Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Küresel Konumlama Sistemi (GPS), Jeodezi, Uydu Jeodezisi, Robust İstatistik
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Global Positioning System (GPS), Geodesy, Satellite Geodesy, Robust Statistics
TEMEL ESERLER
Hekimoğlu Ş., Erenoğlu R.C., "Effect of Heteroscedasticity and Heterogeneousness on Outlier Detection for Geodetic Networks", Journal of Geodesy, vol.81, pp.137-148, 2007
Erenoğlu R.C., Hekimoğlu Ş., "A New GM- Estimate with High Breakdown Point", Acta Geodaetica et Geophysica, vol.48, pp.419-437, 2013
Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., "Earthquake Strategy for Sustainable Infrastructure in Turkey", ICE Journal of Engineering Sustainabilit, vol.167, pp.216-227, 2014
Erenoğlu R.C., "Performance of GPS Stochastic Modeling for Forest Environment", Croatian Journal of Forest Engineering, vol.33, no.2, pp.285-301, 2012
Erenoğlu R.C., "A New Approach to Outlying Data in Estimation of Vertical Total Electron Content", TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.22, pp.971-979, 2015

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi