Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Chen G., Özelkan E., Singh K.K. , Zhou J., Brown M.R., Meentemeyer M.R., "Uncertainties in mapping forest carbon in urban ecosystems", JOURNAL OF ENVİRONMENTAL MANAGEMENT, vol.187, pp.229-238, 2017
Özelkan E., Chen G., Üstündağ B.B., "Spatial Estimation of Wind Speed: A New Integrative Model Using Inverse Distance Weighting and Power Law", INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH, vol.9, pp.733-747, 2016
Özelkan E., Chen G., Üstündağ B.B., "Multiscale_Object-Based Drought Monitoring and Comparison in Rainfed and Irrigated Agriculture from Landsat 8 OLI Imagery", INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION, vol.44, pp.159-170, 2016
Özelkan E., Bagis S., Ozelkan E.C., Üstündağ B.B., Yucel M., Ormeci C., "Spatial interpolation of climatic variables using land surface temperature and modified inverse distance weighting", INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.36, pp.1000-1025, 2015
Özelkan E., Karaman M., Mostamandy S., Avci Z.D.U., Toros H., "Derivation of PM10 levels using obra on landsat 5 TM images: A case study in Izmir, Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.1585-1596, 2015
Karaman M., Budakoglu M., Uca Avci Z.D., Özelkan E., Bulbul A., Civas M., et al., "Determination of seasonal changes in wetlands using CHRIS/Proba Hyperspectral satellite images: A case study from Acigöl (Denizli), Turkey", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.36, pp.73-83, 2015
Özelkan E., Karaman M., Candar S., Coskun Z., Ormeci C., "Investigation of grapevine photosynthesis using hyperspectral techniques and development of hyperspectral band ratio indices sensitive to photosynthesis", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.36, pp.91-100, 2015
Özelkan E., Bagis S., Ozelkan E.C., Üstündağ B.B., Ormeci C., "Land surface temperature retrieval for climate analysis and association with climate data", EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.47, pp.655-669, 2014
Uca Avci Z.D., Karaman M., Özelkan E., Kumral M., Budakoglu M., "OBIA based hierarchical image classification for industrial lake water", SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, vol.487, pp.565-573, 2014
İnce C., Özelkan E., Kaya Ş., "Assessment of Thyme Reduction Using Multitemporal Satellite Data and In-Situ Spectroradiometric Measurement: Altioluk Plateau, Kocaeli-Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.23, pp.3007-3012, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sağlik A., Özelkan E., Kelkit A., "Role of Climate in Landscape Design and Applications", International Journal of Landscape Architecture Research, vol.1, no.1, pp.1-1, 2017
Sertel E., Özelkan E., Sağlam M. , Gündüz A., Şeker D.Z., Albut S., et al., "Tekirdağ İli Bağ Alanlarının Mekansal Dağılımının Topografik Parametreler ile olan İlişkisinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi", HKM, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.104, ss.92-96, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özelkan E., Sağlik A., Kelkit A., Sağlik E., "Problems Due to Coastal Area Usage and Suggested Solutions: A case study in Çanakkale City Center", International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.337-337
Sağlik A., Özelkan E., Ertürk Şılak G., Sağlik E., Kelkit A., "Meteorolojik Kökenli Afetlerin Kıyısal Alan Kullanımlarındaki Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Peyzaj Tasarım ve Uygulamaları", Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2017, pp.110-112
Kelkit A., Sağlik A., Özelkan E., "Evaluation of Recreation Areas in Terms of Visual Landscape Quality:A Case Study in Çanakkale City Center", International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 6-10 Eylül 2017, pp.40-40
Özelkan E., Cengiz T., Akbulak C., "Multi-temporal Geostatistical Analysis of Tourism Climate Index – A Case Study in Biga Peninsula", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.124-124
Özelkan E., Sağlik A., Kelkit A., Sağlik E., "Determination of the Effect of Urbanization on Recreation Activities Using Remote Sensing: A Case Study in Çanakkale City Center", International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.200-200
Özelkan E., Sağlik A., Başaran E.S., Kelkit A., "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi'nde Biyoiklimsel Yaşam Konforu ve Peyzaj Tasarımı İlişkisinin İncelenmesi", Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2017, pp.48-49
Oral H.V., Ulusoy İ., Özelkan E., Toros H., "Ankara ve Çevre İllerde Hava Kirliliği Dağılımı ve Emisyon Envanterinin Belirlenmesi", VII. Atmospheric Science Symposium, Istanbul Technical University, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.251-260
Yazar M.F., Özelkan E., Üstündağ B.B., "Multi-parameter Spatial Interpolation of Solar Radiation in Heterogeneous Structured Agricultural Areas", The Third International Conference on Agro-Geoinformatics, Pekin, ÇIN HALK CUM., 11-14 Ağustos 2014, pp.350-355
Özelkan E., Karaman M., Candar S., Coskun Z., Ormeci C., "Asma Yaprağı Fotosentezinin Hiperspektral Yöntemlerle İncelenmesi ve Fotosenteze Duyarlı Bant Oranı İndislerin Geliştirilmesi", Proceedings of the GEOMED 2013 - The 3rd International Geography Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2013, pp.1-1
Özelkan E., Karaman M., Toros H., Yazıcı F. , "Derivation of Pm10 Levels Using Landsat 5TM Images: A case study in Izmir, Turkey", Proceedings of the 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection (MESAEP), İSTANBUL, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2013, pp.1-1
Karaman M., Budakoglu M., Uca Avci D.Z., Özelkan E., Tasdelen S., Bulbul A., et al., "Chris - Proba Hiperspektral Uydu Görüntüleri ile Sulak Alanların Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi: Acıgöl (Denizli) Türkiye", Proceedings of the GEOMED 2013 - The 3rd International Geography Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2013, pp.1-1
Özelkan E., Bagis S., Ustundag B.B., Yucel M., Ozelkan E.C., Ormeci C., "Land surface temperature - Based spatial interpolation using a modified inverse distance weighting method", 2013 2nd International Conference on Agro-Geoinformatics: Information for Sustainable Agriculture, Agro-Geoinformatics 2013, Virjinya, ABD, 12-16 Ağustos 2013, pp.110-115
İnce C., Özelkan E., Kaya Ş., "Assessment of Thyme Reduction Using Multitemporal Satellite Data and In-Situ Spectroradiometric Measurement: Altioluk Plateau, Kocaeli-Turkey", Proceedings of the 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection (MESAEP), İSTANBUL, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2013, pp.1-1
Bagis S., Berk Ustundag B., Özelkan E., "An adaptive spatiotemporal agricultural cropland temperature prediction system based on ground and satellite measurements", 2012 1st International Conference on Agro-Geoinformatics, Agro-Geoinformatics 2012, Şangay, ÇIN HALK CUM., 2-4 Ağustos 2012, pp.213-218
Karaman M., Özelkan E., Sertel E., Ormeci C., "Kaledavaz'da Tütün Ekimi Yapılan Arazilerin Yüksek Çözünürlüklü SPOT5 Uydu Görüntüsü Kullanılarak Belirlenmesi: Tavas Ovası İncelemesi", Kaledavaz Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 2-3 Nisan 2012, ss.1-5
Sertel E., Şeker D.Z., Yay I., Özelkan E., Sağlam M. , Boz Y., et al., "Vineyard Mapping Using Remote Sensing Technologies", Proceedings of the FIG Working Week 2012, Roma, ITALYA, 6-10 Mayıs 2012, pp.1-8
Karaman M., Uca Avci D.Z., Budakoglu M., Tasdelen S., Özelkan E., Papila I., "Flamingoların Beslenim Alanlarındaki Tahribatın Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Değerlendirilmesi: Acıgöl (Denizli) Örneği", II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 22-24 Haziran 2011, ss.111-120
Sertel E., Sağlam M. , Özelkan E., Yay I., Gündüz A., Demirel H. , et al., "Tekirdağ İlindeki Bağ Alanlarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2011, ss.1-7
Sertel E., Özelkan E., Sağlam M. , Gündüz A., Şeker D.Z., Albut S., et al., "Tekirdağ İli Bağ Alanlarının Mekansal Dağılımının Topografik Parametreler ile olan İlişkisinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi", TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 4 Kasım 2011, ss.1-5
Karaman M., Uca Avci Z.D., Papila I., Özelkan E., "The Analysis Of Destruction In Flamingo Habitat Of Acıgol Wetland", Proceedings of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISRE Symposium, Australia), Sydney, AVUSTRALYA, 10-15 Nisan 2011, pp.1-4
Uça Avci Z.D., Karaman M., Özelkan E., "Use of remote sensing in determining the environmental effects of open pit mining and monitoring the recultivation process", IMCET 2011 - Proceedings of the 22nd International Mining Congress of Turkey, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2011, pp.437-442
Özelkan E., Papila I., Uca Avci D.Z., Karaman M., "Drought Determination By Using Land Surface Temperature And Normalized Vegetation Index", Proceedings of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISRE Symposium, Australia), Sydney, AVUSTRALYA, 10-15 Nisan 2011, pp.1-4
Özelkan E., Avci Z.D.U., Karaman M., "Investigation on Draining of Lake Amik and the Related Environmental Changes, by Using Remote Sensing Technology", Proceedings of the 31st EARSeL Symposium and 34th General Assembly 2011, Prag, CEK CUM., 30 Mayıs - 2 Haziran 2011, pp.20-29
Özelkan E., Ormeci C., Karaman M., "Determination of the Forest Fire Potential by Using Remote Sensing and Geographical Information System, Case Study-Bodrum/Turkey", Proceedings of the 8th International EARSeL FF-SIG Workshop Stresa (Italy, Stresa, ITALYA, 20-21 Ekim 2011, pp.51-56
Papila I., Uca Avci Z.D., Karaman M., Özelkan E., Kent S., "Multiscale Fourier Domain Fusion Technique For Remotely Sensed Spot Images", Proceedings of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISRE Symposium, Australia), Sydney, AVUSTRALYA, 10-15 Nisan 2011, pp.1-4
Uca Avci Z.D., Karaman M., Özelkan E., Papila I., "The Comparison of Traditional and Object-Based Classification Methods, A Case Study: Istanbul, Turkey", Proceedings of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISRE Symposium, Australia), Sydney, AVUSTRALYA, 10-15 Nisan 2011, pp.1-4
Karaman M., Uca Avci D.Z., Özelkan E., Budakoglu M., "Çözelti Madenciliği Faaliyet Alanımım Zamansal Değişiminin Çok Zamanlı Landsat Görüntüleri ile Değerlendirilmesi: Acıgöl (Denizli) Örneği", 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 2-3 Haziran 2011, ss.63-70
Özelkan E., Karaman M., Uca Avci Z.D., "Usability Of Satellite Images In Monitoring Mining Activities, the Example of Kaz Mountains", Proceedings of the International Symposium on Kaz Mountains (Mt. Ida) and Edremit, BALIKESİR, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, pp.227-233
Sertel E., Özelkan E., Yay I., Şeker D.Z., Ormeci C., "Mapping Vineyard Areas Using Worldview-2 Satellite Images", AGU Fall Meeting, San Francisco, ABD, 5 Aralık - 5 Eylül 2011, pp.1-1
Uca Avci D.Z., Karaman M., Özelkan E., Budakoglu M., "Su Madenciliği Yapilan Göl Ortaminin Nesne-Tabanli Yöntemle Siniflandirilmasi, Acigöl (Denizli) Örneği", II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, MTA Genel Müdürlüğü, ANKARA, TÜRKIYE, 4-5 Ekim 2010, ss.42-43
Yenigün O., İm U., İncecik S., Topçu S., Kolat U., Özelkan E., "An Investigation of A Decision System for Forest Fire Preventation Using Satellite Images and Meteorological Data: A Case Study, Marmaris/Mugla Region, Turkey", Proceedings of the AOGS 5th Annual General Meeting, Bussan Exhibition & Convention Center (BEXCO), Busan, GUNEY KORE, 16-20 Haziran 2008, pp.1-1
Özelkan E., Ormeci C., "Risk Assessment of Forest Fires by Using Satellite Data with Remote Sensing Techniques", Proceedings of the 28th EARSEL Symposium: Remote Sensing for a Changing Europe, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2008, pp.53-60
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özelkan E., Karaman M., Uca Avci Z.D., "Using Remote Sensing for Assessing the Impact of Mining Activities in the Kaz Mountains", in: Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Efe R., Öztütk M., Ghazanfar S., Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.271-282, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi