Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör.Dr. ALİ KARANFİL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Bitki Koruma
Ana Bilm Dalı : Fitopatoloji
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1289
E Posta Adresi : alikaranfilcomu.edu.tr | ali.karanfilhotmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/alikaranfil/
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma, 2014-2019
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma, 2011-2014
Lisans, ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, 2006-2010
Yaptığı Tezler
Doktora, "Turunçgil Klorotik Cüceleşme ile İlişkili Virüs (Citrus Chlorotic Dwarf associated Virus; CCDaV)'ün Etiolojisi ve Moleküler Karakterizasyonu - "Etiology and Molecular Characterization of Citrus Chlorotic Dwarf associated Virus (CCDaV)" ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstirüsü Bitki Koruma Şubat, 2019.
Yüksek Lisans, "Çanakkale ilinde marul mozaik virüsü (Lettuce mosaic virus; LMV) izolatlarının tanılanması ve karakterizasyonu - "Identification and characterization of Lettuce mosaic virus (LMV) isolates in the province of Çanakkale"", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstirüsü Bitki Koruma Temmuz, 2014.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Viroloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Bitki Koruma
Viral Bitki Hastalıkları
Viroloji
Fitopatoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Biochemistry & Molecular Biology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Karanfil A., Korkmaz S., Çevik B., "First report of celery mosaic virus in Turkey", JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, 2019 (Link)
Karanfil A., Korkmaz S., "Geographic distribution and molecular characterization of Turkish isolates of the citrus chlorotic dwarf-associated virus", JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, pp.1-8, 2019
Karanfil A., Çevik B., Korkmaz S., "Detection of Lettuce mosaic virus infection in South Marmara Region of Turkey and coat protein gene characterization", Zemdirbyste-Agriculture, vol.105, pp.363-368, 2018 (Link)
Karanfil A., Korkmaz S., "GENETIC DIVERSITY OF TURKISH CITRUS CHLOROTIC DWARF-ASSOCIATED VIRUS ISOLATES BASED ON COAT PROTEIN GENE", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.6403-6407, 2018
Karanfil A., Tuzlali H.T., Korkmaz S., "MOLECULAR CHARACTERIZATION OF APPLE MOSAIC VIRUS ISOLATES FROM APPLE ORCHARDS OF CANAKKALE PROVINCE IN TURKEY", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.2141-2146, 2017 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Karanfil A., Randa Zelyüt F., Ertunç F., Korkmaz S., "First report of Rose yellow vein virus in Turkey", New disease Reports, vol.38, pp.11-11, 2018
Karanfil A., Korkmaz S., "Çanakkale ili börülce üretim alanlarında Hıyar mozaik virüsü (Cucumber mosaic virus CMV)’nün tespiti ve kılıf protein genine göre moleküler karakterizasyonu", Bitki Koruma Bülteni, cilt.57, ss.293-304, 2017 (Link)
Karanfil A., "Zeytin Dal Kanseri (Pseudomonas savastonoi pv. savastonoi)", Tarım Türk, ss.106-107, 2017
Karanfil A., Korkmaz S., "First report of Hibiscus chlorotic ringspot virus in Turkey", New Disease Report, vol.35, pp.22-22, 2017
Karanfil A., Soylu B., Korkmaz S., "Çanakkale İli ve İlçelerindeki Soğanlı Süs Bitkilerinde Hıyar Mozaik Virüsü Enfeksiyonunun Serolojik ve Moleküler Yöntemler İle Araştırılması", Trakya University Journal of Natural Sciences, cilt.17, ss.105-110, 2016 (Link)
Gökdağ S., Karanfil A., Korkmaz S., "Çanakkale İli Ispanak Alanlarındaki Şalgam mozaik virüsü ve Hıyar mozaik virüsü Varlığının Belirlenmesi", Bahçe, cilt.45, ss.166-170, 2016
Tuzlali H.T., Karanfil A., Korkmaz S., "Güney Marmara Bölgesi'nde Allium Cinsi Bitkilerde Soğan Sarı Cücelik Virüsü'nün ELISA Yöntemi ile Belirlenmesi", BAHÇE, cilt.45, ss.234-238, 2016
Karanfil A., Korkmaz S., "Çanakkale ili kanola (Brassica napus L.) üretim alanlarında Şalgam mozaik virüsü (Turnip mosaic virus; TuMV ) enfeksiyonunun tanılanması ve karakterizasyonu", Bitki Koruma Bülteni, cilt.56, ss.185-197, 2016 (Link)
Karanfil A., Kök Ş., "Kavun Yetiştiriciliğinde Görülen Önemli Hastalık ve Zararlılar", Tarım Türk, ss.24-31, 2016
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Karanfil A., Korkmaz S., "Detection and molecular characterization of viruses infecting canola (Brassica napus) in Çanakkale and Tekirdağ provinces in Turkey", 1st International Symposium on Biodiversity Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, vol.1, no.1, pp.571-571
Karanfil A., Korkmaz S., "Occurrence of turnip mosaic virus infection on okra plants in Turkey", I. International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.637-637
Karanfil A., Korkmaz S., "Türk Citrus chlorotic dwarf associated virus izolatlarının kılıf protein genine göre moleküler karakterizasyonu", Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2018, pp.231-231
Karanfil A., Korkmaz S., "Investigation of some virus diseases in Çanakkale sunflower production fields of Turkey", I. International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.638-638
Karanfil A., Korkmaz S., "Determination and identification of cucumber mosaic virus infection from tobacco fields of Saruhanlı district ofManisa province in Turkey", I. International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.646-646
Karanfil A., Randa Zelyüt F., Ertunç F., Korkmaz S., "Türkiye’de gül bitkisinde Gül sarı damar virüs (Rose yellow vein virus) enfeksiyonu", Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2018, pp.222-222
Karanfil A., Korkmaz S., "Citrus chlorotic dwarf associated virus izolatlarının ülkemizdeki coğrafik dağılımı ve moleküler karakterizasyonu", Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2018, pp.75-75
Karanfil A., Korkmaz S., "Detection and molecular characterization of Cucumber mosaic virus (CMV) infection on canola grown in Çanakkale, Turkey", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, pp.62-62
Korkmaz S., Karanfil A., "Detection of turnip mosaic virus from brassica plants by serological and molecular methods in Çanakkale, Turkey", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, pp.60-60
Korkmaz S., Karanfil A., "Detection and identification of lettuce mosaic virus on lettuce and spinach grown in Çanakkale, Turkey", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, pp.61-61
Korkmaz S., Karanfil A., "Molecular characterization with different phylogenetic approaches of lettuce mosaic virus isolates from south Marmara Region In Turkey", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, pp.63-63
Karanfil A., Gökdağ S., Korkmaz S., "Çanakkale İli ve İlçeleri Ispanak Üretim Alanlarındaki Pancar Nekrotik Sarı Damar Virüsü Beet necrotic yellow vein virus BNYVV Enfeksiyonunun Araştırılması", Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.593-593
Karanfil A., Korkmaz S., "Çanakkale ili Kanola Üretim Alanlarında Şalgam mozaik virüsü Turnip mosaic virus TuMV Enfeksiyonunun Tanılanması ve Karakterizasyonu", Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.591-591
Karanfil A., Korkmaz S., "Çanakkale İli Elma Üretim Alanlarındaki Elma mozaik virüsü Apple mosaic virus ApMV İzolatlarının Tanılanması ve Moleküler Karakterizasyonu", Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.595-595
Karanfil A., Soylu B., Korkmaz S., "Çanakkale İli ve İlçelerindeki Soğanlı Süs Bitkilerinde Hıyar Mozaik Virüsü Cucumber mosaic virüs CMV Enfeksiyonunun Araştırılması", Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.592-592
Karanfil A., Korkmaz S., "Güney Marmara Bölgesi Marul Üretim Alanlarında Marul mozaik virüsü Lettuce mosaic virus LMV İzolatlarının Kılıf Protein Genine Göre Moleküler Karakterizasyonu", Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.594-594
Karanfil A., Hasan Tuna T., Korkmaz S., "Çanakkale İlinde Marul Mozaik Virüsü Lettuce mosaic virus LMV İzolatlarının Tanılanması ve Karakterizasyonu", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, ss.27-27
Tuzlali H.T., Karanfil A., Korkmaz S., "Güney Marmara Bölgesi’nde Allium Cinsi Bitkilerde Soğan Sarı Cücelik Virüsü’nün Elisa Yöntemi İle Belirlenmesi", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, ss.162-162
Gökdağ S., Karanfil A., Korkmaz S., "Çanakkale İlı Ispanak Alanlarındaki Şalgam Mozaik Virüsü ve Hıyar Mozaik Virüsü Varlığının Belirlenmesı", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, ss.129-129
Karanfil A., Korkmaz S., Tuzlali H.T., "Çanakkale İlinde Marul Mozaik Virüsü (Lettuce mosaic virus; LMV) İzolatlarının Tanılanması ve Karakterizasyonu", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, ss.27-27
Karanfil A., Tuzlali H.T., Korkmaz S., "PLANT VIRUSES RELATION WITH APHIDS AND MANNERS OF TRANSMISSION", ECOLOGY AND ENVIRONMENT, Schumen, BULGARISTAN, 16-17 Mayıs 2014, vol.1, pp.220-220
Karanfil A., Korkmaz S., Tuzlali H.T., "CURRENT SITUATION OF CİTRUS TRİSTEZA VİRUS IN TURKEY", ECOLOGY AND ENVIRONMENT, Schumen, BULGARISTAN, 16-17 Mayıs 2014, vol.1, pp.56-56
Korkmaz S., Çevik B. , Akdura N., Bakır T., Satar S. , Koç N.K., et al., "Yaprakbiti ile Taşınmanın Turunçgil Tristeza Virüsü (CTV)'nün Genetik Çeşitliliğine ve Popülasyon Yapısına Etkisinin Kılıf Protein Geni Dizilimine Göre Belirlenmesi", Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-5 Şubat 2014, cilt.1, no.1, ss.264-264 (Özet) (Abstract)
Türk F., Karanfil A., "Zearalenone‘nun Çiftlik Hayvanlarının Sağlığı Üzerine Etkileri", 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2013, ss.532-535
Karanfil A., Türk F., "Hayvan Yemlerinde Küfler ve Önleme Yolları", 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2013, ss.536-539
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Turunçgil Klorotik Cüceleşme Ile İlişkili Virüsün (Citrus Chlorotic Dwarf associated Virus; CCDaV) Etiolojisi Ve Moleküler Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 117O548, , 2018
"Güney Marmara Bölgesi Marul Üretim Alanlarında Marul Mozaik Virüsü (Lettuce Mosaic Virüs; LMV) İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 214O622, , 2016
"Bamyayı Enfekte Eden Şalgam Mozaik Virüsünün Moleküler Karakterizasyonu", BAP Diğer, FHD-2018-2471, Araştırmacı, 2018
"Çanakkale ve Tekirdağ İlleri Kanola Üretim Alanlarındaki Önemli Virüslerin Tespiti ve Moleküler Karakterizasyonları", BAP Diğer, FBA-2017-1146, Araştırmacı, 2018
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi