Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
GPS-GNSS
3B-Modelleme
Yersel Ölçmeler
Doğal Afetler
Robust Kestirim & Güvenilirlik Teorisi
Matematiksel Jeodezi
Heyelan İzleme
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Harita Mühendisliği
Jeodezi ve Ölçme Teknikleri
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Multidisciplinary
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi