Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi ENGİN GÜR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Bahçe Bitkileri
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : +90 286 5226104 | Dahili : 1001
+90 286 2177148
Faks : +90 286 5226101
E Posta Adresi : engingurcomu.edu.tr | enginlapsekihotmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/engingur/
Ofis : 1
Posta Adresi : lapseki meslek yüksekokulu
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen bilimleri enstisü, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri, 2007-2012
Yaptığı Tezler
Doktora, "Beyaz Nektarin Tiplerinin AFLP Moleküler Markör Polimorfizmi ile Aroma Bileşenlerinin Prunus Cinsine Giren Önemli Tür ve Çeşitlerle Karşılaştırılması ve Melez Populasyonların Oluşturulması ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen bilimleri enstitüsü Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Şubat, 2012.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Tubitak kurs hazırlık, Ziraat fakültesi, 2014
Araştırma Alanları
Genomiks
Web Of Science Araştırma Alanları
Horticulture
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 2015 - 2018
Ögr.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Lapseki myo, 2002 - 2015
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yüksekokul Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu, , 26.10.2015 - Devam Ediyor
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki MYO, , 01.10.2006 - 04.03.2011
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Gür E., Sungur A., "Estimation of heavy metal fractions, sources and uptake by plants in cherry orchards (Canakkale-Lapseki, Northwestern Turkey)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.6379-6388, 2018
Şeker M., Ekinci N., Gür E., "Effects of different rootstocks on aroma volatile constituents in the fruits of peach (Prunus persica L. Batsch cv. "Cresthaven')", NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTİCULTURAL SCİENCE, vol.45, pp.1-13, 2017
Ekinci N., Gür E., "Effects of Preharvest Foliar Calcium Applications on the StorageQuality of ‘0900 Ziraat’ Sweet Cherry Cultivar", ERWERBS-OBSTBAU, vol.1, pp.20--27, 2016
Akçal A., Engin H., Gökbayrak Z., Gür E., "Gibberellic Acid Inhibits Floral Formation and Delays Flower Differentiation in ‘0900 Ziraat’ Sweet Cherry Cultivar.", EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, vol.79, no.1, pp.260-266, 2014 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Gündoğdu M.A., Gür E., Ekinci N., Şeker M., "Artvin Hurması (Diospyros lotus L.) Üzerine Aşılanmış Trabzonhurması (Diospyros kaki L.) Çeşitlerinin Peroksidaz Enzim Aktiviteleri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.35 , ss.264-267, 2018 (Link)
Şeker M., Gür E., Ekinci N., Gündoğdu M.A., "Volatile Constituents of Different Apricot Varieties in Cool Subtropical Climate Conditions", International Journal of Innovative Approaches in Science Research, vol.2, no.1808-01-0002.R1, pp.103-111, 2018 (Link)
Gür E., Eroğul D., "Hasat Öncesi Gibberellik Asit Uygulamalarının ‘Bayramiç Beyazı’ ve ‘Caldesi 2000’ Nektarin Çeşitlerinin Meyve Kalitesine Etkileri", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.27-33, 2018 (Link)
Şeker M., Gür E., Ekinci N., Gündoğdu M.A., "Trabzon Hurması(DiospyroskakiL.) ve Artvin Hurması ( Diospyros lotus L.) Çöğür Populasyonlarının Genom Hacmi Farklılıklarının Hücre Akış Sitometrisi ile Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.35 , ss.186-189, 2018
Parlak M., Taş İ., Şamil K., Gür E., Uysal İ., "Eğimli Kiraz Bahçesinde Toprak Erozyonu ve Kiraz Köklerinin Anatomik Yapısı", COMU Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.69-77, 2017
Şeker M., Gür E., Ekinci N., Kaleci N., Gündoğdu M.A., "Comparison of Yield and Pomological Characteristics of Mandarins on Three Different Rootstocks Grown in North Aegean Region of Turkey", International Journal of Innovative Approaches in Science Research, vol.1, pp.1-7, 2017 (Link)
Soyergin S., Ekinci N., Gür E., "Lapseki Yöresinde Şeftali ve Nektarin yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumlarının İncelenmesi", Bahce, cilt.45, ss.171-176, 2016
Gür E., Şeker M., "Beyaz Nektarin Tiplerinin Prunus Cinsine Giren Önemli Türlerle Melezlenmesi Sonucu Elde Edilen Pomolojik Sonuçların Karşılaştırılması", Bahce, cilt.45, ss.802-806, 2016
Gür E., Şeker M., "Beyaz Nektarin Tiplerinin Prunus Cinsine Giren Önemli Türlerle Melezlenmesi", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.62-67, 2014
Gür E., Ekinci N., Özdüven F., "Lapseki Yöresinde Yetiştirilen 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Kalite Özellikleri Ve Etkileyen Faktörlerin Araştırılması", Tekirdağ Universitesi Ziraat Fakültesi, cilt.9, ss.27-34, 2012
Gür E., Şeker M., " Beyaz Nektarin Tiplerinin Aflp Moleküler Markör Polimorfizminin Prunus Cinsine Giren Önemli Türlerle Karşılaştırılması.", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.29-36, 2012
Taşçı S., Gündoğdu M.A., Gür E., Şeker M., "Gemlik Zeytin Çeşidi (Olea europaea L.) Çeliklerinde Trichoderma harzianum Uygulamalarının Kök Gelişimi, Fidan Kalitesi ve Karbonhidrat Birikimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Dergisi (Zeytin Bilimi), cilt.1, ss.49-56, 2010
Engin H., Ünal A., Gür E., "CCC, PP333, GA3, Dormex ve etrel uygulamalarının bazı kiraz çeşitlerinin çiçeklenmesi üzerine etkileri", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.35-43, 2004
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Nurdan E., Yildiz N., Gür E., Şeker M., "Preliminary results of phenological and pomological characteristics of persimmon (Diospyros kaki) cultivars grafted on Diospyros lotus rootstock in Çanakkale District", 1. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİODİVERSİTY RESEARCH, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, vol.1, no.1, pp.63-68 (Link)
Şeker M., Gür E., Gündoğdu M.A., Ekinci N., Kaleci N., "DEVELOPMENT OF POLYPLOIDS OF SOME CITRUS SPECIES BY IN VITRO COLCHICINE TREATMENTS AND EARLY SELECTION BY FLOW CYTOMETRY", FAO International Symposium on Plant Mutation Breeding, ,
Gür E., Ekinci N., Gündoğdu M.A., İpek A., Şeker M., "Cardinal Şeftali ve Armking Nektarin Çeşitlerinin Meyvelerinde Dönemsel Aroma Gelişiminin İzlenmesi", ICAFOF, Çeşme/İZMİR, TÜRKIYE,
Şeker M., Gür E., Ekinci N., Gündoğdu M.A., İpek A., "Beyaz Nektarin, Cardinal Şeftalisi ve Armking Nektarin Genotiplerinin Yapraklarında Uçucu Bileşiklerin Dönemsel Değişimlerinin İzlenmesi", ICAFOF, Çeşme/İZMİR, TÜRKIYE,
Sungur A., Özcan H., Gür E., Soylak M., "Litojenik Bir Element Olarak Alüminyumun Jeokimyasal Fraksyonlarının Belirlenmesi", Uluslararası Eser Analiz Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 20-23 Haziran 2018, pp.165-165
Alkan Y., Sağlik A., Kelkit A., Gür E., Sağlik E., "Bazı Toprak Sınıflarının Çim Alan Tesisindeki Rolü.", INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2018, pp.550-550
Sungur A., Özcan H., Gür E., Soylak M., "Kiraz Bahçelerinde Kobalt Mobilite ve Bioalınabilirliğinin Belirlenmesi(Lapseki-Çanakkale) ", Uluslararası Eser Analiz Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 20-23 Haziran 2018, pp.164-164
Şeker M., Gür E., Ekinci N., İpek A., "COMPARISON OF LACTONES CONCENTRATIONSDURING FRUIT GROWTH AND DEVELOPMENT IN SOMEPEACH AND NECTARINE VARIETIES", II. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, BAKÜ, AZERBAYCAN, , pp.133-139
Gür E., Eroğul D., "The Effects of Pre Harvest GA3 Application on The Quality of The Nectarne Variety, Caldesi 2000 and The White Nectar Fruit", International Agricultural Science Congress, ,
Şeker M., Gür E., Ekinci N., Gündoğdu M.A., "Artvin Hurması (Diospyros lotus L.) Üzerine Aşılanmış Trabzonhurması (Diospyros kaki L.) Çeşitlerinin Peroksidaz Enzim Aktiviteleri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi", II Yumuşak Çekirdekliler Sempozyumu, TOKAT, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, cilt.35 , ss.181-185
Gür E., Ekinci N., Gündoğdu M.A., Şeker M., "CARDINAL ŞEFTALİSİ, ARMKING NEKTARİNİ VE BEYAZ NEKTARİN GENOTİPLERİNDE MEYVE AROMA BİLEŞENLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", International INES Academic ResearchesCongress, Antalya, TÜRKIYE,
Sakaldaş M., Gündoğdu M.A., Gür E., "The effects of preharvest1-Methylcyclopropene (Harvista) treatments on harvest maturity of ‘Deveci’ pear cultivar", XII. INTERNATIONAL CONTROLLEDMODİFİED ATMOSPHERE RESEARCH CONFERENCE, VARŞOVA, POLONYA, , pp.97-97
Gür E., Ekinci N., Gündoğdu M.A., Şeker M., "BEYAZ NEKTARİN GENOTİPİ MEYVELERİNDE DÖNEMSEL AROMA GELİŞİMİNİN İZLENMESİ", International INES Academic ResearchesCongress, Antalya, TÜRKIYE,
Sakaldaş M., Gür E., Gündoğdu M.A., "Effects of Postharvest 1-Methylcyclopropene Protab Applications on Fruit Quality of ’xxCaldesi 85’xx Nectarine During Cold Storage", 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapeşte, MACARISTAN, , pp.636-636
Gür E., Gündoğdu M.A., "Determination of Volatile Constituents and Some Pomological Characteristics of Mondial Gala and Summer Local Apple Genotype Named “Gelin” Grown in Canakkale Region", 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapeşte, MACARISTAN, , pp.152-152
Sungur A., Özcan H., Gür E., Eren S.T., Yüksel O., Soylak M., "Determination of Heavy Metal Mobility in The Soils of Apple Gardens in Umurbey Plain (Çanakkale)", VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ,
Gür E., Sungur A., Özcan H., Özay Ö., Soylak M., "Effect of Agricultural Inputs on Copper Concentration in Cherry Gardens, Çanakkale, Turkey", VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ,
Sungur A., Kelepertzis E., Gür E., Botsou F., Özcan H., Özay Ö., et al., "Barium in Peach Gardens from Çanakkale,Turkey", VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ,
Sungur A., Soylak M., Gür E., "Çanakkale kentsel elma bahçesi topraklarında manganın jeokimyasal fraksiyonları ile kil miktarı arasındaki ilişki", 16.Ulusal Kil Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2015, ss.172-175
Soyergin S., Ekinci N., Gür E., "Lapseki Yöresinde Şeftali ve Nektarin yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumlarının İncelenmesi", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, ss.5-10 (Link)
Şeker M., Ekinci N., Gündoğdu M.A., Gür E., "Investigation of Volatile Compounds of Different Plum Varieties in the Ecological Conditions of Northwestern of Turkey", 48th Croatian and 8th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 17-22 Şubat 2013, pp.0-0
Şeker M., Ekinci N., Gündoğdu M.A., Gür E., "Changes in the Volatile Composition of White Nectarine at Different Stages of Fruit Growth", 48th Croatian and 8th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 17-22 Şubat 2013, pp.0-0
Gündoğdu M.A., Şeker M., Yılmaz C., Gür E., "Çanakkale Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Nar Çeşit ve Tiplerinin Pomolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2011, cilt.1, ss.630-641
Seker M., Gür E., Ekinci N., Gündoğdu M.A., "Investigation of Volatile Constituents in Some Promising Local Peach and Nectarine Genotypes Using the HS-SPME Technique by the GC-MS", 13th Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics, Warsaw, POLONYA, 11-15 Eylül 2011, vol.976, pp.421-427 (Link)
Şeker M., Sakaldaş M., Akçal A., Gündoğdu M.A., Gür E., "Kuzey Ege Bölgesindeki Farklı Yörelerden Alınan Ayvalık Yağlık Zeytin Çeşidinden Elde Edilen Zeytinyağlarının Kimyasal Yapıları Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesi", Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2011, cilt.1, ss.889-894
Tan S., Gür E., Ekinci N., "Ekonomik Kültürel ve Sosyal Değerlerle Lapseki", Lapseki Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-28 Ağustos 2008, ss.23-32
Tan S., Ekinci N., Gür E., "Lapseki Meyve Üreticileri Birliği ve Sorunları", Lapseki Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-28 Ağustos 2008, ss.33-40
Gür E., " Değişik Dozlarda Cacl2 Ve Ca (No3)2 Uygulamalarının 0.900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi", Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.230-236
Ekinci N., Delice A., Gür E., Özdüven F.F., "Değişik tozlarda kalsiyum uygulamalarının 0 900 ziraat kiraz çeşidinin kalite kriterleri üzerindeli etkileri", Türkiye V Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, TÜRKIYE,
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Çanakkale Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Şeftali Türlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 2004-24, Yönetici, 2008
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Lapseki Değerleri Sempozyumu, Editör, 08.07.2006 - 08.11.2007
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Bahçe Bitkikeri Kongresi, Erzurum, Eylül 2007
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi