Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akinci E., Öncü F., Ger C., Sabuncuoğlu M., Kirmizi A., Eradamlar N., "Clinical and Sociodemographic Characteristics That Affect the Recommendation for Assignment of A Legal Representative in Patients With Bipolar Disorder", TÜRK PSIKIYATRI DERGISI, vol.28, pp.144-155, 2017
Samancioglu A., Akinci E., Osun A., Ganiusmen O., Ozkan U., Temiz C., "Actigraphic Analysis of Patients with Cervical Disc Herniation", TURKISH NEUROSURGERY, vol.27, pp.104-113, 2017
Akinci E., Öncü F., Topcular B., "Neurosyphilis in Psychiatric Settings: Three Case Reports", Türk Psikiyatri Dergisi, vol.28, pp.61-66, 2017
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Orhan F.Ö., Akinci E., "Parasomniler", Psikiyatride Güncel, cilt.6, ss.116-127, 2018
Akinci E., Taş H.İ., "Öfke, şiddet ve intikam", Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Sayısı, cilt.10, ss.287-292, 2017
Akinci E., Öncü F., Topcular B., "Tactile hallucination and delusion following acute stroke: a case report.", , pp.79-84, 2016
Akinci E., Samancioglu A., "REM Sleep Behavior Disorder AccompanyingArachnoid Cyst: A Case Report", Sleep and Hypnosis, cilt.18, ss.65-68, 2016 (Link)
Akinci E., "Özgül uyku bozuklukları: Huzursuz bacaklar sendromu ve narkolepsi", Psikiyatride Güncel, cilt.6, ss.128-136, 2016
Akinci E., Orhan F.Ö., "Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.8, pp.178-189, 2016
Akinci E., "Suicide attempt with mad honey: case report", Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, vol.28, pp.387-388, 2015 (Link)
Sabuncuoğlu M., Sabuncuoğlu Y., Öztürk A., Bağcioğlu E., Akinci E., "Vitiligo hastalarında yaşam kalitesi ve psikojenik faktörlerin değerlendirilmesi", SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.9-14, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akinci E., Duran N., "İntraventriküler Kist ve Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu", 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
Akinci E., "Duygudurum Bozukluklarında Uyku Belirtilerine Psikososyal Tedavi Yaklaşımları", 19. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi ve 6. Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi, TÜRKIYE,
Akinci E., "Hypersomnia management of bipolar disorder during depressive episode.", 8th International Congress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, , , vol.26, pp.24-24
Akinci E., Orhan F.Ö., "Kleine-Levin syndrome: a case report", 8th International Congress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, , , vol.26, pp.354-354
Turan T., Akinci E., "Klozapin Kullanan Hastada Myoklonus Gelişmesi: Olgu Sunumu", 22. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, TÜRKIYE, , cilt.29, ss.54-55
Duran N., Akinci E., "Nöropsikiyatrik Bozukluklari İle Seyreden Genetik Mutasyonlara Bağlı Trombofili: Olgu Sunumu.", Türkiye Psikiyatri Derneği, 22. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, TÜRKIYE, , cilt.29, ss.34-35
Akinci E., "Uyku ve Endokrin Sistem", 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
Akinci E., "Uyku Bozukluklarının İşlevsellik ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri", 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
Akinci E., "Santral Hipersomnolans Bozuklukları: Narkolepsi.", Türkiye Psikiyatri Derneği 21. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, TÜRKIYE,
Akinci E., "Santral Hipersomnolans Bozuklukları: Narkolepsi", Türkiye Psikiyatri Derneği 21. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, TÜRKIYE,
Akinci E., Samancioglu A., "Araknoid Kiste Eşlik Eden REM Uykusu Davranış Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu", Türkiye Psikiyatri Derneği, 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, TÜRKIYE, , cilt.27, ss.48-48
Akinci E., "Uykusuzluk Bozukluğunun Tedavisinde Kullanılan İlaçlar: Türkiye Psikiyatri Derneği Uyku Çalışma Birimi Uykusuzluk Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi Kursu", 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
Akinci E., "Huzursuz Bacaklar Sendromu", 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
Akinci E., "Uyku ve Uyku Bozuklukları Kursu", İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi, Psikiyatri Akademisi, TÜRKIYE,
Akinci E., "Özgül uyku bozuklukları: Huzursuz bacaklar sendromu ve narkolepsi.", Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, TÜRKIYE, , cilt.6, ss.128-136
Akinci E., Buzrul Sönmez S., "Aripiprazol tedavisi sonrası gelişen akatizi: iki olgu sunumu.", 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE, , cilt.26, ss.65-65
Akinci E., "Uyku bozukluklarında psikiyatri", 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
Akinci E., "Uyku bozukluklarında aktigrafi ve ölçek kullanımı: Türkiye Psikiyatri Derneği Uyku Çalışma Birimi, Temel Uyku Kursu", Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, TÜRKIYE,
Akinci E., "Uykusuzluk bozukluğunda psikofarmakolojik tedaviler", 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
Akinci E., Samancioglu A., "Bel ve boyun ağrısı bulunan hastalarda depresyon ve uyku bozukluklarının değerlendirilmesi", 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE, , cilt.26, ss.80-80
Akinci E., "Uyku bozukluklarında aktigrafi kullanımı Türkiye Psikiyatri Derneği Uyku Çalışma Birimi, Uyku Bozuklukları Kursu.", 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
Akinci E., Kirmizi A., Sabuncuoğlu M., Öncü F., "Bipolar bozuklukta yasal temsilci atanmasını etkileyen klinik ve sosyodemografik özellikler", 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE, , cilt.24, ss.27-27
Akinci E., "Alkol bağımlılığında dopaminerjik sistem genetiği", 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
Akinci E., "Genetik araştırmalarda klinik fenotip olarak mevcut tanı kategorilerinin yetersizliği", 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
Akinci E., "Krapelinyen Dikotomi", 14. Bahar Sempozyumu Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, TÜRKIYE,
Akinci E., Yildirim A., Topcular B., "Nöropsikiyatrik Belirtiler İle Seyreden Nörosifilis Vakası", 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
Akinci E., Topcular B., Balaban Ö.D., Cantürk G., Kirbaş D., "Sağ MCA Enfarktı Sonrası Gelişen Akut Halusinasyon Delüzyon Sendromu Vakası", 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
Balaban Ö.D., Atagün M.İ., Cevahirli E. S., Tuna Ö., Akinci E., Alpkan L.R., "Bilateral anterior kapsülotomi sonrası frontal disfonksiyon ve psikoz gelişen bir olgu", 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
Yilmaz Cantürk G., Oflaz S., Akinci E., Karşidağ Ç., Öner S., "Elektrokonvülsif Tedavinin Uygulandığı Hareket Bozukluğu Vakası", 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
Akinci E., "Homisid davranışın genetiği", 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Orhan F.Ö., Akinci E., "Hızlı Göz Devinimleri (REM) Uykusunda Davranış Bozukluğu", DSM-5’xxin Yeni Tanıları, Çicek Hocaoğlu, Ed., Türkiye Klinikleri, ss.60-64, 2018
Akinci E., "Solunumla İlişkili Uyku Bozuklukları", DSM-5’xxin Yeni Tanıları, Çiçek Hocaoğlu, Ed., Türkiye Klinikleri, ss.53-59, 2018
Orhan F.Ö., Akinci E., "Parasomniler", Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı, Erhan Akıncı, Fatma Özlem Orhan, Mehmet Murat Demet, Ed., Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 2016
Demet M.M., Akinci E., "Uyku Bozukluklarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar", Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı, Erhan Akıncı, Fatma Özlem Orhan, Mehmet Murat Demet, Ed., Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 2016
Akinci E., Orhan F.Ö., "Santral Hipersomnolans Bozuklukları", Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı, Erhan Akıncı, Fatma Özlem Orhan, Mehmet Murat Demet, Ed., Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi