Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. ELÇİN BAYRAKTAR KÖSE
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm : İşletme
Ana Bilm Dalı : Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : ebayraktarkosecomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/860/
Ofis : Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MALİYE A.B.D., 2009-2012
Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME (İNG), 2004-2008
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Türkiye'de dışa açıklık ile kamu gelir ve harcamaları arasındaki ilişki", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Ağustos, 2012.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Pazarlama
Web Of Science Araştırma Alanları
Business
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010 - 2013
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Eroğlu F., Bayraktar Köse E., "Utilization of Online Influencers as an Experiential Marketing Tool: A Case of Instagram Micro-Celebrities", THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.12, pp.1057-1067, 2019 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Eroğlu F., Bayraktar Köse E., Çolakoğlu H., "Göçmen Sorunlarının Topluma Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü", IX. INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS CONGRESS , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, pp.231-239 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Şahin M., Uysal Ö., Bayraktar E., "Küresel Kriz Sonrası Kamu Özel Sektör Ortaklıklarının Gelecegi", Küresellesme ve Kamu Yönetiminde Dönüsüm, KESIK Ahmet;CANPOLAT Hasan, Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.319-336, 2011
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"KAMUSAL MAL OLARAK ŞEBEKE SUYUNUN SUNUMU, FİNANSMANI VE FİYATLANDIRILMASINDA ALTERNATİF MODELLER", BAP Arastırma Projesi, 2010/72, Araştırmacı, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi