Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Kuzucu F.C., Sakaldaş M., Sariyer T., "The Effects of 1-Methylcyclopropane (1-MCP) and MAP treatments on Quality Parameters of ‘’Hicaz’’ Pomegranate Cultivar", Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, vol.5, pp.397-403, 2017 (Link)
Kuzucu F.C., Öztokat Kuzucu C., Sariyer T., "Farklı Sulama Düzeyleri İle Yetiştirilen (Capsicum annuum L. cv. Yalova Yağlık 28) Biberde Depolama Sürelerinin Bazı Kalite Parametrelerine Etkileri", BAHÇE DERGİSİ, cilt.45, ss.195-198, 2015 (Link)
Sariyer T., Öztokat Kuzucu C., "Farklı Sulama Düzeyleri İle Yetiştirilen (Capsicum annuum L. cv. Yalova Yağlık 28) Biberde Prolin Uygulamalarının Morfolojik Parametrelere Etkileri", BAHÇE DERGİSİ, cilt.45, ss.417-422, 2015 (Link)
Sariyer T., Öztokat Kuzucu C., "Domates Fidesi Üretimi ve Domates Çeşitleri", Tarım Türk Derg., cilt.8, ss.24-28, 2013
Dardeniz A., Akçal A., Sariyer T., "Fidanlık Parsellerindeki Aşı Noktası Dikim Yüksekliğinin Açık Köklü Aşılı Fidan Randıman ve Gelişimi Üzerine Etkileri", Ç.O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Derg., cilt.1, ss.9-13, 2013 (Link)
Özbay N., Sariyer T., Korkmaz A., "Afyonkarahisar İli Ekolojik Şartlarına Uygun Sofralık Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi.", Tr. Doğa ve Fen Derg., cilt.1, ss.64-70, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sariyer T., Öztokat Kuzucu C., "Kapya Biberinde Farklı Sulama Düzeyleri ve Prolin Uygulamalarının Verim ve Kalite Parametrelerine Etkileri", 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, cilt.1, no.1, ss.63-63
Sariyer T., Öztokat Kuzucu C., "Effects of Proline Applications on Yield and Quality Parameters in Kapija Pepper Grown under Different Irrigation Levels-2", 8th Annual Internatıonal Symposıum on Agrıculture at Athens, Athens, YUNANISTAN, 13-16 Temmuz 2015, no.AGR2015-1642, pp.1-13 (Link)
Dardeniz A., Şeker M., Gündoğdu M.A., Sariyer T., Akçal A., Tunçel R., "Effects Of Different Planting Heights From Grafting Point For Grafted Vine Ratios and Nursery Yields Of Some Grape Varieties on 41B Rootstock", 48th Croatian and 8th Internatıonal Symposıum on Agrıculture, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 17-22 Şubat 2013, pp.294-294
Öztokat Kuzucu C., Sariyer T., Kavak F., "Spirulina Uygulamasının Marulda Bazı Bitki ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri", 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, ss.642-647