Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkan Ç., Yıldırım Saçılık M., Çevik S., "TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN "TURİZM" OLGUSUNA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI", AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, pp.84-103, 2016 (Link)
Özkan Ç., Eşitti B., Köleoğlu N., "Work-Family Conflict In Hospitality Industry Employees: An Application In Izmir", Journal of Life Economics, pp.75-88, 2015 (Link)
Özkan Ç., Boz M., Eryaman M.Y., "kırsal kalkınmada turizmin önemi:Nusratlı köyü örneği", girişimcilik ve kalkınma dergisi, cilt.9, no.9, ss.293-308, 2015
Özkan Ç., Saçılık M.Y., "Kalkınma Ajanslarının Sürdürülebilir Bölgesel Turizmin Gelişimine Etkisi: Gmka Örneği", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.34-44, 2014 (Link)
Özkan Ç., Gümüş M., "Ege Bölgesindeki 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgüt Kültürünün İş Değerlerinin Dönüşümüne Etkileri ", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.1-14, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özkan Ç., "Eko-Gastronomik Bakış Açısıyla Sürdürülebilir Destinasyonlar: Ayvacık Örneği", CİTTASLOW ECO GASTRONOMİ KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-25 Nisan 2014, ss.24-32
Özkan Ç., "THE RELATİON BETWEEN SEVTOR FEATURES, PRICING BEHAVIOUR AND THE CONCEPT OF SOCIAL RESPONSIBILITY: AN EXAMPLE OF ACCOMMODATION SECTOR", 5. iNTERNATİONAL SYMPOSİUM ON BUSİNESS ADMİNİSTARTİON, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2008, pp.517-524
Aksoy A., Özkan Ç., "El Sanatlarinin Sürdürülebilirliğinin Çanakkale İli Ayvacik İlçesi Örneğinde Değerlendirilmesi", ÇANAKKALE DEĞERLERİ SEMPOZYUMU, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 30-31 Ağustos 2008, ss.40-49
Özkan Ç., Temeloğlu E., Uygun H. , "Ayvacik İlçesinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE DEĞERLERİ SEMPOZYUMU, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 30-31 Ağustos 2008, ss.60-68
Özkan Ç., Gümüş M., Hamarat B., "Yerel Halkın Turizm Etkilerini Algılamaları: Küçükkuyu Yeşilyurt Örneği", III.ULUSAL BALIKESİR TURİZM KONGRESİ, BALIKESİR, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2008, ss.200-211
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özkan Ç., Temeloğlu E., "Uluslararasi Pazarlama", MESLEK YÜKSEK OKULLARI İÇİN PAZARLAMA, BOZKURT M. , Ed., PRADİGMA AKADEMİ, İSTANBUL, ss.219-226, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi