Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Oil spill detection caused by sea vessel incident using SAR data in Cesme Bay", Bilimsel Araştırma Projesi, COA3514, Araştırmacı, 2017
"SAR Uydu Verileriyle Denizdeki Petrol Sızıntılarının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ID:8601, Araştırmacı, Devam Ediyor
"ÇOMÜ Kampüs Bilgi Sistemi Kurulumu Pilot Uygulaması", BAP Alt Yapı, 2016-1200, Araştırmacı, Devam Ediyor
"06 Şubat 2017 Ayvacık-Çanakkale Depremleri Sonrası GPS/GNSS ile PostSismik Kabuk Hareketlerinin İzlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2016-1197, Yönetici, Devam Ediyor
"Yarı Değerli Süs Taşlarının Uzaktan Algılama Tekniği İle Görüntülenmesi: Dereyalak Agat Ve Opalleri Örneği", BAP Arastırma Projesi, 2016-NAP-1384, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı GPS/GNSS Parametrelerinin Heyelan İzlemede Konumlamaya Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1018, Yönetici, Devam Ediyor
"Güncel Heyelanların Jeodezik Tekniklerle Modellenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Örneği", TÜBITAK Projesi, 1919B011502502 - 2209 A, Danışman, 2016
"Üç Boyutlu Nagivasyon Harita Altlığı Üretimi ve Haritanın İnternet ve Android Platformlarında Yayımlanması, Çanakkale Örneği", TÜBITAK Projesi, 1919B011500019 - 2209 A, Danışman, 2016
"İnsansız Hava Aracı Destekli Görüntü İşleme Teknikleri İle Farklı Kaya Türleri Ve Alterasyon Özelliklerinin Haritalanması: Karadağ Ezine Çevresi Örneği", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-502, Yönetici, 2016
"Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğrenci ve Araştırma Altyapısına Mesleki Yazılımların Kazandırılması", BAP Alt Yapı, FAY-2015-544, Araştırmacı, 2016
"Interferometric SAR Monitoring of Landslides on Biga Peninsula (Canakkale, NW Turkey) using TerraSAR-X data", Diğer Projeler, MTH3009, Yönetici, 2016
"ÇOMÜ Sabit GNSS İstasyonu ile GPS Zaman Serilerinin Gözlem ve Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FAY-2014-241, Yönetici, 2014
"İHA Destekli Dijital Ve Termal Kamera Görüntülerine Dayali Jeotermal Analiz Yöntemleri", TÜBITAK Projesi, 114Y005, Araştırmacı, 2016
"ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Halihazır Haritası ve Üç Boyutlu Kampüs Modelinin Oluşturulması", BAP Alt Yapı, FAY-2013-117, Araştırmacı, 2014
"Nesnelerin Yersel Fotogrametrik Yöntemlerle Üç Boyutlu Modellenmesi ve Doğruluk Analizi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2013-109, Araştırmacı, 2014
"Çanakkale İline Ait Turistik Merkez Ve Ören Yerlerinin Dezavantajlı Gruplar İçin Uygunluğunun Tespit Fizibilitesi, Harita Modelinin Çıkartılması Ve Web Otomasyonu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR22/13/DFD/0011, Yönetici, 2014
"İnsansız Hava Aracı Verileriyle Anlık Üç Boyutlu Haritalandırma", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0270.TGSD.2013, Yönetici, 2014
"Çanakkale İli (Biga Yarımadası) Jeotermal Kaynakları ve Özelliklerinin Belirlenmesi, Biga Yarımadası Jeotermal Bilgi Sistemi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR22/12/DFD/0011, Araştırmacı, 2013
"Geomatik Yöntemlerle Heyelanların İzlenmesi ve Tematik Haritaların Oluşturulması: Biga Yarımadası (Çanakkale) Örneği ", TÜBITAK Projesi, 112Y336, Yönetici, Devam Ediyor
"İnsansız Hava Aracı (İHA) Kullanılarak Çan (Çanakkale) İlçesinde Bulunan Asit Maden Göllerinin Alansal Değişimlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında İncelenmesi ve Parametrik Özelliklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 112Y102, Araştırmacı, 2013
"GPS Verilerinin Değerlendirilmesinde ve Ağ Çözümünde Uyuşumsuz Ölçülerin Robust Kestirim Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 28-05-03-03, Araştırmacı, 2010
"Kirletilmiş Jeodezik Ölçülerin Korelasyonlu Olması Durumunda Robust Yöntemlerin Güvenirlik Analizi", BAP Arastırma Projesi, 23-05-03-01, Araştırmacı, 2006
"Gebze Tuzla Arasındaki Bölgenin Mikrodeformasyon Özellikleri", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-MAM , Araştırmacı, 2005
"Robust Yöntemlerinin Güvenirliklerinin Yükseltilmesi", BAP Arastırma Projesi, 20-05-03-01, Araştırmacı, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi