Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi DENİZ ŞANLIYÜKSEL YÜCEL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Mühendislik Fakültesi
Bölüm : Maden Mühendisliği
Ana Bilm Dalı : Maden İşletme
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1472
E Posta Adresi : denizsyukselcomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/denizsyuksel/
Ofis : Maden Mühendisliği Bölümü Oda No 308
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı, 2008-2013
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı, 2005-2008
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2001-2005
Yaptığı Tezler
Doktora, "Asidik Su Kaynaklarının Karakteristikleri, Oluşumunu Sağlayan Faktörler ve Hidrojeokimyasal Özellikleri (Çan-Bayramiç: Biga Yarımadası Örneği) ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, "Kırkgeçit (Çanakkale-Biga) jeotermal sahasının hidrojeokimyasal özelliklerinin incelenmesi ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak, 2008.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Environmental Modeling and Health Risk Analysis, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011
International Summer School, Isotope Geochemistry and Geochronology of Tectonic Processes, TÜBİTAK, 2007
Araştırma Alanları
Hidrojeoloji ve Hidroloji
Asit Maden Drenajı Hidrojeokimyası
Jeotermal Enerji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Uygulamalı Jeoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Engineering, Geological
Geosciences, Multidisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2017 - 2018
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2006 - 2017
Verdiği Dersler
Asit Maden Drenajı, Lisans, 2017-2018
Bitirme Ödevi II, Lisans, 2017-2018
Raporlama ve Sunum Teknikleri, Lisans, 2017-2018
Bitirme Ödevi I, Lisans, 2017-2018
Doğaltaş Madenciliği, Lisans, 2017-2018
Maden Arama ve Değerlendirme, Lisans, 2017-2018
Madencilik ve Çevre, Lisans, 2017-2018
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Determining water and sediment quality related to lead-zinc mining activity", ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, no.3, pp.19-30, 2018 (Link)
Şanliyüksel Yücel D., Balcı N., Baba A., "Generation of Acid Mine Lakes Associated with Abandoned Coal Mines in Northwest Turkey", ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.70, pp.757-782, 2016 (Link)
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Prediction of acid mine drainage generation potential of various lithologies using static tests: Etili coal mine (NW Turkey) as a case study", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.188, 2016 (Link)
Şanliyüksel Yücel D., "Correspondence to "Investigation the applicability of eggshell for the treatment of a contaminated mining site"", MINERALS ENGINEERING, vol.89, pp.168-168, 2016 (Link)
Şanliyüksel Yücel D., Yücel M.A., Baba A., "Change detection and visualization of acid mine lakes using time series satellite image data in geographic information systems (GIS): Can (Canakkale) County, NW Turkey", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.72, pp.4311-4323, 2014 (Link)
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Geochemical Characterization of Acid Mine Lakes in Northwest Turkey and Their Effect on the Environment", ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.64, pp.357-376, 2013 (Link)
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Hydrogeochemical and isotopic composition of a low-temperature geothermal source in northwest Turkey: case study of Kirkgecit geothermal area", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.62, pp.529-540, 2011 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Şanliyüksel Yücel D., Yücel M.A., "Terk Edilmiş Kömür Ocaklarında Oluşan Maden Göllerinin Hidrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve İnsansız Hava Aracı ile Üç Boyutlu Modellenmesi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.780-791, 2017 (Link)
Şanliyüksel Yücel D., "Removal of heavy metals from aqueous solution using fly ash: Can Thermal Power Plant, NW Turkey as a Case Study", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.7, ss.291-298, 2017 (Link)
Baba A., Gürdal G., Şanliyüksel Yücel D., "Enrichment of trace element concentrations in coal and its combustion residues and their potential environmental and human health impact: Can Coal Basin, NW Turkey as a case study", International Journal of Environmental Technology and Management, vol.19, pp.455-478, 2016 (Link)
Şanliyüksel D., Baba A., "Türkiye’de Asit Maden Göllerine Çan (Çanakkale) Havzası’ndan Güncel Birkaç Örnek", Jeoloji Mühendisleri Odası Mavi Gezegen, ss.1-6, 2013 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Şanliyüksel Yücel D., İleri B., Karadeniz M., Marmara H., "Asit Maden Drenajından Kaynaklanan Metal Kirliliğinin Gideriminde Uçucu Küllerin Kullanılması", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.2368-2368
Yücel M.A., Şanliyüksel Yücel D., "Maden Ocaklarının Modellenmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.2000-2006
Yücel M.A., Doğru M., Şanliyüksel Yücel D., "LANDSAT 8 OLI Uydu Görüntüleri Kullanılarak Yüksek Karbon İçerikli Sahaların Tespiti", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.2007-2013
İleri B., Şanliyüksel Yücel D., "Farklı İşlemlerle Aktive Edilen Klinoptilolitin Karakterizasyonundaki Değişiminin Belirlenmesi", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.1317-1324
İleri B., Şanliyüksel Yücel D., Ayyildiz Ö., "Treatment of Acid Mine Lake by Ultrasonically Modified Fly Ash at Different Frequencies", International Conference on Environmental Sciences and Engineering, LONDRA, INGILTERE, 15-16 Mart 2018, pp.616-616
Marmara H., Şanliyüksel Yücel D., "Uçucu Kül Adsorbanı Kullanılarak Asit Maden Drenajının Nötralizasyonu", 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2018, ss.311-312
Şanliyüksel Yücel D., Yücel M.A., İleri B., "MONITORING METAL POLLUTION LEVELS IN MINE WASTES AROUND A COAL MINE SITE USING GIS", ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume IV-4/W4, 2017 4th International GeoAdvances Workshop, KARABÜK, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2017, pp.335-338 (Link)
İleri B., Şanliyüksel Yücel D., "Metal Removal from Synthetic Acid Mine Drainage Using Modified Fly Ash with Ultrasound Mechanical Effect", VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.73-73 (Link)
Şanliyüksel Yücel D., İleri B., "Kömür Madeni Atıklarının Asit Maden Drenajı Üretme Potansiyelinin Araştırılması", 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, ss.64-65
İleri B., Şanliyüksel Yücel D., "Ultrases Mekanik Kuvvet Etkisi İle Aktive Edilen Uçucu Kül Kullanılarak Asit Maden Drenajında Metal Gideriminin Araştırılması", 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, ss.58-59
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Assessment of water quality related to lead/zinc mines in Umurbey dam basin, Northwestern Turkey", IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, İZMİR, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2017, pp.224-230
Yücel M.A., Şanliyüksel Yücel D., "ENVIRONMENTAL MONITORING OF ACID MINE LAKES USING 1977-2016 SATELLITE IMAGE TIME SERIES", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.16-16
Şanliyüksel Yücel D., İleri B., Yücel M.A., "Hydrogeochemical Behaviour of Coal Mine Wastes", VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.203-203 (Link)
Yücel M.A., Şanliyüksel Yücel D., Ovali M., "USING UNMANNED AERIAL VEHICLE FOR MINING APPLICATIONS: A CASE STUDY ON OPEN PIT COAL MINE IN NORTHWEST TURKEY", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.254-254
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Çan (Çanakkale) İlçesinin GB'sındaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri", 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.68-69
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Adsorption of some metal ions from aqueous solution by using fly ash: Case study Can Thermal Power Plant, NW Turkey", Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodos, YUNANISTAN, 3-5 Eylül 2015, pp.451-456
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Etili (Çanakkale) Çevresinde Maden Atıklarındaki Metal Liçinin Statik Laboratuvar Testleri İle Değerlendirilmesi", 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.66-67
Şanliyüksel Yücel D., Balcı N., Baba A., "Çan İlçesinde (Çanakkale) Terk Edilmiş Kömür Ocaklarında Oluşan Asit Maden Göllerinin Hidrojeokimyası", 6. Jeokimya Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2014, ss.205-207
Yücel M.A., Şanliyüksel D., Turan R.Y., "İnsansız Hava Aracı Kullanarak Çan (Çanakkale) İlçesinde Bulunan Asit Maden Göllerinin Alansal Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında İncelenmesi", 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.144-145
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Hydrogeochemical Characteristics of Acidic Water Sources Around Can Region, Biga Peninsula, NW Turkey", 8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, MUĞLA, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2014, pp.52-52
Yücel M.A., Şanliyüksel Yücel D., Turan R.Y., Baba A., "Monitoring of Acid Mine Lakes By Unmanned Aerial Vehicle (UAV) On Geographic Information System (GIS) Around Can Region, Biga Peninsula, NW Turkey", 8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, MUĞLA, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2014, pp.53-53
Şanliyüksel Yücel D., Özdilek H.G., Şengün F., "Çiftlikdere (Çanakkale) Manyetit Ocağı ve Çevresindeki Kayaçların Asit Üretme Potansiyeli ve Çevreye Etkisi", 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.152-153
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., Şengün F., Yücel M.A., "Drainage waters affected by pyrite oxidation in an open pit coal mine in Can Region, NW Turkey", International Association of Hydrogeologist 40th International Congress, Perth, AVUSTRALYA, 15-20 Eylül 2013, pp.65-65
Şanliyüksel Yücel D., Karaca Z., Yücel M.A., "Determining Hydrogeochemical Characteristics of Geothermal Resources in Biga Peninsula (city of Canakkale), NW Turkey", International Association of Hydrogeologist 40th International Congress, Perth, AVUSTRALYA, 15-20 Eylül 2013, pp.261-261
Yücel M.A., Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Determining and Monitoring of Acid Mine Lakes Using Satellite Images and Geographic Information System (GIS) in Can County, NW Turkey", International Association of Hydrogeologist 40th International Congress, Perth, AVUSTRALYA, 15-20 Eylül 2013, pp.195-195
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Effects of Acid Mine Lakes on Water Resources in Biga Peninsula, Turkey", The second International Conference on Water, Energy and the Environment , AYDIN, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2013, pp.1-10
Şanliyüksel Yücel D., Yücel M.A., Karaca Z., Çetiner S. Z., Erenoğlu R.C., Akçay Ö., et al.,"Determining the Geochemical Characteristics of Geothermal Resources and Generating a Geothermal Information System of Thermal Waters in Biga Peninsula, NW Turkey", 245th ACS National Meeting & Exposition, New Orleans, ABD, 7-11 Nisan 2013, pp.86-86
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "The Impact of Mining Activity on Dam Basin in Biga Peninsula, Northwest of Turkey", International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, İZMİR, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2012, pp.181-181
Şanliyüksel Yücel D., Şengün F., Baba A., "Çan Havzasındaki Alterasyon Zonlarının Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi", 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 2-6 Nisan 2012, ss.122-123
Yücel M.A., Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Çan (Çanakkale) İlçesindeki Kömür Madenciliği Faaliyetlerinin Alansal Bazda Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Uydu Görüntüleri ile Belirlenmesi", 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 2-6 Nisan 2012, ss.146-147
Baba A., Ertekin C., Şanliyüksel Yücel D., "High Arsenic Levels in Water Resources Resulting from Geogenic Resources: A Case Study from Muratlar Region, NW Turkey", International Association of Hydrogeologist 39th International Congress, Niagara Falls, KANADA, 16-21 Eylül 2012, pp.1-7
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Çan Havzasında Terk Edilmiş Maden Sahalarından Kaynaklanan Atıkların Su Kaynaklarına Etkisi", 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 2011, ss.47-48
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Çan Termik Santral Atığı Küllerinin (Uçucu, Silo, Cüruf) Metal-Ağır Metal Adsorbanı Olarak Kullanımı", 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Nisan 2010, ss.297-298
Baba A., Deniz O., Şanliyüksel D., "Kazdağları kuzey doğusunda bulunan soğuk su kaynaklarının izotopik özellikleri", 3. Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2008, ss.1-12
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Kırkgeçit Sıcak Su Kaynağının (Biga-Çanakkale) Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi", Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-31 Ağustos 2008, ss.423-430
Özden S., Ateş Ö., Şengün F., Tunç İ. O., Erenoğlu O., Şanliyüksel D., et al.,"Gökçeada'nın Jeolojik Özellikleri", Gökçeada Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-27 Ağustos 2008, ss.47-58
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Palamutova Jeotermal Alanı (Bayramiç-Çanakkale) ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelenmesi", 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 24-28 Mart 2008, ss.125-128
Baba A., Şanliyüksel Yücel D., "Hydrogeochemistry and Structural Control of the Area Around the Ancient City of Troia, Northwestern Anatolia", International Association of Hydrogeologist 35th International Congress, Lizbon, PORTEKIZ, 17-21 Eylül 2007, pp.653-653
Şanliyüksel Yücel D., Baba A., "Kırkgeçit Jeotermal Alanı (Biga-Çanakkale) ve Çevresinin Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelenmesi", 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 16-22 Nisan 2007, ss.89-92
Baba A., Şanliyüksel Yücel D., "Kocabaşlar Jeotermal Alanı (Lapseki-Çanakkale) ve Çevresinin Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelenmesi", Lapseki Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-24 Haziran 2007, ss.35-43
Kitap ve Kitap Bölümleri
Şanliyüksel Yücel D., İleri B., "Evaluation of Ultrasound-assisted Modified Fly Ash for Treatment of Acid Mine Drainage", in: Coal Fly Ash Beneficiation - Treatment of Acid Mine Drainage with Coal Fly Ash, Akinyemi S.A., Gitari W.M., Eds., InTech, Rijeka, pp.53-77, 2018 (Link)
Diğer Yayınlar
Şanliyüksel Yücel D., "Quality of Water Resources around Troia (Northwest of Turkey)", Diger, pp.25-26, 2009
Desteklenen Projeler
"İnsansız Hava Aracı (İHA) Kullanılarak Çan (Çanakkale) İlçesinde Bulunan Asit Maden Göllerinin Alansal Değişimlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında İncelenmesi ve Parametrik Özelliklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 112Y241, Araştırmacı, 2013
"Çanakkale İli (Biga Yarımadası) Jeotermal Kaynakları ve Özelliklerinin Belirlenmesi, Biga Yarımadası Jeotermal Bilgi Sistemi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR22/12/DFD/0011, Araştırmacı, 2013
"Güncel ve Eski Pasalarda Asit Maden Drenajı Oluşum Potansiyelinin Jeokimyasal ve Statik Test Yöntemleri ile Araştırılması (Etili Kömür Ocağı Örneği, Çan-Çanakkale)", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-759, Yönetici, 2017
"Biga Yarımadası’ndaki Jeotermal Kaynakların Potansiyeli, Kullanım Alanlarının Belirlenmesi ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 104Y082, , 2008
"Simav (Kütahya) Bölgesi jeotermal yüzey suyunda ve sedimentte ağır metal düzeyinin belirlenmesi ve izole edilen bakterilerde ağır metal dirençliliğinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2014-226, Araştırmacı, 2016
"Çan (Çanakkale) İlçesindeki Kömür Madenciliği Faaliyetlerinin Alansal Bazda Değişiminin Uydu Görüntüleri ile Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Görselleştirilmesi ", BAP Arastırma Projesi, 2011/155, Araştırmacı, 2012
"Çan (Çanakkale) Yöresindeki Asit Maden Göllerinin Çevresel Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2010/082, Araştırmacı, 2011
"Ultrasonik Mekanik Kuvvet Etkisiyle Modifiye Edilen Uçucu Kül ve Zeolit Adsorbentleri ile Sentetik Asit Maden Drenajında Metal Giderimi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-1077, Araştırmacı, 2017
"Kömür Maden Sahasındaki Pasaların Akışkan Yataklı Termik Santral Atığı Uçucu Küller ile Rehabilitasyonu", BAP Arastırma Projesi, FHD-2017-1284, Yönetici, 2018
"Uçucu Kül Adsorbenti Kullanılarak Asit Maden Drenajının Nötralizasyonu", TÜBITAK Projesi, 1919B011602389, Danışman, 2017
"Ultrases Mekanik Kuvvet Etkisi İle Uçucu Külün Yüzey Aktivasyonu Sağlanarak Asit Maden Drenajında Metal Giderimi", TÜBITAK Projesi, 116Y510, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Klinoptilolit ve Uçucu Kül Adsorbanlarının Maden Atıklarından Kaynaklanan Asit Maden Drenajının Nötralizasyonu ve Metal Giderimindeki Etkisinin Karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-2649, Yönetici, Devam Ediyor
"Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı Yüzey ve Yeraltı İzlerinin Geomatik ve Jeofizik Yöntemler ile Tespit Edilerek Üç Boyutlu Modellenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-2500, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Journal of Scientific Perspectives, Editörler Kurulu Üyesi, 02.08.2017 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Climate Change and its Effect on Water Resources - NATO Science for Peace and Security Series, İzmir, Eylül 2010
Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 13 Çalıştayı, Çanakkale, Kasım 2009
Bilimsel Hakemlikler
Arabian Journal of Geosciences, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Groundwater for Sustainable Development, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Ecological Engineering, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 16
Web Of Science H İndeksi : 4
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 35
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 16
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 3
Ödüller ve Burslar
Şanliyüksel Yücel D, "Altın Çekiç Araştırma/Makale Ödülü, Jeoloji Mühendisleri Odası, Nisan 2017
Şanliyüksel Yücel D, "2014 Yılı Doktora Ödülü, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı, Mayıs 2015
Marie Curie Action-Series of Events contract number 46161, Marie Curie, Ekim 2009
Erasmus Bursu, Freie Üniversitesi Berlin, Nisan 2009
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi