Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık