Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
GPS-GNSS
3B-Modelleme
Yersel Ölçmeler
Doğal Afetler
Robust Kestirim & Güvenilirlik Teorisi
Matematiksel Jeodezi
Heyelan İzleme
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Harita Mühendisliği
Jeodezi ve Ölçme Teknikleri
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Multidisciplinary