Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. FERUDUN HAKAN ÖZKAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilm Dalı : Eski Türk Edebiyatı
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1784
E Posta Adresi : hakan_ozkan66hotmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/978/
Ofis : Fen Edebiyat Fakültesi 232
Posta Adresi : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Eğitim Bilgileri
Doktora, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ESKİ TÜRK EDEBİYATI, 1997-2011
Yüksek Lisans, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ESKİ TÜRK EDEBİYATI, 1995-1997
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTM FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ, 1989-1993
Yaptığı Tezler
Doktora, "BOSTANZADE YAHYA GÜL-İ SAD-BERG (İNCELEME-TENKİTLİ METİN)", GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, "ŞABANZADE MEHMED MUHTEŞEM'İN MÜNAZARA-İ TİĞ U KALEM'İ", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI Temmuz, 1997.
Yabancı Diller
Farsca, Orta
Araştırma Alanları
Eski Türk Edebiyatı
Web Of Science Araştırma Alanları
Literature
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ , 2011 - 2018
Arş.Gör., GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ , 1995 - 2000
Verdiği Dersler
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I, Lisans, 2012-2013
ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİNİN KAYNAKLARI II, Yüksek Lisans, 2011-2012
ESKİ TÜRK EDEBİYATI II, Lisans, 2011-2012
EDEBİYAT BİLGİLERİ I, Lisans, 2011-2012
OSMANLI TÜRKÇESİ I, Lisans, 2011-2012
EDEBİYAT BİLGİLERİ, Lisans, 2011-2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özkan F.H., "Kaygusuz Abdal’ın Elifnâmesi", TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, pp.185-198, 2012
Özkan F.H., "Eşrefoğlu Rumi Divanı’nda Dört Kapı Kırk Makam", TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, pp.253-278, 2011
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Özkan F.H., "TASAVVUFA DAİR BİR ESER: FÜTUHNAME", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.9, pp.312-348, 2016
Özkan F.H., "Şairin Şiiri/ni Müdafaası", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, pp.2055-2068, 2013
Özkan F.H., "Bozoklu Osman Şakir ve Şehdü Elfaz'ı", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.428-462, 2013
Özkan F.H., "Ahmed-i Bican'ın Nesir Üslubuna Dair Tespitler", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, ss.127-145, 2012 (Link)
Özkan F.H., "Bostanzâde Yahya ve Gül-i Sad-Berg’i,", Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , vol.7, pp.2079-2104, 2012
Özkan F.H., "Künhü'l-Ahbar'da Osmanlı Okçuluğu", Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, ss.223-238, 2011
Özkan F.H., "Şeyhi'nin Bir Gazelinin Yapısalcı Metodla İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, ss.191-197, 2009
Özkan F.H., "Şabanzade Mehmed Muhteşem ve Münazara-i Tiğ u Kalem'i", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.568-578, 1999
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Özkan F.H., "Şuarâ Tezkirelerine Göre Üsküplü İshak Çelebi", III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE,
Özkan F.H., "Fuzuli’nin Gözüyle Cihanın İki Gözü", IV. Uluslararası Alevilik Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE, , vol.2, pp.307-322
Özkan F.H., "Klasik Türk Edebiyatının Yerliliği Meselesi", Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millilik, ANKARA, TÜRKIYE,
Kitap ve Kitap Bölümleri
Özkan F.H., "Çanakkale Savaşları’nın Türk Edebiyatına Yansımaları", in: Alan Kılavuzluğu Eğitimi Ders Kitabı, Barış Borlat, Başak Karataş, Eds., Kültür ve Turizm Bakanlığı, ANKARA, pp.385-426, 2018
Özkan F.H., "AHSENÜ'L-KASAS", BİRLEŞİK, ANKARA, 2016
Özkan F.H., "18. Asırda Bir Mesnevi Sözlüğü: Muzhirü'l-İşkal Bölüm", Mevlana Araştırmaları 3, Karaismailoğlu. A, Ed., Akçağ Yayınları, Ankara, ss.219-229, 2009 (Link)
Özkan F.H., "Osmanlı Dönemi Yozgatlı Şeyhler,Bilim Adamları ve Şairler", Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı, Ergin A, Şahin N, vd., Ed., Türk Ocağı Yozgat Şubesi, Ankara, ss.23-78, 2000
Özkan F.H., "Tarih-i Mali", Çeviri, T.C. Maliye Bakanlığı Yayınları, ANKARA, 2000
Özkan F.H., "Tekalif Kavaidi", Çeviri, T.C. Maliye Bakanlığı Yayınları, ANKARA, 1999
Özkan F.H., "Yozgat Meşhurları ", Yozgat Belediyesi Kültür Yayınları, ANKARA, 1994
Diğer Yayınlar
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi