Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ USLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Eğitim Bilimleri
Ana Bilm Dalı : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Sabit Telefon : +90 286 2171303 | Dahili : 3783
Faks : +90 286 2120751
E Posta Adresi : barisuslucomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/barisuslu/cv
Ofis : Anafartalar Kampusü E-423
Posta Adresi : ÇOMÜ Anafartalar Kampusü E-423 17100 Merkez / ÇANAKKALE
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Denetimi, 2011-2015
Yüksek Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi, Tef., Plan. ve Ek., 2008-2011
Lisans, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği, 2000-2006
Yaptığı Tezler
Doktora, "Communication, Climate and Managerial Flexibility Regarding Scholarly Practices in Universities, and Faculty's Academic Intellectual Leadership: A Structural Equation Modeling", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları (MANİSA İl Örneği) ", EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ocak, 2011.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Eğitim Yönetimi ve Teftiş
Yükseköğretimin Yönetimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yükseköğretim Çalışmaları
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - 2018
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2015 - 2018
Diğer, University of Sydney, Faculty of Education and Social Work, 2014 - 2015
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2012 - 2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uslu B., Welch A., "The influence of universities’ organizational features on professorial intellectual leadership", STUDIES IN HIGHER EDUCATION, vol.43, pp.571-585, 2018 (Link) (Abstract)
Uslu B., "Faculty’s academic intellectual leadership within the conditions of modern universities", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.41, pp.193-211, 2016 (Link) (Abstract)
Uslu B., "Testing the psychometric features of the Academic Intellectual Leadership Scale in a university environment", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.15, pp.1605-1621, 2015 (Link) (Abstract)
Arslan H., Uslu B., "The Relationship between Learning Styles and Leadership Orientations of Pre-Service Teachers", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.340-353, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Uslu B., "Dünya Üniversiteler Sıralaması: Genişletilen Gösterge Setine Göre Sıralamada Oluşan Farklılıklar", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.8, ss.457-470, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Uslu B., "Strategic actions and strategy changes in European universities: Clues from institutional evaluation reports of the European University Association", European Journal of Higher Education, vol.8, pp.215-229, 2018 (Link) (Abstract)
Uslu B., "The components of communication systems in universities: Their influence on academic work life", Tertiary Education and Management, vol.24, pp.34-48, 2018 (Link) (Abstract)
Uslu B., Arslan H., "Faculty’s academic intellectual leadership: The intermediary relations with universities’ organizational components", International Journal of Leadership in Education, vol.21, pp.399-411, 2018 (Link) (Abstract)
Özbaşi D., Uslu B., "Türk üniversiteleri sıralama göstergelerinin ağırlıklandırılması: University Ranking by Academic Performance (URAP) Türkiye Genel Sıralaması örneği", Üniversite Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.62-70, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Uslu B., "The influence of organisational features in high-ranked universities: The case of Australia", Journal of Higher Education Policy and Management, vol.39, pp.471-486, 2017 (Link) (Abstract)
Uslu B., "Organizational flexibility of Turkish universities: Evaluations in the institutional reports of European University Association", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.7, pp.231-256, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Uslu B., "Üniversitelerde bilimsel-sosyal uygulamalara ilişkin yönetsel esneklik: Öğretim üyelerinin algılarındaki farklılıklar", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.6, ss.220-230, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Uslu B., "Managerial Flexibility Regarding Scholarly Practices Scale: Validity and reliability studies in university environment", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.22, ss.109-131, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Uslu B., Arslan H., "Faculty’s Academic Intellectual Leadership: Predictive Relations with Several Organizational Characteristics of Universities", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.5, no.2, pp.125-135, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Uslu B., Coşkun Uslu A., "Perceptions of Guidance and Psychological Counselor Candidates on Modern Teacher’s Qualifications", European Journal of Research on Education, vol.2, no.Special Issue 2, pp.81-86, 2014 (Link) (Abstract)
Arslan H., Uslu B., "Öğretmen adaylarının liderlik yönelimlerinin incelenmesi", e-International Journal of Educational Research, vol.5, no.1, pp.42-60, 2014 (Link) (Özet)
Uslu B., Beycioğlu K., "İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ile müdürlerin paylaşılan liderlik rolleri arasındaki ilişki", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, no.2, ss.323-345, 2013 (Link) (Özet)
Uslu B., "Eğitim denetmenlerinin seçimi, atamaları ve mali hakları ile yetiştirilmelerine ilişkin sorunların incelenmesi", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.191-205, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Uslu B., "Eğitim yönetimi alanındaki akademisyenlerin okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin görüşleri", Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.37, ss.172-188, 2013 (Link) (Özet)
Uslu B., Balci E., "İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları ile örgütsel iletişim algıları arasındaki ilişki", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.18, no.3, ss.461-489, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Uslu B., Balci E., Coşkun Uslu A., "İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, no.2, ss.13-24, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Uslu B., "Üniversitelerin inovasyon ekosistemindeki rolleri: Sarmal modeller ne söylüyor?", 3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Kayseri, TÜRKIYE,
Uslu B., Çalıkoğlu A., "Which universities are more innovative? Re-examination of Reuters’ the Most Innovative University Rankings", The 3rd International Higher Education Studies Conference - IHEC 2018, Kayseri, TÜRKIYE, (Abstract)
Öztürk H., Bilir B., Uslu B., Çalıkoğlu A., Çağatay Ş.M., "Eğitim fakültesi programlarına yerleşenlerin tercih eğilimleri eğitimcilere ne söylüyor?", 13. Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, TÜRKIYE,
Uslu B., "Appearing in international rankings: How do academics from high-ranked universities comment?", 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, pp.--- (Abstract)
Uslu B., "Core issues in the ethics of science: Research and publication ethics courses in education information packages from European universities", 24. European Conference on Educational Research (ECER 2017), Kopenhag, DANIMARKA, 22-25 Ağustos 2017, pp.--- (Link)
Uslu B., Çalıkoğlu A., "Bilgi Toplumunda Girişimci Akademisyenler ve Üniversitelere Katkıları", 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.0, no.0, pp.1-4 (Özet)
Uslu B., "Türkiye Merkezli Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinin Ekonomik Yansımaları", 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.0, no.0, pp.1-5 (Özet)
Uslu B., "The academic incentives: Motivators for productivity or barriers for integrity?", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, ITALYA, 1-4 Eylül 2016, pp.--- (Abstract)
Arslan H., Uslu B., Ulutaş M., "Why is student leadership training for pre-service teachers important?", IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, FRANSA, 3-6 Şubat 2016, pp.1-1
Uslu B., Seggie F.N., "The entrepreneurial university and academic discourses: The meta-synthesis of higher education articles", 4th International Conference on the Changing Academic Profession in Knowledge Society, Seul, GUNEY KORE, 20-22 Nisan 2016, pp.1-1 (Abstract)
Seggie F.N., Uslu B., "Entrepreneurial university and entrepreneurship of academics", 18th International Conference on Higher Education (ICHE 2016), Paris, FRANSA, 24-25 Ekim 2016, pp.0-0
Uslu B., "The differences among faculty’s perceptions on the quality of communication in universities", X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saray Bosna, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2016, pp.0-0 (Abstract)
Ulutaş M., Arslan H., Uslu B., "Bilişim liderliği, öğrenen örgüt ve üniversite kültürü arasındaki ilişkiler", 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 12 Mayıs - 14 Temmuz 2016, cilt.-, no.-, ss.---
Arslan H., Uslu B., Akyol B., Ulutaş M., "Self-Regulated Learning Level And Academic Achievements Of Guidance And Psychological Counselor Candidates", III. European Conference on Social and Behavioral Science, Rome, ITALYA, 4-6 Şubat 2014, pp..-. (Abstract)
Şahin Ç., Uslu B., Arcagök S., "İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 05-07 Eylül 2013
Uslu B., Batur Ö., "Lider bireyler yetiştirmeleri beklenen öğretmen adaylarının liderlik stilleri", V. International Congress of Education Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2013, pp.158-168
Uslu B., Çekiç O., "A unique contribution to lifelong learning in Turkey: Elginkan Foundation as a non-govermental organization", 5th World Conference on Educational Sciences (Procedia - Social and Behavioral Sciences), Rome, ITALYA, 1-4 Şubat 2013, vol.116, pp.3125-3130 (Link)
Bilir B., Çekiç O., Uslu B., "Öğretmen adaylarının yaşamboyu öğrenme yeterlikleri", V. International Congress of Education Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2013, pp.2425-2433
Uslu B., "Farklı Ülkelerden Çeşitli Üniversitelerin Eğitim Yönetimi Ve Ilgili Alanlardaki Lisansüstü Eğitim Programlarının Incelenmesi", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, ss..-.
Uslu B., Coşkun Uslu A., "Avrupa Birliği uyum sürecinde Türk Eğitim Projeleri", IV. International Congress of Educational Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2012, pp.108-125 (Link) (Özet) (Abstract)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Bilir B., Uslu B., Öztürk H., Çağatay Ş.M., "Öğretmen adaylarının üniversiteye giriş puanları ile KPSS puanlarının incelenmesi: Türk üniversitelerinin profili", Eğitim yönetimi araştırmaları, C. T. Uğurlu, K. Beycioğlu, S. Koşar, H. Kahraman, F. Köybaşı-Şemin, Ed., Cumhuriyet Üniversitesi Yayıncılık, Sivas, ss.337-347, 2018 (Özet)
Uslu B., "Araştırma yöntemlerinde paradigma değişiklikleri", Eğitim yönetiminde araştırma, K. Beycioğlu, N. Özer, Y. Kodakçı, Ed., Pegem, Ankara, ss.3-23, 2018
Uslu B., Arslan H., "The predictive relationship between organizational communication and climate in universities", in: Contemporary approaches in education and communication, Arslan H., Içbay M. A., Gallard A. J., Ramos, S. L., Eds., Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.15-28, 2016 (Link)
Uslu B., Arslan H., "The relationship between organisational communication and organisational climate in universities", in: Contemporary approaches in education, K. Norley, M. A. Icbay, & H. Arslan, Eds., Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.271-284, 2015 (Link)
Uslu B., "Research use levels and lifelong learning competencies of elementary school teachers", in: Multidisciplinary perspectives on education, H. Arslan, G. Rata, E. Kocayoruk, & M. A. Icbay, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.15-22, 2014 (Link)
Diğer Yayınlar
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Yükseköğretim Yönetimi, Liderlik, Örgütsel Davranış
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Higher Education Management, Leadership, Organizational Behavior
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi