Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sıvı Tütsünün “Lakerda” Üzerine Etkisinin Bilgisayarlı Görüntüleme Teknolojisi ile Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-1188, Yönetici, Devam Ediyor
" Bazı Deniz ve Tatlısu Balıklarının Renk Değişimlerinin Bilgisayarlı Görüntüleme Sistemi ile 4Cde Depolama Boyunca İzlenmesi", BAP Y.Lisans, 934, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Yoğunluktaki Ses Dalgalarının Vakum Ambalajlamış Hamsi (Engraulis encrasicolus) Marinatının Rengine ve Raf Ömrüne Etkisinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 114R109, Yönetici, 2016
"Farklı karışımlarla tuzlanarak sıvı tütsülenmiş ve vakum ambalajlanmış alabalık (Oncorhynchus mykiss) filetolarında oluşan değişimlerin raf ömrü süresince incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 433, Yönetici, 2015
"Determination of smoked seafood quality by using computer based image analysis", TÜBITAK Projesi, 2219, Araştırmacı, 2012
"Farklı oranlarda tuzlanarak sıcak tütsüleme ve sıvı tütsüleme teknikleri uygulanmış alabalık (Oncorhynchus mykiss) filetolarının vakum paketli ve buzdolabı koşullarında depolanmalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi", BAP Doktora, 2008-FBA, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi