Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Fidanlık ve Yetiştirme Teknikleri
Ağaçlandırma
Orman Bakımı
Tohum Fizyolojisi ve Teknolojisi
Silvikültürün Biyolojik Esasları
Silvikültür Tekniği
Orman Genetiği ve Ağaç Islahı
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Orman Mühendisliği
Silvikültür
Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
Bitki Fizyolojisi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Environmental Sciences
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi