Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2011 - 2017
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 2011 - 2011
Arş.Gör.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 2009 - 2011
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 2001 - 2009
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
MYO Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu, , 31.10.2017 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 15.06.2015 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 29.04.2015 - 25.04.2016
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği, 02.07.2012 - Devam Ediyor
Fakülte Erasmus Koordinatörü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği, 14.03.2012 - 11.04.2013
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği, 14.03.2012 - 11.04.2013
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, 14.03.2012 - 05.03.2013
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği, 19.10.2011 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği, 19.10.2011 - 15.08.2016
VERDİĞİ DERSLER
GPS Jeodezisi, Lisans, 2015-2016
Fiziksel Jeodezi, Lisans, 2015-2016
Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi, Lisans, 2015-2016
Uydu Jeodezisi, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, E.Ergin, "DOĞRUSAL PROGRAMLAMA DESTEKLİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE KENT İÇİ ULAŞIM AĞININ MODELLENMESİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Yüksek Lisans, D.Ecer, "İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ OKULLARDA AFET VE ACİL DURUM PLANININ İÇERİĞİ VE MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Yüksek Lisans, D.Tayfur, "HEYELANLARIN ZAMANSAL OLARAK İZLENEBİLMESİ İÇİN MATLAB TABANLI JEODEZİK DEFORMASYON ANALİZİ YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, Ç.Aydin, "DOĞAL AFETLER SONRASI HASAR TESPİTİ VERİLERİYLE YAPISAL / MEKÂNSAL MODELLEME", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, M.Bedir, "HEYELANLARIN DEFORMASYONLARININ GPS/GNSS ÖLÇME TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi