Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. CÜNEYT AKI
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Biyoloji
Ana Bilm Dalı : Moleküler Biyoloji
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 2399
Faks : +90 286 2180533
E Posta Adresi : cuneytakicomu.edu.tr | cuneytakigmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/cuneytaki/
Ofis : FEF B BLOK 162 NUMARA
Posta Adresi : Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Terzioğlu Yerleşkesi
Eğitim Bilgileri
Doktora, EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOLOJİ, 1993-1997
Yüksek Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Canlı Deniz Kaynakları, 1991-1993
Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ, 1985-1990
Yaptığı Tezler
Doktora, "Capsicum annuum’un Çeşitli Varyeteleri Üzerinde Doku Kültürü Çalışmaları ", EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ Mart, 1997.
Yüksek Lisans, "Akdeniz Foku ve Korunması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ CANLI DENİZ KAYNAKLARI Ocak, 1993.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Bitki Doku Kültürü
Bitki Histolojisi ve Sitolojisi
Bitki Islahı ve Genetiği
Bitki Fizyolojisi
Bitki Moleküler Genetiği
Bitki Biyoteknolojisi
Bitki Doku Kültürü
Bitki Savunma Sistemleri
Bitki Genetiği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Moleküler Genetik
Genetik
Biyo-teknoloji
Moleküler Hücre Biyolojisi
Bitki Fizyolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Cell & Tissue Engineering
Biology
Genetics & Heredity
Biochemistry & Molecular Biology
Biotechnology & Applied Microbiology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2006 - 2013
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2001 - 2006
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, 1992 - 2001
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ , , 06.01.2015 - 27.01.2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ, , 04.12.2013 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, , 15.06.2010 - 18.03.2012
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ, 10.01.2010 - 10.01.2012
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, , 13.05.2007 - 18.03.2012
Dekan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, , 13.05.2007 - 13.06.2010
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ, 01.05.2004 - 08.05.2005
Akademik Kurul Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, , 03.11.2003 - 05.11.2006
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ, 01.09.2003 - 09.11.2012
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ, BİYOLOJİ, 01.09.2002 - 01.10.2003
Verdiği Dersler
TRANSLASYON VE SONRASI GEN ANLATIMININ DÜZENLENMESİ, Doktora, 2017-2018
SİTOPLAZMİK GENETİK SİSTEMLER, Yüksek Lisans, 2017-2018
MOLEKÜLER EVRİM, Lisans, 2017-2018
KÖK HÜCRE VE KLONLAMA, Lisans, 2017-2018
BİTKİSEL HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ, Yüksek Lisans, 2017-2018
GENETİK, Lisans, 2017-2018
İNSAN GENETİĞİ, Lisans, 2017-2018
GENETİK LABORATUVARI, Lisans, 2016-2017
BİTKİLERDE SAVUNMA SİSTEMLERİ, Doktora, 2016-2017
BİYOTEKNOLOJİ, Lisans, 2016-2017
YÜKSEK BİTKİLERDE MUTAJENİTE TESTLERİ, Doktora, 2016-2017
DOKU KÜLTÜRÜ, Lisans, 2015-2016
Bitkilere Gen Transfer Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
DOKU KÜLTÜRÜ, Lisans, 2011-2012
MOLEKÜLER EVRİM, Lisans, 2011-2012
SİTOPLAZMİK GENETİK SİSTEMLER, Yüksek Lisans, 2011-2012
GEN ANLATIMININ DÜZENLENMESİ, Doktora, 2011-2012
KÖK HÜCRE VE KLONLAMA, Lisans, 2011-2012
BİYOTEKNOLOJİ, Lisans, 2011-2012
GENETİK, Lisans, 2011-2012
GENETİK LABORATUVARI, Lisans, 2011-2012
İNSAN GENETİĞİ, Lisans, 2011-2012
Yönetilen Tezler
Doktora, N.Kaya, "Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Calendula officinalis L. ve Calendula arvensis L. Türlerinin Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Belirli Sekonder Metabolitler Üzerine Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, M.Hiz, "Psoriasis (Sedef) Hastalığında Tek Nükleotid Polimorfizmleri ile Hastalık Şiddeti, Kardiyovasküler ve Metabolik Tutulum Arasındaki Bağlantının Belirlenmesi.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Doktora, E.Bursalioğlu, "Bir Bitki Aktivatörünün Capsicum annuum L. var. grossum, var. longum, Lycopersicum esculentum Mill. cv. Riogrande ve H2274 Improved Çeşitlerinde Peroksidaz ve Proteaz Enzimleri Üzerinde Etkilerinin Araştırılması. ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Doktora, N.Çördük, "In Vitro Çoğaltılan ve Doğal Ortamda Yayılış Gösteren Digitalis trojana Ivan. Türünde Progesteron 5ß-Reduktaz Gen İfadesinin ve Kardenolid Üretiminin Karşılaştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Doktora, G.Dülger, "Termik Santral Bölgesindeki Topraklardan (Çan-Çanakkale) Ağır Metale Karşı Dirençli Bakterilerin İzolasyonu, Tanımlanması ve Plazmid Profillerinin Belirlenmesi.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Doktora, B.Akpinar Yilmaz, "Bazı Bitki Ekstraktlarının Farklı Kanser Kök Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, R.Demiraslan, "Farklı Lokalitelerden Toplanan Adaçayının (Salvia smyrnaea L.) İn Vitro Mikroçoğaltımı ve Sekonder Metabolitlerinin Karşılaştırılması.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Çabuk, "Rosa canina L. Ekstraktının Capsicum annuum L. Bitkisinde Toplam Protein ve Peroksidaz Ektivitesi Üzerine Etkileri.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, F.Karabiyik, "Adipik Asit’in Genotoksik ve Fizyolojik Etkilerinin Tradescantia pallida H. ve Allium cepa L. Türlerinde Belirlenmesi.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Yüksek Lisans, M.Çağlar, "Bitki Aktivatörlerinin Lavandula angustifolia Mill. Bitkisinin Toplam Protein Miktarı ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, H.Bayat, "Çanakkale Endemiği Alyssum pinifolium (NYAR.) DUDLEY Türünün In Vitro Mikroçoğaltımı", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, N.Duran, "Umami Olarak Kullanılan Monosodyum Glutamat, Disodyum Guanilat ve Disodyum İnosinat Maddelerinin Allium cepa L. ve Tradescantia pallida H. Türleri Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, S.Doğan Levent, "Çanakkale İli Baraj Sularının Allium cepa L. ve Tradescantia pallida H. Türlerinde Genetiksel Etkilerinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, N.Yilanci, "Cyclamen persicum Mill. Çeşitlerinin Tuber Ekstraktlarının Genotoksisitesinin Allium cepa L. Testi İle Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Dinç, "Echinacea angustifolia Hell. Ekstraktının Solanum lycopersicum L. Bitkisinin Toplam Protein Miktarı ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Kulaksiz, "Aloe vera L. Burm. F. Jelinin Capsicum annuum L. Bitkisinde Toplam Protein Miktarı ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Y.Kemeç, "Çanakkale Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Salep Orkidelerinin Farklı Besin Ortamlarında In vitro Çoğaltımı", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, G.Aygün, "Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Anthurium andreanum L Türünün İki Çeşidinin Mikroçoğaltımı Üzerinde Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, R.Vodina, "Allium cepa L. ve Vicia faba L. Türlerinde Biga Kocabaş Çayı Suyunun Genotoksik Etkilerinin Araştırılması ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Yüksek Lisans, İ.Deniz, "Allium cepa L. ve Vicia faba L. Türlerinde Bir Bitki Aktivatörünün Genotoksik Etkisinin Araştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Yüksek Lisans, B.Özdemir, "Kitosan Uygulamasının In Vivo ve In Vitro Olarak Yetiştirilen Mentha spicata L.ve Mentha arvensis L. Türlerinde Antioksidant Enzimler Üzerine Etkilerinin Spektrofotometrik ve Elektroforetik Saptanması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, Ç.Özayaz, "Origanum vulgare, Origanum majorana Türlerinde Farklı Kurutma Tekniklerinin Protein, Fenolikler ve Peroksidaz Enzimi Üzerine Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, S.Gümüş, "In Vitro ve In Vivo Olarak Yetiştirilen ve Doğal Ortamdan Toplanan Urtica dioica L. Bitkisinde Total Protein ve Peroksidaz (POX) İçeriklerinin Karşılaştırılması.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, G.Yücel, "In vivo Olarak Yetiştirilen Lycopersicum esculentum Mill. cv. invictus Çeşidinde Nikel (Ni), Kadmiyum (Cd), Bakır (Cu) Ağır Metal Uygulamalarının Genotoksik ve Enzimatik Düzeyde Etkilerinin Araştırılması.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, R.Kiprak, "Bazı Bitki Aktivatörlerinin In Vitro ve In Vivo Koşullarda Yetiştirilen Biber (Capsicum annuum L. ) Çeşitlerinde Total Protein ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri. ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, N.Kaya, "Catharanthus roseus L. (G) Don. Türünde Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin In vitro Somaklonal Varyasyon Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, G.Kurubaş, "Kolşisin Alkaloidinin Vicia faba L. ve Allium cepa L. Bitki Türlerinin C-Mitozu Üzerine Etkileri.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, N.Akinci, "Çanakkale Yöresinde Kullanılan Bazı Pestisitlerin İnsan Periferal Lenfositleri Üzerinde Genotoksik Etkilerinin Değerlendirilmesi.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, D.Erden, "Catharanthus roseus L. (G) Don. Türünün İn Vitro Biyokütle Gelişimi Üzerinde Farklı Stres Faktörlerinin Etkilerinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, H.Tok, "Vicia faba L., Allium cepa L. ve Nicotiana tabacum L. Bitkilerinde Cypermethrin ve Mancozeb Pestisitlerinin Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, Ö.Tanriverdi, "Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Türünde Tuz Stresinin Gen Anlatımı Üzerindeki Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2010.
Yüksek Lisans, M.Tezcan, "Kazdağı (Çanakkale, Türkiye) Endemik Bitkilerinden Bazılarının DNA Barkodlaması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, G.Dülger, "Bazı Bitki Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine Araştırmalar", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2008.
Yüksek Lisans, D.İlhan, "Tradescantia pallida H., Allium cepa L., Vicia faba L. Bitkilerinde Bazı Genotoksik Bileşiklerinin Genetiksel Etkileri Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2008.
Yüksek Lisans, R.Doğandemir, "Bazı Fungusit ve İnsektisitlein Vicia faba L. ve Capsicum annuum L. Türlerinde Kök Ucu Mitozu Üzerine Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2007.
Yüksek Lisans, N.Çördük, "Nicotiana tabacum L. cv. Samsun (tütün)’da In vitro Rejenerasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2007.
Yüksek Lisans, B.Şirin, "16 Hafta Süreyle Uygulanan Eritropoetin (r-HuEPO) Tedavisinin Hemodiyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesini Belirleyen Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, N.Çetin, "Lycopersicum esculentum’un Biyolojik Preparatlar ile Uyarılarak Hastalıklara Karşı Değişen Elisitasyon Tepkisinin Saptanması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, E.Güneysu, "Çanakkale İli Sanayii Atık Sularının Ekonomik Bitkiler Üzerinde Enzimatik ve Genetiksel Değişimlerinin İzlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, N.Unat, "Sağlıklı Kişilerde Kanda Farklı Fizyolojik Koşullara ve Yaş Gruplarına Bağlı Olarak Total Protein, Plazma Kolinesterazın Değişme Karakteristiğinin Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, E.Üst, "Glutensiz ve Yerel İki Buğday Çeşidinin In Vitro Rejenerasyon ve Biyokütle Gelişim Kapasitelerinin Karşılaştırılması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, C.Yildiz, "Prunus spinosa L. ve Rubus sanctus S. Bitki Ekstraktlarının Capsicum annuum L. Varyetelerinde Toplam Protein ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Akkurt, "İki Astragalus Türünün Kök Ekstraktlarının Allium cepa L. ve Vicia faba L. Bitkileri Üzerinde Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö.Acar, "Sakarin ve Aspartamın Farklı Konsantrasyonlarının Genotoksik Etkilerinin Allium Testi ile Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Z.Uykusuz, "Tradescantia pallida H. ve Allium cepa L. Türlerinde Ocimum basilicum L. Ekstraktlarının Genotoksisitesinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Çakal, "Asma (Vitis vinifera L.) Bitkisinin In Vitro Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Sekonder Metabolitlerin KArşılaştırılması.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ocak, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eylül, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ocak, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ocak, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniveristesi, Şubat, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniveristesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniveristesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniveristesi, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniveristesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniveristesi, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ocak, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi, Şubat, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2009
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2009
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 2009
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2007
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Dülger G., Aki C., "Heavy Metal Biosoprtion and Plasmid Profiles of Heavy Metal Resistance Bacteria Isolated from Soil Samples of Thermal power, Canakkale, Turkey", RESEARCH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.12, pp.42-48, 2017
Çördük N., Akinci N., Yücel G., Kaya N., Aki C., "EVALUATION OF GENOTOXICITY AND CYTOTOXICITY OF DODINE (1-dodecylguanidium acetate) BY Allium TEST", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.12a, pp.4527-4531, 2015
Çördük N., Akinci N., Yücel G., Kaya N., Aki C., "Evaluation of Genotoxicity and Cytotoxicity of Dodine (1-Dodecylguanidium acetate) by Allium Test", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.12a, pp.4527-4531, 2015
Spyros T., Stefanaki A., Tezcan M., Aki C., Kokkini S., Vlachonassios K., "Dna Barcoding In Native Plants Of The Labiatae (Lamiaceae) Family From Chios Island (Greece) And The Adjacent Cesme-Karaburun Peninsula (Turkey)", Molecular Ecology Resources, vol.12, pp.620-633, 2012
Çördük N., Aki C., "Inhibition Of Browning Problem During Micropropagation Of Sideritis Trojana Bornm., An Endemic Medicinal Herb Of Turkey", Romanian Biotechnological Letters, vol.16, pp.6760-6765, 2011
Dülger G., Dülger B., Aki C., "Antibacterial Activity Of Two Endemic Hypericum (H. Kazdaghensis And H. Havvae) Against Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus", Asian Journal of Biotechnology, vol.22, no.9, pp.7083-7086, 2010
Dülger G., Aki C., Dülger B., "Antimicrobial Activity Of Endemic Ballota Nigra Subsp Anatolica In Turkey", Asian Journal of Biotechnology, vol.22, no.8, pp.6497-6502, 2010
Tezcan M., Vlachonassios K., Aki C., "Dna Barcoding Study On Sideritis Trojana Bornm. An Endemic Medicinal Plant Of Ida Mountain, Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, vol.19, no.7, pp.1352-1355, 2010
İlhan D., Aki C., "Mutagenicity of Sunset Yellow and Brilliant Black in Vicia faba L. and Allium cepa L. ", Fresenius Environmental Bulletin, vol.19, no.5, pp.769-772, 2010
Çördük N., Aki C., "Direct Shoot Organogenesis Of Digitalis Trojana Ivan., An Endemic Medicinal Herb Of Turkey", African Journal of Biotechnology, vol.9, pp.1587-1591, 2010
Stefanaki A., Aki C., Vlachonassios K., Kokkini S., "Phytogeographic Versus Political Borders: European Union'S Lifelong Learning Programme Towards A Common Concept In The East Aegean (E. Greece, W. Turkey)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.19, no.4, pp.696-703, 2010
Acar O., Aki C., Güneysu E., "Effect Of Industrial Wastewater Ontotal Protein And The Peroxidase Activity In Plants", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.8, no.20, pp.5445-5448, 2009
İlhan D., Aki C., "Evaluation Of Genetic Effects Of Some Genotoxic Compounds In Tradescantia Pallida H. With Micronucleus And Stamen-Hair Mutation Tests", Fresenius Environmental Bulletin, vol.18, no.10, pp.1828-1831, 2009
Dulger G., Aki C., "Antimicrobial Activity Of The Leaves Of Endemic Stachys Pseudopinardii In Turkey", TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH, vol.8, pp.371-375, 2009
Şık L., Acar O., Aki C., "Genotoxic Effects Of Industrial Wastewater On Allium Cepa L.", African Journal of Biotechnology, vol.8, no.9, pp.1919-1923, 2009
Acar O., Erduğan H., Aki C., Aysel V., Dural B., "New Record For The East Mediterranean, Dardanelles (Turkey) And Its Distrubition: Polysphonia Morrowii Harvey (Ceramiales, Rhodophyta). ", Turkish J. of Fisheries and Aquatic Sciences., vol.9, pp.221-222, 2009
Erduğan H., Aki C., Acar O., Dural B., Aysel V., "New Record For The East Mediterranean, Dardanelles (Turkey) And Its Distribution: Polysiphonia Morrowii Harvey (Ceramiales, Rhodophyta)", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.9, pp.231-232, 2009
Acar O., Aki C., Erduğan H., "Fungal And Bacterial Diseases Control With Elexa (Tm) Plant Booster", Fresenius Environmental Bulletin, vol.17, pp.797-802, 2008
Aki C., Yilmaz S., Dilgin Y., Yagmur S., Suren E., "Electrochemical study of natamycin - analytical application to pharmaceutical dosage forms by differential pulse voltammetry", PHARMAZIE, vol.60, pp.747-750, 2005
Dülger B., Uğurlu E., Aki C., Süerdem T.B., Çamdeviren A., Tazeler G., "Evaluation Of Antimicrobial Activity Of Some Endemic Verbascum, Sideritis, And Stachys Species From Turkey", Pharmaceutical Biology, vol.43, no.3, pp.270-274, 2005
Ben Shalom N., Ardi R., Pinto R., Aki C., Fallik E., "Controlling Gray Mould Caused By Botrytis Cinerea In Cucumber Plants By Means Of Chitosan.", Crop Protection, vol.22, pp.285-290, 2003
Ben Shalom N., Aki C., Ardi R., Pinto R., "Elicitation Effects Of Chitin Oligomers And Chitosan Sprayed On The Leaves Of Cucumber (Cucumis Sativus) And Bean (Phaseolus Vulgaris) Plants.", Israel Journal of Plant Science, vol.50, pp.199-206, 2002
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yildiz C., Aki C., "PRUNUS SPINOSA L. VE RUBUS SANCTUS SCHREB. YAPRAK EKSTRAKTLARININ CAPSICUM ANNUUM L. ÇEŞİTLERİNDE TOPLAM PROTEİN MİKTARI VE PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ", Journal Of Awareness, vol.3, pp.609-616, 2018
Kemeç Hürkan Y., Hürkan K., Aki C., "COMPARATIVE GROWTH MEDIA PERFORMANCES ON IN VITRO PROPAGATION OF SOME SALEP ORCHIDS ", ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –C Life Sciences and Biotechnology, vol.7, pp.52-62, 2018 (Link)
Kaya N., Aki C., "In Vitro Effects of Plant Growth Regulators on Callus Formation in Calendula officinalis L. and Calendula arvensis L. Species", Annals of Biological Research, vol.8, pp.1-7, 2017 (Link)
Duran N., Aki C., "EFFECTS OF UMAMI SUBSTANCES MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG) AND RIBONUCLEOTIDES (GMP/IMP) ON MITOTIC INDEX IN ALLIUM CEPA L. PLANT", Annals of Biological Research, vol.8, pp.18-23, 2017
Gök B., Aki C., "The Effects of Pesticides on Total Protein Amount and Peroxidase Activity in Capsicum annuum L. Varieties", Annals of Biological Research, vol.7, pp.13-18, 2016 (Link)
Doğan Levent S., Aki C., "Effects of Different Dam Waters on Allium cepa L. and Tradescantia pallida H. Plant Species", Annals of Biological Research, vol.7, pp.5-8, 2016 (Link)
Aygün G., Aki C., "The Effect of Plant Growth Regulators on Micropropagation of Anthurium andreanum Linden", Annals of Biological Research, vol.7, pp.30-33, 2016 (Link)
Çördük N., Akinci N., Kaya N., Yücel G., Aki C., "Effects of dodine on total protein content and peroxidase activity in Vicia faba L.", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , cilt.20, ss.627-633, 2016 (Link)
Kemeç Y., Hürkan K., Aki C., "IN VITRO POLLEN GERMINATION OF ORCHIDS TRADITIONALLY USED TO PRODUCE SALEP", European Journal of Environmental Sciences, vol.5, pp.148-152, 2015 (Link)
Dinç A.G., Aki C., "Effects of Echinacea angustifolia Hell. Extracts on Total Protein and Peroxidase Changing in Solanum lycopersicum L.", ANNALS OF BIOLOGICAL RESEARCH, vol.6, pp.25-29, 2015 (Link)
Kiprak Demiraslan Ö. , Aki C., "The Effects of Plant Activators on Total Protein and Peroxidase Levels in In Vivo and In Vitro Growth Capsicum annuum L.", ANNALS OF BIOLOGICAL RESEARCH, vol.6, pp.43-47, 2015 (Link)
Çördük N., Aki C., "The Expression Profiles of Progesterone 5ß-Reductase Gene in Digitalis trojana, an Endemic Plant of Kazdagi (Mt. Ida), Turkey", Annals of Biological Research, no.11, pp.36-38, 2014
Çördük N., Aki C., "The Expression Profiles of Progesterone 5ß-Reductase Gene ", Annals of Biological Research, vol.5 , pp.36-39, 2014 (Link) (Abstract)
Hiz M.M., Aki C., "The Nightmare: Genetically Modified Organisms As Alien Species", Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, vol.16.1, pp.135-148, 2014 (Link)
Kaya N. , Aki C., "Effect of Plant Growth Regulators on In Vitro Biomass Changing in Catharanthus roseus (L) G Don.", Annals of Biological Research,4 (4):164-168., vol.4, pp.164-168, 2013 (Link)
Kenanoğlu O.N., Yilmaz S., Soytaş N., Ergün S., Aki C., Tapan F., "Kenanoğlu, O.N., Yılmaz, S., Soytaş, N., Ergün, S., Akı, C., Tapan, F., 2012. Determination Of Triploidy In Rainbow Trout, Oncorhynchus Mykiss Using Erythrocyte Measurements.", Marine Science and Technology Bulletin, cilt.1, ss.17-19, 2012
Budding E., Aki C., Demircan O., Gündüz B., Gündüz G. , Özel M.E., "Near-Resonant Diurnal Reactions: A Physical Model Applicable To Origin Of Life Processes. Turkish Journal Of Physics.", Turkish Journal of Physics, no.3, pp.473-493., 2012
Hiz M.M., Aki C., "Gene Regulation Control by RNA. ", Annals of Biological Research, vol.3, pp.5119-5126, 2012 (Link)
Aki C., Şirin Atasever B., "Effect Of R-Huepo Treatment In Hemodialysis Patients. ", Annals of Biological Research, vol.1, pp.1-5, 2010
Unat N., Aki C., "Changing Of Total Protein And Plasma Cholinesterase Levels Depending On Age In Human”,", Journal of Biological Science., vol.5, pp.391-393, 2005
Aki C., "Effect Of Plant Growth Regulators On Osmotically Stressed Callus Cultures Of Some Capsicum Annuum Var. Grossum L. Cultivars.", Journal of Biological Science, cilt.5, ss.257-259, 2005
Tosun N., Karabay N.Ü., Türküsay H., Aki C., Türkan İ., Schading R., "The Effect Of Harpin Ea As Plant Activator In Control Of Bacterial And Fungal Diseases Of Tomato", Acta Horticultura, no.613, ss.251-254, 2003
Karabay N.Ü., Türküsay H., Aki C., Tosun N., Türkan İ., "Domatesin Bakteriyal Hastalıklarının Kontrolünde Bitki Aktivatörleri Ve Bakterisidlerin Etkileri", Journal of Aegean Agricultural Research Institute, cilt.13, ss.88-102, 2003
Aki C., Cirik Ş., "Akdeniz Foku Ve Korunması", Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, cilt.16, no.Seri B, ss.15-18, 1994
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kaya N., Aki C., "Determination Of Caffeic Acid and Beta Carotene Amount In The Leaves Of Calendula officinalis and Calendula arvensis Species Grown Under In Vivo and In Vitro Condition", 1st International Symposium on Biodiversity Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.45-45
Kaya N., Aki C., "Effect Of Gibberellic Acid, Chilling, Salinity, Acid Treatments and Active Carbon On Seed Germination Of Calendula officinalis L. and Calendula arvensis L. Species", 1st International Symposium on Biodiversity Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.46-46
Üst E., Aki C., "Comparison Of In Vitro Regeneration And Germination Capacities Of Gluten-Free and Local Two Wheat Varieties", 1st International Symposium on Biodiversity Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.100-114
Akinci N., Aki C., "Enhanced In Vitro Biomass Production in Lavandula stoechas subsp stoechas L.", International DNA Day and Genome Congress 2017, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 24-28 Nisan 2017, pp.209-209
Gümüş S., Aki C., "Comparision of Total Protein and Peroxidase Differences of In Vivo and In Vitro Growth and Naturally Spread Urtica dioica L. Plant Species", VIII. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.28-28
Özdemir B., Aki C., "“Kitosan’ın Mentha arvensis L. Türünde ß,1-3 Glukanaz Aktivitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", II. Yaşam Bilimleri Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 23-25 Şubat 2017, ss.20-20
Duran N., Aki C., "Monosodyum Glutamat ve Ribonükleotidin (GMP/IMP) Genotoksik Etkisinin Allium Testi ile Değerlendirilmesi", Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2017, ss.41-41
Karabiyik F.Ç., Aki C., "Adipik Asitin Genotoksik Etkilerinin Allium cepa L. Kök Ucu Hücre Testi ile Belirlenmesi", Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2017, ss.40-40
Vodina R., Aki C., "Genotoxic Effects of Biga Kocabaş River’s Water on Allium cepa L. and Vicia faba L. Plant Species", VIII. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.154-154 (Link)
Bayat H., Aki C., "Çanakkale Endemiği Alyssum pinifolium (Nyar.) T.R. Dudley Türünün Farklı Eksplantlarının Sürgün Rejenerasyon Kabiliyetlerinin Karşılaştırılması", Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2017, ss.39-39
Hiz M.M., Aki C., "Apolipoprotein E gene polymorphisms are associated with psoriasis severity but do not onset or familiar inherence", 25. Congress of Eurepean Academy of Dermatology and Veneorology, Viyana, AVUSTURYA, 28 Eylül - 2 Ekim 2016, pp.1143-1144
Yilanci N., Aki C., "CYCLAMEN PERSICUM MILL. YUMRU EKSTRAKTLARININ GENOTOKSİSİTESİNİN ALLIUM CEPA L. TESTİ İLE BELİRLENMESİ ", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-28 Ağustos 2015, ss.352-353
Çördük N., Aki C., Akinci N., Kiprak R.Ö., "Genotoxic and Cytotoxic Effects of Proquinazid on Root Cells of Allium cepa L. ", International Academy of Arts, Science & Technology, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-12 Haziran 2015, vol.1, no.1, pp.100-100
Akinci N., Çördük N., Kiprak R.Ö., Kaya N., Aki C., "Genotoxic And Cytotoxic Effects Of Proquinazid On Root Cells Of Allium Cepa L.", 2nd International Conference on Advances in Environment, Agriculture&Medicinal Sciences (ICAEAM'15), ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Haziran 2015, vol.1, no.1, pp.100-100 (Link)
Kulaksiz S., Aki C., "ALOE VERA L. BURM. F. JELİNİN CAPSİCUM ANNUUM L. TÜRÜNDE ANTİOKSİDANT ENZİMLER ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-28 Ağustos 2015, ss.352-353
Özdemir B., Aki C., "Kitosan'ın Mentha spicata (Lamiaceae)Türünde Peroksidaz (POX)Aktivitesi Üzerine Etkisi", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.784-784
Hiz M.M., Aki C., Öğretmen Z., "Fatty Acid-Binding Protein 2 Ala54thr Polymorphism Among Psoriatic Patients In Çanakkale, Turkey", International 3rd Scientific Writing & Stereology Workshop, SAMSUN, TÜRKIYE, 8-12 Nisan 2014, vol.31, no.2, pp.127-127 (Link)
Hiz M.M., Aki C., Öğretmen Z., " Lack of association of apolipoprotein E (Apo E) epsilon 2/epsilon 3/epsilon 4 polymorphisms with depression among Turkish psoriatic patients ", FEBS EMBO 2014 Conference, PARIS, FRANSA, 30 Ağustos - 4 Eylül 2014, pp.139-139
Akinci N., Yücel G., Çördük N., Kaya N., Aki C., "Dodin Fungusitine Karşı Vicia faba Bitkisinde Savunma Yanıtı", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.944-944
Yücel G., Aki C., "Borik Asitin Farklı Konsantrasyonlarının Allium Cepa Kök Ucu Hücreleri Üzerine Genotoksik Etkilerinin Araştırılması. ", Ekoloji Sempozyumu Namık Kemal Üniv. Ziraat Fakültesi. Tekirdağ., TEKİRDAĞ, TÜRKİYE, 2-4 Mayıs 2013
Hiz M.M., Aki C., "Evaluatıon Of Obesıty Prevalence In Çanakkale Provınce", The International 2nd Halal and Healthy Food Congress, Int J Health Nutr , KONYA, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2013, vol.4, no.3, pp.62-62
Çördük N., Aki C., "Kazdağı Endemik Bitkisi Digitalis Trojana Ivanina Türünde Progesteron 5ß-Reduktaz Geninin Tanımlanması Ve Karakterizasyonu", İkinci Uluslararası Kazdağı ve Ederemit Sempozyumu, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2013, pp.59-64
Aki C., "N-Metilnükleozidaz: Antisense Gen Transferi Ile Kafeinsiz Çay Üretimi İçin Yeni Bir Hedef. ", II. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı. , TÜRKIYE, 3-4 Haziran 2013, pp.12-14
Çördük N., Aki C., "Kazdağı Endemik Bitkisi Digitalis Trojana Ivanina Türünde Progesteron 5ß-Reduktaz Geninin Tanımlanması Ve Karakterizasyonu. ", II. Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu, Balıkesir, Edremit. , TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2013, pp.59-64
Çördük N., Akinci N., Yücel G., Kaya N., Aki C., "Genotoxic Effects of Dodine (1-Dodecylguanidium Acetate) on Root Cells of Allium cepa", The Second Scientific Conference on Ecology, Plovdiv, BULGARISTAN, 1-1 Kasım 2013, ss.68-68
Öztürk O., Hiz M.M., Çiçek C., Aki C., "Dna’Nın Elektrik İletkenlik Özelliğinin Manyetik Alan Kuvveti Ile Değiştirilmesi.", II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. , İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-28 Eylül 2012, ss.21-24
Çördük N., Aki C., "Kazdağları Bitkisel Gen Kaynaklarının In Vitro Koruma Altına Alınması.", Kazdağları 3. Ulusal Sempozyumu, Edremit, , BALIKESİR, TÜRKİYE, 24-26 Mayıs 2012. , ss.171-173
Hiz M.M., Öztürk O., Aki C., "Gerçek Zamanlı Ağır Metal Dekontaminasyonu.", II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi. Yıldız Teknik Üniversitesi., İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-28 Eylül 2012, ss.25-27
Kiprak R.Ö., Aki C., "In Vitro Ve In Vivo Koşullarda Yetiştirilen Capsicum Annuum L. Var. Longum Türünde Bitki Aktivatörlerinin Total Protein Değişimleri Üzerine Etkileri.", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Ege Üniv., Fen Fak., , İZMİR, TÜRKİYE, 03-07 Eylül 2012. , ss.777-778
Yücel G., Deniz İ., Aki C., "Çanakkale İlinde Yaşayan Bireylerin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (Gdo) Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Tespiti Üzerine Bir Çalışma. ", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Poster). Ege Üniv., Fen Fak.,, İZMİR, TÜRKİYE, 03-07 Eylül 2012.
Kaya N., Aki C., "Catharanthus Roseus (L.) G. Don Bitkisinin In Vitro Biyokütle Değişimi Üzerine Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri. ", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ege Üniv., Fen Fak., , İZMİR, TÜRKİYE, 03-07 Eylül 2012.
Çördük N., Aki C., "Kazdağları Bitkisel Gen Kaynaklarının In Vitro Koruma Altına Alınması", Kazdağları 3. Ulusal Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKİYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.171-13
Çördük N., Aki C., "Doğal Ortamda Yayılış Gösteren Ve In Vitro Çoğaltılan Digitalis Trojana Türünde Kardenolid İçeriklerinin Karşılaştırılması. ", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Poster). Ege Üniv., Fen Fak. , İZMİR, TÜRKİYE, 03-07 Eylül 2012.
Çördük N., Aki C., "Doğal Ortamda Yayılış Gösteren Ve In Vitro Çoğaltılan Digitalis Trojana Türünde Kardenolid İçeriklerinin Karşılaştırılması", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , İZMİR, TÜRKİYE, 3-7 Eylül 2012
Akinci N., Aki C., "Myclobutanil Fungusitinin İnsan Periferal Lenfositleri Üzerine Genotoksik Etkisinin Mikronükleus Testi Ile Belirlenmesi.", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Ege Üniv., Fen Fak., İZMİR, TÜRKİYE, 03-07 Eylül 2012.
Hiz M.M., Aki C., Ceylan Ş., "Altın Nanoparçacıklar Ile Fototermal Terapi. ", I. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi. Yıldız Teknik Üniversitesi,İstanbul. , İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-18 Haziran 2011, ss.124-133
Hiz M.M., Aki C., Çakır C., "Pulmoner Hastalıkların Tedavisinde Nanotıp". ", I. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. , İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-18 Haziran 2011, ss.17-22
İlhan D., Vlachonasios K., Aki C., "Arabidopsis Thaliana (L.) Heynh. Bitkisinde Taf 10 Mutantının Moleküler Karakterizasyonu.", XX. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). , DENİZLİ, TÜRKİYE, 21-25 Haziran, 2010, ss.58-59
Hiz M.M., Aki C., "Ekolojik Dengenin Korunmasında Biyolojik Islah.", II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Öğrenci Kongresi. , ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 23-25 Eylül, 2010, ss.67-73
Çördük N., Aki C., "Conservation Of Genetic Sources Of Digitalis Trojana Ivan. And Sideritis Trojana Bornm.By In Vitro Culture. ", International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species BIORARE-, Fethiye Muğla., TÜRKIYE, May 26-29 2010, pp.30-31
Polat E., Akinci N., Çetin M., Aki C., "Lycopersicon Esculentum Mill. Ve Capsicum Annuum L. Türlerinde Amino Quelant-Ca Uygulamasının Total Protein Ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri. ", XX. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). , DENİZLİ, TÜRKİYE, 21-25 Haziran, 2010, ss.321-322
Akinci N., Polat E., Çetin M. , Aki C., "Lycopersicon Esculentum Mill. Ve Capsicum Annuum L. Türlerinde Hümik Asitin Total Protein Ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri. ", XX. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). , DENİZLİ, TÜRKİYE, 21-25 Haziran, 2010, ss.334-335
Hiz M.M., Aki C., "Pichia Pastoris Mayasında Heterolog Protein Üretimi. ", Proteom İstanbul Proteomik Çalıştayı (Uluslararası Katılımlı), İstanbul. , İSTANBUL, TÜRKİYE, 12-17 Temmuz, 2010.
Hiz M.M., Aki C., "Pex17 Deficient Hansenula Polymorpha Türünde Peroksizom Homeostasisi Ve Peroksizomal Protein Taşınımı. ", Proteom İstanbul Proteomik Çalıştayı (Uluslararası Katılımlı), İstanbul. , İSTANBUL, TÜRKİYE, 12-17 Temmuz, 2010.
Hiz M.M., Aki C., "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Ve Bilgi Düzeyinin Tespiti. ", II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Öğrenci Kongresi. , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2010, ss.20-32
Çördük N., Aki C., "Conservation Of Genetic Sources Of Digitalis Trojana Ivan. And Sideritis Trojana Bornm.By In Vitro Culture", International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2010, pp.10-11
Tezcan M., Aki C., "Dna Barcoding Study On Endemic Plant:Sideritis Trojana B. ", International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, Middle East Technical University, Ankara. , TÜRKIYE, 27-30 Sept. 2009
Dülger G., Aki C., "Antimicrobial Activity Of Salvia Viridis. ", International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, Middle East Technical University, Ankara., TÜRKIYE, 27-30 Sept. 2009,
Yılmaz Ç., Genç H., Aki C., "Doğadan Ve Laboratuvardan Elde Edilen Zeytin Sineği (Bactrocera Oleae) Erginlerindeki Toplam Protein Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. ", X. Entomoloji Kongresi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN., ERZURUM, TÜRKİYE, 16-18 Temmuz 2009
Dülger B. , Aki C., Hacioğlu N., Dülger G., Duman S., "Evaluation Of Antibacterial Activity Of Verbascum Sinuatum.", International Symposium on Biotechnology: Developmens and Trends, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2009, pp.65-0
Dülger B., Aki C., Hacioğlu N., Dülger G., Duman S., "Evaluation Of Antibacterial Activity Of Verbascum Sinuatum.", International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, Middle East Technical University, Ankara. , TÜRKIYE, 27-30 Sept 2009
Tanrıverdi Ö., Aki C., "Role Of Salt Stress On Gene Expression And Physiological Characterizations Of Sgf29a, Ada2b And Sgf29a; Ada2b-1 Genes In Arabidopsis Thaliana. ", International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, Middle East Technical University, Ankara., TÜRKIYE, 27-30 Sept. 2009,
Tezcan M., Aki C., "Lycopersicon Esculentum Türlerinde Trimiltox Uygulamasının Mitoz Üzerine Etkileri. ", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon., TRABZON, TÜRKİYE, 23-27 Haziran, 2008
İlhan D., Aki C., "Bazı Genotoksik Bileşiklerinin Tradescantia Pallida H. Bitkisi Üzerindeki Genetiksel Etkilerinin Stamen Tüyü Analizi Ve Mikronükleus Testi İle Değerlendirilmesi. ", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, , TRABZON, TÜRKİYE, 23-27 Haziran, 2008
Çördük N., Aki C., ".In Vitro Regeneration Of Nicotiana Tabacum L. Cv.Samsun. ", Proceedings of the 30th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, YUNANISTAN, 22-24 Mayıs 2008, pp.222-223
Çördük N., Aki C., "Callogenesis Of Kazdagı Endemic Plant Sideritis Trojana", Proceedings of the 30th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, YUNANISTAN, 22-24 Mayıs 2008, pp.12-13
Çördük N., Aki C., "Çördük N, Akı C. In Vitro Regeneration Of Nicotiana Tabacum L. Cv. Samsun. ", Proceedings of the 30th SCientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, Thessaloniki, , YUNANISTAN, 22-24 May 2008
Aki C., Çördük N., "Callogenesis Of Kazdagi Endemic Plant Sideritis Trojana. ", Proceedings of the 30th SCientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, Thessaloniki, , YUNANISTAN, 22-24 May 2008
Çördük N., Aki C., "Çanakkale Kanyak Fabrikası Atık Suyunun Vicia Faba L. Üzerine Genetiksel Etkisi Ve Total Protein Değişimleri", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKİYE, Aydın.26-30 Haziran 2006, ss.10-11
Çördük N., Aki C., "Çanakkale Kanyak Fabrikası Atık Suyunun Vicia Faba L. Kök Ucu Mitozu Üzerine Etkisi Ve Total Protein Değişimleri. ", XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi. Kuşadası, AYDIN., AYDIN, TÜRKİYE, 26-30 Haziran, 2006
Çetin N., Aki C., "Domatesin Biyolojik Preparatlar Ile Uyarılmasıyla Total Protein Miktarı Ve Peroksidaz Enzim Aktivitesinde Meydana Gelen Değişikliklerin Saptanması. ", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi (Poster). Adana. 4. seksiyon. , ADANA, TÜRKİYE, 21-24 Haziran, 2004
Yilmaz S., Yazıcı A., Çıtak M., Aki C., Yağmur S., "Quantitative Determination Of Natamycin In Pharmeceuticals And Human Serum By Uv Spectrophotometry”, ", 7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences. ISOPS-7. Ankara University, Faculty of Pharmacy. , TÜRKIYE, 24-27, June-2003.
Aki C., Yağmur S., Yilmaz S., Yazıcı A., Çıtak M., "Determination Of Loratidine In Pharmaceutical Dosage Forms And Human Serum By Uv-Spectrophotometry. ", 4th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry Sciences, Hacettepe University, , TÜRKIYE, 17-19 September 2003, pp.315-316
Yağmur S., Aki C., Yilmaz S., Yazıcı A., Çıtak M., "Uv-Spectrophotometric Determination Of Acyclovir In Pharmaceutical Preparations And Human Serum.", 4th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry Sciences, Hacettepe University, 17-19 September., TÜRKIYE, 17-19 September 2003, pp.317-319
Tosun N., Aki C., Karabay N.Ü., Türküsay H. , "Domateste Kurşuni Küfün (Botrytis Cinerea Pers.:Fr.) Konrolünde Fungusitler Ve Biostimulantların Etkileri” ", Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi, Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi. , TEKİRDAĞ, TÜRKİYE, 3-8 Eylül, 2001., ss.21-28
Tosun N., Türküsay H., Aki C., Karabay N.Ü., Türkan İ., "Domatesin Önemli Fungal Ve Bakteriyal Hastalıklarının Kontrolünde Antimikrobiyal Bileşikler, Bitki Aktivatörleri Ve Biostimulantların Etkileri. Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi. ", EBİLTEM Proje Sergisi, Bornova-İzmir. , İZMİR, TÜRKİYE, 15-26 Ekim 2001
Aki C., Türkan İ., "Kitosan Uygulamasının Kabak (Cucurbita Pepo L.) Ve Fasulye’De (Phaseolus Vulgaris L.) Peroksidaz Değişimleri Üzerinde Etkileri.", XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, A.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü , ANKARA, TÜRKİYE, 5-9 Eylül 2000
Aki C., Türkan İ., "Akı C, İ. Türkan. 1998 Induction Of Plant Defense Enzymes Against Diseases By Spraying Chitin Oligomers And Chitosan On The Plants. ", Novel Trends in Environmental and Agricultural Biotechnology Workshop, İzmir., İZMİR, TÜRKİYE, 11-14 May 1998
Aki C., Cirik Ş., "Akdeniz Foku Ve Korunması. ", I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İzmir., İZMİR, TÜRKİYE, 5-7 Ekim, 1993, ss.63-64
Kitap ve Kitap Bölümleri
Hiz M.M., Oğuz S., Oymak S., Büyük B., Canbey Göret C., Demirci T., et al., "Psoriasis and Genetics", in: An Interdisciplinary Approach to Psoriasis, Anca Chiriac, Eds., INTECH, Rijeka, pp.1-23, 2017 (Link)
Aki C., "Genel Genetik", Kriter, İSTANBUL, 2011 (Link)
Aki C., Çördük N., "Genetik Laboratuvar Kitabı", Kriter, İSTANBUL, 2011 (Link)
Gönüz A., Kesercioğlu T., Aki C., "Sitotaksonomide Temel İlkeler ", Üniversite, ÇANAKKALE, 2009 (Link)
Aki C., Karabay N.Ü., "Genetik Laboratuvarı Uygulama Kitabı", Üniversite, ÇANAKKALE, 2004 (Link)
Aki C., Karabay N.Ü., "Teori Ve Problemlerle Genetik ", Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, İZMİR, 2002
Diğer Yayınlar
Aki C., "", , pp.,
Desteklenen Projeler
"In vitro Çoğaltılan ve Doğal Ortamda Yayılış Gösteren Digitalis trojana Ivan. Türünde Progesteron 5 ß-reduktaz Gen İfadesinin ve Kardenolid Üretiminin Karşılaştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 2010/177, Yönetici, 2012
"Termik Santral Bölgesindeki Topraklardan (Çan-Çanakkale) Ağır Metale Karşı Dirençli Bakterilerin İzolasyonu, Tanılanması ve Plazmid Profillerinin Belirlenmesi. ", BAP Doktora, 2011/116, Yönetici, 2012
"Psoriasis (Sedef) Hastalığında Tek Nükleotid Polimorfizmleri ile Hastalık Şiddeti, Kardiyovasküler ve Metabolik Tutulum Arasındaki Bağlantının Belirlenmesi ", BAP Doktora, 2012/50, Yönetici, 2013
"Lycopersicum esculentum Türünün Biyolojik Peparatlar ile Uyarılarak Hastalıklara Karşı Değişen Elisitasyon Tepkisinin Saptanması ", BAP Y.Lisans, 2003/10, Yönetici, 2004
"Tradescantia pallida H., Allium cepa L., Vicia faba L. Bitkilerinde Bazı Genotoksik Bileşiklerin Genetiksel Etkilerinin Belirlenmesi. ", BAP Y.Lisans, 2007/63, Yönetici, 2008
"Kazdağı Endemik Bitkilerinden Sideritis trojana Ivan (Yüksük Otu) Üzerinde In vitro Rejenerasyon Çalışmaları ", TÜBITAK Projesi, 107T125, Yönetici, 2008
"Kazdağı Endemiği Digitalis trojana Ivan Türünün Mikroçoğaltımı ", BAP Arastırma Projesi, 2008/26, Yönetici, 2010
"Vicia faba, Allium cepa ve Nicotiana tabacum Bitkilerinde Cypermethrin (insektisit), Mancozeb (fungusit) Adlı Pestisitlerin Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, 2009/118, Yönetici, 2010
"Catharanthus roseus L. (G) Don. Türünün İn Vitro Biyokütle Gelişimi Üzerinde Farklı Stres Faktörlerinin Etkilerinin Belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, 2009/117, Yönetici, 2011
"Kitosan Uygulamasının In Vivo ve In Vitro Olarak Yetiştirilen Mentha spicata L. ve Mentha arvensis L. Türlerinde Antioksidant Enzimler Üzerine Etkilerinin Spektrofotometrik ve Elektroforetik Olarak Saptanması.", BAP Y.Lisans, FYL-2014-176, Yönetici, 2014
"Allium cepa L. ve Vicia faba L. Türlerinde Biga Kocabaş Çayı Suyunun Genotoksik Etkilerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2014-273, Yönetici, 2015
"Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Anthurium andreanum L Türünün İki Çeşidinin Mikroçoğaltımı Üzerinde Etkileri ", BAP Y.Lisans, FYL-2014-326, Yönetici, 2015
"Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Calendula officinalis L. ve Calendula arvensis L. Türlerinin Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Belirli Sekonder Metabolitler Üzerine Etkileri", BAP Doktora, FDK-2015-401, Yönetici, 2016
"Kurutulmuş Sebze Ve Meyvelerdeki Aflatoksin Ve Diğer Zararlı Kimyasalların Üreticiden Tüketiciye Kadar Geçen Aşamalarda Biyosensör/Kimyasal Sensörlü Indikatör Oluşumları Ile Takibi", BAP Arastırma Projesi, KAP-100, Araştırmacı, 2015
"Pestisitlerin Farklı Dozlarının In Vivo Olarak Yetiştirilen Capsicum annum L. Varyetelerinde Enzimatik ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 2209, Danışman, 2015
"Prunus spinosa L. ve Rubus sanctus S. Bitki Ekstraktlarının Capsicum annuum L. Varyetelerinde Toplam Protein ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri ", BAP Y.Lisans, FYL-2018-2484, Yönetici, Devam Ediyor
"Glutensiz ve Yerel İki Buğday Çeşidinin In Vitro Rejenerasyon ve Biyokütle Gelişim Kapasitelerinin Karşılaştırılması ", BAP Y.Lisans, FYL-2018-2483, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Journal of Natural and Applied Sciences, Editörler Kurulu Üyesi, 12.07.2015 - Devam Ediyor
Journal of Molecular Biology and Biotechnology , Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.07.2010 - 01.07.2012
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Türkiye Biyogüvenlik Kurulu, Üye, 04.07.2014 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
DNA’nın Elektrik İletkenlik Özelliğinin Manyetik Alan Kuvveti ile Değiştirilmesi” II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi. (Poster). 27-28 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi,İstanbul. , İstanbul, Eylül 2012
Gerçek Zamanlı Ağır Metal Dekontaminasyonu" II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi. (Poster). 27-28 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi,İstanbul. , İstanbul, Eylül 2012
Kazdağları Bitkisel Gen Kaynaklarının In Vitro Koruma Altına Alınması, Kazdağları 3. Ulusal Sempozyumu, Edremit, 24-26 Mayıs 2012. , Balıkesir/Edremit, Mayıs 2012
In vitro ve In vivo Koşullarda Yetiştirilen Capsicum annuum L. var. longum Türünde Bitki Aktivatörlerinin Total Protein Değişimleri Üzerine Etkileri”. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Poster). Ege Üniv., Fen Fak., 03-07 Eylül 2012. , İzmir, Eylül 2012
Çanakkale İlinde Yaşayan Bireylerin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Tespiti Üzerine Bir Çalışma ”. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Poster). Ege Üniv., Fen Fak., 03-07 Eylül 2012., İzmir, Eylül 2012
Catharanthus roseus (L.) G. Don Bitkisinin In Vitro Biyokütle Değişimi Üzerine Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri”. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Poster). Ege Üniv., Fen Fak., 03-07 Eylül 2012. , İzmir, Eylül 2012
Myclobutanil Fungusitinin İnsan Periferal Lenfositleri Üzerine Genotoksik Etkisinin Mikronükleus Testi ile Belirlenmesi”. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Poster). Ege Üniv., Fen Fak., 03-07 Eylül 2012., İzmir, Eylül 2012
Doğal Ortamda Yayılış Gösteren ve In Vitro Çoğaltılan Digitalis trojana Türünde Kardenolid İçeriklerinin Karşılaştırılması”. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Poster). Ege Üniv., Fen Fak., 03-07 Eylül 2012. , İzmir, Eylül 2012
Altın Nanoparçacıklar ile Fototermal Terapi". I. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi. (Poster). 17-18 Haziran, Yıldız Teknik Üniversitesi,İstanbul. , İstanbul, Haziran 2011
Pulmonar Hastalıkların Tedavisinde Nanotıp". I. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi. (Poster). 17-18 Haziran, Yıldız Teknik Üniversitesi,İstanbul. , İstanbul, Haziran 2011
Conservation of Genetic Sources of Digitalis trojana Ivan. and Sideritis trojana Bornm.by In Vitro Culture. International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species BIORARE – May 26-29. , Muğla, Mayıs 2010
Pichia pastoris Mayasından Heterolog Protein Üretimi". Proteom İstanbul Proteomik Çalıştayı (Uluslararası Katılımlı) (Poster). 12-17 Temmuz, İstanbul, 2010. , İstanbul, Temmuz 2010
RNAi Based Therapeutic Agents" 4. Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma ile Uygulama Platformu (Uluslararası Katılımlı) (Poster). 27-30 Ağustos, İzmir, 2010, İzmir, Ağustos 2010
Pex17 deficient Hansenula polymorpha'da Peroksizom Homeostasisi ve Peroksizomal Protein Taşınımı". Proteom İstanbul Proteomik Çalıştayı (Uluslararası Katılımlı) (Poster). 12-17 Temmuz, İstanbul, 2010. , İstanbul, Temmuz 2010
Practical Application of Metabolic Engineering; Producing Caffein-Free Tea". 4.Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma ile Uygulama Platformu (Uluslararası Katılımlı) (Poster). 27-30 Ağustos, İzmir, 2010, İzmir, Ağustos 2010
MikroRNA'lar ile Gen Anlatımının Düzenlenmesi". 4.Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma ile Uygulama Platformu (Uluslararası Katılımlı) (Poster). 27-30 Agustos,İzmir, 2010., İzmir, Ağustos 2010
Kanserde Nanoteknoloji ile Moleküler Hedefli Terapi” (Uluslararası Katılımlı) (Sözlü sunum). 27-30 Ağustos, İzmir, 2010., İzmir, Ağustos 2010
Lycopersicon esculentum Mill. ve Capsicum annuum L. Türlerinde Amino Quelant-Ca Uygulamasının Total Protein ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri”. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Poster). 21-25 Haziran 2010., Denizli, Haziran 2010
Lycopersicon esculentum Mill. ve Capsicum annuum L. Türlerinde Hümik Asitin Total Protein ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri”. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Poster). 21-25 Haziran 2010., Denizli, Haziran 2010
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Bitkisinde taf10 Mutantının Moleküler Karakterizasyonu”. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Poster). 21-25 Haziran 2010., Denizli, Haziran 2010
Ekolojik Dengenin Korunmasında Biyolojik Islah” II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Öğrenci Kongresi. (Sözlü sunum). , Çanakkale, Eylül 2010
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Bilgi Düzeyinin Tespiti”. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Öğrenci Kongresi. (Sözlü sunum). 23-25 Eylül 2010., Çanakkale, Eylül 2010
Antimicrobial Activity of Salvia viridis. International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, Middle East Technical University, 27-30 Sept. 2009, Ankara., Ankara, Eylül 2009
Doğadan ve Laboratuvardan Elde Edilen Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Erginlerindeki Toplam Protein Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. X. Entomoloji Kongresi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN., Van, Eylül 2009
Evaluation of Antibacterial Activity of Verbascum sinuatum. International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, Middle East Technical University, 27-30 Sept. 2009, Ankara. , Ankara, Eylül 2009
DNA Barcoding Study On Endemic Plant:Sideritis trojana B. International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, Middle East Technical University, 27-30 Sept. 2009, Ankara. , Ankara, Eylül 2009
Role of Salt Stress on Gene Expression and Physiological Characterizations of Sgf29a, ada2b and sgf29a; ada2b-1 Genes in Arabidopsis thaliana. International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, Middle East Technical University, 27-30 Sept. 2009, Ankara., Ankara, Eylül 2009
Callogenesis of Kazdagi Endemic Plant Sideritis trojana. Proceedings of the 30th SCientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, p. 12, Thessaloniki, 22-24 May 2008. , Selanik, Mayıs 2008
In Vitro Regeneration Of Nicotiana Tabacum L. Cv. Samsun. Proceedings of the 30th SCientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, p. 223, Thessaloniki, 22-24 May 2008. , Selanik, Mayıs 2008
Bazı Genotoksik Bileşiklerinin Tradescantia pallida H. Bitkisi Üzerindeki Genetiksel Etkilerinin Stamen Tüyü Analizi ve Mikronükleus Testi İle Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 23-27 Haziran 2008. , Trabzon, Haziran 2008
Lycopersicon esculentum Türlerinde Trimiltox Uygulamasının Mitoz Üzerine Etkileri. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 23-27 Haziran 2008., Trabzon, Haziran 2008
Çanakkale Kanyak Fabrikası Atık Sularının Vicia faba L. Üzerinde Genetiksel Etkileri. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi. 26-30 Haziran, Kuşadası, AYDIN., Aydın, Haziran 2006
Domatesin Biyolojik Preparatlar ile Uyarılmasıyla Total Protein Miktarı ve Peroksidaz Enzim Aktivitesinde Meydana Gelen Değişikliklerin Saptanması”. XVII.Ulusal Biyoloji Kongresi (Poster). Adana. 4. seksiyon. 21-24 Haziran 2004. , Adana, Haziran 2004
The Effect of Harpin Ea as Plant Activator in Control of Bacterial and Fungal Diseases of Tomato”,5th World Congress on the Processing Tomato, 8th ISHS Symposium on Processing Tomato. İstanbul, September 2003., İstanbul, Eylül 2003
UV-Spectrophotometric Determination of Acyclovir in Pharmaceutical Preparations and Human Serum”,4th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry Sciences, Hacettepe University, 17-19 September, 2003., Ankara, Eylül 2003
Quantitative Determination of Natamycin in Pharmeceuticals and Human Serum by UV Spectrophotometry”, 7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences. ISOPS-7. Ankara University, Faculty of Pharmacy, 24-27, June-2003. , Ankara, Haziran 2003
Determination of Loratidine in Pharmaceutical Dosage Forms and Human Serum By UV-Spectrophotometry” 4th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry Sciences, Hacettepe University, 17-19 September 2003., Ankara, Eylül 2003
Domateste Kurşuni Küfün (Botrytis cinerea Pers.:Fr.) Konrolünde Fungusitler ve Biostimulantların Etkileri” Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi, Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 3-8 Eylül, 2001., Tekirdağ, Eylül 2001
Domatesin Önemli Fungal ve Bakteriyal Hastalıklarının Kontrolünde Antimikrobiyal Bileşikler, Bitki Aktivatörleri ve Biostimulantların Etkileri”. Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi. EBİLTEM Proje Sergisi, Bornova-İzmir. 15-26, Ekim 2001., İzmir, Ekim 2001
Kitosan Uygulamasının Kabak (Cucurbita Pepo L.) ve Fasulye’de (Phaseolus vulgaris L.) Peroksidaz Değişimleri Üzerinde Etkileri”. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, A.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 5-9 Eylül, 2000., Ankara, Eylül 2000
Akdeniz Foku ve Korunması”. I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-7 Ekim, İzmir, 1993., İzmir, Ekim 1993
Bilimsel Danışmanlıklar
Turunç Peyzaj Ltd. Şti. , Kurumsal Danışmanlık, Mayıs 2014 - Ekim 2014
Bilgin Enerji A.Ş., Kurumsal Danışmanlık, Mayıs 2014 - Haziran 2014
Bilimsel Hakemlikler
Journal of Molecular Biology and Biotechnology (JMMB) - Editorial, Dergide Hakemlik, Temmuz 2010
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
TUBİTAK PANEL BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ 1, Panelist, ANKARA, TÜRKIYE, 2015
TUBİTAK DIŞ PANELİST, Panelist, ANKARA, TÜRKIYE, 2013
TUBİTAK DIŞ PANELİST, Panelist, ANKARA, TÜRKIYE, 2013
TUBİTAK DIŞ PANELİST , Panelist, ANKARA, TÜRKIYE, 2012
TUBİTAK BİDEB Lise Öğretmenleri Çalıştayı Alan Danışmanı, Panelist, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2012
TUBİTAK DIŞ PANELİST , Panelist, ANKARA, TÜRKIYE, 2012
TUBİTAK PANELİST 2011-2-Moleküler Genetik 6 Paneli , Panelist, ANKARA, TÜRKIYE, 2011
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 112
Web Of Science H İndeksi : 8
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 480
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 51
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 98
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Bitki Doku Kültürü, Bitki Genetiği, Bitkilerde Genotoksisite, Bitkilerde Savunma Sistemlerinin Geliştirilmesi.
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Plant Tissue Culture, Plant Genetics, Genotoxicity in Plants, Evaluation in Plant Defence Systems
Research Areas :01. Çanakkale Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Salep Orkidelerinin Farklı Besin Ortamlarında İn Vitro Çoğaltımı 02. Allium cepa L. ve Vicia faba L. Türlerinde Biga Kocabaş Çayı Suyunun Genotoksik Etkilerinin Araştırılması. 03. Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Anthurium andreanum L Türünün İki Çeşidinin Mikroçoğaltımı Üzerinde Etkileri. 04.  Bitki Aktivatörlerinin Lavandula angustifolia Mill. Türünde Total Protein ve Peroksidaz Enzimleri Üzerine Etkileri. 05. Allium cepa L. ve Vicia faba  L. Türlerinde Green Miracle Bitki Aktivatörünün Farklı Dozlarının Genotoksik Etkisinin Araştırılması. 06. Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Aloe vera L. Burm.f. Türünde In Vitro Biyokütle Değişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 07. Pestisitlerin Genotoksik Etkilerinin Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt Türünde Stamen Tüyü Testi İle Belirlenmesi 08. Bitki Aktivatörlerinin Cyclamen persicum Mill. Türünde Antioksidan Enzim ve Fenolikler Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 09. In Vitro ve In Vivo Olarak Yetiştirilen Thymus vulgaris L. Türünde Antioksidan Enzim ve Fenoliklerin Karşılaştırılması 10. Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin İki Calendula Türünün Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Sekonder Metabolitler Üzerine Etkileri. 11. Tıbbi Bitkilerin Antikanserojenik Özelliklerini Sağlayan Genlerin Moleküler Karakterizasyonu.
Current Research Activities :

01. In Vitro Propagation of Some Salep Orchids in Different Growth Mediums Which Spread in Çanakkale Surrounding.

02. Determination of Genotoxic Effects of Biga Kocabaş River’s Water on Allium cepa L. and Vicia faba L. Species.

03. Effect of Plant Growth Regulators on Micropropagation in Two Varieties of Anthurium andreanum Species.

04. Effect of Plant Activators on Total Protein and Peroxidase Enzymes in Lavandula angustifolia Mill. Species.

05. Genotoxic Effects of Different Doses of Green Miracle Plant Activator on Allium cepa L. and Vicia faba  L. Plant Species.

06. Effect of Plant Growth Regulators on Biomass Changing in in Aloe vera L. Burm.f. Species.

07.  Determination The Genotoxic Effects of Pesticides on Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt Species.

08. The Effect of Plant Growth Regulators on Antioxidant Enzymes and Pheonolic Compouns Changing in Cyclamen persicum Mill. Species.

09. Comparision of Antioxidant Enzymes and Pheonolic Compouns in In Vivo andI n Vitro Growth Thymus vulgaris L. Species.

10. Effect of Plant Growth Regulators on Cell Suspension Cultures Secondary Metabolites Production in Two Calendula Species.

11. Molecular Characterisation of Anticancerogenic Metabolites Pathway in Medicinal Plants.

Biyografi
Biyografi (TR) :Prof. Dr. Cüneyt AKI 1968 yılında Isparta'da doğdu. İlk, Orta, Lise,  Üniversite ve Lisansüstü Eğitimini İzmir'de tamamladı. 1990 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu, 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde Yüksek Lisansını tamamladı,  1997 yılında Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalında “Bitki Doku Kültürü” konusunda Doktora çalışmasını tamamladı. Doktora sonrası araştırmaları için İsrail Dışişleri Bakanlığı burslusu olarak bir yıllığına Bet Dagan’da bulunan Agricultural Research Organization,  Volcani Center'da bulundu. 2001 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2006 tarihinde Biyoloji alanında Doçentlik ünvanı aldı. 2007 ile 2012 yılları arasında Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Aynı yıllarda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün kuruculuğunu ve 2010-2012 yıllarında da Bölüm Başkanlığını yürüttü. 2013 yılında Profesör ünvanını aldı. Uluslararası ve Ulusal Dergilerde, Kongre ve Sempozyumlarda sunmuş olduğu çok sayıda yayını bulunmaktadır. TUBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırıcı olarak görev almıştır. Halen Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji ABD Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 2001-2019 yılları arasında Danışmanlığında 34 Yüksek Lisans ve 5 Doktora öğrencisi mezun olmuştur. Mezun ettiği Doktora öğrencilerinin tamamı Türkiye’nin farklı Üniversitelerinde Dr.Öğr.Üyesi ve Doçent olarak görevlerini sürdürmektedirler. Halen Tez Danışmanlıklarını yürütmekte olduğu 3 Doktora ve 7 Yüksek Lisans öğrencisi bulunmaktadır. Prof. Dr. Cüneyt AKI Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.
Biography (EN) :I was born in Isparta in 1968. I completed primary, secondary, high school and university educations in İzmir. I completed my Ph.D. studies in Ege University Biology Department in 1997. Then I went to the Israel for my post doctoral research for one year (Bet Dagan Volcani Agricultural Research Center ) as a scholarship of the Israeli Ministry of Foreign Affairs. In 2001 I started to work as an Assistant Professor at Çanakkale Onsekiz Mart University. I got an Associate Professor degree on October 10, 2006. Between May 2007 and March 2012 I was the Deputy Dean of the Faculty of Science and Arts. I was the founder of the Department of Molecular Biology and Genetics and the Head of the Department between 2010-2012. In December 2013 I got Professor degree in the Department of Biology. I am currently Head of the Molecular Biology Subdivision in Department opf Biology. Between the years of 2001-2019, 34 MSc. and 5 PhD students graduated. I am currently supervising 3 PhD and 7 MSc. students. I am married and I have two daughters.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi