Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. BERNA BURCU YILMAZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm : İşletme
Ana Bilm Dalı : Muhasebe ve Finansman
Sabit Telefon : +90 286 2180018
E Posta Adresi : byilmazcomu.edu.tr | bburcuyilmazyahoo.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/byilmaz/
Ofis : 107
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ofis No: 107 Terzioğlu Kampüsü 17100 Çanakkale Türkiye
Eğitim Bilgileri
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME / MUHASEBE FİNANSMAN, 2005-2009
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME/MUHASEBE, 2002-2005
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME (MUHASEBE Yan Dalı), 1995-1999
Yaptığı Tezler
Doktora, "İflasın Tespiti ve Ertelenmesi Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştirme Projesi Üzerine Bir İnceleme", MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUHASEBE FİNANSMAN Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, "Türkiye`de Sanayi İşletmelerine Ait Mali Bilgilerin Raporlanması ile Avrupa Birliği Uygulamalarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Sorunlar ve Bir Çözüm Önerisi ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME/MUHASEBE Ocak, 2005.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası, Türk Patent Enstitüsü, 2014
Araştırma Alanları
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe
Finansman
Hukuk
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Muhasebe
Muhasebe
Web Of Science Araştırma Alanları
Business, Finance
Business
Management
Law
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, 2014 - 2015
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, 2009 - 2014
Arş.Gör., MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2005 - 2009
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2005 - 2005
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2003 - 2005
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi , İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, 31.05.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, , 15.02.2016 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, , 28.04.2014 - 31.03.2015
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, 14.04.2014 - 12.08.2015
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, , 01.11.2011 - 01.07.2013
Verdiği Dersler
Finansal Kurumlar ve Bankacılık, Lisans, 2016-2017
Finansal Muhasebe II, Lisans, 2016-2017
Uluslararası Finansal Yönetim, Yüksek Lisans, 2016-2017
Uluslararası Finans, Yüksek Lisans, 2016-2017
Seminer, Yüksek Lisans, 2016-2017
Finansal Muhasebe I, Lisans, 2016-2017
Envanter Bilanço ve Şirketler Muhasebesi, Lisans, 2016-2017
Turizm İşletmelerinde İleri Muhasebe Uygulamaları, Doktora, 2016-2017
Dış Ticaret ve Muhasebe İşlemleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Envanter Bilanço ve Şirketler Muhasebesi, Lisans, 2016-2017
Finansal Tablolar Analizi, Lisans, 2016-2017
Dış Ticaretin Finansmanı, Yüksek Lisans, 2015-2016
Financial Statement Analysis at Tourism Enterprises (ERASMUS), Yüksek Lisans, 2015-2016
Turizm İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Seminer, Yüksek Lisans, 2015-2016
Genel Muhasebe II, Lisans, 2015-2016
Turizm İşletmelerinde Muhasebe Denetimi, Doktora, 2015-2016
Genel Muhasebe II , Lisans, 2015-2016
Turizm İşletmelerinde İleri Muahsebe Uygulamaları, Doktora, 2015-2016
Envanter Bilanço ve Şirketler Muhasebesi, Lisans, 2015-2016
Dış Ticaret ve Muhasebe İşlemleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Turizm İşletmelerinde Finansal Tablolar Analizi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Seminer, Doktora, 2014-2015
Financial Accounting, Lisans, 2014-2015
Turizm İşletmeleri Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Seminer, Yüksek Lisans, 2014-2015
Financial Accounting, Lisans, 2013-2014
Seminer, Yüksek Lisans, 2013-2014
Konaklama İşletmeleri Yönetim Muhasebesi, Lisans, 2013-2014
Turizm İşletmeleri Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Konaklama İşletmeleri Yönetim Muhasebesi, Lisans, 2013-2014
Genel Muhasebe II, Lisans, 2013-2014
Genel Muhasebe II, Lisans, 2013-2014
Genel Muhasebe I, Lisans, 2013-2014
Genel Muhasebe I, Lisans, 2013-2014
Finansal Yönetim, Lisans, 2013-2014
Turizm İşletmelerinde Finansal Tablolar Analizi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Financial Accounting, Lisans, 2013-2014
Finansal Tablolar Analizi, Lisans, 2013-2014
Turizm İşletmeleri Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Seminer, Yüksek Lisans, 2012-2013
Konaklama İşletmeleri Yönetim Muhasebesi, Lisans, 2012-2013
Konaklama İşletmeleri Yönetim Muhasebesi, Lisans, 2012-2013
Genel Muhasebe II, Lisans, 2012-2013
Genel Muhasebe II, Lisans, 2012-2013
Turizm İşletmelerinde Finansal Tablolar Analizi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Genel Muhasebe I, Lisans, 2012-2013
Finansal Yönetim, Lisans, 2012-2013
Finansal Tablolar Analizi, Lisans, 2012-2013
Genel Muhasebe I, Lisans, 2012-2013
Finansal Tablolar Analizi, Lisans, 2012-2013
Genel Muhasebe II, Lisans, 2011-2012
Konaklama İşletmeleri Yönetim Muhasebesi, Lisans, 2011-2012
Turizm İşletmeleri Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Seminer, Yüksek Lisans, 2011-2012
Genel Muhasebe II, Lisans, 2011-2012
Genel Muhasebe I, Lisans, 2011-2012
Genel Muhasebe I, Lisans, 2011-2012
Finansal Tablolar Analizi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Finansal Tablolar Analizi, Lisans, 2011-2012
Turizm İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi, Yüksek Lisans, 2010-2011
Genel Muhasebe II, Lisans, 2010-2011
Genel Muhasebe II, Lisans, 2010-2011
Seminer, Yüksek Lisans, 2010-2011
Finansal Yönetim, Lisans, 2010-2011
Finansal Tablolar Analizi, Yüksek Lisans, 2010-2011
Genel Muhasebe I, Lisans, 2010-2011
Finansal Yönetim, Lisans, 2010-2011
Genel Muhasebe I, Lisans, 2010-2011
Financial Accounting, Lisans, 2010-2011
Genel Muhasebe II, Lisans, 2009-2010
Seminer, Yüksek Lisans, 2009-2010
Genel Muhasebe II, Lisans, 2009-2010
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, I.Işık, "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜ VE ÇANAKKALE İLİNDE BİR UYGULAMA", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Yılmaz, "OTEL İŞLETMELERİNDE STOKLARIN VERGİ USUL KANUNU İLE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN DENETİMİ VE BİR UYGULAMA", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Yüksek Lİsans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans , Haziran, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lİsans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, Haziran, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Jüri Üyeliği, Anna University Faculty of Management Sciences, Eylül, 2016
Tez Savunma, ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyesi, ÇOMÜ SBE, Haziran, 2016
Tez Savunma, ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyesi, ÇOMÜ SBE, Haziran, 2016
Tez Savunma, ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyesi, ÇOMÜ SBE, Haziran, 2016
Atama, Yardımcı Doçentliğe Atama Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İİBF, Ekim, 2015
Atama, Yardımcı Doçentliğe Yeniden Atama Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran, 2014
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Işık I., Yilmaz B.B., "Konaklama İşletmelerinde Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü: Bir Otel İşletmesinin Yiyecek İçecek Maliyet Kontrol Yöntemleri Üzerine İnceleme", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.11, no.Yaz 2016, pp.60-83, 2016 (Link)
Öğüş C.İ., Yilmaz B.B., "Otel İşletmelerinde İç Kontrol Sisteminin Kurulması: Marmara Bölgesi’ndeki Beş Yıldızlı Bir Otelin İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.11, no.Kış 2016, pp.78-107, 2016 (Link)
Yilmaz B.B., "Türkiye'Deki Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Muhasebe Politikalarının Belirlenmesi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.97-118, 2013 (Link)
Yilmaz B.B., Konyar A.M., "Financial Performance Evaluation Of Publicly Held Lodging Companies Listed In Istanbul Stock Exchange With Topsis Method", European Journal of Scientific Research, vol.95, pp.143-151, 2013 (Link)
Yilmaz B.B., Güzel T., "Marka Değerleme Ve Önemi: Telif Ücretinden Arındırma Yöntemiyle Bir İnceleme", Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.141-155, 2012 (Link)
Yilmaz B.B., "Marka Değerinin Bilançodaki Yeri Ve Türkiye Muhasebe Standardı 38'E Göre Marka Muhasebesi", Maliye Finans Yazıları, pp.9-37, 2012 (Link)
Yilmaz B.B., "556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereğince Tescilli Bir Markadan Doğan Hakların İhlalinde Yoksun Kalınan Kazanç Hesaplamaları", E-Yaklaşım Dergisi,, ss.549-568, 2011 (Link)
Atmaca M., Yilmaz B.B., "Konaklama İşletmelerinin Faaliyetlerinde Maliyet Kontrolünün Etkileri: Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma", Mali Çözüm Dergisi, pp.15-34, 2011
Yilmaz B.B., "Muhasebe Tekniği Yönünden Borca Batıklık Bilançosu İle Yıllık Bilanço’Nun Karşılaştırılması", ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.16, ss.147-158, 2009 (Link)
Yilmaz B.B., "İflasın Ertelenmesi Talebinde İyileştirme Projesi", Maliye Finans Yazıları, vol.23, pp.39-63, 2009 (Link)
Kalmiş H., Yilmaz B.B., "Vergi Kayıp Ve Kaçaklarını Önlemede Bir Çözüm Önerisi: Servetlerin Beyanı Ve İzlenmesi", E-Yaklaşım Dergisi, cilt.138, ss.0-0, 2004 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Atmaca M., Yilmaz B.B., Terzi S., "Forecasting financial distress by using financial ratios: an application over the publicly traded companies of non-metallic mineral products sector in Borsa istanbul", X. European Conference on Social and Behavioral Sciences , Sarajevo, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2016, pp.248-248
Kalmiş H., Yilmaz B.B., "“Strategic Cost Management (Scm) As A Tool Of Sustaining Strategies At Enterprises", International Strategic Management Conference, TÜRKIYE, 23–25 Haziran 2005
Kalmiş H., Yilmaz B.B., "Vergi Kayıp Ve Kaçaklarını Önlemede Bir Çözüm Önerisi: Servetlerin Beyanı Ve İzlenmesi", 19. Türkiye Maliye Sempozyumu Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, ANTALYA, TÜRKİYE, 10-14 Mayıs 2004
Kalmiş H., Yilmaz B.B., "Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu Ve Geliştirilmesi İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler", XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 19-23 Mayıs 2004
Kitap ve Kitap Bölümleri
Atmaca M., Yilmaz B.B., Terzi S., "Forecasting Financial Distress by Using Financial Ratios: An Application on the Publicly Traded Companies of Non-Metallic Mineral Products Sector in Borsa Istanbul ", in: Recent Developments in Social Sciences: Business Administration and Finance, Icbay, M. A., Arslan, H., & Yilmaz, R., Eds., International Association of Social Science Research (IASSR), Bialystok, pp.33-43, 2017 (Link)
Yilmaz B.B., "Şirketleşme, Kuruluş İşlemleri ve Kurumsallaşma", Girişimcilik ve İş Kurma, Akdemir A., Ed., Orion Kitabevi, İstanbul, ss.115-144, 2016 (Link)
Yilmaz B.B., "Şirketleşme, Kuruluş İşlemleri ve Kurumsallaşma", Girişimcilik ve İş Kurma, Ali Akdemir, Ed., Orion Kitabevi, İstanbul, ss.115-144, 2015 (Link)
Kalmiş H., Yilmaz B.B., Ed., "Örnek olaylarla Finansal Muhasebe (Genişletilmiş 2. Baskı)", paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, ÇANAKKALE, 2015
Kalmiş H., Yilmaz B.B., Ed., "Örnek Olaylarla Finansal Muhasebe", Paradigma Akademi, İSTANBUL, 2014 (Link)
Memiş T., Yilmaz B.B., "Marka Değerlemesinde Uluslararası Standart: Iso 10668 Normları (International Standard On Brand Valuation: Iso 10668 Norms) ", Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012 , Prof.Dr. Tekin Memiş, Ed., Yetkin Yayınları, Ankara, ss.355-383-, 2013 (Link)
Yilmaz B.B., "Girişimcilikte Finansal Planlama ", Girişimcilik , Doç.Dr. Nazan Yelkikalan, Ed., Beta, İstanbul, ss.155-179-, 2013 (Link)
Yilmaz B.B., "İflasın Tespiti Ve Ertelenmesi Yönünden Borca Batıklık Bilançosu Ve İyileştirilmesi ", TÜRMOB Yayınları 363, ANKARA, 2009 (Link)
Diğer Yayınlar
Yilmaz B.B., ""İflasın Ertelenmesi", Bee Life Dergisi, Sayı:07, Nisan 2016. ", Diger, ss.60-62, 2016 (Link)
Yilmaz B.B., "Markanız nasıl korunur, ne kadar eder?", Bee Life Dergisi, Temmuz-Eylül", Diger, ss.10-11, 2015 (Link)
Yilmaz B.B., ""Ifrs 13 Fair Value Measurement", Global Accountant Magazine", Diger, pp.1-5, 2012 (Link)
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
International Journal of Business & Economic Strategy (IJBES), Danisma Kurul Üyesi, 01.03.2015 - Devam Ediyor
Universal Journal of Management, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.12.2014 - Devam Ediyor
International Journal of Humanities & Social Science Studies, Yayin Kurul Üyesi, 01.05.2014 - Devam Ediyor
Wold of IFRS (Hakemli UFRS Dünyası Dergisi), Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.04.2014 - Devam Ediyor
Independent Journal of Management & Production, Yayin Kurul Üyesi, 01.05.2013 - Devam Ediyor
Malaysian Journal of Research, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği (USYYD), , Üye, 01.07.2005 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka ve Patent Mevzuatındaki Değişiklikler ve Uygulamadaki Yenilikler Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2017
X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Mayıs 2016
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2015
Business Week, Birbeck University of London and the School of Business, Economics, Informatics, Clore Management Centre, Londra, Haziran 2013
Fresh Perspectives on Law, BPP Law School, BPP London Waterloo, Haziran 2013
International Financial Reporting Standards (IFRS) Interpretations Committee Meeting, Londra, Temmuz 2013
9. Vergi Kongresi, İstanbul, Nisan 2008
XXVI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2007
XXV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Bodrum, Nisan 2006
17th World Congress of Accountants, İstanbul, Kasım 2006
20. Türkiye Maliye Sempozyumu, Denizli, Mayıs 2005
19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2004
Bilimsel Hakemlikler
Marmara Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Net Journal of Social Sciences, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
International Journal of E-Business Research (IJEBR), Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
Universal Journal of Management, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
International Journal of Corporate Governance (IJCG), Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Yönetim Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Yönetim Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
ÇOMÜ Teknopark Kuluçka Merkezi, Proje Hakemliği, Aralık 2014
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Yönetim Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Universal Journal of Management, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Marmara Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Marmara Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Corporate Governance and Sustainability Review, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Etkinlik Organizasyonu
International Conference on Business Management (ICBM-2016), Danışma Kurulu Üyesi, , BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, Mart 2016
International Conference on Leadership and Innovation (ICLI-2017), Danışma Kurulu Üyesi, , ALMANYA, Mayıs 2016
Global Conference on Business MAnagement and Social Sciences (GCBMS-2016), Danışma Kurulu Üyesi, , BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, Ocak 2016
4th International Conference on Business Economics, Marketing & Management Research, Danışma Kurulu Üyesi, , TUNUS, Kasım 2016
Global Conference on Leadership and Business MAnagement (GCLBM-2016), Danışma Kurulu Üyesi, , SİNGAPUR, Kasım 2016
3rd International Conference on Business, Economics, Marketing & Management Research, Danışma Kurulu Üyesi, , TUNUS, Kasım 2015
International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRCBES-2015, Danışma Kurulu Üyesi, , TAYLAND, Ocak 2015
International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRCBES-2015, Danışma Kurulu Üyesi, , TAYLAND, Mayıs 2015
International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRCBES-2015, Danışma Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2015
Global Conference on Business Management and Social Sciences (GCBMS 2015), Danışma Kurulu Üyesi, , BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, Nisan 2015
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance", Düzenleme Kurulu Üyesi, , LETONYA, Temmuz 2015
Academic Business Management Conferences (ABMC), Danışma Kurulu Üyesi, , SİNGAPUR, Temmuz 2015
V. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2015
International Conference on Innovation in Business, Economics & Marketing Research, Bilim Kurulu Üyesi, , TUNUS, Aralık 2014
International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRCBES-2014, Danışma Kurulu Üyesi, , SİNGAPUR, Eylül 2014
IV. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ekim 2014
Çanakkale Turizm Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Mayıs 2013
III. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, BALIKESİR, TÜRKIYE, Eylül 2013
II. International Strategic Management Conference, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Haziran 2006
III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Aralık 2006
I. Uluslararası Troia Bölgesi Değerleri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Ağustos 2006
II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Ekim 2005
Uluslararası Sempozyum Geçmişten Günümüze Bosna Hersek, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Nisan 2005
International Strategic Management Conference, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Haziran 2005
Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Haziran 2004
Ulusal Yerel Yönetimler Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Haziran 2003
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 26
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 19
Ödüller ve Burslar
YÖK Araştırma Bursu ile BPP University Hukuk Fakültesi (İngiltere-Londra) Misafir Öğretim Üyesi, YÖK, Haziran 2013
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Muhasebe Hukuk İlişkileri, Fikri Mülkiyet, Borca Batıklık, İflas Erteleme, Uluslararası Muhasebe
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Accounting and Law Relations, Overindebtedness, Adjournment of Bankruptcy, Insolvency, International Financial Reporting Standards
Biyografi
Biography (EN) :Dr. Berna Burcu YILMAZ is currently an associate professor in accounting. She graduated from Arı College in 1995 and Gazi University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Management, in 1999. She obtained her doctorate degree in Accounting and Finance from Marmara University. Her teaching and research interests lie in the fields of accounting and law relations, financial accounting, international accounting, management accounting and intellectual property rights.