Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., "Bithynia kayrae n. sp. (Gastropoda: Bithyniidae), a new species from freshwaters of Biga Peninsula (northwestern Anatolia, Turkey) ", ARCHİV FUR MOLLUSKENKUNDE, vol.146, pp.3-8, 2017
Arslan N. , Salur A., Kalyoncu H. , Mercan D. , Barişik B., Odabaşi D.A., " The use of BMWP and ASPT indices for evaluation of water quality according to macroinvertebrates in Kucuk Menderes River (Turkey)", BIOLOGIA, vol.71, pp.49-57, 2016 (Link)
Sağir Odabaşi S., Arslan N. , Odabaşi D.A., "First Record of Branchiobdella kozarovi Subchev, 1978 from the European Part of Turkey", ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, vol.68, pp.597-598, 2016
Odabaşi D.A., Arslan N. , Sağir Odabaşi S., "The First Record of Chaetogaster limnaei limnaei Baer 1827 (Annelida: Clitellata) on Pseudobithynia yildirimi (Gastropoda: Prosobranchia) from Northwest of Turkey ", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.15, pp.367-369, 2015
Odabaşi D.A., Arslan N. , "A New Species of Bithynia (Gastropoda: Bithyniidae) from an Eutrophic Lake Uluabat (South Marmara Region), Northwest of Turkey", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.15, pp.371-375, 2015
Odabaşi D.A., Georgiev D., "Bythinella Kazdaghensis Sp N. (Gastropoda: Rissooidea) From The Mount Ida (Kaz Dagi), Northwestern Turkey", ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, vol.66, no.1, pp.21-24, 2014
Arslan N. , Kara D. , Odabaşi D.A., "Twelve New Records (Clitellata, Chironomidae And Gastropoda) From Lake Golbasi (Hatay-Turkey)", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.13, pp.869-873, 2013
Odabaşi D.A., Kebapçı Ü., Akbulut M., "DESCRIPTION OF A NEW PSEuDOBITHYNIA N. SP (GASTROPODA: BITHYNIIDAE) FROM NORTHWEST TURKEY", JOURNAL OF CONCHOLOGY, vol.41, pp.527-532, 2013
Akbulut M., Kaya H., Çelik E.Ş., Odabaşi D.A., Sağir Odabaşi S., Selvi K., "Assessment Of Surface Water Quality In The Atikhisar Reservoir And Saricay Creek (Canakkale, Turkey)", Ekoloji, vol.19, no.74, pp.139-149, 2010 (Link)
Akbulut M., Çelik E.Ş., Odabaşi D.A., Kaya H., Selvi K., Arslan N. , Sağir Odabaşi S., "Seasonal Distribution And Composition Of Benthic Macroinvertebrate Communities In Menderes Creek, Canakkale, Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, vol.18, no.11, pp.2136-2145, 2009 (Link)
Akbulut M., Odabaşi D.A., Kaya H., Çelik E.Ş., Yıldırım Z., Sağir Odabaşi S., Selvi K., "Changing Of Mollusca Fauna In Comparison With Water Quality: Saricay Creek And Atikhisar Reservoir Models (Canakkale-Turkey)", Journal of Animal and Veterinary Advances, vol.8, pp.2699-2707, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Odabaşi S., Odabaşi D.A., Çakir F., Bal D. , "A PRELIMINARY INVESTIGATION ON THE LIPID CONTENT AND FATTY ACID COMPOSITION OF Gammarus komareki (SCHAFERNA 1922), (CRUSTACEA: AMPHIPODA)", Turkish Journal of Aquatic Sciences, vol.31, pp.59-67, 2016 (Link)
Odabaşi D.A., Glöer P., Yıldırım M.Z., "The Valvata Specıes of Turkey With A Description of Valvata kebapcii n. sp. (Mollusca: Valvatidae) ", Ecologica Montenegrina , vol.2, pp.135-142, 2015
Odabaşi D.A., Arslan N. , "Description of a new subterranean Nerite: Theodoxus gloeri n. sp. with some data on the freshwater gastropod fauna of Balıkdamı wetland Sakarya River (Turkey)", Ecologica Montenegrina, vol.2, pp.327-333, 2015
Gülle P., Akbulut M., Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., "A Preliminary Record On Water Mite (Acari: Hydrachnidia) Fauna In Çanakkale Province (Biga Peninsula, Turkey). ", Marine Science and Technology Bulletin, cilt.3, ss.15-18, 2014
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., "D. A. ODABAŞI, S. ODABAŞI, Farklı Büyütme Ortamlarının Kerevit Yavrularının Gelişimine Etkisi. ", Tarım Türk, ss.214-215, 2012
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., Yiğit M., "ODABAŞI D.A., YİĞİT M., ODABAŞI S., 2011. Manyas Gölü Tatlısu Istakozu'nun (Astacus leptodactylus) Et ve Yumurta Verimliliği Üzerine Bir Çalışma.", Tabiat ve İnsan, no.1302-1001, ss.27-31, 2011
Özekinci U., Altinağaç U., Ayaz A., Cengiz Ö., Ayyildiz H., Kaya H., Odabaşi D.A., "Monofilament Gillnet Selectivity Parameters For European Chub (Leuciscus Cephalus L.1758) In Atikhisar Reservoir, Canakkale, Turkey.", Pakistan Journal of Biological Sciences, pp.1305-1308, 2007
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., Çelik E.Ş., Akbulut M. , "Akbulut, M., Sağır-Odabaşı, S., Odabaşı, D.A., Çelik, E.Ş., 2006. Çanakkale İlinin Önemli İçsuları ve Kirletici Kaynakları. ", E.U. JOURNAL OF FISHERIES & AQUATIC SCIENCES, cilt.11, ss.9-15, 2006
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., Akbulut M. , Çelik E.Ş., "Çelik, E.Ş., Akbulut, M., Sağır-Odabaşı, S., Odabaşı, D.A., 2006. Farklı Tür Balıklarda Hematolojik İndekslerin Referans Değerleri.", Anadolu University Journal of Science And Technology, no.2, ss.277-293, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sağir Odabaşi S., Söylemez H. , Odabaşi D.A., Yalçin Özdilek Ş., "Biodiversity in the functional Feeding Groups of Benthic Macroinvertebrates of Two Independent running Waters in a Large Scale: Pınarbaşı Limnocrene Spring and Karamenderes River", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, ss.110-110
Sağir Odabaşi S., Kedioğlu Ç. , Odabaşi D.A., "Mağara Araştırmalarında Dalış: Güvercinkaya Mağarası (Kaz Dağı- Çanakkale) Dalışları.", 20. Su Altı Bilim ve Teknoloji Toplantısı Urla / İzmir, 16-17 Kasım 2017 SBT 2017, İZMİR, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2017, ss.13-14
Odabaşi D.A., Sağir Odabaşi S., Deniz O., Çakir F., Özbek O., Arslan N. , et al.,"First Fİndings for Aquatic Ecosystem of Güvercinkaya Cave (Kazdağı: Çanakkale)", Ecology Symposium 2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.8-8
Bal D., Odabaşi D.A., "Kavak Çayı (Gelibolu Yarımadası: Çanakkale) Tatlısu Molluska Faunası Üzerine Bir Araştırma", Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2016, ss.47-47
Odabaşi D.A., Arslan N. , Yalçin Özdilek Ş., Sağir Odabaşi S., "A Non-Native Invasive Gastropod Potamoprygus antipodarum (Gray, 1843): Distribution and Population Parameters in Delice River (Kızılırmak Basin) and Kocabaş Creek (Biga Peninsula)", Workshop on Risk Assessment Tools in Aquatic Species, DÜZCE, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, pp.39-39
Albayrak C. , Tunçer S., Odabaşi D.A., "Presence of Zebra Mussel, Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)in Atikhisar Reservoir (Çanakkale-Turkey) and Surrounding Area ", Workshop on Risk Assessment Tools in Aquatic Species, DÜZCE, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, pp.46-46
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., "Serpil Odabaşi & Deniz Anıl Odabaşi: Freshwater Macroinvertebrate Fauna of The Island Bozcaada, Aegean Sea–Turkey ", VI. International Symposium of Ecologists of Montenegro, Ulcinj, KARADAĞ, 15-18 Ekim 2015, pp.65-65
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., Arslan N. , "The first record of Branchiobdella kozarovi Subchev, 1978 from Thrace Region-Turkey", 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta, Brno, CEK CUM., 7-11 Eylül 2015, pp.44-44
Odabaşi D.A., Aşcıbaşı P. , Sağir Odabaşi S., "Heavy Metal Bioaccumulation In Various Tissues Of Unio mancus Bourguignat, 1857 (Mollusca: Bivalvia) From Two Stream", VI. International Symposium of Ecologists of Montenegro, Ulcinj, KARADAĞ, 15-18 Ekim 2015, pp.64-64
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., Akbulut M. , "Mehmet AKBULUT, Serpil ODABAŞI, Deniz Anıl ODABAŞI, 2014. BİGA YARIMADASI (ÇANAKKALE-TÜRKİYE) AKARSULARINDA SUCUL BENTİK MAKROOMURGASIZ ÇEŞİTLİLİĞİ. ", Doğa Turizmi ve Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2014, ss.1-1
Sağir Odabaşi S., Arslan N. , Odabaşi D.A., Akbulut M., "Pınarbaşı Kırkgözler Kaynağı (Ezine-Çanakkale), Makrozoobentik (Mollusca, Chironomidae, Oligochaeta Ve Amphipoda) potamofaunası Üzerine Bir Ön Araştırma", FABA 2012, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2012, ss.E14-E14
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., Akbulut M. , Arslan N. , "Deniz A ODABAŞI, Serpil ODABAŞI, Naime ARSLAN & Mehmet AKBULUT, The first record of Chaetogaster limnaei (Annelidae: Oligochaeta) on Pseudobithynia sp. (Gastropoda: Prosobranchia).", 12th International Symposium on Aquatic Oligochaeta Fremantle, Western Australia , Fremantle, AVUSTRALYA, 10-13 Ekim 2012, pp.45-45
Odabaşi D.A., Tunçer U. , Sağir Odabaşi S., Aşcıbaşı P. , "Manyas ve Terkos Gölleri'ndeki Tatlısu İstakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Populasyonlarının Karşılaştırmalı Et Verimliliği Üzerine Bir Ön Çalışma ", X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.295-295
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., Demir N., Sepil A. , "Farklı İki Ortamda büyütülen Astacus leptodactylus (Escholtz, 1823) juvenillerinin gelişimine habitatın etkisi", X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.296-296
Odabaşi D.A., Sağir Odabaşi S., Özgedik Ö.F., Aşcıbaşı P. , Bal D. , Bayrak G.S., "Predatör Gastropod Anentome helena (Mollusca: Gastropoda)'nın Av Tercihlerinin Belirlenmesi ", X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.293-293
Odabaşi D.A., Akbulut M., Yildirim M., Sağir Odabaşi S., "Biga Yarımadası Tatlısu Molluska Faunasına Katkılar", X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.475-475
Odabaşi D.A., Sağir Odabaşi S., Akbulut M., Aşcıbaşı P. , Bayrak G.S., Bal D. , et al.,"Biga Yarımadası Akarsularındaki Sülük Faunası (Hirudinea-Annelida) ve Dağılımı", X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.297-297
Sağir Odabaşi S., Akbulut M., Selvi K., Odabaşi D.A., Aşcıbaşı P. , "Umurbey Çayı (Çanakkale-Türkiye) Chironomidae (Diptera) Faunası Hakkında Ön Çalışma ", X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.294-294
Akbulut M., Döner B., Yumuk H., Odabaşi D.A., Sağir Odabaşi S., Kaya H., et al.,"Sarıçay ve Kocabaş Çayı’ndaki Amphipoda Faunası Hakkında Bir Ön Çalışma (Çanakkale- Türkiye)", X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.35-35
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., Karafistan A., "Odabaşı, S., Karafistan, A., Odabaşı, D.A., 2010, An Example of Anthropogenic and Agricultural Pollution at a Creek: Do’s And Don’ts.", World Universities Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010, pp.984-987
Odabaşi D.A., Akbulut M., Sağir Odabaşi S., "Biga Yarımadası Akarsularındaki Gastropoda (Mollusca) Faunası Hakkında Bir Ön Çalışma", 4. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU, BOLU, TÜRKIYE, 4-6 Ağustos 2010, ss.60-60
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., Akbulut M. , "Odabaşı, D.A., Akbulut, M., Odabaşı, S., 2010, Pulmonates (Gastropoda:Mollusca) Indicate stream Quality: River Scamender and Sarıçay Creek Models. ", World Universities Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010, pp.1029-1032
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., Çelik E.Ş., Selvi K., Akbulut M. , Arslan N. , et al.,"Akbulut, M., Arslan, N., S.Odabaşı, S., Çelik, E. Ş., Odabaşı, D.A., Kaya, H., Selvi, K., 2009. Seasonal Dıstrıbutıon and Species Composition of Oligochaeta and Hirudinae Fauna of Karamenderes Creek (Çanakkale-Turkey).", 11th International Syposium on Aquatic Oligochaeta , ANTALYA, TÜRKIYE, 5-12 Ekim 2009, pp.52-52
Akbulut M., Arslan N. , Sağir Odabaşi S., Çelik E.Ş., Odabaşi D.A., Kaya H., et al.,"Seasonal Dıstrıbutıon and Species Composition of Oligochaeta and Hirudinae Fauna of Karamenderes Creek (Çanakkale-Turkey)", 11th International Symposium on Aquatic Oligochaeta, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-12 Ekim 2009, pp.35-35
Tunçer S., Alpaslan M., Akbulut M., Odabaşi D.A., Sağir Odabaşi S., "Variation de teneurs des Hydrocarbures chez certaines mollusques (M.galloprovincialis, P.caerulea, R.venosa) sur la cote Dardanelles (Canakkale, Turquie)", Modelling and monitoring of marine pollution, Kish Island, IRAN, 1-3 Aralık 2008, pp.29-30
Kaya H., Akbulut M., Çelik E.Ş., Odabaşi D.A., Selvi K., "Pestisitlerin Sucul Ekosisteme Etkileri", Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-26 Ağustos 2008, ss.355-368 (Link)
Akbulut M., Odabaşi D.A., Kaya H., Çelik E.Ş., Yıldırım Z., Sağir Odabaşi S., et al.,"Atikhisar Barajı ve Sarıçay'ın (Çanakkale) Molluska Faunasının Su Kalitesine Bağlı Olarak Tür Kompozisyonu ve Aylık Değişimleri", III. Ulusal Limnoloji Sempozyum, İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2008, ss.35-35
Selvi K., Akbulut M., Kaya H., Odabaşi D.A., Çelik E.Ş., "Çanakkale Sarıçay'daki Nikel, Demir, Çinko ve Bakırın Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) Üzerine Toksisitesi.", Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-4 Ağustos 2008, ss.369-380
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., Akbulut M. , Alparslan M. , Tunçer S., "Tuncer, S., Alpaslan,M., Akbulut, M.,Odabaşı, D.A., Odabaşı, S., 2008. Variation de teneurs des Hydrocarbures chez certaines mollusques (M.galloprovincialis, P.caerulea, R.venosa) sur la cote Dardanelles (Canakkale, Turquie). ", Modelling and monitoring of marine pollution, Kish Island, IRAN, 1-3 Aralık 2008, pp.29-30
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., "SAĞIR-ODABAŞI S.ODABAŞI, D.A.,2008. Çanakkale İli'nin Bazı Akarsu ve İçsu Kalitesinin Değerlendirilmesi.", Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-26 Ağustos 2008, ss.311-324
Selvi K., Akbulut M., Kaya H., Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., Çelik E.Ş., "Nikel, Demir, Çinko Ve Bakırın Carcinus Aestuarii Nordo, 1847 Üzerine Toksisitesi.", III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 27-29 Ağustos 2008
Selvi K., Akbulut M., Kaya H., Odabaşi D.A., Çelik E.Ş., "Çanakkale Sarıçay'Daki Nikel, Demir, Çinko Ve Bakırın Dreissena Polymorpha (Pallas, 1771) Üzerine Toksisitesi.", Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 25-26 Ağustos 2008
Çelik E.Ş., Selvi K., Akbulut M., Kaya H., Odabaşi D.A., "Ağır Metallerin Sucul Ekosisteme Etkileri.", Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 25-26 Ağustos 2008
Akbulut M., Odabaşi D.A., Kaya H., Çelik E.Ş., Yildirim M., Sağir Odabaşi S., et al.,"Atikhisar Barajı ve Sarıçay'ın (Çanakkale) Molluska Faunasının Su Kalitesine Bağlı Olarak Tür Kompozisyonları ve Aylık Değişimleri", III. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2008, ss.18-18
Selvi K., Akbulut M., Kaya H., Sağir Odabaşi S., Odabaşi D.A., Çelik E.Ş., "Nikel. Demir. Çinko ve Bakır'ın Carcinus eastuarii Nordo, 1847 Üzerine Toksisitesi", III. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2008, ss.81-81
Odabaşi D.A., Yiğit M., Sağir Odabaşi S., "Manyas Gölü Kerevitlerinin (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Biyometrik Özellikleri", III. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2008, ss.14-14
Cirik S., Büyükateş Y., Akbulut M., Aslan H., Inanmaz O.E., Çelik E.Ş., et al.,"The management of the marine biodiversity in Gallipoli peninsula national historic park, Çanakkale-Turkey", International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007, vol.2, pp.72-72
Cirik S., Büyükateş Y., Akbulut M., Tunçer S., Alpaslan M., İşmen A., et al.,"Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Denizel Canlı Toplulukları ve Tür Envanteri", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Nobel Yayın No: 959, Fen ve Biyoloji Dizisi: 35, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, cilt.18, ss.93-93
Cirik S., Büyükateş Y., Akbulut M., Aslan H., Inanmaz O.E., Çelik E.Ş., et al.,"Marine Environment and endangered species of Gallipoli Peninsula National Historical Park, Çanakkale", Integrated Coastal Zone Management-Biodiversity-Marine Environment, İZMİR, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2006, vol.1, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Köksal D., Güven B., Yayintaş Ö., Ergün S., Büyükateş Y., Odabaşi D.A., et al.,""Çanakkale Deniz Aşıkları Projesi" Proje Eğitmen Kitabı.", Deniz Temiz Derneği Turmepa, İSTANBUL, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi