Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi BURAK POLAT
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Bitki Koruma
Ana Bilm Dalı : Entomoloji
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1230
E Posta Adresi : bpolatcomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/bpolat/
Ofis : ZF-303
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü ÇANAKKALE
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FENBİLİMLERİ , BİTKİ KORUMA, 2009-2014
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FENBİLİMLERİ, BİTKİ KORUMA, 2003-2006
Lisans, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, 1997-2001
Ön Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Hizmetleri M.Y.O., Tıbbi Labaratuvar Bölümü, 1995-1997
Yaptığı Tezler
Doktora, "Çanakkale İlinde Domates Güvesi ?Tuta absoluta (Meyrick 1917), (Lepidoptera: Gelechiidae)?’nin Bazı Biyolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ BİTKİ KORUMA Ağustos, 2014.
Yüksek Lisans, "Salkım güvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff) ile mücadelede Bacillus preparatları ve Trichogramma türlerinin kullanım olanakları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA Ocak, 2006.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Tarımsal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Teknikleri ve Yürütme Eğitimi, Namık Kemal Üniversitesi-, 2014
Araştırma Alanları
Uygulamalı Entomoloji
Böceklerle Mücadele
Diğer
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Bitki Koruma
Entomoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Entomology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Uzman, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2006 - 2014
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2002 - 2006
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özpinar A., Şahin A.K., Polat B., "Population dynamics of Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) in the region of Edremit Gulf in West Anatolia (Mount Ida).", EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.115, pp.418-423, 2018 (Link)
Polat B., Tiryaki O., "Determination of some pesticide residues in conventional grown and IPM- grown tomato by using QuEChERS method.", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES, vol.53, pp.1-6, 2018 (Link)
Polat B., Özpinar A., Şahin A.K., "Studies of selected biological parameters of tomato leafminer Tuta absoluta (Meyrick), (Lepidoptera: Gelechiidae) under natural conditions", PHYTOPARASITICA, vol.44, no.1, pp.192-202, 2016 (Link)
Kasap İ., Polat B., Kök Ş., "Çanakkale Ili Bağ Alanlarında Görülen Önemli Zararlı Ve Yararlı Akar (Acari) Türleri Ve Bu Türlerin Popülasyon Değişimleri", TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.38, pp.451-458, 2014 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Polat B., Tiryaki O., "Çanakkale İli Açık Alan Domates Yetiştiriciliğinde Pestisit Kalıntılarının QuEChERS yöntemi ile Araştırılması", ÇOMÜ Zir. Fak. Derg., vol.6, pp.71-79, 2018 (Link)
Tolgahan N., Dardeniz A., Polat B., Tiryaki O., "Erkenci, Orta Geç/Son Turfanda Üzüm Çeşitlerindeki Pestisit Kalıntılarının QuEChERS Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.39-44, 2018
Özpinar A., Şahin A.K., Polat B., Özpinar S., "Troia (Çanakkale) Milli Park Alanında Polifag Zararlı Türlerle Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.49-57, 2017
Aydin A., Çay A., Polat B., "Image Analysis Applications In Plant Growth And Health Assessment", Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University, vol.22, no.1, pp.112-126, 2017 (Link)
Özpinar A., Polat B., Şahin A.K., Özpinar S., "Çanakkale İli Domates Alanlarında Canavarotu (Orobanche ramosa L.) ve Phytomyza orobanchia Kaltenbach (Diptera: Agromyzidae) Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi ", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.-, pp.48-53, 2017 (Link)
Özpinar A., Polat B., Şahin A.K., "Kazdağı’nda (Sarıkız tepesi) kışlama yerlerindeki Coccinella septempunctata L. (Col: Coccinellidae) erginlerinin fenolojisi", Biyolojik Mücadele Dergisi, vol.8, pp.147-160, 2017 (Link)
Özpinar A., Özpinar S., Polat B., "İnsan Yaşamında Böceklerin Önemi", Tabiat ve İnsan, ss.4-9, 2016
Polat B., Özpinar A., Şahin A.K., "Çanakkale ilinde Domates güvesi (Tuta absoluta (Meyrick 1917), (Lepidoptera: Gelechiidae))’nin konukçularının belirlenmesi", Bitki Koruma Bülteni, cilt.55, ss.331-339, 2015 (Link)
Şahin A.K., Polat B., Özpinar A., "Türkiye Tarımında Sorun Olan Bazı İstilacı Böcek Türleri", Tabiat ve İnsan Dergisi, cilt.49, ss.14-20, 2015 (Link)
Özpinar A., Polat B., Şahin A.K., Özpinar S., "Çanakkale ilinde mısır bitkisinde zararlı Mısır koçankurdu, Sesamia nonagrioides Lefebvre 1827 (Lepidoptera: Noctuidae)’in kışlama durumu ve ergin popülasyon gelişmesi", Bitki Koruma Bülteni, cilt.54, no.2, ss.93-102, 2014 (Link)
Özpinar S., Özpinar A., Şahin A.K., Polat B., Büyükcan M.B., "Çanakkale Ilinde Toprak Işlemenin Zeytin Sineği (Bactrocera Oleae Gmelin, 1790, Diptera:Tephritidae)’Nin Popülasyon Yoğunluğuna Etkisi", ÇOMÜ Ziraat Fak. Dergisi, cilt.2, ss.83-90, 2014 (Link)
Özpinar A., Polat B., Şahin A.K., "Kazdağı’nın gelinböcekleri: Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758, (Coleoptera: Coccinellidae)", Tabiat ve İnsan Dergisi, cilt.47, no.2, ss.15-20, 2013 (Link)
Özpinar A., Şahin A.K., Polat B., Özbek İ., "Çanakkale ili meyve alanlarında Grapholita molesta Busck, (Lepidoptera: Tortricidae)’nın yayılışı ve ergin popülasyon değişimi", Bitki Koruma Bülteni, cilt.52, ss.71-80, 2012 (Link)
Özpinar A., Şahin A.K., Polat B., "Çanakkale İlinde Elma Gövdekurdu (Synanthedon myopaeformis borkh. Lepidoptera; Sesiidae)’nun Popülasyon Gelişmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.2, no.2, ss.115-118, 2009 (Link)
Özpinar A., Şahin A.K., Polat B., Sakaldaş M., "Çanakkale İlinde Farklı Elma Çeşitlerinde Armut Kaplanı (Stephanitis Pyri) (F.) (Heteroptera: Tingidae)’nın Popülasyon Yoğunluğu", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.119-122, 2009 (Link)
Özpinar A., Serez M., Polat B., "Marmara Bölgesi’nde at kestanesi (Aesculus hippocastanum) zararlısı Yaprak galerigüvesi, Cameraria ohridella Deschke & Dimic, 1986 (Lepidoptera: Gracillaridae)", Tabiat ve İnsan Dergisi, cilt.43, ss.32-39, 2009
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Polat B., Özpinar A., Şahin A.K., "Efficacy of Roll Traps for Tuta absoluta Control on Open Field Tomato Production in Çanakkale", 2nd International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering, KİEV, UKRAYNA, 7-10 Eylül 2018, pp.115-115 (Link)
Polat B., Tiryaki O., "Removal of Some Pesticide Residues from Capia Peppers by Using Different Washing Treatments", 10th MGPR International Symposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries, Bologna, ITALYA, 12-14 Eylül 2018, pp.13-14
Şahin A.K., Özpinar A., Polat B., "Population development of oriental fruit moth Grapholita molesta Busck (Lep.: Tortricidae) on apple andplum in Çanakkale province", Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2018, pp.13-21
Polat B., "Ecofriendly Management of Tomato Leafminer (Tuta absoluta): Mass Trapping Method", 2nd International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering, KİEV, UKRAYNA, 7-10 Eylül 2018, pp.114-114 (Link)
Memiş S., Özpinar A., Şahin A.K., Polat B., "Determination of parasitism and emergence rate of Trichogramma evanescens Westwodd (Hym.:Trichogrammatidae) on Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) eggs", Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2018, pp.22-27
Tiryaki O., Polat B., "Pestisit Uygulamaları ve Çevre Toksikolojisi/ Pesticide Applications and Ecotoxicology.", XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, UKECEK 2017, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.453-453 (Link)
Nalcı T. , Dardeniz A., Polat B., Tiryaki O., "Erkenci ve Orta Geç/Son Turfanda Üzüm Çeşitlerinin Pestisit Kalıntı Miktarlarının QuEChERS Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi", II. Çanakkale Tarmı Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, ss.110-110 (Link)
Polat B., Özpinar A., Şahin A.K., "Determination of Predators and Parasitoids of Tomato Leafminer Tuta Absoluta (Meyrick) in Çanakkale Province", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, pp.19-119
Şahin A.K., Özpinar A., Yel Y.E., Polat B., "Effect of Storing period on eggs of Ephestia kuehniella parasitized by Trichogramma evanescens", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, pp.118-118
Şahin A.K., Özpinar A., Polat B., "Adult Density and Population Development of Oriental Fruit Moth, Grapholita Molesta ((Busck 1916) (Lepidoptera: Tortricidae)) in Peach Orchards of Çanakkale", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-16 Mayıs 2017, pp.23-23
Polat B., Özpinar A., Şahin A.K., Toplu T., "Parasitism of Ephestia kuehniella Eggs Stored for Different Periods by Trichogramma evanescens", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, pp.119-119
Polat B., Özpinar A., "Çanakkale İlinde Domates Güvesi (Tuta absoluta) Problemi ve Çözüm Önerileri", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, ss.7-7
Polat B., Özpinar A., Şahin A.K., "Population Development of Tomato Leafminer Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) in Troia", 3. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017), BUDAPEŞTE, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.374-374
Polat B., Çay A., Aydin A., "Evaluation of different soil management strategies regarding to pest population", 3. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017), BUDAPEŞTE, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.214-214
Kasap İ., Polat B., Kök Ş., "Çanakkale İli Bağ Alanlarında Görülen Önemli Zararlı ve Yararlı Akarların (Acari) Popülasyon Gelişmeleri Üzerine Çalışmalar", Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, cilt.1, ss.87-87
Özpinar A., Özpinar S., Polat B., Şahin A.K., "Toprak İşlemenin Zeytin Sineği (Bacterocera olea Gmel. (Diptera: Tephritidae))'nin Popülasyon Yoğunluğuna Etkisi", V. Bitki Koruma Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, cilt.1, ss.44-44
Özpinar A., Polat B., Şahin A.K., "Çanakkale İli Domates Alanlarındaki Önemli Zararlı Türler ve Mücadelesi", Çanakkale Domates Çalıştayı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-14 Ocak 2014, cilt.1, no.1, ss.53-68
Polat B., Özpinar A., "Çanakkale İlinde Domates güvesi (Tuta absoluta (Meyrick 1917), (Lepidoptera: Gelechiidae))’nin Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması", Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, cilt.1, ss.29-29
Şahin A.K., Polat B., Özpinar A., "Kazdağı milli park alanında farklı yüksekliklerde toprak yüzeyinde yaşayan böcek türlerinin Biyoçeşitliliğinin araştırılması.", Su ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2013, cilt.1, ss.255-258
Özpinar A., Polat B., Şahin A.K., "Edremit körfezi ile Kazdağı'nda coccinella septempunctata Linnaeus, 1758, (Coleoptera: Coccinellidae)'nın mevsimsel uçuşu ve Kışlama Durumu", Su ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2013, cilt.1, ss.100-104
Polat B., Özpinar A., Şahin A.K., "Adult Population Development of Tomato Leafminer (Tuta absoluta Meyrick, 1917, Lepidoptera: Gelechiidae) in Çanakkale Province", ESENIAS International Workshop, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2013, vol.1, pp.9-9
Şahin A.K., Erdem E., Polat B., Özpinar A., "Ten economically important alien plant pest species in Turkish agriculture. 4th ESENIAS International Workshop", ESENIAS International Workshop, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2013, vol.1, pp.11-11
Özpinar A., Serez M., Polat B., Özpinar S., "Leafminer (Cameraria ohridella Deschke & Dimic, 1986, Lepidoptera: Gracillariidae), The Pest of Horse Chestnut (Aesculus hippocastanum) In Marmara Region of Turkey.", 4th Annual International Symposium on Agriculture, atina, YUNANISTAN, 18-21 Temmuz 2011, vol.1, pp.50-50
Şahin A.K., Polat B., Özpinar A., "Sıcaklığın Coccinella Septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) 'Nın Mevsimsel Göçleri Üzerine Etkisi", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.261-261
Şahin A.K., Çekmez U., Polat B., Özpinar A., "Trichogramma Evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae)'In Farklı Sürelerde Düşük Sıcaklıkta Tutulan Ephestia Kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) Yumurtalarını Parazitleme Tercihi", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.260-260
Şahin A.K., Özpinar A., Polat B., "Çanakkale Ili Zeytin Alanlarında Prays Oleae, Bernard 1788 (Lepidoptera: Praydidae) Popülasyon Gelişmesinin Belirlenmesi", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.8-8
Özpinar A., Polat B., Şahin A.K., Albayrak A., "Çanakkale İli Organik Bağcılıkta (Lobesia botrana Den.-Schiff) ile Mücadele Olanaklarının Araştırılması", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.709-713
Özpinar A., Şahin A.K., Özbek İ., Polat B., Ertop S., " Çanakkale İli Meyve Üretiminde Önemli Zararlı Türlerin Popülasyon Gelişmesi", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.271-283
Özpinar A., Polat B., Şahin A.K., "Bozcaada Bağlarında Zararlı Salyangoz: Eobonia vermiculata (Müler) (Pulmonata:Helicidae)", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.358-364
Özpinar A., Şahin A.K., Polat B., "Çanakkale İlinde Elma Gövdekurdu (Synanthedon myopaeformis borkh. Lepidoptera; Sesiidae)’nun Popülasyon Gelişmesi", I. Ulusal Elma Sempozyumu, KARAMAN, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.15-15
Özpinar A., Şahin A.K., Polat B., "Effects Of Cold Stored Ephestia kuehniella Eggs at Different Periods on Some Biological Properties of Parasitoid Trichogramma evanescens", IXth European Congress of Entomology, BUDAPEŞTE, MACARISTAN, 22-27 Ağustos 2010, vol.1, pp.127-127
Özpinar A., Polat B., Şahin A.K., "Using Mating Disruption Technique for Control of European Grapevine Moth (Lobesia botrana) in Bozcaada", IXth European Congress of Entomology, BUDAPEŞTE, MACARISTAN, 22-27 Ağustos 2010, vol.1, pp.172-172
Özpinar S., Özpinar A., Polat B., Büyükcan M.B., "Çanakkale Ili Zeytin Yetiştiriciliğindeki Bazı Tarımsal Sorunların Belirlenmesi", 26. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 22-23 Eylül 2010, ss.160-165
Kanyilmaz Polat E., Polat B., "The Knowledge and Perceptions of Students About Geneticaly Modified Organisms: The Case Study of COMU Agriculturel Faculty and Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences", 6. International Scientific Symposium on Business Administration, Karvina, CEK CUM., 2-3 Temmuz 2010, pp.711-721
Polat B., Şahin A.K., Özpinar A., "Effects Of Agricultural Pesticides On Environmental Pollution", World Universities Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010, vol.1, pp.1092-1096
Şahin A.K., Özpinar A., Polat B., "Effects Of Climate Change On Insects.", World Universities Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010, vol.1, pp.468-473
Şahin A.K., Özpinar A., Polat B., Sakaldaş M., "Çanakkale İlinde Farklı Elma Çeşitlerinde Armutkaplanı (Stephanitis Pyri) (F.) (Heteroptera: Tingidae)’nın Popülasyon Yoğunluğu", I. Ulusal Elma Sempozyumu, KARAMAN, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.10-10
Özpinar A., Şahin A.K., Polat B., "Çanakkale İlinde Elma İçkurdu [Cydia Pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)'Nun Yayılış Alanı Ve Popülasyon Gelişmesinin Belirlenmesi", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.100-100
Özpinar A., Polat B., Şahin A.K., "Çanakkale İntepe Bağlarında Salkım Güvesi (Lobesia botrana den.-schiff)’nin PopülasyonGelişmesi ve Mücadelesinde Şaşırtma Tekniğinin Kullanımı", 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2009, cilt.1, ss.63-67
Özbek İ., Özpinar A., Şahin A.K., Polat B., "Çanakkale Ilinde Doğu Meyve Güvesi [Cydia Molesta (Busck) (Lepidoptera: Tortricidae)]'Nin Yayılış Alanı Ve Popülasyon Gelişmesinin Belirlenmesi", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.98-98
Özpinar A., Polat B., Kallem T., "Bozcaada Bağlarında Salkımgüvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff., Lepıdoptera; tortrıcıdae)’nin Popülasyon Gelişmesi ve Mücadelesinde Şaşırtma Tekniğinin Etkisi", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, cilt.1, ss.48-48
Polat B., Özpinar A., Turanlı M., "İntepe’de Bağ Zararlısı Salkım Güvesiyle Mücadelede Şaşırtma Tekniğinin Kullanım Olanakları", Çanakkale İli. İntepe Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-26 Ağustos 2008, cilt.1, ss.131-140
Polat B., Özpinar A., Şahin A.K., "Çanakkale İlinde Zeytin Sineğiyle Mücadele ve Zeytin Güvesinin Popülasyon Gelişmesinin Belirlenmesi", Çanakkale İli. İntepe Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-26 Ağustos 2008, cilt.1, ss.141-151
Şahin A.K., Özpinar A., Polat B., Özbek İ., "Çanakkale ilinde Elma Bahçelerindeki Bitki Koruma Sorunlarının Belirlenmesi", Bayramiç Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 29-29 Ağustos 2008, ss.113-113
Özbek İ., Özpinar A., Polat B., Şahin A.K., "Çanakkale İli’nde Şeftali Bahçelerindeki Bitki Koruma Sorunlarının Belirlenmesi", Lapseki Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-28 Ağustos 2008, ss.137-137
Özpinar A., Polat B., Görür S.E., "Troya Milli Park alanında Pamuk Üretimindeki Entomolojik Sorunların Belirlenmesi", Çanakkale İli. Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-26 Ağustos 2008, cilt.1, ss.59--71
Özpinar A., Polat B., Yıldırım I., Kallem T., "Organik Bağcılıkta Bitki Koruma uygulamaları: Bozcaada Örneği", Çanakkale İli. Bozcaada Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-26 Ağustos 2008, cilt.1, ss.155-165
Polat B., Özpinar A., "Çanakkale İli Bağlarında Salkım güvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff)’nin Mücadelesinde Bacillus thuringiensis var. kurstaki Berliner Preparatı ile Trichogramma evanescens Westwood’un Kullanım Olanakları", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2007, cilt.1, ss.178-178
Becan S.A., Özpinar A., Polat B., "Çanakkale İli Domates Alanlarında Zararlı Yeşilkurt (Helicoverpa armigera Hbn. (Lep.;Noctuidae))’un Populasyon Gelişmesi ve Predatörlerinin Belirlenmesi", Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2004, cilt.1, ss.40-40
Kitap ve Kitap Bölümleri
Polat B., "Bahçelerde Görülen Önemli Zararlılar ve Mücadele Yöntemleri", Bahçe Bakım Tekniği, Akçal A., Ed., Emek Form Ofset, Çanakkale, ss.115-125, 2015
Özpinar A., Serez M., Kasap İ., Gözel U., Genç H., Polat B., et al.,"Bitkisel Üretimde Zararlılar ve Mücadelesi ", Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler, Müftüoğlu N.M., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.225-252, 2015
Polat B., Özpinar A., "Domates Yetiştiriciliğinde Önemli Zararlı Böcekler ve Mücadele Yöntemleri", Domates Yetiştiriciliği El Kitab, Kaynaş K., İşler Z., Ed., Çanakkale Favori reklam Ltd. Şti., çanakkale, ss.58-74, 2012
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Troia Milli Park Alanında Pamuk Zararlılarına Karşı Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2005-36, Araştırmacı, 2007
"Kazdağı Milli Park Alanında Coccinella septempunctata L. (Coleoptera; Coccinellidae)'nın Kışlama Durumunun Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2009-34, Araştırmacı, 2012
"Bozcaada Organik Bağcılığın Geliştirilmesi İçin Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Olanaklarının Araştırılması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), K120360, Araştırmacı, 2009
"Çanakkale İli Bağ Alanlarında Zararlı Olan Salkım güvesi (Lobesia botrana Den-schiff ) ile Mücadelede Bacillus Preparatları ve Trichogramma Türlerinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması.", BAP Y.Lisans, 2004-25, Araştırmacı, 2006
"Çanakkale İlinde Domates güvesi (Tuta absoluta (Meyrick 1917), (Lepidoptera: Gelechiidae))'nin Bazı Biyolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması", BAP Doktora, 2012-16, Araştırmacı, 2014
"Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji", TÜBITAK Projesi, 110B032, , 2010
"Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji Bilinci Kazandırmak Amaçlı Doğa Eğitimi", TÜBITAK Projesi, 108B023, , 2008
"Marmara bölgesi buğday alanlarında bulunan kist (Heterodera spp) nematodlarının RAPD markörler işaretleyicisi ile analizi ve bazı buğday hatlarının kist nematodlarına karşı dayanıklılık düzeylerinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 104 O 324, Araştırmacı, 2007
"Çanakkale İlinde Domates güvesi (Tuta absoluta (Meyrick 1917)'ne Karşı Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2017-1260, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı yıkama metotları ile Kapya biberindeki bazı pestisit kalıntılarının QuEChERS yöntemiyle analizi", BAP Diğer, FBA-2018-2510, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türkiye Entomoloji Derneği, , Üye, 15.11.2011 - Devam Ediyor
Biyolojik Mücadele Derneği , , Üye, 30.05.2003 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
3. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017), Budapest, Mayıs 2017
II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Aralık 2017
Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Şubat 2014
4th Esenias Workshop, Çanakkale, Aralık 2013
Çanakkale Domatesi Markalaşması ve Coğrafi İşaret Tescili Projesi Eğitimi, , Ocak 2012
Çanakkale Tarımı Sempozyumu( Dünü, Bugünü, Geleceği), , Nisan 2011
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, K.Maraş, Haziran 2011
Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji, Çanakkale, Haziran 2010
World Universities Congress, Çanakkale, Ekim 2010
7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu,, Manisa, Ekim 2009
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Van, Temmuz 2009
Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Ağustos 2008
Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji Bilinci Kazandırmak Amaçlı Doğa Eğitimi, , Ağustos 2008
Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, , Ağustos 2008
Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Isparta, Ağustos 2007
Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, Samsun, Eylül 2004
Bilimsel Hakemlikler
Scientific Research and Essays, Dergide Hakemlik, Mart 2018
African Journal of Agricultural Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
African Journal of Agricultural Research, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Agricultural Science Research Journal, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
African Journal of Agricultural Research, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Etkinlik Organizasyonu
II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2017
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi