Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. BARIŞ ÇETİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Temel Eğitim
Ana Bilm Dalı : Sınıf Eğitimi
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 3598
E Posta Adresi : bcetincomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/bcetin/
Eğitim Bilgileri
Post Doktora, University of North Carolina at Wilmington, WATSON COLLEGE OF EDUCATION, Early Childhood, Elementary, Middle, Literacy, and Special Education , ABD, 2017-
Post Doktora, Simon Fraser University, FACULTY OF EDUCATION, Education Psychology, Self-Regulated Learning and Learning Technologies, KANADA, 2016-2017
Post Doktora, Georgia Southern University, COLLEGE OF EDUCATION, Department of Teaching and Learning, ABD, 2013-2014
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, 2002-2007
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, 1999-2002
Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği/ Yan Alan: Sosyal Bilgiler, 1993-1997
Yaptığı Tezler
Doktora, "Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıkları İle Öz-Yeterliliklerine Etkisi ve Öğrencilerin Program Hakkındaki Görüşleri", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, "Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Erişi Düzeylerine Etkisi", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Ağustos, 2002.
Araştırma Alanları
Sınıf Öğretmenliği
Eğitim Programları ve Öğretim
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Alan Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Verdiği Dersler
İlköğretimde Çağdaş Eğitim Sistemleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Ogretim Ilke ve Yontemleri, Lisans, 2016-2017
Hayat Bilgisi Ogretimi, Lisans, 2016-2017
Sosyal Bilgiler Ogretimi, Lisans, 2014-2015
İlköğretimde Araştırma Tasarımı, Yüksek Lisans, 2014-2015
Bilimsel Arastirma Yontemleri, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, Z.Yigit , "Sınıf ögretmenlerinin medya ve televizyon okuryazarlık du¨zeyleri ile elestirel du¨su¨nme egilimlerinin incelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, T.Ceylan Aba, "Ilkögretim 1. sınıf Tu¨rkçe dersi ilk okuma- yazma ögretim programının (2005) uygulanmasına iliskin ögretmen göru¨slerinin belirlenmesi: Balıkesir ili örnegi,", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çetin B., "Metacognition and Self-regulated Learning in Predicting University Students' Academic Achievement in Turkey", Journal of Education and Training Studies, vol.5, no.2324-8068, pp.132-138, 2017
Çetin B., "Approaches To Learning And Age In Predicting College Students’ Academic Achievement", Journal of College Teaching & Learning, vol.13, pp.21-28, 2016
Çetin B., "Sinif Öğretmeni Adaylarinin Medya ve Televizyon Okuryazarlik Düzeylerinin Belirlenmesi", Egitim Kuram ve Uygulama, cilt.11, ss.171-190, 2015
Çetin B., "An investigation of teacher candidates’ metacognitive skills according to their year of study at Canakkale ", Educational Research and Reviews, vol.10, no.1990-3839 , pp.10-16, 2015
Çetin B., "An investigation of self-efficacy beliefs in terms of the reasons for the choice of the teaching profession by teacher candidates", Educational Research and Reviews, vol.10, pp.887-893, 2015
Çetin B., "Academic Motivation And Self-Regulated Learning In Predicting Academic Achievement In College", Journal of International Education Research, vol.11, pp.95-106, 2015
Çetin B., "Academic Motivation And Approaches To Learning In Predicting College Students' Academic Achievement: Findings From Turkish And US Samples", Journal of College Teaching & Learning, vol.12, pp.141-150, 2015
Çetin B., "Predicting Academic Success From Academic Motivation And Learning Approaches In Classroom Teaching Students", Contemporary Issues in Education Research, vol.8, pp.171-180, 2015
Çetin B., "Pre-service Primary School Teachers’ Opinions about School Experience and Teaching Practice", Journal of Education and Human Development, vol.4, no.2334-2978, pp.130-138, 2015
Çetin B., " Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.255-269, 2013
Çetin B., "ÇOÇUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN İLKÖĞRETİM 4.VE 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINI YORDAMASI1", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, pp.1117-1132, 2013
Çetin B., "İlköğretim Öğretmen Adaylarının Profillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.11, ss.596-610, 2012
Çetin B., "Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması", Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.1-13, 2009
Çetin B., "Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıklarına Etkisi", Milli Eğitim, cilt.38, ss.302-317, 2009
Çetin B., "Çalışma Alışkanlıkları Ölçeğinin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısını Yordaması", lköretim Online, cilt.8, ss.212-223, 2009
Çetin B., "Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Öz-Yeterliliklerine Etkisi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.130-141, 2009
Çetin B., " YENİ İLKÖĞRETİM PROGRAMI (2005) UYGULAMALARI HAKKINDA İLKÖĞRETİM 4. VE 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.17, ss.491-507, 2009
Çetin B., "MARMARA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYARLA İLGİLİ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ", D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Faku¨ltesi Dergisi, cilt.11, ss.101-114, 2008
Çetin B., "Fen Bilgisi Öğretimi Dersinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3.Sınıf Öğrencilerinin Fen Ögretimindeki Öz-Yeterlik inançlarına Etkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.10, ss.55-71, 2008
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çetin B., "Metacognition and Self-Regulated Learning in Predicting College Students' Academic Achievement", LEARNING TOGETHER CONFERENCE 2016 Multiculturalism Education in Canada Faculty of Education, SFU, KANADA, - , pp.29-
Çetin B., "Sınıf Ögretmenligi Ögrencilerinin Akademik Motivasyonları ve ÖgrenmeYaklasımlarının Akademik Basarılarını Tahmin Etmesi", 9th International Balkans Education and Science Congress, EDİRNE, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, pp.1202-1208
Çetin B., "SINIF ÖGRETMENI ADAYLARININ DERS ÇALISMA TUTUMLARININ", XII. Ulusal Sinif ogretmenligi Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2013, ss.407-412
Çetin B., "ÖGRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJI TUTUMLARININ BELIRLENMESI", ULEAD, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2013, pp.85-85
Çetin B., "Views of Pre service Teachers Regarding School Experience and Teaching Practice Lessons.", 5.International Congress of Educational Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, pp.9-9
Çetin B., "Sınıf Ögretmeni Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Du¨zeylerinin Belirlenmesi", 21. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, ss.---
Çetin B., "SINIFTA ISTENMEYEN ÖGRENCI DAVRANISLARIYLA ILGILI SINIF ÖGRETMENLERININ KARSILASTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI", 11. Ulusal Sinif Ögretmenligi Egitimi Sempozyum, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.---
Çetin B., "SINIF ÖGRETMENI ADAYLARININ ÖZ YETERLIKLERININ ÇESITLI DEGISKENLER AÇISINDAN INCELENMESI.", 10. Ulusal Sinif Ögretmenligi Egitimi Sempozyum, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, cilt.2, ss.109-112
Çetin B., "SINIF ÖGRETMENI ADAYLARININ PROFILLERININ INCELENMESI", 10. Ulusal Sinif Ogretmenligi Egitimi Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, cilt.2, ss.105-109
Çetin B., "ÇOÇUKLAR IÇIN ÖZ YETERLIK ÖLÇEGININ ILKÖGRETIM 4 VE 5 SINIF ÖGRENCILERININ AKADEMIK BASARISINI YORDAMASI", 8.Ulusal Sınıf Ögretmenligi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2009, ss.1171-1184
Çetin B., "Sınıf ögretmenligi anabilim dalı 3 sınıf ögrencilerinin matematik ve fen bilgisi ögretimi öz yeterliklerinin incelenmesi.", VI. Ulusal Sinif Ogretmenligi egitimi Sempozyumu,, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2007, cilt.1, ss.19-24
Çetin B., "Sınıf Ögretmenligi Anabilim Dalı Lisans Ögrencilerinin Ögrenme Stratejilerinin Ve Bilgisayar Öz Yeterlilik Algılarının incelenmesi", I. ULUSLARARASI BLGSAYAR VE ÖGRETMTEKNOLOJLER SEMPOZYUMU, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2007, pp.1352-1369
Çetin B., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin İlköğretim 4 Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Erişi Düzeylerine Etkisi", Ulusal Sinif ogretmenligi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2006, cilt.2, ss.466-476
Çetin B., "İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilişüstü becerilerinin incelenmesi", Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Gazi Universitesi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2006, vol.2, pp.367-375
Çetin B., "Sınıf Ögretmeni Yetistirmede Yansıtıcı Dusunmenin Yeri ve Önemi", III. Uuluslararasi Ogretmen Yetistirme Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2006, pp.90-91
Çetin B., "BÜYÜK DIDAKTIKA NIN GÜNÜMÜZ EGITIM SISTEMINE YANSIMASI", XIV. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2005, ss.945-949
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"An investigation of the factors affecting online self-regulated learning, online technologies self-efficacy and motivated strategies for learning of teacher Candidates: Canada, Turkey and US Samples", Diğer Projeler, 17-0217, Yönetici, Devam Ediyor
"Investigating the factors that affect metacognitive awareness, academic motivation, and academic self-regulation learning of teacher candidates", TÜBITAK Projesi, 2015s0402, Yönetici, 2016
"Investigating The Factors that Affect Metacognitive Awareness, Academic Motivation, and Academic Self-Regulated Learning Of Teacher Candidates: Canada, Turkey and US Samples", Diğer Projeler, 17-0205, Yönetici, Devam Ediyor
"Teacher Candidates' Self efficacy of Turkey and US Samples", Diğer Projeler, 17-0219, Yönetici, Devam Ediyor
"Determining Approaches to studying, Academic Motivation, and Self-Directed Learning in Teacher Candidates", Diğer Projeler, -, Yönetici, 2014
"An investigation of the factors that affect online self-regulated learning, online technologies self-efficacy and motivated for learning", TÜBITAK Projesi, 2016s0006, Yönetici, 2016
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilişüstü becerilerinin incelenmesi, Ankara, Nisan 2006
Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin İlköğretim 4 Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Erişi Düzeylerine Etkisi, Ankara, Nisan 2006
İBÜYÜK DİDAKTİKA’NIN GÜNÜMÜZ EĞİTİM SİSTEMİNE YANSIMASI, Denizli, Haziran 2005
Bilimsel Hakemlikler
Eğitimde Kuram ve Uygulama, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Eğitimde Kuram ve Uygulama,, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Educational Psychology Lab , Simon Fraser University, KANADA, http://www.sfu.ca/edpsychlab.html, Eylül 2016 - Haziran 2017
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi