Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erenoğlu R.C., "A Novel Robust Scaling for EDM Calibration Baselines using Monte Carlo Study", TEHNİCKİ VJESNİK-TECHNİCAL GAZETTE, vol.25, no.1, pp.92-99, 2018
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., "An Uas-Assisted Multi-Sensor Approach for 3D Modeling and Reconstruction of Cultural Heritage Site, DOI: 10.1016/j.culher.2017.02.007", JOURNAL OF CULTURAL HERİTAGE, vol.22, pp.1-12, 2017 (Link)
Erenoğlu R.C., "Reliability of GPS/GNSS-Based Positioning in a Forestry Environment", JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH, vol.28, pp.605-614, 2017 (Link)
Erenoğlu R.C., "A Comprehensive Evaluation of GNSS and CORS-BasedPositioning and Terrestrial Surveying for Cadastral Surveys", SURVEY REVİEW, vol.49, pp.28-38, 2017 (Link)
Erenoğlu R.C., "Generating a Digital Elevation Model Using Unmanned Aerial System for a Deep Seated Rotational Landslide on Forest Cover and Vegetation", AUSTRIAN JOURNAL OF FOREST SCIENCE, vol.133, pp.47-61, 2016 (Link)
Erenoğlu R.C., "A New Approach to Outlying Data in Estimation of Vertical Total Electron Content", TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.22, pp.971-979, 2015 (Link)
Hekimoğlu Ş., Erdoğan B., Erenoğlu R.C., "A New Outlier Detection Method Considering Outliers As Model Errors", EXPERIMENTAL TECHNIQUES, vol.39, pp.57-68, 2015 (Link)
Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., "Earthquake Strategy For Sustainable Infrastructure In Turkey", ICE Journal of Engineering Sustainabilit, vol.167, pp.216-227, 2014 (Link)
Erenoğlu R.C., Hekimoğlu Ş., "A New Gm- Estimate With High Breakdown Point", Acta Geodaetica et Geophysica, vol.48, pp.419-437, 2013 (Link)
Erenoğlu R.C., Yücel M.A., Pirti A., Şanli D., "On The Performance Of Gnss Levelling Over Steep Slopes", Boletim de Ciências Geodésicas, vol.18, pp.645-660, 2012 (Link)
Erenoğlu R.C., "Performance Of Gps Stochastic Modeling For Forest Environment", Croatian Journal of Forest Engineering, vol.33, no.2, pp.285-301, 2012 (Link)
Hekimoğlu Ş., Erenoğlu R.C., Şanli D., Erdoğan B., "Detecting Configuration Weakness In Geodetic Networks", Survey Review, vol.323, pp.713-730, 2011 (Link)
Hekimoğlu Ş., Erdoğan B., Erenoğlu R.C., Hoşbaş G., "Increasing The Efficacy Of The Tests For Outliers For Geodetic Networks", Acta Geod. Geoph. Hung., vol.46, no.3, pp.1-18, 2011 (Link)
Erenoğlu R.C., Hekimoğlu Ş., "Efficiency Of Robust Methods And Tests For Outliers For Geodetic Adjustment Models", Acta Geod. Geoph. Hung., vol.45, no.4, pp.426-439, 2010 (Link)
Hekimoğlu Ş., Erenoğlu R.C., Kalina J., "Outlier Detection By Means Of Robust Regression Estimators For Engineering Science", Journal of JZUS-A, vol.10, pp.909-921, 2009 (Link)
Hekimoğlu Ş., Erenoğlu R.C., "A New Robust Method In Linear Regression", Journal of Surveying Engineering, vol.135, pp.1-5, 2009 (Link)
Erenoğlu R.C., Hekimoğlu Ş., "An Investigation Into Robust Estimation Applied To Correlated Gps Networks", Observing Our Changing Earth, International Association of Geodesy, vol.133, pp.639-644, 2008 (Link)
Hekimoğlu Ş., Erenoğlu R.C., "Effect Of Heteroscedasticity And Heterogeneousness On Outlier Detection For Geodetic Networks", Journal of Geodesy, vol.81, pp.137-148, 2007 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Çalik A., Kapan Yeşilyurt S., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Yaşar C., Ulugergerli E.U., "Biga Yarımadasında Jeodeğerler ve Jeoturizm Potansiyeli", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.61, ss.175-192, 2018
Akçay Ö., Erenoğlu R.C., Avşar E.Ö., "The Effect of JPEG Compression in Close Range Photogrammetry", International Journal of Engineering and Geosciences, vol.2, pp.35-40, 2017 (Link)
Erenoğlu O., Erenoğlu R.C., Akçay Ö., "Determination surface characteristics and alteration of Koru mining area by UAV photogrammetry", Coordinates, vol.11, pp.39-43, 2015
Hekimoğlu Ş., Erenoğlu R.C., Kalina J., "Outlier Detection by Means of Robust Regression Estimators", Journal of Department of Probability and Mathematical Statistics, vol.57, pp.1-12, 2007
Hekimoğlu Ş., Erenoğlu R.C., "Jeodezik Ağlarda Uyuşumsuz Ölçülerin Klasik Yaklaşım ve Robust Yöntemlerle Belirlenmesi", Jeodezik Ağlarda Uyuşumsuz Ölçülerin Klasik Yaklaşım ve Robust Yöntemlerle Belirlenmesi, cilt.97, ss.3-14, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Bekler T., Ulugergerli E.U., Özden S., "6 Şubat 2017 Mw 5.4 Ayvacık (Çanakkale) Depreminin Ardından Fay Düzleminin GPS/GNSS Verileri İLE Modellenmesi", 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı: JEOLOJİ ve SAĞLIK, ANKARA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2018, cilt.1, ss.84-85
Erenoğlu R.C., Ulugergerli E.U., Erenoğlu O., "Jeodezik GPS / GNSS ve Jeofizik Özdirenç Yöntemleri Yardımıyla Aktif Heyelanların 3B Modellenmesi", Türkiye Jeoloji Kurultayı: JEOLOJİ ve SAĞLIK, ANKARA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2018, cilt.1, ss.261-262
Erenoğlu R.C., "6 Şubat 2017 Ayvacık Depremleri (Mw 5.5) Sonrası Yerkabuğu Deformasyonlarının Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi ", Deprem Felaketin Olmasın Paneli, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-6 Şubat 2018, ss.1-10
Ergin E., Erenoğlu R.C., "Akıllı Kart Verileri Kullanılarak Kentiçi Ulaşımın Modellenmesi", 1st International Conference on Intelligent Transportation Systems, BALIKESİR, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2018, pp.100-112
Erenoğlu R.C., Çınar O., "Yapay Açıklıklı Radar ve GPS/GNSS Verileri ile Düşey Yönlü Yüzey Deformasyonlarının Modellenmesi", Trakya Üniversiteler Birliği III. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 3-3 Mayıs 2018, ss.1-1
Zirek İ., Erenoğlu R.C., "UAV-assisted Landslide Activity Monitoring: Applications and Open Issues", International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.310-320
Ergin E., Erenoğlu R.C., "Modeling of Urban Transportation Network by Linear Programming", International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.200-210
Arslan N., Erenoğlu R.C., "Use of Sentinel-1 Data in Oil Spill Surveillance and Modeling", International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.130-140
Çalik A., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Ulugergerli E., Arslan N., "Imaging of Spectral Properties of Opal Mineral using Sensor Data, Yenice District, North-Western Turkey", International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.100-110
Yeşil D., Erenoğlu R.C., "İlköğretim Düzeyindeki Okullarda Afet ve Acil Durum Planlarının İçeriği ve Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi: Çanakkale İli Örneği ", 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.11-20
Erenoğlu R.C., Arslan N., Erenoğlu O., Arslan E., "Thermal Anomalies Detection using ASTER Images in Tuzla Hot Springs Region", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 9-10 Kasım 2017, pp.52-63
Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Bekler T., Ulugergerli E., Özden S., "The First Results of Post-Seismic Deformation after the 6 Feb 2017, Mw 5.5, Ayvacık Earthquake Çanakkale, NW Turkey", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 9-10 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.12-21
Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Arslan N., "Modeling Regional Geoid using GNSS Observables ", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 9-10 Kasım 2017, pp.116-124
Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Arslan N., "Optimization of GNSS Network for Landslide Monitoring", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 9-10 Kasım 2017, pp.153-161
Erenoğlu R.C., Özden S., Erenoğlu O., Bekler T., Ulugergerli E., "Establishing GPS/GNSS Sites for Post-Seismic Deformation from the 6 Feb 2017, Mw 5.5, Ayvacık, Çanakkale, Turkey, Earthquake: The First Findings ", International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.1-10
Turhan S., Erenoğlu R.C., "Development of GIS-based Building Management Model for Natural Disasters ", International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.11-20
Güngördü D., Erenoğlu R.C., "The Impact of Different GPS/GNSS Parameters on Landslide Monitoring", International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.283-291
Erenoğlu O., Erenoğlu R.C., "Discrimination and Classification of the Rock-type with Multispectral Sensing", International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.280-290
Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Arslan N., "A Novel Approach to Monitor Geodetic Landslide Deformation using Micro-UAS", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 9-10 Kasım 2017, pp.82-93
Tayfur D., Erenoğlu R.C., "Heyelanların Zamansal Olarak İzlenebilmesi İçin Matlab Tabanlı Jeodezik Deformasyon Analizi Yazılımı Geliştirilmesi", 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.1-10
Akçay Ö., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., "Correction and Densification of UAS-Based Photogrammetric Thermal Point Cloud", ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress, III/2 16/7 16:30: III/2 - Point Cloud Processing 2, Prag, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, vol.1, pp.1-4
Erenoğlu O., Akçay Ö., Erenoğlu R.C., "Jeotermal Alanlarda Termal Fotogrametri ile Farklı Litolojik Birimlerin ve Kaynak Alanlarının Belirlenmesi", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2016, ss.1-1
Bedir M., Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., "Heyelan İzleme Amaçlı İHA Destekli Uzaktan Algılama ve GPS/ GNSS Yöntemlerinin Doğruluk Analizi Karşılaştırılması", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2016, ss.1-1
Güngördü D., Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., "A Novel Approach based on GPS/GNSS Surveying to Monitor Excessive Active Landslide: A Case Study of Intepe Landslide", European Geosciences Union General Assembly 2016, VİYANA, AVUSTURYA, 17-22 Nisan 2016, pp.1-1
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., "Analysis of Strain Rate during 24 May 2014 Gökçeada Earthquakes (NW Turkey) Using GPS/GNSS Surveys ", European Geosciences Union General Assembly 2016, VİYANA, AVUSTURYA, 17-22 Nisan 2016, pp.1-1
Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., "Time Series Analysis of COMU Permanent GPS/GNSS Station for the 2014 Gökçeada Earthquake (Mw=6.5)", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 3-4 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.102-108
Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Şengül Uluocak E., "3D Landslide Modelling Using Geodetic and Geophysical Surveying Techniques", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 3-4 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.75-83
Erenoğlu O., Erenoğlu R.C., "Geomorphological, Geological and Structural Interpretation of the Oligocene Volcanic Rocks Around Etili (Canakkale, NW Turkey) from Satellite Imagery", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 3-4 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.24-30
Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., "GIS-aided Image Processing Strategy for Unmanned Aerial Systems-based Landslide Investigations", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 3-4 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.1-8
Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Güngördü D., "Heyelan İzlemede İnsansız Hava Araçları Yardımıyla Üretilen Sayısal Yükseklik Modellerinde Doğruluk Analizi", 8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2016, ss.1-8
Akgün S., Erenoğlu R.C., "Türkiye’deki Suriyeli Mültecilere Yapılan Sağlık Yardımları: Çanakkale İli 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Yaklaşımı Üzerine CBS Destekli Bir İnceleme", 6. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU, UZAL-CBS 2016, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.1187-1191
Güngördü D., Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., "Doğal Afetlerin İzlenmesinde GPS Duyarlı Konumlama İçin Geliştirilen Web Tabanlı Online Servislerin Analizi", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.1-1
Yüceses O., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., "GPS GNSS Verileriyle Heyelanların CBS Ortamında Üç Boyutlu Modellenmesi ve Analizi", 6. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU, UZAL-CBS 2016, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.222-231
Ergin E., Erenoğlu R.C., "Heyelan Duyarlılık Değerlendirilmesinde Oyun Teorisinin Kullanılması: İntepe, Çanakkale Örneği", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2016, ss.1-1
Aydin Ç., Erenoğlu R.C., "A GIS Based Model Development to Assess Infrastructure After Natural Disaster: a Case Study from Gökçeada Earthquake 24 May 2014 (Çanakkale, Turkey) ", FIG Working Week 2016, Christchurch, YENI ZELANDA, 2-6 Mayıs 2016, pp.1-39
Akçay Ö., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., "Accuracy Assessment of Unmanned Aerial System (UAS) - based Thermal Photogrammetry", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 5-6 Kasım 2015, pp.45-54
Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Akçay Ö., "A New Approach for Mapping Different Types of Rock and Alteration Properties using Photogrammetry Assisted UAS: A Case Study for Karadag Mining Area", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 5-6 Kasım 2015, pp.135-141
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., "Estimating Of Landslide By Repeated Gps/Gnss Measurements In The Ambaroba Region, Canakkale, Nw Turkey ", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 5-6 Kasım 2015, pp.202-213
Erenoğlu O., Erenoğlu R.C., Akçay Ö., "Geological And Geomorphological Characterizations Of Landslides On The Coast Of The Biga Peninsula (Çanakkale, Nw Turkey)", European Geosciences Union General Assembly 2015, Viyana, AVUSTURYA, 12-17 Nisan 2015, pp.1-1 (Link)
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., "GNSS assisted UAS based Monitoring of Ambaroba Landslide, Canakkale, NW Turkey", European Geosciences Union General Assembly 2015, Viyana, AVUSTRALYA, 12-17 Nisan 2015, pp.1-1 (Link)
Akçay Ö., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Yilmaztürk F., "Thermal 3D Modeling of Geothermal Area Using Terrestrial Photogrammetry", European Geosciences Union General Assembly 2015, Viyana, AVUSTURYA, 12-17 Nisan 2015, pp.1-1 (Link)
Erenoğlu O., Akçay Ö., Erenoğlu R.C., "Classification of Geological Characteristics using Thermal Camera Images: A Case Study from Tuzla Geothermal Area (Çanakkale-TURKEY)", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 5-6 Kasım 2015, pp.102-111
Erenoğlu R.C., "Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin Etkin Afet Yönetimindeki Yeri ve Önemi", HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü Etkinliği, BURSA, TÜRKIYE, 18-18 Kasım 2015, ss.1-1
Erenoğlu O., Erenoğlu R.C., Akçay Ö., "Determination Surface Characteristics and Alteration of Koru Mining Area (NW Turkey) by UAV Photogrammetry", FIG Congress 2014, Kuala Lumpur, MALEZYA, 16-21 Haziran 2014, pp.1-1
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Karaca Z., Erenoğlu O., Şengül E., Yücel M.A., "Monitoring of Landslides using Repeated Kinematics GPS Observables in Sevketiye Town, Biga Peninsula, Çanakkale, NW Turkey", EGU General Assembly, Viyana, AVUSTURYA, 27 Nisan - 2 Mayıs 2014, pp.1-1
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., Şengül E., Karaca Z., "UAV Based Monitoring of Adatepe Landslide, Canakkale, NW Turkey", FIG Congress 2014, Kuala Lumpur, MALEZYA, 16-21 Haziran 2014, pp.1-1
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Karaca Z., Erenoğlu O., Şengül E., Yücel M.A., "Tekrarlı Kinematik GPS Ölçüleri ile Heyelanlarının İzlenmesi: Adatepe Heyelanları (Biga Yarımadası, Çanakkale, Türkiye) Örneği", 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı (TJK), ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.1-1
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., Şeker D.Z., "Effect of Climatic Change on Guzelyalı Landslides, NW Canakkale, Turkey", 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2013, pp.1-1
Akçay Ö., Erenoğlu R.C., Yücel M.A., "Tarihi Aynalı Çarşının Fotogrametrik Yöntem ile Modellenmesi", 14.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2013, ss.1-1
Erenoğlu O., Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Sinecan M., "Preliminary Results on the Geology and Alteration Characteristics Obtained by UAV. A Case Study from Biga Peninsula (NW Turkey)", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, BULGARISTAN, 7-8 Kasım 2013, pp.1-1
Akçay Ö., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Sinecan M., "The Visualization of Historical Monuments Using Photogrammetry Case study: Gallipoli Peninsula", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 7-8 Kasım 2013, pp.1-1
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Şengül E., Komut T., Erenoğlu O., "Monitoring of landslides using geomatics and geophysical methods: the first findings from Sevketiye Landslide, Canakkale, NW Turkey", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, BULGARISTAN, 8-9 Kasım 2013, pp.1-1
Erenoğlu R.C., "A Robust Calibration Scheme For Electromagnetic Distance Measurements", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, BULGARISTAN, 08-09 Kasım 2012, pp.58-67
Erenoğlu R.C., Yücel M.A., Komut T., Şengül E., "Monitoring Landslides in The Northern Part of The Biga Peninsula (Canakkale, Turkey) and Creating Thematic Maps Based on The Geographic Information System", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, BULGARISTAN, 08-09 Kasım 2012, pp.68-76
Erenoğlu R.C., Yücel M.A., Komut T., Şengül E., "Monitoring Landslides in The Northern Part of The Biga Peninsula (Canakkale, Turkey) and Creating Thematic Maps Based on The Geographic Information System", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, BULGARISTAN, 08-09 Kasım 2012, pp.68-76
Erenoğlu R.C., Arslan N., "Automatic Outlier Identification Of Epoch By Epoch Vertical Total Electron Content Maps", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, BULGARISTAN, 3-4 Kasım 2011, pp.106-119
Arslan N., Aydin C., Erenoğlu R.C., "İyonosferde Meydana Gelen Değişimlerin Gps Sinyallerine Etkisi", Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, SİVAS, TÜRKİYE, 17-19 Kasım 2011
Erenoğlu R.C., Arslan N., Aydin C., "İstasyona Özgü Hatalarin Belirlenmesi Üzerine Bir Algoritma Önerisi", Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, SİVAS, TÜRKİYE, 17-19 Kasım 2011
Erenoğlu R.C., Hekimoğlu Ş., "Some Reliability Criteria For Gps Observables", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, BULGARISTAN, 5-6 Kasım 2009, pp.116-129
Erenoğlu R.C., Hekimoğlu Ş., "A New Gm- Estimate With High Breakdown Point", The International Conference on Robust Statistics, ICORS08, TÜRKIYE, 7-12 Eylül 2008, pp.23-27
Erenoğlu R.C., Hekimoğlu Ş., "Modeling Multipath Effects For Gps Carrier Phase Observations", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, BULGARISTAN, 6-7 Kasım 2008, pp.124-138
Erenoğlu R.C., Hekimoğlu Ş., "An Investigation Into Heteroscedastic Random Errors Using White’S Test", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, BULGARISTAN, 8-9 Kasım 2007, pp.65-72
Erenoğlu R.C., Hekimoğlu Ş., "Gps Processing Software For Identifying Outliers", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, BULGARISTAN, 8-9 Kasım 2007, pp.84-93
Erenoğlu R.C., Hekimoğlu Ş., "An Investigation Into Robust Estimation Applied To Correlated Gps Networks", IUGG XXIV. General Assembly, ITALYA, 2-13 Temmuz 2007, pp.56-71
Hekimoğlu Ş., Erenoğlu R.C., "Robust İstatistik Yöntemlerin Uyuşumsuz Ölçülerin Belirlenmesinde Kullanılması: Avantajları Ve Dezavantajları", 1. İnşaat Fakültesi Proje Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-27 Haziran, 2007
Erenoğlu R.C., Erdoğan B., Hekimoğlu Ş., "Gps Ağlarında Belirlenemeyen Uyuşumsuz Ölçülerin Deformasyon Analizine Etkileri Üzerine Bir İnceleme", 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 24-26 Ekim, 2007, ss.102-111
Hekimoğlu Ş., Erenoğlu R.C., "Combining Least Median Of Squares With Least Squares In The Case Of Outliers In Y-Direction For Linear Regression", International Symposium on Robust Classification and Discrimination with High Dimensional Data, ITALYA, 25-28 Ocak 2006
Erenoğlu R.C., Hekimoğlu Ş., "Usage Of Robust Statistics In Geodetic Networks", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, BULGARISTAN, 9-10 Kasım 2006, pp.98-106
Erenoğlu R.C., Hekimoğlu Ş., "Combination Least Median Of Squares With Least Squares In The Case Of Leverage Points For Linear Regression", International Symposium on Robust Classification and Discrimination with High Dimensional Data, ITALYA, 25-28 Ocak 2006
Erenoğlu R.C., Hekimoğlu Ş., "Usage Of Least Absolute Residuals To Increase Reliability Of Least Median Of Squares", International Symposium on Robust Classification and Discrimination with High Dimensional Data, ITALYA, 25-28 Ocak 2006
Aydin C., Erenoğlu R.C., Pirti A., Bayram B., Yücel M.A., Demirel Z., "What Is Our Strategy To Perform A Sustainable Development In Education And Research Activities Of Our Department?", XXIII FIG Congress, ALMANYA, 08-13 Ekim 2006, pp.236-247
Erenoğlu R.C., Pirti A., "Usage Of Robust Statistics In Geodetic Networks", XXIII FIG Congress, ALMANYA, 08-13 Ekim 2006, pp.149-156
Pirti A., Erenoğlu R.C., "The Advantage And Disadvantage Of Enhanced Strobe Correlator Multipath Rejection For Code And Carrier Phase", XXIII FIG Congress, ALMANYA, 08-13 Ekim 2006, pp.135-141
Hekimoğlu Ş., Erenoğlu R.C., "Nivelman Ağlarında Robust Yöntemlerle Uyuşumsuz Ölçü Analizi Ve Sonuçların Klasik Yöntemle Karşılaştırılması", 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 23-25 Kasım, 2005, ss.481-490
Hekimoğlu Ş., Erenoğlu R.C., "Estimation Of Parameters For Linear Regression Using Median Estimator", International Conference on Robust Statistics (ICORS 2005), FINLANDIYA, 12-17 Haziran, 2005
Erenoğlu R.C., "Monitoring Of Recent Crustal Movements In The Marmara Region, Turkey, Using Gps And Gravity Observations", European Geoscience Union General Assembly Geophysical Research, AVUSTURYA, 24-29 Nisan, 2005
Erenoğlu R.C., "Investigation Of Accuracy Of Gps Leveling For Inclined Surface", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, BULGARISTAN, 3-4 Kasım 2005, pp.156-167
Hekimoğlu Ş., Erenoğlu R.C., "A Test For Baarda’S Internal Reliability Theory", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, BULGARISTAN, 3-4 Kasım 2005, pp.248-254
Erenoğlu R.C., Hekimoğlu Ş., "Effects Of Gross Errors On Reliability And Datum In Geodetic Networks", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, BULGARISTAN, 4-5 Kasım 2004, pp.365-370
Hekimoğlu Ş., Erenoğlu R.C., "Nivelman Ağlarında Medyan Yöntemiyle Kaba Hataların Belirlenmesi", TUJK 2004 Bilimsel Toplantısı, ZONGULDAK, TÜRKİYE, 14-16 Ekim, 2004, ss.92-97
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi