykiss YEMLERİNE FARKLI ORANLARDA İLAVE EDİLEN FARMARİN®'NİN BÜYÜME PERFORMANSI BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI BAĞIŞIKLIK PARAMETRELERİ VE HASTALIK DİRENCİ ÜZERİNE ETKİLERİ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-772, Araştırmacı, 2017
"Çevresel stresin triploid ve diploid gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yavrularının hematolojik, immunolojik ve biyokimyasal kan parametreleri üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2014-354, Araştırmacı, 2015
"Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Alt Yapı Geliştirme Proje Başvurusu", BAP Alt Yapı, FAY-2014-256, Araştırmacı, 2014
"Tilapia’da (Oreocromis niloticus) Çinko Oksit Nanopartiküllerinin (ZnO- NPs) Na+/K+ ATPaz,Glutatyon ve Hemato-İmmun Parametreler Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2014-205, Araştırmacı, 2015
"Comparison of Growth Performance and Feed Utilization of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) in Freshwater and Seawater with Environmental Effects for Life Cycle Assessment in Offshore Cage Systems with Copper Alloy Netting in the Northern Aegean Sea", Diğer Projeler, ENV- 25686 A-12, Araştırmacı, 2014
"Evaluation of Metal Contents in Various Tissues of Sea Bream Cultured to Market Size in Offshore Cage Systems with Copper Alloy Netting in the Northern Aegean Sea", Diğer Projeler, TEK-1049-20, Araştırmacı, 2013
"YEME EKLENEN BAZI TIBBİ BİTKİLERİN LEVREK BALIĞI (Dicentararchus labrax)’NDA BÜYÜME PERFORMANSI, YEM KULLANIMI VE KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ ", BAP Arastırma Projesi, 79, Araştırmacı, 2011
"PHOSALONE’NİN SAZAN BALIĞINDAKİ (Cyprinus carpio L., 1758) KAN PARAMETRE DEĞİŞİMLERİ VE HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Arastırma Projesi, 2010/80, Araştırmacı, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi