Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Sanatta Yeterlik, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Tasarımı Anasanat Dalı, 1990-2002
Yüksek Lisans, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, 1987-1990
Lisans, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 1982-1987
YAPTIĞI TEZLER
Sanatta Yeterlik, "“Ağaçlar” Ağacın Konu ve Teknik Bağlamında; Resim Sanatı İçerisinde Yeri ve Önemi ", MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Kasım, 2002.
Yüksek Lisans, "Peyzaj Geleneğinin Gelişimi", MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Soyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Nisan, 1990.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi