Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Kimlik Bilgileri & İletişim
KURUM BİLGİLERİ
Birim :Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm :Spor Yöneticiliği
Ana Bilim Dalı :
Kadro Ünvanı :Arş.Gör.
İLETİŞİM BİLGİLERİ