Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uysal A.O., "Çanakkale'De Bazı Geç Osmanlı Dönemi Hamamları", Turkish Studies, vol.9, pp.1075-1106, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uysal A.O., "Troya (Truva) Millî Parkında Osmanlı Arkeolojisi", Gastroia, vol.3, pp.59-121, 2019 (Link)
Uysal A.O., "Osmanlı Devrinde Lapseki ve Mimarlık Eserleri", Sanat Tarihi Dergisi, cilt.22 (2013), ss.149-187, 2014
Uysal A.O., "Lapseki’nin Umurbey Beldesinde Osmanlı Devri Yapıları", Sanat Tarihi Dergisi, cilt.21 (2012), ss.127-151, 2013
Uysal A.O., Yılmaz Z., "Demirköy Fatih Dökümhanesi 2003 Yılı Araştırma ve Kazı Çalışmaları", Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, ss.53-66, 2006
Uysal A.O., "Zaviyeli Camilerde Minare Problemi", Türk Etnografya Dergisi, ss.47-63, 1997
Uysal A.O., "Bolvadin'de Yanık Kışla", Beldemiz, ss.30-32, 1993
Uysal A.O., "Kütahya ve Bolvadin'de Ortadan Kaldırılan İki Yapı", Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.XXXVI, pp.437-459, 1993
Uysal A.O., "Yugoslavya'daki Bazı Türk Eserleri Hakkında", Araştırma: Aylık Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.38-45, 1992
Uysal A.O., "Hikâyet-i Beşir Çelebi'deki Mimari Bilgilerin Analizi", Millî Kültür, ss.26-33, 1987
Uysal A.O., "Bolvadin'de Kânûnî Devri Çeşmeleri", Ankara Sanat, ss.24-26, 1986
Uysal A.O., "Bovadin Lala Sinan Paşa (İmaret) Camii'nin Mimari Özellikleri ve Tarihlenmesi Problemi", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.145-163, 1985
Uysal A.O., "Adana Ulu Camii", Vakıflar Dergisi, ss.277-284, 1985
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Uysal A.O., "Evreşe Ovasında Osmanlı Yerleşimleri ve Yapılar", 22. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.43-
Uysal A.O., " Çanakkale'de Lâle Devri Mimarisi", 23. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2019, vol.1, pp.169-171
Uysal A.O., "Kilitbahir (Kilidü'l-Bahr)'de Tarihî Doku ve İki Hamam", Eceabat Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27 Ağustos 2008 - 27 Ağustos 2018, cilt.1, ss.53-76
Uysal A.O., "Çanakkale İli Türk Dönemi Yüzey Araştırması 2017 Yılı Çalışmaları", 36.Araştırma Sonuçları Toplantısı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, vol.1, pp.153-168
Uysal A.O., "Eceabat'ın Bigalı Köyünde Osmanlı Eserleri", XX. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2016, vol.1, pp.106-121
Uysal A.O., "Türk Mimarisinde Halvetsiz Hamam Tipi", Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2015, vol.II, pp.391-416
Uysal A.O., "Çanakkale'de Geç Osmanlı Döneminden Bir Grup Çeşme ve Kitabeleri", Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2014, vol.1, pp.537-552
Uysal A.O., "Germiyanoğullarının Beylikler Devri Mimarlığındaki Yeri", Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu - III: Germiyanoğulları Beyliği, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, vol.1, pp.233-280
Uysal A.O., "Kubad-Abad'da Eşrefoğullarının İzleri Hakkında Notlar", Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I: Eşrefoğulları Beyliği, KONYA, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2014, vol.1, pp.75-92
Uysal A.O., "Lapseki /Çardak'ta Osmanlı Eserleri", XVI. Uluslararası Orta Çağ - Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2012, vol.2, pp.801-818
Uysal A.O., "Çanakkale İli Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç, Ayvacık, Ezine İlçelerinde Türk Dönemi Yüzey Araştırması (2010)", 29. Araştırma Sonuçları Toplantısı , MALATYA, TÜRKIYE, 23-28 Mayıs 2011, vol.1, pp.27-49
Uysal A.O., "Akköy: Un centre de céramique peu connu à l’époque de Beylicats ", 14th International Congress of Turkish Art, Paris, FRANSA, 19-21 Eylül 2011, vol.1, pp.831-839
Uysal A.O., "Çanakkale İli Ortaçağ ve Türk Dönemi Yüzey Araştırması 2009 Yılı Çalışmaları", 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2010, vol.3, pp.173-186
Uysal A.O., "Bolayır'daki Osmanlı Eserleri", XIV. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, cilt.1, ss.603-628
Uysal A.O., "Gelibolu Yarımadasında Bir Osmanlı Yerleşimi: Yenişehir (Burhan)", XIII. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2009, cilt.1, ss.653-662
Uysal A.O., "Çanakkale ili Ortaçağ ve Türk Dönemi Yüzey Araştırması (2008)", 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı , DENİZLİ, TÜRKIYE, 25-29 Mayıs 2009, vol.3, pp.151-161
Uysal A.O., "Gelibolu ve Çevresindeki Türk Eserleri Hakkında Tespitler ", Gelibolu Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-28 Ağustos 2008, cilt.1, ss.101-131
Uysal A.O., "Kaymak Mustafa Paşa'nın Hâtırası: Babakale", Ayvacık Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 29-30 Ağustos 2008, cilt.1, ss.117-150
Uysal A.O., "Çanakkale Merkeze Bağlı Köylerde Türk Eserlerinin Durumu", Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-26 Ağustos 2008, cilt.1, ss.675-692
Uysal A.O., "Ezine-Akköy'de Tarihî Anıtlar ve Seramikçilik", Ezine Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 29-30 Ağustos 2008, cilt.1, ss.1-26
Uysal A.O., "Konya'daki İnşaat Hafriyatlarında Ele Geçen Sırsız Selçuklu Seramikleri", Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2007, vol.1, pp.711-724
Uysal A.O., "Akköy: Tarih ve Seramik", XI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2007, cilt.1, ss.401-412
Uysal A.O., "Kubad-Abad Hamamları", I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu , KONYA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2006, vol.1, pp.85-96
Uysal A.O., "Excavations at the Fatih Foundry in Demirköy: the 2003-2004 Season", The First International Congress on Islamic Archaeology , İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Nisan 2005, vol.1, pp.133-148
Uysal A.O., "Gelibolu'nun Karainebeyli Köyünde Osmanlı Eserleri", VII. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2003, cilt.1, ss.153-163
Uysal A.O., "Gelibolu Türbeleri", Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu (Prof.Dr. Gönül Öney'e Armağan), İZMİR, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2001, vol.1, pp.567-578
Uysal A.O., "Kubad-Abad Kazı Buluntularından Sikkeler ve Mühürler", I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2000, vol.2, pp.389-396
Uysal A.O., "Ankara Arslanhane Camii Üzerine Bazı Tespitler", VII. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri (II. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı- Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri), KONYA, TÜRKIYE, 30 Nisan - 2 Mayıs 1998, cilt.1, ss.207-225
Uysal A.O., "Atabey Ertokuş Medresesi Kazısı Buluntuları", Isparta'nın Dünü-Bugünü ve Yarını Sempozyumu II , ISPARTA, TÜRKIYE, 16-17 Mayıs 1998, cilt.3, ss.91-95
Uysal A.O., "Ertokuş Medresesi Kazısının Mimarî Sonuçları", VI.Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri , KONYA, TÜRKIYE, 16-17 Mayıs 1996, cilt.1, ss.151-170
Uysal A.O., "Konya-Eğirdir Güzergâhındaki Bazı Kervansaraylar", III. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri, KONYA, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 1993, cilt.1, ss.71-83
Uysal A.O., "Germiyanoğulları Beyliği Türbeleri", IX. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 1991, vol.3, pp.397-412
Uysal A.O., "XVII. Yüzyıla Ait Mahkeme Sicillerine Göre Onarımlar Sonucunda Konya Alâeddin Camii'nde Meydana Gelen Değişikliklerin Tahlili ve Bazı Düşünceler", V. Araştırma Sonuçları Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 5-10 Nisan 1987, vol.1, pp.99-125
Uysal A.O., "Minarets in Early Ottoman Architecture", The 8th International Congress of Turkısh Art , Kahire, MISIR, 26 Eylül - 1 Ekim 1987, vol.1, pp.56-57
Uysal A.O., "Erken Osmanlı Döneminde Sırlı Tuğlalı Minareler", X. Türk Tarih Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 22-26 Eylül 1986, vol.3, pp.2349-2367
Uysal A.O., "Tokat'taki Osmanlı Camileri", Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, TOKAT, TÜRKIYE, 2-6 Temmuz 1986, cilt.1, ss.313-364
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Uysal A.O., "Ezine'de Osmanlı Dönemi Yapı Kitabeleri", in: Yaşar Erdemir'e Armağan: Sanat Tarihi Yazıları, "Kunduracı O.", "Yavuzyılmaz A.", Eds., Litera-Türk academia, Konya, pp.147-175, 2019
Uysal A.O., "Kubad Abad Sarayının Uzağındaki Bazı Sayfiye Yapıları", in: Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: Kubad Abad, "Yavaş, A.", "Koçyiğit,O.", Eds., Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Konya, pp.199-205, 2018
Uysal A.O., "Kubad Abad'ın Tarihi Hakkında", in: Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: Kubad Abad, "Yavaş, A.", "Koçyiğit,O.", Eds., Konya Büüyük Şehir Belediyesi Kültür AŞ, Konya, pp.85-102, 2018
Uysal A.O., "Kubad Abad Saray Külliyesinin Mimarisi", in: Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: Kubad Abad, "Yavaş, A.", "Koçyiğit,O.", Eds., Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Konya, pp.111-156, 2018
Uysal A.O., "Kubad Abad Şehri ve Kalıntıları", in: Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: Kubad Abad, "Yavaş, A.", "Koçyiğit,O.", Eds., Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Konya, pp.103-110, 2018
Uysal A.O., "Kubad Abad Sarayının Göldeki Uzantısı: Kız Kalesi", in: Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: Kubad Abad, "Yavaş, A.", "Koçyiğit,O.", Eds., Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Konya, pp.189-198, 2018
Uysal A.O., "Kubad Abad'da Bulunan Sikkeler", in: Beyşehir Gölü Kıyısında Bir Selçuklu Sitesi: Kubad Abad, "Yavaş, A.", "Koçyiğit,O.", Eds., Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Konya, pp.353-367, 2018
Uysal A.O., "Ana Hatlarıyla Türklerde Sanat", Türk Kültürü El Kitabı, "Çapçıoğlu İ.","Beşirli H.", Ed., Grafiker Yayınları, Ankara, ss.421-544, 2015
Uysal A.O., "Gelibolu'nun Maddî Kültür Mirâsı", Çanakkale Turizm Zirvesi (2012), "Çalışkan, V.", Ed., T.C. Çanakkale Valiliği Yayını, Çanakkale, ss.203-212, 2012
Uysal A.O., "Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı Seramik Buluntuları", in: Çanak:Late Antique and Medieval Pottery and Tiles in Mediterranean Archaeological Contexts Proceedings of the First International Symposium on Late Antique, Seljuk and Ottoman Pottery and Tiles in Archaeological Context, Çanakkale,1-3 June 2005),(Byzas,7,özel sayı), "Böhlendorf-Arslan B.", "Uysal A.O.","Witte-Orr J.", Eds., Ege Yayınları, İstanbul, pp.545-558, 2007
Uysal A.O., "Lapseki / Çardak'da Yakup Bey Külliyesi", Sevim Buluç Anı Kitabı, "Takaoğlu, T." , "Tolun, V.", Ed., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, ss.123-144, 2006
Uysal A.O., "Germiyanoğulları Beyliğinin Mimarî Eserleri", Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, ANKARA, 2006
Uysal A.O., "Erken Osmanlı Mimarisinde Minareler", Osmanlı,10, "Eren G.","Çiçek K.","Oğuz C.", Ed., Yeni Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.149-160, 1999
Uysal A.O., "Atabey Ertokuş Medresesi ve çevresi Kazı Çalışması", Göller Bölgesi Arkeolojik-Kültürel- Turistik Araştırma ve Değerlendirme Projesi, "Arık,R.", Ed., Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.77-94, 1994
Uysal A.O., "Afyon'da Üç Eser", Kültür Kültür Bakanlığı Yayınları, ANKARA, 1992
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi